Stefan Śliwiński: Różnice pomiędzy wersjami

Z Historia AGH
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
 
(Nie pokazano 29 wersji utworzonych przez 6 użytkowników)
Linia 7: Linia 7:
 
|birth_place=Maciejów
 
|birth_place=Maciejów
 
|death_date=9 kwietnia 2007
 
|death_date=9 kwietnia 2007
|fields=geologia; geologia górnicza, geologia ogólna, geologia złożowa
+
|fields=geologia, geologia górnicza, geologia złóż
|faculty=Wydział Geologiczno-Poszukiwawczy
+
|faculty=Wydział Geologiczno-Mierniczy
|awards=Medal Zwycięstwa i Wolności, Złoty Krzyż Zasługi, Krzyż Kawalerski OOP,  Medal Komisji Edukacji Narodowej, Krzyż Batalionów Chłopskich
+
|awards=Złoty Krzyż Zasługi, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski,  Medal Komisji Edukacji Narodowej
 
|name=Stefan Śliwiński
 
|name=Stefan Śliwiński
|honorific-suffix=
 
|native_name=
 
|native_name_lang=
 
 
|image_size=17288
 
|image_size=17288
|alt=
 
|caption=
 
|resting_place=
 
|resting_place_coordinates=
 
|other_names=
 
|residence=
 
|citizenship=
 
|nationality=
 
|workplaces=
 
|alma_mater=
 
|thesis_title=
 
|thesis_url=
 
|thesis_year=
 
|doctoral_advisor=
 
|academic_advisors=
 
|doctoral_students=
 
|notable_students=
 
|known_for=
 
|varia=
 
|author_abbrev_bot=
 
|author_abbrev_zoo=
 
|influences=
 
|influenced=
 
|signature=
 
|signature_alt=
 
|website=
 
|footnotes=
 
|spouse=
 
|children=
 
 
}}
 
}}
 
Prof. dr hab. inż. '''Stefan Śliwiński''' (1918–2007)
 
Prof. dr hab. inż. '''Stefan Śliwiński''' (1918–2007)
  
Specjalność: geologia; geologia górnicza, geologia ogólna, geologia złożowa
+
Dyscyplina/specjalności: geologia, geologia górnicza, geologia złóż
  
== Życiorys ==
+
== Nota biograficzna ==
  
Urodził się 18 lutego 1918 roku w Maciejowie koło Krasnegostawu. Zmarł 9 kwietnia 2007 roku. Pochowany na cmentarzu Bronowice-Pasternik w Krakowie.  
+
Urodził się 18 lutego 1918 roku w Maciejowie koło Krasnegostawu. Zmarł 9 kwietnia 2007 roku. Pochowany na Cmentarzu Bronowice-Pasternik w Krakowie.  
  
Absolwent [[Wydział Geologiczno-Poszukiwawczy|Wydziału Geologiczno-Poszukiwawczego]] AGH 1952
+
Absolwent [[Wydział Geologiczno-Mierniczy|Wydziału Geologicznego-Mierniczego]] AGH 1952.
  
 
Doktor nauk technicznych — AGH 1961, doktor habilitowany — AGH 1968, profesor (tytuł) — 1990.
 
Doktor nauk technicznych — AGH 1961, doktor habilitowany — AGH 1968, profesor (tytuł) — 1990.
  
Związany z AGH od 1951 do 1990 roku. Zastępca asystenta 1950–1952, aspirant w Katedrze Złóż Rud 1953–1955, asystent, starszy asystent 1957–1961, adiunkt 1961–1971, docent 1971–1990, profesor 1990–2007.  
+
Związany z AGH od 1951 do 1990 roku. Zastępca asystenta 1950–1952, aspirant w Katedrze Złóż Rud 1953–1955, asystent, starszy asystent 1957–1961, adiunkt 1961–1971, docent 1971–1990.
  
W latach 1956–1966 pracował w Krakowskim Przedsiębiorstwie Geologicznym Surowców Hutniczych: III inżynier 1956–1957, inżynier dok. oraz weryfikator 1957–1966.
+
W latach 1956–1966 pracował w Krakowskim Przedsiębiorstwie Geologicznym Surowców Hutniczych: III inżynier 1956–1957, inżynier oraz weryfikator 1957–1966.
  
Odbył staże na Uniwersytecie w Belgradzie 1965–1966, praktyki w b. ZSRR, b. Czechosłowacji, b. NRD, Bułgarii, na Węgrzech i Wielkiej Brytanii.
+
Odbył staże na Uniwersytecie w Belgradzie 1965–1966, praktyki w ZSRR, Czechosłowacji, NRD, Bułgarii, na Węgrzech i w Wielkiej Brytanii.
  
