Tadeusz Jan Bachleda-Curuś

Z Historia AGH
Wersja z dnia 14:57, 12 wrz 2023 autorstwa MonikaKucharczyk (dyskusja | edycje)
(różn.) ← poprzednia wersja | przejdź do aktualnej wersji (różn.) | następna wersja → (różn.)
Tadeusz Jan Bachleda-Curuś
Tadeusz Bachleda-Curus.jpg
Nazwisko Bachleda-Curuś
Imię / imiona Tadeusz Jan
Tytuły / stanowiska Dr inż.
Data urodzenia 8 września 1946
Miejsce urodzenia Zakopane


Dyscyplina/specjalności geologia, geologia złóż surowców energetycznych, geofizyka, ochrona środowiska
Wydział Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska


Odznaczenia i nagrody Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski

Dr inż. Tadeusz Jan Bachleda-Curuś (1946–)

Dyscyplina/specjalności: geologia, geologia złóż surowców energetycznych, geofizyka, ochrona środowiska

Nota biograficzna

Urodził się 8 września 1946 roku w Zakopanem.

W 1970 roku ukończył studia na Wydziale Geologiczno-Poszukiwawczym AGH, uzyskując tytuł magistra inżyniera z zakresu geofizyki poszukiwawczej.

W 1970 roku rozpoczął pracę w Zakładzie Sejsmiki Poszukiwawczej Instytutu Geofizyki Stosowanej i Poszukiwań Naftowych Wydziału Geologiczno-Poszukiwawczego AGH.

W 1978 roku na podstawie pracy "Rola soli w rozwoju cechsztyńskiej formacji ewaporatowej północnej części monokliny przedsudeckiej (obszar Wielichowo-Jarocin)", napisanej pod kierownictwem profesora Romana Neya, uzyskał stopień doktora.

W latach 1980–83 i 1986–87 był wykładowcą i doradcą akademickim w Instytucie Technologicznym w Meksyku, zatrudnionym na stanowisku profesora tytularnego.

W 1989 roku został wpisany na listę ekspertów ONZ.

W 1991 roku decyzją Rady Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska uzyskał stopień doktora habilitowanego, niezatwierdzony przez Centralną Komisję Kwalifikacyjną.

W latach 1998-2001 był Podsekretarzem Stanu w Ministerstwie Ochrony Środowiska Zasobów Naturalnych i Leśnictwa i Głównym Geologiem Kraju.

W 1998 roku był Prezydentem Zgromadzenia Międzynarodowej Organizacji Dna Morskiego, w 2001 roku też był Prezydentem Rady Międzynarodowej Organizacji Dna Morskiego — Kingston, Jamajka.

W 2002 roku został prezesem zarządu Agencji Rozwoju Miasta Krakowa. Później pracował w Najwyższej Izbie Kontroli, gdzie został szefem Departamentu Środowiska, Rolnictwa i Zagospodarowania Przestrzennego.

Podczas wieloletniej pracy naukowo-badawczej wyspecjalizował się w geologii złóż - szczególnie w problematyce poszukiwania i oceny zasobów złóż ropy naftowej i gazu ziemnego. Ponadto opanował problematykę geodynamiki basenów naftowych i petrofizyki oraz teorię generowania i bilansu węglowodorowego formacji osadowych. Prowadził wykłady, seminaria, ćwiczenia i praktyki terenowe dotyczące geologii naftowej, geologicznej interpretacji badań geofizycznych, geologii złóż surowców energetycznych, metodyki poszukiwań złóż ropy naftowej i gazu ziemnego, geotektoniki oraz kartografii wgłębnej.

Jest autorem i współautorem kilkudziesięciu prac i opracowań naukowych.

Członek Wydziału VII – Nauk o Ziemi i Nauk Górniczych Polskiej Akademii Nauk, Polskiego Towarzystwa Geologicznego, Naczelnej Organizacji Technicznej, Małopolskiego Klubu Konserwatywnego, NSZZ "Solidarność" w AGH.

Odznaczenia i nagrody

Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Generalny Dyrektor Górniczy I stopnia

Bibliografia publikacji

https://badap.agh.edu.pl/autor/bachleda-curus-tadeusz-004195

Źródła do biogramu

Książki

  • [Skład Osobowy AGH … 1970/71]. Kraków 1971, s. 56
  • Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. [Oprac.] zespół aut. K. Pikoń (red. naczelny), A. Sokołowska (dyrektor projektu), K. Pikoń. Gliwice 2004, s. 13, [foto]

Artykuły

  • Dr inż. Tadeusz Bachleda-Curuś podsekretarz stanu - główny geolog kraju. Przegląd Geologiczny 1998, nr 2, s. 102, [foto]

Inne

stan na dzień 12.09.2023