Wyszukiwanie semantyczne

Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Warunek
Instrukcje wydruku
Opcje
Parametry [
limit:

Maksymalna liczba zwracanych wyników
offset:

Przesunięcie pierwszego wyniku
link:

Pokaż wartości jako linki
headers:

Wyświetlanie nazw nagłówków i właściwości
mainlabel:

Etykieta dająca nazwę stronie głównej
intro:

Tekst wyświetlany przed wynikami zapytania, jeśli są jakieś
outro:

Tekst wyświetlany poniżej wyników zapytania, jeśli są jakieś
searchlabel:

Treść linku do kolejnych wyników
default:

Tekst wyświetlany jeśli brak jest wyników zapytania
class:

Dodatkowa klasa CSS do ustawienia dla tabeli
transpose:

Wyświetlaj nagłówki tabeli pionowo, a wyniki poziomo
sep:

Separator oddzielający wyniki
Opcje sortowania
Usuń
Dodaj warunek sortowania
 Data urodzeniaPelnione funkcje
Aleksander Jacek Garlicki15 września 1934Prorektor AGH (1990-1993)
Wacław Gawędzki15 marca 1955
Józef Kazimierz Giergiel3 stycznia 1931Prorektor AGH (1986–1989)
Mariusz Giergiel14 sierpnia 1961
Jerzy Kazimierz Gierula20 lutego 1917
Marian Golec19 sierpnia 1942
Andrzej Maria Gołaś30 września 1946Prorektor ds. Ogólnych (1996–1999)
Przemysław Stefan Gorczyca7 sierpnia 1946
Edward Görlich26 lipca 1914Prorektor ds. Ogólnych (1969–1973)
Zbigniew Górny15 listopada 1927
Ludwik Konstanty Górski21 grudnia 1924Dyrektor Międzyresortowego Instytutu Fizyki i Techniki Jądrowej AGH (1977–1979)
Wojciech Grega21 września 1948Prodziekan Wydziału Elektrotechniki, Automatyki i Elektroniki (1994-1996)
Adam Jerzy Grudziński15 kwietnia 1946
Teresa Grzybek23 września 1947Prodziekan ds. Ogólnych (1999-2002) (2005-2008), (2009-2012)
Zofia Maria Guzik29 czerwca 1930
Jerzy Haber7 maja 1930Prodziekan Wydziału Ceramicznego AGH (1964–1968)
Jerzy Józef Haduch27 września 1947
Zbigniew Tadeusz Hanzelka25 maja 1951
Barbara Hołyńska20 czerwca 1930Kierownik Zakładu Analiz Radiometrycznych AGH (1982–2000)
Emilian Iwanciw31 marca 1913Kierownik Zakładu Metalurgii Miedzi i Metali Rzadkich Wydziału Metali Nieżelaznych AGH (1969-1983)
Jerzy Jabłoński5 września 1921Kierownik Zakładu Konstrukcji i Wytwarzania Form Odlewniczych AGH (1965–1989)
Wojciech Piotr Krzysztof Jabłoński22 kwietnia 1965
Józef Jachimski16 maja 1936Prodziekan Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska (1993-1996)
Kazimierz Janas15 sierpnia 1916Kierownik Zakładu Ciągarstwa AGH (1953–1967)
Edward Walery Janczewski28 lutego 1887Kierownik Katedry Geofizyki Geologicznej AG i AGH (1948–1959)
Stanisław Janiczek26 maja 1921
Wiesław Władysław Jankowski6 stycznia 1945
Mieczysław Jawień5 stycznia 1932Prodziekan Wydziału Górniczego AGH (1972-1975)
Hubert Krzysztof Jaworowski1 sierpnia 1943
Augustyn Jelonek6 marca 1906
Zbigniew Jan Jura1930
Robert Kaczmarek29 marca 1947
Zofia Kalicka11 stycznia 1948
Rafał Kalinowski28 grudnia 1954Prodziekan Wydziału Matematyki Stosowanej (2008-2012)
Julian Bolesław Kamecki18 stycznia 1909Prodziekan Wydziału Hutniczego AG (1947-1948)
Tadeusz Kantarek18 stycznia 1922
Wojciech Stefan Kapturkiewicz25.05.1939Dziekan Wydziału Odlewnictwa (1993-1996), (1996-1999)