Prowadził badania naukowe z zakresu stratygrafii triasu śląsko-krakowskiego, tła geochemicznego występowania kruszców cynku i ołowiu, utworów węglanowych dewonu i kruszców, kartografii geologicznej w skali 1:25000 na ark. Siewierz-Zawiercie; warunków geologicznych dla zapory w Przeczycach na Czarnej Przemszy; kategorii złóż „stratoidalnych” w obrębie warstw „olkuskich”, występowania glonów Dasycladaceae w dolomitach kruszconośnych oraz zespołu pierwiastków towarzyszących w utworach na obrzeżu NE GZW i po części w Górach Świętokrzyskich. Uczestnik Polskiej Ekspedycji Geologicznej do Mongolii, 1962.
+
Prowadził badania naukowe z zakresu stratygrafii triasu śląsko-krakowskiego, tła geochemicznego występowania kruszców cynku i ołowiu, utworów węglanowych dewonu i kruszców, kartografii geologicznej w skali 1:25000 na ark. Siewierz-Zawiercie; warunków geologicznych dla zapory w Przeczycach na Czarnej Przemszy; kategorii złóż „stratoidalnych” w obrębie warstw „olkuskich”, występowania glonów Dasycladaceae w dolomitach kruszconośnych oraz zespołu pierwiastków towarzyszących w utworach na obrzeżu NE GZW i po części w Górach Świętokrzyskich. Uczestnik Polskiej Ekspedycji Geologicznej do Mongolii w 1962.
  
Autor 51 prac, w tym 12 monografii monografii i rozpraw. Promotor 3 prac doktorskich.
+
Autor 51 prac, w tym 12 monografii i rozpraw. Promotor 3 prac doktorskich.
  
Członek Polskiego Towarzystwa Geologicznego od 1954 roku (przewodniczący Komisji Rewizyjnej Oddziału Krakowskiego od 1970 roku), Komisji Nauk Geologicznych PAN, Oddział Krakowski w latach 1970–1988.
+
Członek Polskiego Towarzystwa Geologicznego od 1954 roku (przewodniczący Komisji Rewizyjnej Oddziału Krakowskiego od 1970 roku).
 +
 
 +
Członek Komisji Nauk Geologicznych PAN, Oddział Krakowski, w latach 1970–1988.
  
 
Przewodniczący Rady Oddziałowej Wydziału Geologiczno-Poszukiwawczego ZNP; członek w Górniczo-Hutniczym Spółdzielczym Zrzeszeniu Budowy Domków Jednorodzinnych; praca nad wystawą dydaktyczną pt. „Czyn zbrojny w pamięci narodu”; organizator pomocy Polakom — Weteranom Września 1939 r. na Litwie i Białorusi, członek Zarządu i wiceprezes Związku Kombatantów RP i byłych Więźniów Politycznych przy AGH.
 
Przewodniczący Rady Oddziałowej Wydziału Geologiczno-Poszukiwawczego ZNP; członek w Górniczo-Hutniczym Spółdzielczym Zrzeszeniu Budowy Domków Jednorodzinnych; praca nad wystawą dydaktyczną pt. „Czyn zbrojny w pamięci narodu”; organizator pomocy Polakom — Weteranom Września 1939 r. na Litwie i Białorusi, członek Zarządu i wiceprezes Związku Kombatantów RP i byłych Więźniów Politycznych przy AGH.
  
=== Odznaczenia i nagrody ===
+
Autor wierszy i barwnych wspomnień z czasów partyzanckich opublikowanych w biuletynach AGH.
[[Medal Zwycięstwa i Wolności]], [[Złoty Krzyż Zasługi]], Złota Odznaka „Zasłużonemu w rozwoju woj. katowickiego”, Złota Odznaka „Za pracę społeczną dla m. Krakowa”, [[Krzyż Kawalerski OOP]], Złota Odznaka „Zasłużonemu dla polskiej geologii”, [[Medal Komisji Edukacji Narodowej]], [[Krzyż Batalionów Chłopskich]], nagrody Ministra Edukacji Narodowej (dwukrotnie), nagrody Rektora AGH (pięciokrotnie); Generalny Dyrektor Górniczy III stopnia
+
 
