Tadeusz Kaczorek

Z Historia AGH
Wersja z dnia 15:53, 28 lut 2023 autorstwa HieronimSienski (dyskusja | edycje)
(różn.) ← poprzednia wersja | przejdź do aktualnej wersji (różn.) | następna wersja → (różn.)
Tadeusz Kaczorek
Tadeusz Kaczorek.jpg
Nazwisko Kaczorek
Imię / imiona Tadeusz
Tytuły / stanowiska Prof. dr hab. inż.
Tytuły honorowe AGH Doktor Honoris Causa AGH
Data urodzenia 27 kwietnia 1932
Miejsce urodzenia Elżbiecin


Dyscyplina/specjalności automatyka i robotyka, elektrotechnika, informatyka, automatyka i inżynieria komputerowa, informatyka, robotyka, teoria sterowania i systemów


Rok przyznania doktoratu h.c. AGH 2015
Powód przyznania doktoratu h.c. AGH za dorobek naukowy istotnie wzbogacający rozwój teorii sterowania i teorii obwodów elektrycznych w świecie, a w szczególności w Polsce i na AGH oraz za zasadniczy wpływ na rozwój kadry naukowej oraz naukowo-dydaktycznej i inżynierskiej z zakresu automatyki, elektrotechniki i innych dyscyplin nauk technicznych
Odznaczenia i nagrody Złoty Krzyż Zasługi, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski, Medal Komisji Edukacji Narodowej, Państwowa Nagroda II stopnia

Prof. dr hab. inż. Tadeusz Kaczorek (1932–)

Dyscyplina/specjalności: automatyka i robotyka, elektrotechnika, informatyka, automatyka i inżynieria komputerowa, informatyka, robotyka, teoria sterowania i systemów

Nota biograficzna

Urodził się 27 kwietnia 1932 roku w Elżbiecinie.

W 1956 roku uzyskał dyplom magistra inżyniera elektryka na Wydziale Elektrycznym Politechniki Warszawskiej.

W 1962 roku uzyskał stopień doktora nauk technicznych, a w 1964 roku doktora habilitowanego. W 1971 roku został mianowany profesorem nadzwyczajnym, w 1974 roku otrzymał tytuł profesora.

Od 1954 roku pracownik Politechniki Warszawskiej. W latach 1970-1981 pełnił funkcję dyrektora Instytutu Sterowania i Elektroniki Przemysłowej PW. W latach 1970-1973 był prorektorem PW.

W latach 1988-1991 pełnił funkcję dyrektora Stacji Naukowej PAN w Rzymie.

Autor wielu książek (w tym kilku wydanych za granicą) i ponad 1000 artykułów. Promotor kilkudziesięciu rozpraw doktorskich. Wykładowca na ponad 50 uniwersytetach (USA, Kanada, Japonia, Wielka Brytania, Niemcy, Włochy, Francja i in.).

Członek Komitetu Automatyki i Robotyki oraz Komitetu Elektrotechniki PAN. Członek Komisji Etyki przy Prezydium PAN. Od 1999 roku jest członkiem Akademii Inżynierskiej w Polsce. W 2004 roku został wybrany członkiem honorowym Węgierskiej Akademii Nauk. Był członkiem, a w latach 2007-2012 przewodniczącym Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów. Był członkiem Komisji Badań Naukowych oraz Rady Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej. Redaktor naczelny Biuletynu PAN. Ponadto jest członkiem rad programowych czasopism naukowych: "International Journal of Multidimensional Systems and Signal Processing", "Found of Computing and Decision Sciences", "Archives of Control Sciences".

Od 1986 roku członek korespondent PAN, od 1998 roku członek rzeczywisty PAN.

Doktor honoris causa Uniwersytetu Zielonogórskiego (2002), Politechniki Lubelskiej (2004), Politechniki Szczecińskiej (2004), Politechniki Warszawskiej (2004), Politechniki Białostockiej (2008), Politechniki Łódzkiej (2008), Politechniki Opolskiej (2009), Politechniki Poznańskiej (2011), Politechniki Rzeszowskiej (2011), Politechniki Śląskiej (2013), Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu (2014), Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie (2015).

Odznaczenia i nagrody

Złoty Krzyż Zasługi, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski, Medal Komisji Edukacji Narodowej, Państwowa Nagroda II stopnia (indywidualna), wielokrotne nagrody Ministerstwa Szkolnictwa Wyższego oraz Ministerstwa Edukacji Narodowej, nagroda Wydziału IV PAN.

Źródła do biogramu

Książki

  • Prof. Tadeusz Kaczorek Doktorem Honoris Causa Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. Kraków, 22 maja 2015 r. Kraków 2015
  • Współcześni uczeni polscy : słownik biograficzny. T. 2 : H-Ł. Red nauk. J. Kapuścik. Warszawa 1999, s. 236, [foto]

Artykuły

  • Cieśla A.: Doktorat honoris causa AGH dla profesora Tadeusza Kaczorka. Biuletyn AGH 2015, nr 90-91, s. 10-12, [foto]
  • Kryś-Dyja A.: Posiedzenie Senatu [AGH] w dniu 30 października 2002 r. Biuletyn Informacyjny Pracowników AGH 2002, nr 110, s. 15
  • Professor Tadeusz Kaczorek - 65th anniversary. Applied Mathematics and Computer Science 1998, nr 1, s. 199-200
  • [Protokół z Posiedzenia Senatu AGH... 7.05.2014], s. 2, 24-28, 53
  • [Protokół z Posiedzenia Senatu AGH... 14.01.2015], s. 2, 5-9, 38

Inne

stan na dzień 28.02.2023