Stefan Kukiałka: Różnice pomiędzy wersjami

Z Historia AGH
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
 
(Nie pokazano 27 wersji utworzonych przez 2 użytkowników)
Linia 1: Linia 1:
 
{{Infobox scientist
 
{{Infobox scientist
| name = Stefan Kukiałka
+
|family-name=Kukiałka
| family-name = Kukiałka
+
|given-name=Stefan
| given-name = Stefan
+
|honorific-prefix=Dr hab. inż., prof. AGH
| additional-name =
+
|image=Stefan_Kukialka.jpg
| honorific-prefix = Dr hab. inż., prof. AGH
+
|birth_date=9 sierpnia 1937
| honorific-suffix =
+
|birth_place=Tuczępy
| native_name =
+
|death_date=3 czerwca 2021
| native_name_lang =
+
|fields=górnictwo i geologia inżynierska, górnictwo odkrywkowe, urabianie skał mocnych, wydobycie i obróbka kamienia, urabianie skał, technika strzelnicza w górnictwie i budownictwie, niegórnicze zastosowanie techniki strzelniczej
| image = Stefan_Kukialka.jpg
+
|faculty=Wydział Górnictwa i Geoinżynierii
| image_size = 9691
+
|awards=Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Złoty Krzyż Zasługi, Medal Komisji Edukacji Narodowej
| alt =
+
|name=Stefan Kukiałka
| caption =
+
|image_size=9691
| birth_date = 1937
 
| birth_place =  
 
| death_date =  
 
| death_place =
 
| resting_place =
 
| resting_place_coordinates =
 
| other_names =
 
| residence =
 
| citizenship =
 
| nationality =
 
| fields = górnictwo i geologia inżynierska; górnictwo odkrywkowe, wydobycie, obróbka i przeróbka skał  
 
| function = Kierownik Pracowni Wydobycia i Obróbki Kamienia
 
| faculty = Wydział Górnictwa i Geoinżynierii
 
| workplaces =
 
| alma_mater =
 
| thesis_title =
 
| thesis_url =
 
| thesis_year =
 
| doctoral_advisor =
 
| academic_advisors =
 
| doctoral_students =
 
| notable_students =
 
| known_for =
 
| varia =
 
| author_abbrev_bot =
 
| author_abbrev_zoo =
 
| influences =
 
| influenced =
 
| awards =  
 
| signature =  
 
| signature_alt =
 
| website =
 
| footnotes =
 
| spouse =
 
| children =  
 
 
}}
 
}}
Dr hab. inż., prof. AGH '''Stefan Kukiałka''' (1937–)
+
Dr hab. inż., prof. AGH '''Stefan Kukiałka''' (1937–2021)  
  
Specjalność: górnictwo i geologia inżynierska; górnictwo odkrywkowe, wydobycie, obróbka i przeróbka skał  
+
Dyscyplina/specjalności: górnictwo i geologia inżynierska, górnictwo odkrywkowe, urabianie skał mocnych, wydobycie i obróbka kamienia, urabianie skał, technika strzelnicza w górnictwie budownictwie i inżynierii środowiska, niegórnicze zastosowanie techniki strzelniczej
  
Urodził się 9 sierpnia 1937 roku w Tuczępach. Ukończył studia na Wydziale Górniczym AGH w 1966 roku. Doktor 1975, doktor habilitowany 1991, profesor AGH 1996.
+
== Nota biograficzna ==
  
Kierownik Pracowni Wydobycia i Obróbki Kamienia. Inicjator powstania i opiekun specjalności — Kamień i Kamieniarstwo w Architekturze i Budownictwie. Posiada uprawnienia rzeczoznawcy SITG i SITMB w specjalności: wydobycie, obróbka i przeróbka kamienia.
+
Urodził się 9 sierpnia 1937 roku w Tuczępach. Zmarł 3 czerwca 2021 roku. Pochowany na Cmentarzu Salwatorskim w Krakowie.
  
