Stefan Śliwiński: Różnice pomiędzy wersjami

Z Historia AGH
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
 
(Nie pokazano 39 wersji utworzonych przez 8 użytkowników)
Linia 1: Linia 1:
 
{{Infobox scientist
 
{{Infobox scientist
| name = Stefan Śliwiński
+
|family-name=Śliwiński
| image = sliwinskis.jpg
+
|given-name=Stefan
| family-name = Śliwiński
+
|honorific-prefix=Prof. dr hab. inż.
| given-name = Stefan
+
|image=Stefan_Sliwinski.jpg
| additional-name =
+
|birth_date=18 lutego 1918
| honorific-prefix = Prof. dr hab. inż.
+
|birth_place=Maciejów
| honorific-suffix =
+
|death_date=9 kwietnia 2007
| native_name =
+
|fields=geologia, geologia górnicza, geologia złóż
| native_name_lang =
+
|faculty=Wydział Geologiczno-Mierniczy
| image = sliwinskis.jpg
+
|awards=Złoty Krzyż Zasługi, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Medal Komisji Edukacji Narodowej
| image_size = 17288
+
|name=Stefan Śliwiński
| alt =
+
|image_size=17288
| caption =
 
| birth_date = 1918
 
| birth_place =  
 
| death_date = 2007
 
| death_place =
 
| resting_place =
 
| resting_place_coordinates =
 
| other_names =
 
| residence =
 
| citizenship =
 
| nationality =
 
| fields = geologia; geologia górnicza, geologia ogólna, geologia złożowa
 
| function =
 
| workplaces =
 
| alma_mater =
 
| thesis_title =
 
| thesis_url =
 
| thesis_year =
 
| doctoral_advisor =
 
| academic_advisors =
 
| doctoral_students =
 
| notable_students =
 
| known_for =
 
| author_abbrev_bot =
 
| author_abbrev_zoo =
 
| influences =
 
| influenced =  
 
| awards = Medal Zwycięstwa i Wolności, Złoty Krzyż Zasługi, Złota Odznaka „Zasłużonemu w rozwoju woj. katowickiego”, Złota Odznaka „Za pracę społeczną dla m. Krakowa”, Krzyż Kawelerski OOP, Złota Odznaka „Zasłużonemu dla polskiej geologii”, Medal KEN, Krzyż Batalionów Chłopskich, nagrody Ministra Edukacji Narodowej (dwukrotnie), nagrody Rektora AGH (pięciokrotnie); Generalny Dyrektor Górniczy III stopnia.
 
| signature =  
 
| signature_alt =
 
| website =
 
| footnotes =
 
| spouse =
 
| children =  
 
 
}}
 
}}
 
Prof. dr hab. inż. '''Stefan Śliwiński''' (1918–2007)
 
Prof. dr hab. inż. '''Stefan Śliwiński''' (1918–2007)
  
Specjalność: geologia; geologia górnicza, geologia ogólna, geologia złożowa
+
Dyscyplina/specjalności: geologia, geologia górnicza, geologia złóż
  
Urodził się 18 lutego 1918 roku w Maciejowie. Zmarł 9 kwietnia 2007 roku. Pochowany na cmentarzu Bronowice-Pasternik w Krakowie. Absolwent AGH 1951; doktor nauk technicznych — AGH 1961, doktor habilitowany — AGH 1968, profesor (tytuł) — 1990.
+
== Nota biograficzna ==
  
Związany z AGH od 1951 roku. Zastępca asystenta 1950–1952, aspirant w Katedrze Złóż Rud 1953–1955, asystent, starszy asystent 1957–1961, adiunkt 1961–1971, docent 1971–1990, profesor 1990–2007. W latach 1956–1966 pracował w Krakowskim Przedsiębiorstwie Geol. Sur. Hutn.: III inżynier 1956–1957, inżynier dok. oraz weryfikator 1957–1966.
+
Urodził się 18 lutego 1918 roku w Maciejowie koło Krasnegostawu. Zmarł 9 kwietnia 2007 roku. Pochowany na Cmentarzu Bronowice-Pasternik w Krakowie.  
  
Odbył staże na Uniwersytecie w Belgradzie 1965–1966, praktyki w b. ZSRR, b. Czechosłowacji, b. NRD, Bułgarii, na Wegrzech i Wielkiej Brytanii.
+
Absolwent [[Wydział Geologiczno-Mierniczy|Wydziału Geologicznego-Mierniczego]] AGH 1952.
  
