Stanisław Białas

Z Historia AGH
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Stanisław Białas
Stanislaw Bialas.jpg
Nazwisko Białas
Imię / imiona Stanisław
Tytuły / stanowiska Prof. dr hab.
Data urodzenia 6 lipca 1936
Miejsce urodzenia Grudna Dolna


Dyscyplina/specjalności matematyka; zastosowanie matematyki i informatyki w naukach technicznych, systemy dynamiczne przedziałowe, odporna stabilność wielomianów i macierzy
Pełnione funkcje Dziekan Wydziału Matematyki Stosowanej (1997–1999)
Wydział Wydział Matematyki Stosowanej


Odznaczenia i nagrody Złoty Krzyż Zasługi, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Medal Komisji Edukacji Narodowej
FunkcjeGdzieoddo
DyrektorInstytut Matematyki19931997
DziekanWydział Matematyki Stosowanej19971999


Prof. dr hab. Stanisław Białas (1936–) biogram będzie uzupełniony

Dyscyplina/specjalności:

Specjalność: matematyka; zastosowanie matematyki i informatyki w naukach technicznych, systemy dynamiczne przedziałowe, odporna stabilność wielomianów i macierzy


Nota biograficzna

Urodził się 6 lipca 1936 roku w Grudnej Dolnej.

W 1962 roku ukończył studia na Uniwersytecie Jagiellońskim.

W latach 1962–1964 pracował w Zakładach Azotowych w Tarnowie, a następnie w Instytucie Technologii Nafty w Krakowie.

W 1964 roku rozpoczął pracę w ?????? AGH.?????Wydział Elektrotechniki Górniczej i Hutniczej?????

W 1973 roku na podstawie pracy "Synteza korektorów w liniowych układach automatycznej regulacji według metryki przestrzeni L1", obronionej w Instytucie Automatyki i Elektroniki Przemysłowej Wydziału Elektrotechniki Górniczej i Hutniczej, uzyskał doktorat.

W 1988 roku został doktorem habilitowanym.

W latach 1993-1997 był dyrektorem Instytutu Matematyki, a następnie w latach 1997-1999 pierwszym dziekanem Wydziału Matematyki Stosowanej.

Od 1993 roku był kierownikiem Studium Podyplomowego Zastosowań Informatyki.

Od 1995 roku był kierownikiem Zakładu Zastosowań Matematycznych.

W 2002 roku otrzymał tytuł profesora nauk technicznych.

Członek Polskiego Towarzystwa Matematycznego.

Autor kilkudziesięciu publikacji naukowych, w tym kilku książek, promotor rozpraw doktorskich.

Odznaczenia i nagrody

Złoty Krzyż Zasługi, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Medal Komisji Edukacji Narodowej, Medal 85-lecia AGH, wielokrotnie Nagroda Rektora AGH, Medal Georgia Agricoly (Czechy)

Bibliografia publikacji

https://bpp.agh.edu.pl/autor/bialas-stanislaw-03079

Źródła do biogramu

Książki

  • Choczewski B.: Z dziejów Instytutu Matematyki i Wydziału Matematyki Stosowanej Akademii Górniczo-Hutniczej. Kraków 2007, s. 19-116, [foto]
  • Kronika i spis absolwentów Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica 1919-1979. T. 1. Pion górniczy. Kraków 1979, s. ?????????
  • [Skład Osobowy AGH … 19??/??]. Kraków 19??, s. ???????
  • Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. [Oprac.] zespół aut. K. Pikoń (red. naczelny), A. Sokołowska (dyrektor projektu), K. Pikoń. Gliwice 2004, s. 23, [foto]
  • Wydział Matematyki Stosowanej, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie : 10 lat : materiały jubileuszowe. Red. B. Choczewski. Kraków 2008, s. ????????????

Artykuły

  • Biuletyn Informacyjny Pracowników AGH 2007 nr 163. s. 6

Inne


stan na dzień 5.03.2021