Członek Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli Akademickich (od 1993 r.), PKN Normalizacyjna Komisja Problemowa nr 108 ds kruszyw i kamienia budowlanego (od 1999 r.), konsultant w redakcji czasopisma Świat Kamienia (od 2000 r.).
+
W 1954 roku ukończył Zasadniczą Szkołę Kamieniarską uzyskując uprawnienia do wykonywania zawodu kamieniarza. Następnie rozpoczął prace w Szydłowieckich Zakładach Kamienia Budowlanego w Szydłowcu. W 1959 roku ukończył Technikum Górnictwa Odkrywkowego w Krakowie. W 1966 roku ukończył Wydział Górniczy AGH uzyskując tytuł zawodowy magistra inżyniera górnika.  
  
Zakres prac badawczych i dydaktycznych: urabianie złóż skał zwięzłych sposobami mechanicznymi; urabianie złóż kamienia na bloki foremne; obróbka kamienia; technologia materiałów skalnych; obrabialność i urabialność skał.
+
W 1966 roku rozpoczął pracę asystenta stażysty w Zakładzie Górnictwa Odkrywkowego Węgla Brunatnego Katedry Głębienia Szybów i Obudowy Górniczej [[Wydział Górniczy|Wydziału Górniczego]] AGH. W 1967 roku został asystentem, a w1 1968 roku starszym asystentem.
  
Autor kilkudziesięciu publikacji, w tym większość samodzielnych, kilkadziesięciu opracowań dla przemysłu, w tym kilkanaście samodzielnych.
+
W 1975 roku na podstawie pracy "Metodyka określania współczynników przecieralności kamienia przy produkcji płyt na przykładzie piaskowców" uzyskał doktorat oraz otrzymał stopień adiunkta.  
  
Źródło:
+
W 1991 roku na podstawie rozprawy habilitacyjnej "Obrabialność kamienia budowlanego piłami diamentowymi z uwzględnieniem własności surowca skalnego na przykładzie cięcia piaskowców" uzyskał stopień doktora habilitowanego.
* Górnictwo odkrywkowe w Akademii Górniczo-Hutniczej. Kraków 2004. S. 105, portr.
 
* Informator nauki polskiej 2003. T. 4A : Ludzie nauki A–O. Warszawa 2003. S. 512
 
