Stanisław Plewa

Z Historia AGH
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Stanisław Plewa
Stanislaw Plewa.jpg
Nazwisko Plewa
Imię / imiona Stanisław
Tytuły / stanowiska Prof. zw. dr hab. inż.
Data urodzenia 9 stycznia 1926
Miejsce urodzenia Wołkowysk (obecnie Białoruś)
Data śmierci 28 kwietnia 2006
Dyscyplina/specjalności geofizyka (geofizyka wiertnicza, geotermia, petrofizyka)
Pełnione funkcje Prodziekan Wydziału (1981–1982)
Wydział Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska


Odznaczenia i nagrody Państwowa, Krzyż Kawalerski OOP, Złoty i Srebrny Krzyż Zasługi, Krzyż AK.
FunkcjeGdzieoddo
ProdziekanWydział Geologiczno-Poszukiwawczy19811982

Prof. zw. dr hab. inż. Stanisław Plewa (1926–2006)

Specjalność: geofizyka (geofizyka wiertnicza, geotermia, petrofizyka)

Życiorys

Urodził się 9 stycznia 1926 roku w Wołkowysku, obecnie Białoruś. Zmarł 28 kwietnia 2006 roku. Pochowany na Cmentarzu Salwatorskim w Krakowie.

Studiował w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, mgr inż. górnik (1951), doktorat (1962), habilitacja (1966), prof. nadzwyczajny (1972), prof. zwyczajny (1980).

Przebieg pracy zawodowej na AGH: Wydział Geologiczno-Poszukiwawczy: młodszy asystent 1950–1957 i wykładowca kontraktowy w Katedrze Geofizyki Geologicznej 1957–1967, kierownik Działu Studiów Przedsiębiorstwa Geofizyki Przemysłu Naftowego 1957–1962, docent 1966–1972, profesor 1972–, organizator i kierownik Zakładu Geofizyki Wiertniczej oraz Zakładu Fizyki Złoża Instytutu Wiertniczo-Naftowego 1967–1976, członek Rady Naukowej w Instytucie Wiertniczo-Naftowym (1968–1979), kierownik Zakładu Geofizyki Wiertniczej Międzyresortowego Instytutu Geofizyki 1977–1992, zastępca dyrektora Instytutu 1980–1985, kierownik Pracowni Petrofizyki w Zakładzie Geofizyki od 1993 roku. Od 1967 r. związany również z PAN.

Staże: Instytuty Naftowe w Krakowie 1951, Budapeszcie 1953, Moskwie, Baku, Krasnodarze, Groznym, Lwowie, Kijowie, ZSRR 1954–1955, Freibergu, NRD, 1957.

Działalność pozanaukowa: w czasie okupacji żołnierz 16 p.p. Ziemi Tarnowskiej AK (pseudonim „Janus”), placówka „Zezar-Celina” Czchów 1943–1945, członek zgrupowania partyzanckiego por. „Skorego” w Woli Stróskiej k. Zakliczyna (IX-X 1944), organizator kierowniczy i naczelny inżynier Przedsiębiorstwa Geofizyki Przemysłu Naftowego w Krośnie nad Wisłokiem i Krakowie 1952–1957, dyrektor górniczy III stopnia 1958, generalny dyrektor górniczy III i II stopnia 1981, 1984, koordynator prac naukowo-badawczych zespołu międzynarodowego RWPG w zakresie geofizyki naftowej, Moskwa 1970–1975.

Organizator i redaktor naczelny czasopisma „Geofizyka Poszukiwawcza i Wiertnicza” (1957–1973), członek komitetów redakcyjnych innych czasopism fachowych. Członek Komisji Nauk Geologicznych PAN (1970–), Komisji „Planetarne Badania Geofizyczne” PAN (1967–1977) i innych. Członek towarzystw naukowych polskich i zagranicznych: Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowego (1953–), European Association of Geophysics (1960–1976), International Heat Flow Commission, Tokio (1978–).

Badania: opracowanie metodyki i techniki wykrywania i badania węgla metodami geofizyki wiertniczej; współautor w odkryciu złóż gazu na Przedgórzu Karpat; inicjator i i autor badań geotermalnych, w tym strumienia cieplnego ziemi na obszarze Polski; współtwórca map geotermalnych obszaru Polski; prekursor badań fizycznych własności skał i petrofizyki w Polsce.

Autor lub współautor 125 publikacji dotyczących postępu technicznego, nowych metod i kierunków badawczych, ogłoszonych w czasopismach polskich i zagranicznych, w tym 6 książek i podręczników. Współtwórca 9 patentów. Promotor 14 prac doktorskich.

Odznaczenia i nagrody

Państwowa, Rady ds. Pokojowego Wykorzystania Energii Jądrowej (zespołowo III stopnia 1962), resortowe Min. Górnictwa i Energetyki (zespołowo II i I stopnia), Komitetu Nauki i Techniki (dwukrotnie), MSWiT (zespołowo), Ministra Edukacji Narodowej (zespołowo); Odznaka „Zasłużony dla górnictwa naftowego”; Krzyż Kawalerski OOP, Złoty i Srebrny Krzyż Zasługi, Krzyż AK.

Źródło:

  • Kto jest kim w Polsce. S. 563
  • Współcześni uczeni polscy. Słownik biograficzny. T. 3 : M–R. Warszawa 2000. S. 517, portr.
  • Dziennik Polski 2006 nr 104 (5 V 2006). s. 14 [nekrologi]
  • Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. Gliwice, cop. 2004. S. 280–281