 +
==== Odznaczenia i nagrody ====
 +
[[Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski]], [[Złoty Krzyż Zasługi]], [[Medal Komisji Edukacji Narodowej]], Krzyż Batalionów Chłopskich, Medal Zwycięstwa i Wolności, Złota Odznaka „Zasłużonemu w rozwoju woj. katowickiego”, Złota Odznaka „Za pracę społeczną dla m. Krakowa”, Złota Odznaka „Zasłużonemu dla polskiej geologii”, nagrody Ministra Edukacji Narodowej (dwukrotnie), nagrody Rektora AGH (pięciokrotnie); Generalny Dyrektor Górniczy III stopnia
 +
 
 +
== Źródła do biogramu  ==
 +
==== Książki ====
 +
* Informator nauki polskiej 2003. T. 4B : Ludzie nauki P–Ż. Warszawa 2003, s. 1016
 +
* Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. [Oprac.] zespół aut. K. Pikoń (red. naczelny), A. Sokołowska (dyrektor projektu), K. Pikoń. Gliwice 2004, s. 363-364, [foto]
 +
* Współcześni uczeni polscy : słownik biograficzny. T. 4 : S–Ż. Red. nauk. J. Kapuścik. Warszawa 2002, s. 425–426, [foto]
  
 +
==== Artykuły ====
 +
* Banaś M., Mochnacka K,, Piestrzyński A.: Stefan Śliwiński (1918-2007) : wspomnienie. ''Biuletyn Informacyjny Pracowników AGH'' 2007, nr 168/169, s. 20-21, [foto]
 +
* ''Dziennik Polski'' 2007 nr 86 (12 IV 2007), s. 11 [nekr.]
 +
* Sass- Gustkiewicz M.: Spotkanie z emerytowanymi pracownikami dydaktycznymi Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska. ''Biuletyn Informacyjny Pracowników AGH'' 2001, nr 96, s. 16-17
 +
* Śliwiński S.: Moja droga kombatancka. ''Technika Poszukiwań Geologicznych'' 2001, R. 40, z. 3, s. 37-38, [foto]
 +
* Śliwiński S.: Moja droga ku wolności - w walce i pracy w trudnych latach okupacji 1939-1944. ''Biuletyn Informacyjny Pracowników AGH'' 2001, nr 89, s. 17-18
 +
* Śliwiński S.: Mój wrzesień 1939 r. ''Technika Poszukiwań Geologicznych'' 2003, R. 42, z. 1-2, s. 57-58
  
Źródło:
 
* Współcześni uczeni polscy. Słownik biograficzny. T. 4 : S–Ż. Warszawa 2002. s. 425–426, portr.
 
* Informator nauki polskiej 2003. T. 4B : Ludzie nauki P–Ż. Warszawa 2003. s. 1016
 
* Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. Gliwice cop. 2004. s. 363–364
 
* [Prof. Stefan Śliwiński, nekr.] Dziennik Polski 2007 nr 86 (12 IV 2007). s. 11 [nekrologi]
 
* Banaś Marian, Mochnacka Ksenia, Piestrzyński Adam: Stefan Śliwiński (1918-2007) : wspomnienie // Biuletyn Informacyjny Pracowników AGH. - 2007, nr 168/169, s. 20-21, fot.
 
  
  
 
{{DEFAULTSORT:Śliwiński, Stefan }}
 
{{DEFAULTSORT:Śliwiński, Stefan }}
[[Category:Uczeni]]
+
[[Category:Biogramy]]

Aktualna wersja na dzień 09:36, 24 paź 2018

Stefan Śliwiński
Stefan Sliwinski.jpg
Nazwisko Śliwiński
Imię / imiona Stefan
Tytuły / stanowiska Prof. dr hab. inż.
Data urodzenia 18 lutego 1918
Miejsce urodzenia Maciejów
Data śmierci 9 kwietnia 2007
Dyscyplina/specjalności geologia, geologia górnicza, geologia złóż
Wydział Wydział Geologiczno-Mierniczy


Odznaczenia i nagrody Złoty Krzyż Zasługi, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Medal Komisji Edukacji Narodowej

Prof. dr hab. inż. Stefan Śliwiński (1918–2007)

Dyscyplina/specjalności: geologia, geologia górnicza, geologia złóż

Nota biograficzna

Urodził się 18 lutego 1918 roku w Maciejowie koło Krasnegostawu. Zmarł 9 kwietnia 2007 roku. Pochowany na Cmentarzu Bronowice-Pasternik w Krakowie.

Absolwent Wydziału Geologicznego-Mierniczego AGH 1952.

Doktor nauk technicznych — AGH 1961, doktor habilitowany — AGH 1968, profesor (tytuł) — 1990.