Aleksander Adam Karcz24 grudnia 1939Prodziekan Wydziału Paliw i Energii AGH (1993-1996)
Krzysztof Karczewski5 lipca 1947
Zbigniew Kasina21 grudnia 1945
Zbigniew Krzysztof Kąkol29 stycznia 1954Prorektor ds. Nauki AGH (2008-2012) (2012-2016)
Andrzej Michał Kielski13 grudnia 1933Prodziekan Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki (1975-1978, 1978-1981)
Danuta Maria Kisielewska19 listopada 1942Dziekan Wydziału Fizyki i Techniki Jądrowej (1993–1999)
Jadwiga Kłosińska5 lutego 1922Prodziekan ds. Studenckich (1981)
Andrzej Aleksander Koch24 stycznia 1938Kierownik Pracowni Geometrii Wykreślnej i Grafiki Inżynierskiej AGH (1995–2003)
Tadeusz Kochmański17 września 1904Rektor AGH (1961–1963)
Antoni Kolano26 lutego 1917Kierownik Zakładu Perspektyw Rozwojowych Hutnictwa AGH (1974–1986)
Stanisław Komornicki7 lutego 1949Dziekan Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki (1996-1999, 1999-2002)
Andrzej Stanisław Korbel31 marca 1939Prorektor AGH (1997-2005)
Kazimierz Korbel6 luty 1927Wicedyrektor ds Badań Naukowych Instytutu Elektroniki Wydziału Elektrotechniki, Automatyki i Elektroniki (1983-1985)
Marian Tadeusz Kordek27 sierpnia 1924Prodziekan Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH (1979–1984)
Adam Franciszek Kosowski22 września 1934Dziekan Wydziału Odlewnictwa (1987-1990)
Aleksandra Kostecka12 grudnia 1933Kierownik Zakładu Kartografii Geologicznej WGGiOŚ AGH (1989–1998)
Janusz Krzysztof Kowal25 lipca 1949Prorektor ds. Nauki (1999-2002), Prorektor ds. Badań Naukowych (2002–2005)
Adam Władysław Kowalewski1 lutego 1949
Włodzimierz Piotr Kowalski29 czerwca 1948Dziekan Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Robotyki AGH (2002-2005)
Piotr Krzysztof Krokoszyński27 sierpnia 1956
Piotr Krzyworzeka3 maja 1940
Marian Książkiewicz22 stycznia 1906Kierownik Katedry i Zakładu Geologii Dynamicznej Wydziału Geologicznego AGH (1951–1957)
Jan Walenty Kucharski13 sierpnia 1940Kierownik Punktu Konsultacyjnego AGH w Sandomierzu (1975–1980)
Iwona Maria Kuczyńska1946
Stanisław Franciszek Kurzawa7 listopada 1914Dziekan Wydziału Elektromechanicznego (1950–1952), Dziekan Wydziału Elektrotechniki Górniczej i Hutniczej (1969–1972)
Jan Marek Kusiak28 stycznia 1952Prodziekan Wydziału Metalurgii i Inżynierii Materiałowej (1996-2002)
Jerzy Władysław Kwaśniewski23 kwietnia 1952
Andrzej Kwatera4 lutego 1940
Adolf Langrod15 stycznia 1876Prodziekan Wydziału Komunikacji AG
Mieczysław Lasoń29 kwietnia 1923Prodziekan Wydziału Górniczego AGH (1960–64)
Józef Latkowski9 grudnia 1903Kierownik Katedry Chłodnictwa Wydziału Komunikacji Wydziałów Politechnicznych AGH (1951-1952)
Andrzej Michał Lenda20 listopada 1943Prodziekan ds. Kształcenia Wydziału Fizyki i Infromatyki Stosowanej (2005-2008, 2009-2012)
Andrzej Leśniak3 lipca 1962
Aleksandra Krystyna Lewkiewicz-Małysa22 listopada 1948
Antoni Robert Ligęza2 maja 1956
Władysław Jan Limanowski27 listopada 1895
Mariusz Michał Łaciak16 maja 1963Dziekan Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu (2020-)
Andrzej Łędzki6 stycznia 1945Prorektor AGH ds. Ogólnych (1999–2002), prorektor AGH ds. Kaształcenia (2002-2005)
