Stefan Jan Czarnocki: Różnice pomiędzy wersjami

Z Historia AGH
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
 
(Nie pokazano 50 wersji utworzonych przez 6 użytkowników)
Linia 1: Linia 1:
 
{{Infobox scientist
 
{{Infobox scientist
| name = Stefan Jan Czarnocki
+
|family-name=Czarnocki
| image = czarnoc.jpg
+
|given-name=Stefan Jan
| family-name = Czarnocki
+
|honorific-prefix=Prof. zw. dr hab. inż.
| given-name = Stefan
+
|image=Stefan_Czarnocki.jpg
| additional-name = Jan
+
|birth_date=5 (17 kwietnia) 1878
| honorific-prefix = Prof. zw. dr hab. inż.
+
|birth_place=Gajlańce
| honorific-suffix =
+
|death_date=6 stycznia 1947
| native_name =
+
|death_place=Kraków
| native_name_lang =
+
|fields=geologia, badanie złóż kopalin użytecznych
| image = czarnoc.jpg
+
|function=Dziekan Wydziału Geologiczno Mierniczego  AG (1946–1947)
| image_size = 14362
+
|faculty=Wydział Geologiczno-Mierniczy
| alt =
+
|awards=Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski
| caption =
+
|name=Stefan Jan Czarnocki
| birth_date = 1878–1947
+
|image_size=14362
| birth_place =  
+
}}{{Funkcja
| death_date =  
+
|Stanowisko=Dziekan
| death_place =  
+
|Jednostka=Wydział Geologiczno-Mierniczy
| resting_place =
+
|Rok_od=1946
| resting_place_coordinates =
+
|Rok_do=1947
| other_names =
+
}}{{Funkcja
| residence =
+
|Stanowisko=Prodziekan
| citizenship =
+
|Jednostka=Wydział Górniczy
| nationality =
+
|Rok_od=1938
| fields = geologia, badanie złóż kopalin użytecznych
+
|Rok_do=1939
| workplaces =  
 
| alma_mater =  
 
| thesis_title =  
 
| thesis_url =  
 
| thesis_year =  
 
| doctoral_advisor =
 
| academic_advisors =  
 
| doctoral_students =
 
| notable_students =
 
| known_for =
 
| author_abbrev_bot =
 
| author_abbrev_zoo =
 
| influences =  
 
| influenced =  
 
| awards =  
 
| signature =
 
| signature_alt =
 
| website =  
 
| footnotes =  
 
| spouse =  
 
| children =  
 
 
}}
 
}}
 
Prof. zw. dr hab. inż. '''Stefan Jan Czarnocki''' (1878–1947)
 
Prof. zw. dr hab. inż. '''Stefan Jan Czarnocki''' (1878–1947)
  
Specjalność: geologia, badanie złóż kopalin użytecznych
+
Dyscyplina/specjalności: geologia, badanie złóż kopalin użytecznych
  
Urodził się 5 (17) kwietnia 1878 r. w Gajlańcach (ziemia koweńska), zmarł 6 stycznia 1947 r. w Krakowie, tam też pochowany na cmentarzu Rakowickim. Studiował w Instytucie Technologicznym w Charkowie, a następnie od 1898 w Inst. Górniczym w Petersburgu. Dyplom inżyniera górniczego uzyskał w 1903 r. Już jako student razem z A. Michalskim obliczał zasoby Dąbrowskiego Zagłębia Węglowego (wyniki zostały m.in. wykorzystane do obliczania zasobów światowych złóż węgla). Po studiach pracował w Komitecie Geologicznym w Petersburgu, następnie jako profesor w Politechnice Północno-Kaukaskiej w Rostowie n. Donem. W 1922 r. przyjechał do Polski. Pracował w Państw. Inst. Geologicznym w Warszawie.
+
== Nota biograficzna ==
  
W 1938 r. objął po K. Bohdanowiczu kierowanie Kat. Geologii Stosowanej AG. Tutaj już wcześniej (1935 r.) habilitował się, następnie jako docent prowadził wykłady z geologii naftowej i geologii złóż naftowych. Od 1937 r. prowadził wykłady z geologii węgla, geologii nafty, bogactw kopalnych Polski. W 1938 r. mianowany prof. zwyczajnym. W okresie drugiej wojny światowej aresztowany z profesorami krakowskimi, więziony w Sachsenhausen. W 1945 r. został Dziekanem Wydz. Geologiczno-Mierniczego w AG, którym kierował aż do śmierci.
+
Urodził się 5 (17) kwietnia 1878 roku w Gajlańcach. Zmarł 6 stycznia 1947 roku w Krakowie. Pochowany w Krakowie na Cmentarzu Rakowickim.
  