Związany z AGH od 1951 do 1990 roku. Zastępca asystenta 1950–1952, aspirant w Katedrze Złóż Rud 1953–1955, asystent, starszy asystent 1957–1961, adiunkt 1961–1971, docent 1971–1990.

W latach 1956–1966 pracował w Krakowskim Przedsiębiorstwie Geologicznym Surowców Hutniczych: III inżynier 1956–1957, inżynier oraz weryfikator 1957–1966.

Odbył staże na Uniwersytecie w Belgradzie 1965–1966, praktyki w ZSRR, Czechosłowacji, NRD, Bułgarii, na Węgrzech i w Wielkiej Brytanii.

Prowadził badania naukowe z zakresu stratygrafii triasu śląsko-krakowskiego, tła geochemicznego występowania kruszców cynku i ołowiu, utworów węglanowych dewonu i kruszców, kartografii geologicznej w skali 1:25000 na ark. Siewierz-Zawiercie; warunków geologicznych dla zapory w Przeczycach na Czarnej Przemszy; kategorii złóż „stratoidalnych” w obrębie warstw „olkuskich”, występowania glonów Dasycladaceae w dolomitach kruszconośnych oraz zespołu pierwiastków towarzyszących w utworach na obrzeżu NE GZW i po części w Górach Świętokrzyskich. Uczestnik Polskiej Ekspedycji Geologicznej do Mongolii w 1962.

Autor 51 prac, w tym 12 monografii i rozpraw. Promotor 3 prac doktorskich.

Członek Polskiego Towarzystwa Geologicznego od 1954 roku (przewodniczący Komisji Rewizyjnej Oddziału Krakowskiego od 1970 roku).

Członek Komisji Nauk Geologicznych PAN, Oddział Krakowski, w latach 1970–1988.

Przewodniczący Rady Oddziałowej Wydziału Geologiczno-Poszukiwawczego ZNP; członek w Górniczo-Hutniczym Spółdzielczym Zrzeszeniu Budowy Domków Jednorodzinnych; praca nad wystawą dydaktyczną pt. „Czyn zbrojny w pamięci narodu”; organizator pomocy Polakom — Weteranom Września 1939 r. na Litwie i Białorusi, członek Zarządu i wiceprezes Związku Kombatantów RP i byłych Więźniów Politycznych przy AGH.

Autor wierszy i barwnych wspomnień z czasów partyzanckich opublikowanych w biuletynach AGH.

Odznaczenia i nagrody

Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Złoty Krzyż Zasługi, Medal Komisji Edukacji Narodowej, Krzyż Batalionów Chłopskich, Medal Zwycięstwa i Wolności, Złota Odznaka „Zasłużonemu w rozwoju woj. katowickiego”, Złota Odznaka „Za pracę społeczną dla m. Krakowa”, Złota Odznaka „Zasłużonemu dla polskiej geologii”, nagrody Ministra Edukacji Narodowej (dwukrotnie), nagrody Rektora AGH (pięciokrotnie); Generalny Dyrektor Górniczy III stopnia

Źródła do biogramu

Książki

  • Informator nauki polskiej 2003. T. 4B : Ludzie nauki P–Ż. Warszawa 2003, s. 1016
  • Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. [Oprac.] zespół aut. K. Pikoń (red. naczelny), A. Sokołowska (dyrektor projektu), K. Pikoń. Gliwice 2004, s. 363-364, [foto]
  • Współcześni uczeni polscy : słownik biograficzny. T. 4 : S–Ż. Red. nauk. J. Kapuścik. Warszawa 2002, s. 425–426, [foto]

Artykuły

  • Banaś M., Mochnacka K,, Piestrzyński A.: Stefan Śliwiński (1918-2007) : wspomnienie. Biuletyn Informacyjny Pracowników AGH 2007, nr 168/169, s. 20-21, [foto]
  • Dziennik Polski 2007 nr 86 (12 IV 2007), s. 11 [nekr.]
  • Sass- Gustkiewicz M.: Spotkanie z emerytowanymi pracownikami dydaktycznymi Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska. Biuletyn Informacyjny Pracowników AGH 2001, nr 96, s. 16-17
  • Śliwiński S.: Moja droga kombatancka. Technika Poszukiwań Geologicznych 2001, R. 40, z. 3, s. 37-38, [foto]
  • Śliwiński S.: Moja droga ku wolności - w walce i pracy w trudnych latach okupacji 1939-1944. Biuletyn Informacyjny Pracowników AGH 2001, nr 89, s. 17-18
  • Śliwiński S.: Mój wrzesień 1939 r. Technika Poszukiwań Geologicznych 2003, R. 42, z. 1-2, s. 57-58