Wojciech Łużny29 listopada 1959Prorektor AGH ds. Kształcenia (2016-2020, 2020-2024)
Zdzisław Kazimierz Maciejasz10 lutego 1922Dziekan Wydziału Górniczego AGH (1966–1969)
Maria Ludwika Maj20 września 1956Prodziekan Wydziału Odlewnictwa (2008-2012, 2012-2016)
Tadeusz Malkiewicz3 października 1904Dziekan Wydziału Metalurgicznego AGH (1966–1972)
Barbara Maria Małecka14 grudnia 1957
Andrzej Lesław Małecki25 września 1947Prodziekan Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki (2002-2005)
Piotr Małoszewski2 lipca 1950
Andrzej Manecki8 września 1933Dziekan Wydziału Geologiczno-Poszukiwawczego AGH (1984–1990)
Andrzej Marchewka13 sierpnia 1939
Jolanta Maria Marciniak-Kowalska17 lutego 1948
Antoni Bronisław Matysik22 maja 1925Kierownik Zakładu Budownictwa Podziemnego w Instytutcie Projektowania i Budownictwa Podziemnego Wydziału Górniczego AGH (1988–1995)
Zygmunt Mazur31 października 1946Prodziekan ds. Ogólnych Wydziału Zarządzania AGH (2002–2005)
Władysław Kazimierz Mierzwa11 marca 1942
Mieczysław Józef Milewski13 sierpnia 1925Prodziekan Wydziału Geodezji Górniczej (1969-1971, 1971-1972)
Jerzy Maria Wiktor Mischke26 lutego 1933Dyrektor Ośrodka Edukacji Niestacjonarnej AGH (1996-2002)
Stanisław Andrzej Mitkowski13 grudnia 1944Prorektor AGH ds. Nauki (1990-1996)
Wojciech Mitkowski5 października 1946Dziekan Wydziału Elektrotechniki, Automatyki i Elektroniki (1990-1993, 1993-1996)
Adam Morecki5 września 1929
Stanisław Zygmunt Mrowec29 lipca 1928Dziekan Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH (1972–1975)
Jacek Nalepa10 grudnia 1947
Andrzej Józef Świątoniowski3 sierpnia 1948
Józef Nedoma9 grudnia 1920Prodziekan Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH (1975-1978)
Olga Nielubowicz3 listopada 1915
Antoni Nykliński30 marca 1906
Marek Romuald Ogiela19 lipca 1968
Andrzej Władysław Oleś15 października 1923Prorektor AGH (1981–1984)
Zbigniew Wojciech Onderka31 lipca 1931Prodziekan Wydziału Górniczego AGH (1975–1981)
Piotr Oprocha1 maja 1978Dziekan Wydziału Matematyki Stosowanej AGH (2020-2024)
Krzysztof Antoni Oprzędkiewicz8 lipca 1964Prodziekan Wydziału Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej (2012-2016)
Tadeusz Stefan Orzechowski19 października 1946Dziekan Wydziału Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki AGH (2002–2005)
Janusz Ostrowski28 września 1946
Andrzej Ryszard Pach30 marca 1952Prorektor ds. Nauki AGH (2016-2020)
Rafał Adam Pajda16 kwietnia 1955Prodziekan Wydziału Zarządzania AGH (1999–2002)
Jerzy Ryszard Pasternak3 luty 1937
Stefan Patyk3 grudnia 1942Dyrektor Administracyjny AGH (1991-1991)
Tadeusz Józef Michał Pawlik17 sierpnia 1921Wicedyrektor Instytutu Metalurgii Wydziału Metalurgicznego AGH (1969–1978)
Kazimierz Pazur-Porayski1 stycznia 1912
Tadeusz Piech1901Prodziekan Wydziału Metalurgicznego AGH (1960–62).
Tomasz Piech20 Kwietnia 1938
Henryk Marian Pierzchała12 stycznia 1922kierownik Zakładu Budownictwa i Inżynierii Wydziału Geodezji Górniczej AGH (1982-1992)
Krzysztof Pietruszka3 sierpnia 1947Prodziekan Wydziału Geodezji Górniczej i Inzynierii Środowiska (1999-2002)