* Kronika Wydziału Górniczego w latach 1919–1999. Kraków 1999. S. 115
 
* Górnicwo Odkrywkowe 2007 nr 5–6. s. 10–12
 
  
 +
W 1996 roku został profesorem AGH.
 +
 +
Kierownik Pracowni Wydobycia i Obróbki Kamienia. Inicjator powstania i opiekun specjalności — Kamień i Kamieniarstwo w Architekturze i Budownictwie.
 +
 +
Posiada uprawnienia rzeczoznawcy SITG i SITMB w specjalności: wydobycie, obróbka i przeróbka kamienia.
 +
 +
Członek Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli Akademickich, Normalizacyjnej Komisji Problemowej nr 108 ds. kruszyw i kamienia budowlanego Polskiego Komitetu Normalizacyjnego. Posiada uprawnienia rzeczoznawcy Stowarzyszenia Inżynierów i Techników (SITG) w specjalności: eksploatacja złóż metodą odkrywkową, wzbogacanie i przeróbka kopalin. Był też rzeczoznawcą Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Materiałów Budowlanych (SITMB) w specjalności: eksploatacja odkrywkowa surowców skalnych, technologia produkcji kamienia budowlanego.
 +
 +
Konsultant w redakcji czasopisma "Świat Kamienia".
 +
 +
Autor ponad 70 publikacji, w tym 2 książek i ponad 80 niepublikowanych opracowań dla przemysłu.
 +
 +
Był opiekunem kilkudziesięciu prac dyplomowych. Promotor kilku prac doktorskich. Pełnił funkcję opiekuna naukowego specjalności "Kamień i Kamieniarstwo w Architekturze i Budownictwie".  Przez 12 lat był opiekunem Koła Naukowego "SKALNIK", działającego przy Katedrze Górnictwa Odkrywkowego.
 +
 +
==== Odznaczenia i nagrody ====
 +
 +
[[Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski]], [[Złoty Krzyż Zasługi]], [[Medal Komisji Edukacji Narodowej]], Srebrna Odznaka "Zasłużony dal Górnictwa RP", Generalny Dyrektor Górniczy III stopnia, Nagrody Rektora AGH.
 +
 +
==== Bibliografia publikacji ====
 +
 +
https://bpp.agh.edu.pl/autor/kukialka-stefan-01663
 +
 +
== Źródła do biogramu ==
 +
 +
==== Książki ====
 +
 +
* Górnictwo odkrywkowe w Akademii Górniczo-Hutniczej : [jubileusz 40-lecia Katedry Górnictwa Odkrywkowego, 55-lecia Górnictwa Odkrywkowego w AGH]. Kraków 2004, s. 105, [foto]
 +
* Jubileusz 50-lecia Katedry Górnictwa Odkrywkowego : 1964-2014 [Wydział Górnictwa i Geoinżynierii - Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie]. Kraków 2014, s. 103, [foto]
 +
* [Skład Osobowy AGH … 1966/67]. Kraków 1967, s. 32
 +
* Wacławik J.: Kronika Wydziału Górniczego 1919-1999. Kraków 1999, s. 115
 +
* Wacławik j.: Kronika Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii 1919-2019. Kraków 2019, s. 108. 126, 131, 198
 +
* Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. [Oprac.] zespół aut. K. Pikoń (red. naczelny), A. Sokołowska (dyrektor projektu), K. Pikoń. Gliwice 2004, s. 185, [foto]
 +
 +
==== Artykuły ====
 +
 +
* Medale Komisji Edukacji Narodowej. ''Biuletyn Informacyjny Pracowników AGH'' 2004, nr 135, s. 12
 +
* Profesor Stefan Kukiałka - noto biograficzna z okazji 70. rocznicy urodzim ''Górnictwo Odkrywkowe'' 2007, nr 5–6, s. 10–12, [foto]
 +
 +
==== Inne ====
 +
 +
* GROBONET - wyszukiwarka osób pochowanych - Cmentarz ... [online] [przeglądany 3.01.2022]. Dostępny w: https://krakowsalwator.artlookgallery.com/grobonet/start.php?id=wyniki&name=stefan+kukia%C5%82ka+&submit=Szukaj
 +
* Wszystkie anonse z kondolencjami z 09.06.2021 - Szukaj anonsów [online] [przeglądany 10.11.2021]. Dostępny w: https://www.nekrologi.net/kondolencje/dr-hab-inz-stefan-kukialka/58636608?from_mobile=1%3Bs_source%3Dnksw;s_source=ppma_dzpo
  
 
{{DEFAULTSORT:Kukiałka, Stefan }}
 
{{DEFAULTSORT:Kukiałka, Stefan }}
 
[[Category:Biogramy]]
 
[[Category:Biogramy]]

Aktualna wersja na dzień 07:48, 14 lut 2022

Stefan Kukiałka
Stefan Kukialka.jpg
Nazwisko Kukiałka
Imię / imiona Stefan
Tytuły / stanowiska Dr hab. inż., prof. AGH
Data urodzenia 9 sierpnia 1937
Miejsce urodzenia Tuczępy
Data śmierci 3 czerwca 2021
Dyscyplina/specjalności górnictwo i geologia inżynierska, górnictwo odkrywkowe, urabianie skał mocnych, wydobycie i obróbka kamienia, urabianie skał, technika strzelnicza w górnictwie i budownictwie, niegórnicze zastosowanie techniki strzelniczej
Wydział Wydział Górnictwa i Geoinżynierii


Odznaczenia i nagrody Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Złoty Krzyż Zasługi, Medal Komisji Edukacji Narodowej

Dr hab. inż., prof. AGH Stefan Kukiałka (1937–2021)

Dyscyplina/specjalności: górnictwo i geologia inżynierska, górnictwo odkrywkowe, urabianie skał mocnych, wydobycie i obróbka kamienia, urabianie skał, technika strzelnicza w górnictwie budownictwie i inżynierii środowiska, niegórnicze zastosowanie techniki strzelniczej

Nota biograficzna

Urodził się 9 sierpnia 1937 roku w Tuczępach. Zmarł 3 czerwca 2021 roku. Pochowany na Cmentarzu Salwatorskim w Krakowie.

W 1954 roku ukończył Zasadniczą Szkołę Kamieniarską uzyskując uprawnienia do wykonywania zawodu kamieniarza. Następnie rozpoczął prace w Szydłowieckich Zakładach Kamienia Budowlanego w Szydłowcu. W 1959 roku ukończył Technikum Górnictwa Odkrywkowego w Krakowie. W 1966 roku ukończył Wydział Górniczy AGH uzyskując tytuł zawodowy magistra inżyniera górnika.

