Stanisław Gorczyca

Z Historia AGH
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Stanisław Gorczyca
Stanislaw Gorczyca.jpg
Nazwisko Gorczyca
Imię / imiona Stanisław
Tytuły / stanowiska Prof. zw. dr hab. inż.
Tytuły honorowe AGH Zasłużony dla AGH
Data urodzenia 10 czerwca 1925
Miejsce urodzenia Przeciszów
Data śmierci 16 października 2000
Dyscyplina/specjalności metaloznawstwo, inżynieria materiałowa, obróbka cieplna
Pełnione funkcje Prorektor AGH (1981–1987)
Wydział Wydział Metalurgii i Inżynierii Materiałowej
Rok przyznania doktoratu h.c. AGH 1994
Powód przyznania doktoratu h.c. AGH za wybitne zasługi w dziedzinie nauk technicznych, a zwłaszcza za rozwój metaloznawstwa teoretycznego opartego na stosowanej teorii dyslokacji, krystalografii przemian fazowych i mikroskopii elektronowej oraz za zasługi dla rozwoju Akademii Górniczo-Hutniczej
Odznaczenia i nagrody Krzyż Kawalerski OOP, Krzyż Oficerski OOP
FunkcjeGdzieoddo
ProrektorAGH19811987


Prof. zw. dr hab. inż. Stanisław Gorczyca (1925–2000)

Dyscyplina/specjalności: metaloznawstwo, inżynieria materiałowa, obróbka cieplna


Nota biograficzna

Urodził się 10 czerwca 1925 roku w Przeciszowie k. Oświęcimia. Zmarł 16 października 2000 roku.

Z AGH związany w latach 1945-1995. Ukończył studia na Wydziale Hutniczym Akademii Górniczej w 1950 roku. W 1946 roku rozpoczął pracę w Zakładzie Metalografii i Obróbki Cieplnej Wydziału Hutniczego. Pracował kolejno na wszystkich stanowiskach od zastępcy asystenta aż do kierownika Zakładu.

Staż naukowy odbył w Uniw. Harvarda w Cambridge.

Doktorat (1959), dr hab. (1967), prof. (tytuł) (1973), następnie prof. zwyczajny (1979).

W latach 1972–1978 pełnił funkcję Z-cy Dyrektora Instytutu Metalurgii AGH ds. metaloznawstwa i fizyki ciała stałego. Prorektor AGH w latach 1981-1987.

W 1994 roku otrzymał doktorat honoris causa Akademii Górniczo-Hutniczej.

Do 1958 roku zajmował się głównie klasycznymi zagadnieniami metaloznawczymi a w szczególności strukturą stali odkształconych oraz rekrystalizacją.

W 1960 roku zorganizował i kierował Pracownią Mikroskopii Elektronowej w Katedrze Metalografii AGH.

Autor ok. 200 rozpraw, artykułów, monografii. Zapoczątkował w Polsce (od 1961 roku) wykłady z zakresu podstaw teoretycznych i zastosowania teorii dyslokacji oraz mikroskopii elektronowej.

Wiceprzewodniczący Rady Naukowo-Technicznej przy Ministrze Hutnictwa i Przemysłu Maszynowego, przewodniczący Głównej Rady Technicznej SITPH. Członek Rad Naukowych Instytutu Metalurgii Żelaza, Instytutu Metaloznawstwa i Przeróbki Plastycznej AGH, Instytutu Chemii i Fizyki Metali Uniwersytetu Śląskiego, Instytutu Metalurgii w Gliwicach, Instytutu Materiałoznawstwa Politechniki Krakowskiej.

Dzięki niemu zapoczątkowano, kontynuowaną nadal, współpracę z ponad 20 instytucjami akademickimi i badawczymi na świecie.

Otrzymał tytuł Zasłużony dla AGH i Jego nazwisko znajduje się na tablicy "Zasłużeni dla AGH" umieszczonej na parterze Gmachu Głównego AGH - A-0.

Odznaczenia i nagrody

Krzyż Kawalerski OOP, Krzyż Oficerski OOP, Srebrna i Złota Odznaka SITPH, Srebrna i Złota Odznaka NOT, odznaczenia regionalne, nagroda PIASA — „Tadeusz Sendzimir Applied Science Award” przyznana przez Polish Institute of Arts and Science w USA.