Opublikował prace nt. problemów stratygrafii karbonu, zagadnień geologii gospodarczej, występowania ropy naftowej na Kujawach i w Wielkopolsce.
+
Studiował w Instytucie Technologicznym w Charkowie, a następnie w Instytucie Górniczym w Petersburgu, gdzie w 1903 roku uzyskał tytuł inżyniera górniczego. Habilitował się na Akademii Górniczej.
  
Uczestniczył w pracach Polskiego Komitetu Energetycznego Stow. Inż. Górniczych i Hutniczych (był też prezesem tej organizacji), był prezesem Polskiego Tow. Geologicznego, przez wiele lat współpracował z wydawnictwem Przegląd Górniczo-Hutniczy.
+
Po studiach pracował w Komitecie Geologicznym w Petersburgu. Później zajmował się organizacją Wydziału Górniczego Politechniki Północno-Kaukaskiej. Był profesorem i dziekanem tegoż wydziału. W 1922 roku przyjechał do Warszawy, gdzie został zatrudniony w Państwowym Instytucie Geologicznym.  
  
Źródło:
+
25 stycznia 1925 roku uzyskał veniam legendi Akademii Górniczej w Krakowie z zakresu geologii stosowanej. W lutym 1937 roku objął Katedrę Geologii Stosowanej na [[Wydział Górniczy|Wydziale Górniczym]] AG, od maja 1938 roku jako profesor zwyczajny, a w roku akademickim 1938/1939 prodziekan Wydziału Górniczego.
* Słownik polskich pionierów techniki. Katowice 1986. S. 46
+
6 listopada 1939 roku aresztowany przez Niemców podczas Sonderaktion Krakau i trafił do obozu koncentracyjnego w Sachsenhausen, skąd wyszedł w 1940 roku. Po powrocie do Krakowa uczestniczył w tajnym nauczaniu, przygotowując zarazem podręczniki akademickie. Po wojnie zorganizował i w latach 1946-1947 był dziekanem [[Wydział Geologiczno-Mierniczy|Wydziału Geologiczno-Mierniczego]] AG.
* Życiorysy profesorów i asystentów Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie (1919–1964). Kraków 1965. S. 43–46
 