Członek Polskiego Towarzystwa Geologicznego od 1954 roku (przewodniczący Komisji Rewizyjnej Oddziału Krakowskiego od 1970 roku), Komisji Nauk Geologicznych PAN, Oddział Krakowski w latach 1970–1988.
+
Doktor nauk technicznych — AGH 1961, doktor habilitowany — AGH 1968, profesor (tytuł) — 1990.
  
Prowadził badania naukowe z zakresu stratygrafii triasu śląsko-krakowskiego, tła geochemicznego występowania kruszców cynku i ołowiu, utworów węglanowych dewonu i kruszców, kartografii geologicznej w skali 1:25000 na ark. Siewierz-Zawiercie; warunków geologicznych dla zapory w Przeczycach na Czarnej Przemszy; kategorii złóż „stratoidalnych” w obrębie warstw „olkuskich”, występowania glonów Dasycladaceae w dolomitach kruszconośnych oraz zespołu pierwiastków towarzyszących w utworach na obrzeżu NE GZW i po części w Górach Świętokrzyskich. Uczestnik Polskiej Ekspedycji Geologicznej do Mongolii, 1962.
+
Związany z AGH od 1951 do 1990 roku. Zastępca asystenta 1950–1952, aspirant w Katedrze Złóż Rud 1953–1955, asystent, starszy asystent 1957–1961, adiunkt 1961–1971, docent 1971–1990.
  
Przewodniczący Rady Oddziałowej Wydziału Geologiczno-Poszukiwawczego ZNP; członek w Górniczo-Hutniczym Spółdzielczym Zrzeszeniu Budowy Domków Jednorodzinnych; praca nad wystawą dydaktyczną pt. „Czyn zbrojny w pamięci narodu”; organizator pomocy Polakom — Weteranom Września 1939 r. na Litwie i Białorusi, członek Zarządu i wiceprezes Związku Kombatantów RP i byłych Więźniów Polityczncyh przy AGH.
+
W latach 1956–1966 pracował w Krakowskim Przedsiębiorstwie Geologicznym Surowców Hutniczych: III inżynier 1956–1957, inżynier oraz weryfikator 1957–1966.
  
Autor kilkudziesięciu prac, w tym monografii i rozpraw. Promotor prac doktorskich.
+
Odbył staże na Uniwersytecie w Belgradzie 1965–1966, praktyki w ZSRR, Czechosłowacji, NRD, Bułgarii, na Węgrzech i w Wielkiej Brytanii.
 +
 
 +
Prowadził badania naukowe z zakresu stratygrafii triasu śląsko-krakowskiego, tła geochemicznego występowania kruszców cynku i ołowiu, utworów węglanowych dewonu i kruszców, kartografii geologicznej w skali 1:25000 na ark. Siewierz-Zawiercie; warunków geologicznych dla zapory w Przeczycach na Czarnej Przemszy; kategorii złóż „stratoidalnych” w obrębie warstw „olkuskich”, występowania glonów Dasycladaceae w dolomitach kruszconośnych oraz zespołu pierwiastków towarzyszących w utworach na obrzeżu NE GZW i po części w Górach Świętokrzyskich. Uczestnik Polskiej Ekspedycji Geologicznej do Mongolii w 1962.
 +
 
 +
Autor 51 prac, w tym 12 monografii i rozpraw. Promotor 3 prac doktorskich.
 +
 
 +
Członek Polskiego Towarzystwa Geologicznego od 1954 roku (przewodniczący Komisji Rewizyjnej Oddziału Krakowskiego od 1970 roku).
 +
 
 +
Członek Komisji Nauk Geologicznych PAN, Oddział Krakowski, w latach 1970–1988.
 +
 
 +
Przewodniczący Rady Oddziałowej Wydziału Geologiczno-Poszukiwawczego ZNP; członek w Górniczo-Hutniczym Spółdzielczym Zrzeszeniu Budowy Domków Jednorodzinnych; praca nad wystawą dydaktyczną pt. „Czyn zbrojny w pamięci narodu”; organizator pomocy Polakom — Weteranom Września 1939 r. na Litwie i Białorusi, członek Zarządu i wiceprezes Związku Kombatantów RP i byłych Więźniów Politycznych przy AGH.
 +
 
 +
Autor wierszy i barwnych wspomnień z czasów partyzanckich opublikowanych w biuletynach AGH.
 +
 
