Stanisław Kazimierz Ropski

Z Historia AGH
Stanisław Kazimierz Ropski
Stanislaw Ropski.jpg
Nazwisko Ropski
Imię / imiona Stanisław
Tytuły / stanowiska Doc. dr inż.
Data urodzenia 11 stycznia 1932
Miejsce urodzenia Kraków
Data śmierci 29 maja 2009
Dyscyplina/specjalności górnictwo i geologia inżynierska, technika podziemnej eksploatacji złóż, utylizacja odpadów przemysłowych, zabezpieczanie dzielnic staromiejskich
Pełnione funkcje Kierownik Zakładu Techniki Podziemnej Eksploatacji Węgli Wydziału Górniczego AGH (1970-1992)
Wydział Wydział Górnictwa i Geoinżynierii


Odznaczenia i nagrody Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski

Doc. dr inż. Stanisław Kazimierz Ropski (1932–2009)

Dyscyplina/specjalności: górnictwo i geologia inżynierska, technika podziemnej eksploatacji złóż, utylizacja odpadów przemysłowych, zabezpieczanie dzielnic staromiejskich

Nota biograficzna

Urodził się 11 stycznia 1932 roku w Krakowie, zmarł 29 maja 2009 roku. Pochowany na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie.

W 1956 roku ukończył studia na Akademii Górniczo-Hutniczej. Doktor — AGH 1964, docent 1969. Nauczyciel akademicki na Wydziale Górniczym. W latach 1970–1992 kierownik Zakładu Techniki Podziemnej Eksploatacji Węgli, a w latach 1979–1985 wicedyrektor Instytutu Górnictwa Podziemnego i Bezpieczeństwa Pracy .

W latach 1987–1989 członek Sekcji Technologiczno-Górniczej Komitetu Górnictwa PAN, 1955–1992 członek SITG NOT, członek Komisji Zarządu Głównego, dyrektor Generalnego Górnictwa. W latach 1989–1996 kierownik Zespołu w AGH ds. Zabezpieczenia Dzielnic Staromiejskich w Polsce.

Wychowawca i nauczyciel wielu pokoleń młodzieży, naukowiec górnik, pasjonat historii podziemnych zabytków kultury materialnej m.in. Sandomierza, Jarosławia, Kłodzka, Opatowa.

Autor kilkudziesięciu publikacji, w tym kilku książek i patentów.

Promotor kilku prac doktorskich.

Odznaczenia i nagrody

Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Medale VŠB w Ostrawie (CSRS) — 30 i 35-lecia, Złota Odznaka ZNP, Złota Odznaka Dolnego Śląska, Złota Odznaka M. Krakowa, Nagroda Naukowa II st. im. prof. Witolda Budryka

Źródła do biogramu

Książki

  • Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. [Oprac.] zespół aut. K. Pikoń (red. naczelny), A. Sokołowska (dyrektor projektu), K. Pikoń. Gliwice 2004, s. 301, [foto]

Artykuły

  • Czekajowski R., Jóżkiewicz S.: Górnicy z pomocą AGH ratują starówki zabytkowych miast : (część I) : Kłodzko. Biuletyn Informacyjny Pracowników AGH 1999, nr 73, s. 11-12
  • Dziennik Polski 2009, nr 129 (3 VI 2009), s. A14 [nekr.]
  • Mazurkiewicz M.: Stanisław Ropski (1932-2009) : górnik, wychowawca, nauczyciel, przyjaciel. Biuletyn AGH 2009, nr 18/19, s. 44-45