Stanisław Marian Dobosz

Z Historia AGH
Wersja z dnia 16:58, 28 mar 2023 autorstwa HieronimSienski (dyskusja | edycje)
(różn.) ← poprzednia wersja | przejdź do aktualnej wersji (różn.) | następna wersja → (różn.)
Stanisław Marian Dobosz
Stanislaw Marian Dobosz.jpg
Nazwisko Dobosz
Imię / imiona Stanisław Marian
Tytuły / stanowiska Prof. zw. dr hab. inż.
Data urodzenia 2 lutego 1946
Miejsce urodzenia Kraków


Dyscyplina/specjalności metalurgia, odlewnictwo, inżynieria materiałowa, technologia formy
Wydział Wydział Odlewnictwa


Odznaczenia i nagrody Złoty Krzyż Zasługi, Medal Komisji Edukacji Narodowej

Prof. zw. dr hab. inż. Stanisław Marian Dobosz (1946–)

Dyscyplina/specjalności: metalurgia, odlewnictwo, inżynieria materiałowa, technologia formy

Nota biograficzna

Urodził się 2 lutego 1946 roku w Krakowie.

W 1970 roku ukończył studia na Wydziale Odlewnictwa AGH i rozpoczął pracę w Zakładzie Materiałów Formierskich Wydziału Odlewnictwana stanowisku asystenta.

W 1978 roku na podstawie pracy "Odkształcenia sprężyste syntetycznych mas formierskich, której promotorem był profesor Lech Lewandowski, uzyskał tytuł doktora nauk technicznych,

W 1991 roku na podstawie rozprawy "Aktywacja cieplna piasków kwarcowych" uzyskał stopień doktora habilitowanego.

W 2007 roku otrzymał tytuł profesora.

Od 1972 roku na stanowisku starszego asystenta, w latach 1978-1998 adiunkta, 1998-2009 profesora nadzwyczajnego, następnie profesora zwyczajnego.

Od 2017 roku na emeryturze.

Pełnił funkcję kierownika Zakładu Tworzyw Formierskich i Ochrony Środowiska (od 2002 roku), kierownika Pracowni Tworzyw Formierskich, przewodniczącego Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli Akademickich.

Członek Komisji Odlewnictwa Oddziału PAN w Katowicach, członek Sekcji Teorii Procesów Odlewniczych Komitetu Metalurgii PAN w Krakowie.

Ekspert Programu Foresight Odlewniczy, posiada certyfikat Ekspert Zewnętrzny Narodowego Programu Foresight 2020, współpracował z Czech Science Foundation. Recenzent czasopisma „Archives of Foundry Engineering” oraz projektów w ramach Programu Innowacyjna Gospodarka NCBiR.

Członek komitetów naukowych i organizacyjnych wielu konferencji naukowych, w tym cyklicznych: Konferencji Naukowej Odlewników Polskich, Czeskich i Słowackich WSPÓŁPRACA (przewodniczący), „Transport Pneumatyczny”, „Quality”, „Zapewnienie jakości w odlewnictwie”, „Zlievareske Sympozjum”.

Ponadto członek Zarządu (od czasu reaktywacji) Polskiego Towarzystwa Gimnastycznego SOKÓŁ w Krakowie oraz Rady Nadzorczej: Krakowskiego Banku Spółdzielczego, Spółdzielni Mieszkaniowej Związkowa, Spółdzielni Pracy Nauczycieli Akademickich OPTIMA.

Zakres tematyczny badań i publikacji dotyczy szeroko pojętych interdyscyplinarnych nauk odlewniczych, głównie teorii i praktyki mas formierskich. Ważnym elementem szerokiego dorobku naukowego jest bliska współpraca z krajowymi i zagranicznymi ośrodkami naukowymi oraz przemysłem.

Autor około 300 publikacji, w tym wielu artykułów w renomowanych czasopismach zagranicznych, 1 książki, 4 monografii, 4 patentów, skryptów i około 80 prac naukowych niepublikowanych - m. in. projektów badawczych własnych, celowych i rozwojowych.

Promotor 5 rozpraw doktorskich, recenzent 9 prac doktorskich (w tym 3 zagranicznych), recenzent 4 przewodów habilitacyjnych (w tym 2 zagranicznych), recenzent w 2 postępowaniach profesorskich (1 zagraniczne).

Uczestnik wielu międzynarodowych konferencji i kongresów, w tym Światowych Kongresów Odlewnictwa w Polsce, Czechosłowacji, USA, Chinach i Japonii.

Odznaczenia i nagrody

Honorowa Odznaka Za Zasługi Dla Rozwoju Uczelni (1972), Nagroda Ministra Przemysłu Maszynowego (1978), Medal za Zasługi dla Ojczyzny - Leeds (Wielka Brytania) (1993), Srebrny Znak Sokoła (1993), Złoty Krzyż Zasługi (2000), Złoty i Srebrny Medal „Za zasługi dla obronności kraju” (2000, 2001), Złoty Medal i Dyplom Specjalny na VIII Międzynarodowych Targach METAL 2002 w Kielcach, Złota Odznaka ZNP (2005), Medal Komisji Edukacji Narodowej (2007), „Honoris Gratia” – Medal Prezydenta Miasta Za Szczególne Zasługi dla Krakowa (2007), Złota Odznaka Stowarzyszenia Technicznego Odlewników Polskich (2014) oraz kilkadziesiąt Nagród Rektora AGH.

Bibliografia publikacji

https://badap.agh.edu.pl/autor/dobosz-stanislaw-marian-003137

Źródła do biogramu

Książki

  • [Skład Osobowy AGH... 1970-1971]. Kraków 1971, s. 82
  • Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. [Oprac.] zespół aut. K. Pikoń (red. naczelny), A. Sokołowska (dyrektor projektu), K. Pikoń. Gliwice 2004, s. 68, [foto]

Inne

  • Informacje od prof. zw. dr. hab. Stanisława Mariana Dobosza

stan na dzień 25.01.2023