 +
==== Odznaczenia i nagrody ====
 +
[[Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski]], [[Złoty Krzyż Zasługi]], [[Medal Komisji Edukacji Narodowej]], Krzyż Batalionów Chłopskich, Medal Zwycięstwa i Wolności, Złota Odznaka „Zasłużonemu w rozwoju woj. katowickiego”, Złota Odznaka „Za pracę społeczną dla m. Krakowa”, Złota Odznaka „Zasłużonemu dla polskiej geologii”, nagrody Ministra Edukacji Narodowej (dwukrotnie), nagrody Rektora AGH (pięciokrotnie); Generalny Dyrektor Górniczy III stopnia
 +
 
 +
== Źródła do biogramu  ==
 +
==== Książki ====
 +
* Informator nauki polskiej 2003. T. 4B : Ludzie nauki P–Ż. Warszawa 2003, s. 1016
 +
* Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. [Oprac.] zespół aut. K. Pikoń (red. naczelny), A. Sokołowska (dyrektor projektu), K. Pikoń. Gliwice 2004, s. 363-364, [foto]
 +
* Współcześni uczeni polscy : słownik biograficzny. T. 4 : S–Ż. Red. nauk. J. Kapuścik. Warszawa 2002, s. 425–426, [foto]
 +
 
 +
==== Artykuły ====
 +
* Banaś M., Mochnacka K,, Piestrzyński A.: Stefan Śliwiński (1918-2007) : wspomnienie. ''Biuletyn Informacyjny Pracowników AGH'' 2007, nr 168/169, s. 20-21, [foto]
 +
* ''Dziennik Polski'' 2007 nr 86 (12 IV 2007), s. 11 [nekr.]
 +
* Sass- Gustkiewicz M.: Spotkanie z emerytowanymi pracownikami dydaktycznymi Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska. ''Biuletyn Informacyjny Pracowników AGH'' 2001, nr 96, s. 16-17
 +
* Śliwiński S.: Moja droga kombatancka. ''Technika Poszukiwań Geologicznych'' 2001, R. 40, z. 3, s. 37-38, [foto]
 +
* Śliwiński S.: Moja droga ku wolności - w walce i pracy w trudnych latach okupacji 1939-1944. ''Biuletyn Informacyjny Pracowników AGH'' 2001, nr 89, s. 17-18
 +
* Śliwiński S.: Mój wrzesień 1939 r. ''Technika Poszukiwań Geologicznych'' 2003, R. 42, z. 1-2, s. 57-58
  
Źródło:
 
* Współcześni uczeni polscy. Słownik biograficzny. T. 4 : S–Ż. Warszawa 2002. S. 425–426, portr.
 
* Informator nauki polskiej 2003. T. 4B : Ludzie nauki P–Ż. Warszawa 2003. S. 1016
 
* Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. Gliwice cop. 2004. S. 363–364
 
* Dziennik Polski 2007 nr 86 (12 IV 2007). s. 11 [nekrologi]
 
  
  
 
{{DEFAULTSORT:Śliwiński, Stefan }}
 
{{DEFAULTSORT:Śliwiński, Stefan }}
[[Category:Uczeni]]
+
[[Category:Biogramy]]

Aktualna wersja na dzień 09:36, 24 paź 2018

Stefan Śliwiński
Stefan Sliwinski.jpg
Nazwisko Śliwiński
Imię / imiona Stefan
Tytuły / stanowiska Prof. dr hab. inż.
Data urodzenia 18 lutego 1918
Miejsce urodzenia Maciejów
Data śmierci 9 kwietnia 2007
Dyscyplina/specjalności geologia, geologia górnicza, geologia złóż
Wydział Wydział Geologiczno-Mierniczy


Odznaczenia i nagrody Złoty Krzyż Zasługi, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Medal Komisji Edukacji Narodowej

Prof. dr hab. inż. Stefan Śliwiński (1918–2007)

Dyscyplina/specjalności: geologia, geologia górnicza, geologia złóż

Nota biograficzna

Urodził się 18 lutego 1918 roku w Maciejowie koło Krasnegostawu. Zmarł 9 kwietnia 2007 roku. Pochowany na Cmentarzu Bronowice-Pasternik w Krakowie.

Absolwent Wydziału Geologicznego-Mierniczego AGH 1952.

Doktor nauk technicznych — AGH 1961, doktor habilitowany — AGH 1968, profesor (tytuł) — 1990.

Związany z AGH od 1951 do 1990 roku. Zastępca asystenta 1950–1952, aspirant w Katedrze Złóż Rud 1953–1955, asystent, starszy asystent 1957–1961, adiunkt 1961–1971, docent 1971–1990.