Zbigniew Pietrzyk15 października 1929
Adam Krzysztof Piłat16 grudnia 1972
Wanda Pindlowa13 lutego 1933
Eugeniusz Podoba31 marca 1922Dziekan Wydziału Maszyn Górniczych i Hutniczych AGH (1966–1969)
Marian Poleski2 czerwca 1917Kierownik Studium Podyplomowego Pedagogiki Szkolnictwa Zawodowego AGH (1971-1982)
Jan Porębski8 stycznia 1923
Marian Porębski23 stycznia 1886Kierownik Katedry Elektrotechniki Ogólnej na Wydziałach Politechnicznych AG
Jacek Tomasz Postawa4 stycznia 1945
Anna Przybyłek-Boraczyńska30 czerwca 1930Prodziekan Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki (1987-1990)
Władysław Przybyłowski28 września 1902Prodziekan Wydziału Elektrotechniki Górniczej i Hutniczej (1958-1960)
Leszek Zygmunt Ptasiński1 października 1939
Tadeusz Rachwał29 maja 1914Prodziekan Wydziału Górniczego AGH (1964–1969), dyrektor Instytutu Matematyki (1969-1974)
Stanisław Raczyński9 października 1938Dyrektor Uczelnianego Centrum Informatyki AGH (1969-1972)
Tadeusz Raczyński28 maja 1918Kierownik Uczelnianego Studium Podyplomowego w Zakresie Systemów Przetwarzania Informacji (1971-1988)
Tadeusz Ramza24 sierpnia 1901
Krzysztof Piotr Reczek2 lipca 1953
Czesława Ewa Ropa1 stycznia 1946Prodziekan Wydziału Wiertnictwa, Nafty i Gazu AGH (1999–2002)
Stanisław Kazimierz Ropski11 stycznia 1932Kierownik Zakładu Techniki Podziemnej Eksploatacji Węgli Wydziału Górniczego AGH (1970-1992)
Wojciech Roszczynialski29 sierpnia 1944
Władysław Antoni Rutkowski7 czerwca 1920Prodziekan Wydziału Metalurgicznego AGH (1967–1968)
Tadeusz Rybka26 stycznia 1933Pełnomocnik dziekana do spraw studentów Studium Wieczorowego na Wydziale Metalurgicznym AGH
Jerzy Ryś10 czerwca 1922Prodziekan Wydziału Metalurgicznego AGH (1972–1981)
Mirosław Jan Rzyczniak15 czerwca 1955
Andrzej Samek22 czerwca 1924
Tadeusz Senkara12 kwietnia 1920
Jacek Ignacy Sepiał23 października 1945
Adam Sławomir Siwik19 czerwca 1949
Stanisław Skarbiński21 września 1856współzałożyciel Akademii Górniczej w Krakowie
Adam Stanisław Skąpski21 maja 1902Kierownik Zakładu Chemii Fizycznej Wydziału Hutniczego AG (1931–1933, 1934–1939)
Andrzej Bogusław Skorupa18 lipca 1938Dziekan Wydziału Maszyn Górniczych i Hutniczych 1990-1992) i Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Robotyki (1992-1993, 1993–1996)
Małgorzata Skorupa18 grudnia 1943
Krzysztof Mariusz Skrzypaszek8 czerwca 1973
Zofia Skrzypek19 kwietnia 1941
Jerzy Skwarczyński15 lipca 1944Prodziekan Wydziału Elektrotechniki, Automatyki i Elektroniki (1993-1996, 1996-1998) i Wydziału Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki (1998-1999, 2005-2008)
Krystyna Alicja Słoczyńska26 października 1940
Jerzy Słowik27 czerwca 1928
Krzysztof Smyksy30 czerwca 1957
Marek Sobieski18 października 1912
Włodzimierz Stanisław Stępiński12 maja 1898Dziekan Wydziału Górniczego (1954–1956)
Jerzy Marek Stopa6 marca 1957
Marek Stryszewski11 kwietnia 1943
Zbigniew Strzelecki23 sierpnia 1922Prodziekan Wydziału Górniczego AGH (1969-1972)
Adam Jan Stupnicki12 grudnia 1898p.o. kierownika Katedry Maszyn Hutniczych Wydziału Hutniczego AG (1945–1947)