Bibliografia

Książki

 • Kto jest kim w Polsce : informator biograficzny. Red. L. Mackiewicz, A. Żołna. Ed. 3. Warszawa 1993, s. 189
 • Kto jest kim w Polsce : informator biograficzny. Red. L. Becela, [et al.]. Ed. 2. Warszawa 1989, s. 341
 • Kto jest kim w Polsce 1984 : informator biograficzny. Red. L. Becela, [et al.]. Ed. 1. Warszawa 1984, s. 248
 • Proceedings of the 1st Stanisław Gorczyca Summer School on Advanced Transmission Electron Microscopy : 30th June - 5th July 2003 Kraków. Part II : Modern materials characterisation by TEM. Ed. A. Czyrska-Filemonowicz, B. Dubiel. Kraków 2003, s. 3-6
 • Tyrański W.: Kto jest kim w Krakowie : lokalne władze, urzędy, instytucje, środowiska : edukacja, zatrudnienie, pozycja zawodowa, działalność polityczna i społeczna, sympatie polityczne, rodzina, rozrywki i upodobania (dane z 1999 roku). Wyd. 2. Kraków 2000, s. 99-100
 • Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. [Oprac.] zespół aut. K. Pikoń (red. naczelny), A. Sokołowska (dyrektor projektu), K. Pikoń. Gliwice 2004, s. 101


Artykuły

 • Czyrska-Filemonowicz A.: Jubileusz profesora Stanisława Gorczycy. Biuletyn Informacyjny Pracowników AGH 1995, nr 18, s. 16
 • Czyrska-Filemonowicz A.: Jubileusz profesora Stanisława Gorczycy : sympozjum dla uczczenia zasług profesora Stanisława Gorczycy w zakresie rozwoju badań struktury metali. Metalurgia i Odlewnictwo 1995, t. 21, nr 4, s. 344-345
 • Czyrska-Filemonowicz A.: Jubileusz 75-lecia urodzin Prof. zw. dr. hab. inż. dr h.c. AGH Stanisława Gorczycy. Hutnik 2000, nr 10, s. 394-396
 • Doktoraty honoris causa. Biuletyn Informacyjny Pracowników 1994, nr 5, s. 16-18
 • Frydrych J.: Laudacja z okazji nadania prof. dr. hab. inż. Stanisławowi Gorczycy doktoratu honoris causa Akademii Górniczo-Hutniczej. Hutnik 1994, nr 10-11, s. 344-345
 • Frydrych J.: Stanisław Gorczyca - nauczyciel i uczony. Biuletyn Informacyjny Pracowników AGH 1995, nr 18, s. 16-18, [foto]
 • Frydrych J.: Sylwetka profesora Stanisława Gorczycy : sympozjum dla uczczenia zasług profesora Stanisława Gorczycy w zakresie rozwoju badań struktury metali. Metalurgia i Odlewnictwo 1995, t. 21, nr 4, s. 345-348
 • Krokoszyńska M.: Nagroda PIASA : panu prof. dr. hab. inż. Stanisławowi Gorczcy. Biuletyn Informacyjny Pracowników AGH 1998, nr 53, s. 2 okł.
 • Moskalewicz T.: Miedzynarodowe Warsztaty Mikroskopii im. Profesora Stanisława Gorczycy. Biuletyn AGH 2011, nr 42/43, s. 19, [foto]
 • Ryś J.: Jubileusz 40 lecia pracy prof. Stanisława Gorczycy w AGH. Zeszyty Naukowe. Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie ; nr 1074. Seria Metalurgia i Odlewnictwo 1986, s. 3-19
 • Sędzimir J.: Jak oni szli przez życie : Staszek Gorczyca : (mój najbliższy przyjaciel). Vivat Akademia : AGH 2009, nr 2, s. 34-35
 • Sędzimir J.: Wspomnienie o Profesorze Stanisławie Gorczycy. Biuletyn Informacyjny Pracowników AGH 2001, nr 86, s. 18, [foto]

Inne

 • Na podstawie materiałów Sekretariatu Prorektora AGH