W latach 1956–1966 pracował w Krakowskim Przedsiębiorstwie Geologicznym Surowców Hutniczych: III inżynier 1956–1957, inżynier oraz weryfikator 1957–1966.

Odbył staże na Uniwersytecie w Belgradzie 1965–1966, praktyki w ZSRR, Czechosłowacji, NRD, Bułgarii, na Węgrzech i w Wielkiej Brytanii.

Prowadził badania naukowe z zakresu stratygrafii triasu śląsko-krakowskiego, tła geochemicznego występowania kruszców cynku i ołowiu, utworów węglanowych dewonu i kruszców, kartografii geologicznej w skali 1:25000 na ark. Siewierz-Zawiercie; warunków geologicznych dla zapory w Przeczycach na Czarnej Przemszy; kategorii złóż „stratoidalnych” w obrębie warstw „olkuskich”, występowania glonów Dasycladaceae w dolomitach kruszconośnych oraz zespołu pierwiastków towarzyszących w utworach na obrzeżu NE GZW i po części w Górach Świętokrzyskich. Uczestnik Polskiej Ekspedycji Geologicznej do Mongolii w 1962.

Autor 51 prac, w tym 12 monografii i rozpraw. Promotor 3 prac doktorskich.

Członek Polskiego Towarzystwa Geologicznego od 1954 roku (przewodniczący Komisji Rewizyjnej Oddziału Krakowskiego od 1970 roku).

Członek Komisji Nauk Geologicznych PAN, Oddział Krakowski, w latach 1970–1988.

Przewodniczący Rady Oddziałowej Wydziału Geologiczno-Poszukiwawczego ZNP; członek w Górniczo-Hutniczym Spółdzielczym Zrzeszeniu Budowy Domków Jednorodzinnych; praca nad wystawą dydaktyczną pt. „Czyn zbrojny w pamięci narodu”; organizator pomocy Polakom — Weteranom Września 1939 r. na Litwie i Białorusi, członek Zarządu i wiceprezes Związku Kombatantów RP i byłych Więźniów Politycznych przy AGH.

Autor wierszy i barwnych wspomnień z czasów partyzanckich opublikowanych w biuletynach AGH.

Odznaczenia i nagrody

Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Złoty Krzyż Zasługi, Medal Komisji Edukacji Narodowej, Krzyż Batalionów Chłopskich, Medal Zwycięstwa i Wolności, Złota Odznaka „Zasłużonemu w rozwoju woj. katowickiego”, Złota Odznaka „Za pracę społeczną dla m. Krakowa”, Złota Odznaka „Zasłużonemu dla polskiej geologii”, nagrody Ministra Edukacji Narodowej (dwukrotnie), nagrody Rektora AGH (pięciokrotnie); Generalny Dyrektor Górniczy III stopnia

Źródła do biogramu

Książki

  • Informator nauki polskiej 2003. T. 4B : Ludzie nauki P–Ż. Warszawa 2003, s. 1016
  • Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. [Oprac.] zespół aut. K. Pikoń (red. naczelny), A. Sokołowska (dyrektor projektu), K. Pikoń. Gliwice 2004, s. 363-364, [foto]
  • Współcześni uczeni polscy : słownik biograficzny. T. 4 : S–Ż. Red. nauk. J. Kapuścik. Warszawa 2002, s. 425–426, [foto]

Artykuły

  • Banaś M., Mochnacka K,, Piestrzyński A.: Stefan Śliwiński (1918-2007) : wspomnienie. Biuletyn Informacyjny Pracowników AGH 2007, nr 168/169, s. 20-21, [foto]
  • Dziennik Polski 2007 nr 86 (12 IV 2007), s. 11 [nekr.]
  • Sass- Gustkiewicz M.: Spotkanie z emerytowanymi pracownikami dydaktycznymi Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska. Biuletyn Informacyjny Pracowników AGH 2001, nr 96, s. 16-17
  • Śliwiński S.: Moja droga kombatancka. Technika Poszukiwań Geologicznych 2001, R. 40, z. 3, s. 37-38, [foto]
  • Śliwiński S.: Moja droga ku wolności - w walce i pracy w trudnych latach okupacji 1939-1944. Biuletyn Informacyjny Pracowników AGH 2001, nr 89, s. 17-18
  • Śliwiński S.: Mój wrzesień 1939 r. Technika Poszukiwań Geologicznych 2003, R. 42, z. 1-2, s. 57-58