* Słownik biograficzny techników polskich. Z. 13. Warszawa 2002. S. 42–44
 
  
 +
Członek Krakowskiego Towarzystwa Technicznego oraz Akademickiego Klubu Turystycznego
 +
 +
==== Odznaczenia i nagrody ====
 +
 +
[[Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski]], [[Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski]], Medal św. Stanisława 3. klasy
 +
 +
== Źródła do biogramu ==
 +
 +
====Książki ====
 +
 +
* Rys historyczny Wydziału Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska. [Red. Z. Niedojadło et al.]. Kraków 2001, s. 29-31, 32-53
 +
* [Skład Osobowy Akademii Górniczej ... 1930/31]. Kraków 1930, s. 17
 +
* [Skład Osobowy Akademii Górniczej ... 1931/32]. Kraków 1931, s. 19
 +
* [Skład Osobowy Akademii Górniczej ... 1932/33]. Kraków 1932, s. 26
 +
* [Skład Osobowy Akademii Górniczej ... 1933/34]. Kraków 1933, s. 26
 +
* [Skład Osobowy Akademii Górniczej ... 1935/36]. Kraków 1935, s. 27
 +
* [Skład Osobowy Akademii Górniczej ... 1937/38]. Kraków 1937, s. 28
 +
* [Skład Osobowy Akademii Górniczej ... 1938/39]. Kraków 1938, s. 30
 +
* [Skład Osobowy AGH ... 1946/47]. Kraków 1946, s. 14
 +
* Słownik biograficzny techników polskich. Z. 13. Red. nacz. Z. Skoczyński. Warszawa 2002, s. 42–44
 +
* Słownik polskich pionierów techniki. Pod red. Bolesława Orłowskiego. Katowice 1986, s. 46
 +
* Stefan Czarnocki. W: Manecki A.: Alfabet wspomnień o ludziach nauki i wydarzeniach lat minionych. Kraków 2015, s. 156-157
 +
* Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska 1946-2016. Red. M. Manecki, E. Hycnar. Kraków 2016, s. 13, [foto]
 +
* Wyrok na Uniwersytet Jagielloński 6 listopada 1939. Pod red. L. Hajdukiewicza. Kraków 1989, s. 277-278, [foto]
 +
* Życiorysy profesorów i asystentów Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie (1919-1964). Red. M. Odlanicki-Poczobutt. Kraków 1965, s. 43-46, [foto] (Zeszyty Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie ; nr 41, z. spec. 4)
 +
 +
==== Artykuły ====
 +
 +
* Aresztowani podczas aktion gegen Universitäts-Professoren 6 listopada 1939 roku : aresztowani naukowcy Wydziału Górniczego Akademii Górniczej. ''Alma Mater'' 2019, numer specjalny 212, s. 32, [foto]
 +
* Bolewski A.: Osiągnięcia Akademii Górniczej w Krakowie w okresie 1919-1939 : z kart historii. ''Biuletyn Informacyjny Pracowników AGH'' 1994, nr 6-7, s. 5-8
 +
* Doktorowicz-Hrebnicki S.:  Stefan Czarnocki (1878-1947) : przewodniczący Polskiego Towarzystwa Geologicznego w latach 1945-1947. ''Rocznik Polskiego Towarzystwa Geologicznego'' 1971, T. 41, z. 1, s. 44-47, [foto]
 +
* Jaros J.: "Salamandra" - pamięci Kolegów Górników (3). ''Przegląd Górniczy'' 1988, T. 44, nr 11-12, s. 31
 +
* Kleczkowski A. S. : Geolodzy dla dobra Akademii Górniczo-Hutniczej (do 1949 roku Akademii Górniczej). ''Biuletyn Informacyjny Pracowników AGH'' 2001, nr 96, s. 6-9
 +
* Tomczyk M.: 75. rocznica "Sonderaktion Krakau". ''Biuletyn AGH'' 2014, nr 83, s. 8-9, [foto]
  
 
{{DEFAULTSORT:Czarnocki, Stefan Jan}}
 
{{DEFAULTSORT:Czarnocki, Stefan Jan}}
[[Category:Uczeni]]
+
[[Category:Biogramy]]

Aktualna wersja na dzień 11:25, 1 cze 2020

Stefan Jan Czarnocki
Stefan Czarnocki.jpg
Nazwisko Czarnocki
Imię / imiona Stefan Jan
Tytuły / stanowiska Prof. zw. dr hab. inż.
Data urodzenia 5 (17 kwietnia) 1878
Miejsce urodzenia Gajlańce
Data śmierci 6 stycznia 1947
Miejsce śmierci Kraków
Dyscyplina/specjalności geologia, badanie złóż kopalin użytecznych
Pełnione funkcje Dziekan Wydziału Geologiczno Mierniczego AG (1946–1947)
Wydział Wydział Geologiczno-Mierniczy


Odznaczenia i nagrody Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski
FunkcjeGdzieoddo
ProdziekanWydział Górniczy19381939
DziekanWydział Geologiczno-Mierniczy19461947

Prof. zw. dr hab. inż. Stefan Jan Czarnocki (1878–1947)

Dyscyplina/specjalności: geologia, badanie złóż kopalin użytecznych

Nota biograficzna

Urodził się 5 (17) kwietnia 1878 roku w Gajlańcach. Zmarł 6 stycznia 1947 roku w Krakowie. Pochowany w Krakowie na Cmentarzu Rakowickim.

Studiował w Instytucie Technologicznym w Charkowie, a następnie w Instytucie Górniczym w Petersburgu, gdzie w 1903 roku uzyskał tytuł inżyniera górniczego. Habilitował się na Akademii Górniczej.

Po studiach pracował w Komitecie Geologicznym w Petersburgu. Później zajmował się organizacją Wydziału Górniczego Politechniki Północno-Kaukaskiej. Był profesorem i dziekanem tegoż wydziału. W 1922 roku przyjechał do Warszawy, gdzie został zatrudniony w Państwowym Instytucie Geologicznym.