Wiesław Stuss2 lipca 1945
Tomasz Idzi Paweł Sulima-Samujłło17 maja 1941kierownik Pracowni Geometrii Wykreślnej i Grafiki Inżynierskiej (2004–2005)
Tadeusz Syryjczyk9 lutego 1948Minister Przemysłu (1989–1990), Minister Transportu i Gospodarki Morskiej (1998–2000)
Zbigniew Szczygieł18 czerwca 1921
Kazimierz Stanisław Sztaba17 lipca 1931Prorektor (1969–1972)
Jarosław Ślizowski11 czerwca 1956
Zbigniew Tertil18 marca 1931Prodziekan Wydziału Elektrotechniki, Automatyki i Elektroniki (1987-1990, 1990-1993)
Andrzej Tokarczyk16 września 1949
Jerzy Tokarski27 stycznia 1890
Zofia Traczewska-Białek14 luty 1931
Maria Władysława Trafas15 sierpnia 1939
Adam Stefan Trembecki29 października 1921
Wojciech Truszkowski10 kwietnia 1921Kierownik Katedry Metaloznawstwa Metali Nieżelaznych Wydziału Metali Nieżelaznych (1961–1969)
Hugo Trzebicki24 sierpnia 1893
Andrzej Tadeusz Turnau3 stycznia 1947
Jan Alfred Walewski23 kwietnia 1904Dziekan Wydziału Górniczego AGH (1962–1966)
Marta Wasilewska-Radwańska10 października 1938
Zbigniew Wąsowicz19 lipca 1919Dyrektor Instytutu Elektroniki Wydziału Elektrotechniki, Automatyki i Elektroniki (1974-1980)
Stefan Węgrzyn20 maja 1925
Kazimierz Wiatr18 lutego 1955Dyrektor Akademickiego Centrum Komputerowego "Cyfronet" AGH (2004- )
Andrzej Franciszek Wichur28 kwietnia 1938Prodziekan Wydziału Górniczego (1986-1990)
Jerzy Walerian Wiciak24 sierpnia 1964
Edmund Wilczkiewicz14 listopada 1891Dziekan Wydziału Inżynierii AG (1945-1946)
Jan Józef Winzer8 marca 1951Prodziekan Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii (2008-2012, 2012-2014)
Maria Marcela Wirska-Parachoniak8 listopada 1928Kierownik Ośrodka Historii Techniki z Muzeum AGH (1969–1999)
Rafał Grzegorz Wiśniowski13 listopada 1964Prorektor AGH ds. Współpracy (2020-2024)
Zdzisław Wittek3 lutego 1917Prodziekan Wydziału Odlewnictwa AGH (1972-1974)
Romuald Stanisław Włodek4 lipca 1933Dyrektor Instytutu Elektroenergetyki Wydziału Elektrotechniki, Automatyki i Elektroniki (1984-1993)
Wiesław Marek Woch28 maja 1958
Woźniak Mariusz25 grudnia 1951
Stanisław Tadeusz Mieczysław Wyrobek22 lutego 1903
Mieczysław Zabawa21 czerwca 1931
Jerzy Maciej Zaczek21 września 1955
Danuta Zofia Zagrajczuk27 sierpnia 1956
Wiesław Olgierd Aureliusz Zapałowicz2 kwietnia 1922Zastępca dyrektora Instytutu Maszyn Hutniczych i Automatyki Wydziału Maszyn Górniczych i Hutniczych AGH (1969–1983)
Jan Zarański27 maja 1866Kierownik Zakładu Prawoznawstwa Wydziału Górniczego AG (1921–1931)
Tadeusz Władysław Zarosły17 października 1907
Józef Zawodny2 lutego 1933Zastępca dyrektora Instytutu Matematyki AGH (1975–1981, 1985/1986)
Jan Dariusz Ziaja7 lutego 1965Prodziekan Wydziału Wiertnictwa, Nafty i Gazu AGH (2008-2012, 2012-2016)
Krzysztof Jan Zieliński1952
Witold Aleksander Zuchiewicz13 grudnia 1955
Małgorzata Maria Żabińska-Rakoczy24 kwietnia 1953
Witold Stanisław Żabiński17 lipca 1929Dyrektor Instytutu Geologii i Surowców Mineralnych WGP AGH (1982–1988)
Mieczysław Żyła10 maja 1930Dziekan Wydziału Energochemii Węgla i Fizykochemii Sorbentów AGH (1990–1993)