W 1966 roku rozpoczął pracę asystenta stażysty w Zakładzie Górnictwa Odkrywkowego Węgla Brunatnego Katedry Głębienia Szybów i Obudowy Górniczej Wydziału Górniczego AGH. W 1967 roku został asystentem, a w1 1968 roku starszym asystentem.

W 1975 roku na podstawie pracy "Metodyka określania współczynników przecieralności kamienia przy produkcji płyt na przykładzie piaskowców" uzyskał doktorat oraz otrzymał stopień adiunkta.

W 1991 roku na podstawie rozprawy habilitacyjnej "Obrabialność kamienia budowlanego piłami diamentowymi z uwzględnieniem własności surowca skalnego na przykładzie cięcia piaskowców" uzyskał stopień doktora habilitowanego.

W 1996 roku został profesorem AGH.

Kierownik Pracowni Wydobycia i Obróbki Kamienia. Inicjator powstania i opiekun specjalności — Kamień i Kamieniarstwo w Architekturze i Budownictwie.

Posiada uprawnienia rzeczoznawcy SITG i SITMB w specjalności: wydobycie, obróbka i przeróbka kamienia.

Członek Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli Akademickich, Normalizacyjnej Komisji Problemowej nr 108 ds. kruszyw i kamienia budowlanego Polskiego Komitetu Normalizacyjnego. Posiada uprawnienia rzeczoznawcy Stowarzyszenia Inżynierów i Techników (SITG) w specjalności: eksploatacja złóż metodą odkrywkową, wzbogacanie i przeróbka kopalin. Był też rzeczoznawcą Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Materiałów Budowlanych (SITMB) w specjalności: eksploatacja odkrywkowa surowców skalnych, technologia produkcji kamienia budowlanego.

Konsultant w redakcji czasopisma "Świat Kamienia".

Autor ponad 70 publikacji, w tym 2 książek i ponad 80 niepublikowanych opracowań dla przemysłu.

Był opiekunem kilkudziesięciu prac dyplomowych. Promotor kilku prac doktorskich. Pełnił funkcję opiekuna naukowego specjalności "Kamień i Kamieniarstwo w Architekturze i Budownictwie". Przez 12 lat był opiekunem Koła Naukowego "SKALNIK", działającego przy Katedrze Górnictwa Odkrywkowego.

Odznaczenia i nagrody

Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Złoty Krzyż Zasługi, Medal Komisji Edukacji Narodowej, Srebrna Odznaka "Zasłużony dal Górnictwa RP", Generalny Dyrektor Górniczy III stopnia, Nagrody Rektora AGH.

Bibliografia publikacji

https://bpp.agh.edu.pl/autor/kukialka-stefan-01663

Źródła do biogramu

Książki

  • Górnictwo odkrywkowe w Akademii Górniczo-Hutniczej : [jubileusz 40-lecia Katedry Górnictwa Odkrywkowego, 55-lecia Górnictwa Odkrywkowego w AGH]. Kraków 2004, s. 105, [foto]
  • Jubileusz 50-lecia Katedry Górnictwa Odkrywkowego : 1964-2014 [Wydział Górnictwa i Geoinżynierii - Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie]. Kraków 2014, s. 103, [foto]
  • [Skład Osobowy AGH … 1966/67]. Kraków 1967, s. 32
  • Wacławik J.: Kronika Wydziału Górniczego 1919-1999. Kraków 1999, s. 115
  • Wacławik j.: Kronika Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii 1919-2019. Kraków 2019, s. 108. 126, 131, 198
  • Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. [Oprac.] zespół aut. K. Pikoń (red. naczelny), A. Sokołowska (dyrektor projektu), K. Pikoń. Gliwice 2004, s. 185, [foto]

Artykuły

  • Medale Komisji Edukacji Narodowej. Biuletyn Informacyjny Pracowników AGH 2004, nr 135, s. 12
  • Profesor Stefan Kukiałka - noto biograficzna z okazji 70. rocznicy urodzim Górnictwo Odkrywkowe 2007, nr 5–6, s. 10–12, [foto]

Inne