25 stycznia 1925 roku uzyskał veniam legendi Akademii Górniczej w Krakowie z zakresu geologii stosowanej. W lutym 1937 roku objął Katedrę Geologii Stosowanej na Wydziale Górniczym AG, od maja 1938 roku jako profesor zwyczajny, a w roku akademickim 1938/1939 prodziekan Wydziału Górniczego. 6 listopada 1939 roku aresztowany przez Niemców podczas Sonderaktion Krakau i trafił do obozu koncentracyjnego w Sachsenhausen, skąd wyszedł w 1940 roku. Po powrocie do Krakowa uczestniczył w tajnym nauczaniu, przygotowując zarazem podręczniki akademickie. Po wojnie zorganizował i w latach 1946-1947 był dziekanem Wydziału Geologiczno-Mierniczego AG.

Członek Krakowskiego Towarzystwa Technicznego oraz Akademickiego Klubu Turystycznego

Odznaczenia i nagrody

Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski, Medal św. Stanisława 3. klasy

Źródła do biogramu

Książki

 • Rys historyczny Wydziału Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska. [Red. Z. Niedojadło et al.]. Kraków 2001, s. 29-31, 32-53
 • [Skład Osobowy Akademii Górniczej ... 1930/31]. Kraków 1930, s. 17
 • [Skład Osobowy Akademii Górniczej ... 1931/32]. Kraków 1931, s. 19
 • [Skład Osobowy Akademii Górniczej ... 1932/33]. Kraków 1932, s. 26
 • [Skład Osobowy Akademii Górniczej ... 1933/34]. Kraków 1933, s. 26
 • [Skład Osobowy Akademii Górniczej ... 1935/36]. Kraków 1935, s. 27
 • [Skład Osobowy Akademii Górniczej ... 1937/38]. Kraków 1937, s. 28
 • [Skład Osobowy Akademii Górniczej ... 1938/39]. Kraków 1938, s. 30
 • [Skład Osobowy AGH ... 1946/47]. Kraków 1946, s. 14
 • Słownik biograficzny techników polskich. Z. 13. Red. nacz. Z. Skoczyński. Warszawa 2002, s. 42–44
 • Słownik polskich pionierów techniki. Pod red. Bolesława Orłowskiego. Katowice 1986, s. 46
 • Stefan Czarnocki. W: Manecki A.: Alfabet wspomnień o ludziach nauki i wydarzeniach lat minionych. Kraków 2015, s. 156-157
 • Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska 1946-2016. Red. M. Manecki, E. Hycnar. Kraków 2016, s. 13, [foto]
 • Wyrok na Uniwersytet Jagielloński 6 listopada 1939. Pod red. L. Hajdukiewicza. Kraków 1989, s. 277-278, [foto]
 • Życiorysy profesorów i asystentów Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie (1919-1964). Red. M. Odlanicki-Poczobutt. Kraków 1965, s. 43-46, [foto] (Zeszyty Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie ; nr 41, z. spec. 4)

Artykuły

 • Aresztowani podczas aktion gegen Universitäts-Professoren 6 listopada 1939 roku : aresztowani naukowcy Wydziału Górniczego Akademii Górniczej. Alma Mater 2019, numer specjalny 212, s. 32, [foto]
 • Bolewski A.: Osiągnięcia Akademii Górniczej w Krakowie w okresie 1919-1939 : z kart historii. Biuletyn Informacyjny Pracowników AGH 1994, nr 6-7, s. 5-8
 • Doktorowicz-Hrebnicki S.: Stefan Czarnocki (1878-1947) : przewodniczący Polskiego Towarzystwa Geologicznego w latach 1945-1947. Rocznik Polskiego Towarzystwa Geologicznego 1971, T. 41, z. 1, s. 44-47, [foto]
 • Jaros J.: "Salamandra" - pamięci Kolegów Górników (3). Przegląd Górniczy 1988, T. 44, nr 11-12, s. 31
 • Kleczkowski A. S. : Geolodzy dla dobra Akademii Górniczo-Hutniczej (do 1949 roku Akademii Górniczej). Biuletyn Informacyjny Pracowników AGH 2001, nr 96, s. 6-9
 • Tomczyk M.: 75. rocznica "Sonderaktion Krakau". Biuletyn AGH 2014, nr 83, s. 8-9, [foto]