Wyszukiwanie semantyczne

Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
 Data urodzeniaPelnione funkcje
Danuta Maria Kisielewska19 listopada 1942Dziekan Wydziału Fizyki i Techniki Jądrowej (1993–1999)
Jadwiga Kłosińska5 lutego 1922Prodziekan ds. Studenckich (1981)
Andrzej Aleksander Koch24 stycznia 1938Kierownik Pracowni Geometrii Wykreślnej i Grafiki Inżynierskiej AGH (1995–2003)
Tadeusz Kochmański17 września 1904Rektor AGH (1961–1963)
Antoni Kolano26 lutego 1917Kierownik Zakładu Perspektyw Rozwojowych Hutnictwa AGH (1974–1986)
Stanisław Komornicki7 lutego 1949Dziekan Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki (1996-2002)
Marian Tadeusz Kordek27 sierpnia 1924Prodziekan Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH (1979–1984)
Adam Franciszek Kosowski22 września 1934Dziekan Wydziału Odlewnictwa (1987-1990)
Aleksandra Kostecka12 grudnia 1933Kierownik Zakładu Kartografii Geologicznej WGGiOŚ AGH (1989–1998)
Janusz Krzysztof Kowal25 lipca 1949Prorektor ds. Nauki (1999-2002), Prorektor ds. Badań Naukowych (2002–2005)
Adam Władysław Kowalewski1 lutego 1949
Włodzimierz Piotr Kowalski29 czerwca 1948Dziekan Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Robotyki AGH (2002-2005)
Piotr Krzysztof Krokoszyński27 sierpnia 1956
Piotr Krzyworzeka3 maja 1940
Marian Książkiewicz22 stycznia 1906Kierownik Katedry i Zakładu Geologii Dynamicznej Wydziału Geologicznego AGH (1951–1957)
Jan Walenty Kucharski13 sierpnia 1940Kierownik Punktu Konsultacyjnego AGH w Sandomierzu (1975–1980)
Stanisław Franciszek Kurzawa7 listopada 1914Dziekan Wydziału Elektromechanicznego (1950–1952), Dziekan Wydziału Elektrotechniki Górniczej i Hutniczej (1969–1972)
Jan Marek Kusiak28 stycznia 1952Prodziekan Wydziału Metalurgii i Inżynierii Materiałowej (1996-2002)
Jerzy Władysław Kwaśniewski23 kwietnia 1952
Adolf Langrod15 stycznia 1876Prodziekan Wydziału Komunikacji AG
Mieczysław Lasoń29 kwietnia 1923Prodziekan Wydziału Górniczego AGH (1960–64)
Józef Latkowski9 grudnia 1903Kierownik Katedry Chłodnictwa Wydziału Komunikacji Wydziałów Politechnicznych AGH (1951-1952)
Andrzej Michał Lenda20 listopada 1943Prodziekan ds. Kształcenia Wydziału Fizyki i Infromatyki Stosowanej (2005-2012)
Władysław Jan Limanowski27 listopada 1895
Andrzej Łędzki6 stycznia 1945Prorektor AGH ds. Ogólnych (1999–2002)
Wojciech Łużny29 listopada 1959Prorektor ds. Kształcenia AGH (2016-2020)
Zdzisław Kazimierz Maciejasz10 lutego 1922Dziekan Wydziału Górniczego AGH (1966–1969)
Maria Ludwika Maj20 września 1956Prodziekan Wydziału Odlewnictwa (2008-2012, 2012-2016)
Tadeusz Malkiewicz3 października 1904Dziekan Wydziału Metalurgicznego AGH (1966–1972)
Barbara Maria Małecka14 grudnia 1957
Andrzej Lesław Małecki25 września 1947Prodziekan Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki (2002-2005)
Piotr Małoszewski2 lipca 1950
Andrzej Manecki8 września 1933Dziekan Wydziału Geologiczno-Poszukiwawczego AGH (1984–1990)
Andrzej Marchewka13 sierpnia 1939
Antoni Bronisław Matysik22 maja 1925Kierownik Zakładu Budownictwa Podziemnego w Instytutcie Projektowania i Budownictwa Podziemnego Wydziału Górniczego AGH (1988–1995)
Zygmunt Mazur31 października 1946Prodziekan ds. Ogólnych Wydziału Zarządzania AGH (2002–2005)
Jerzy Maria Wiktor Mischke26 lutego 1933Dyrektor Ośrodka Edukacji Niestacjonarnej AGH (1996-2002)
Adam Morecki5 września 1929
Stanisław Zygmunt Mrowec29 lipca 1928Dziekan Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH (1970–1973)
Józef Nedoma9 grudnia 1920Prodziekan Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH (1975-1978)
Antoni Nykliński30 marca 1906
Marek Romuald Ogiela19 lipca 1968
Andrzej Władysław Oleś15 października 1923Prorektor AGH (1981–1984)
Zbigniew Wojciech Onderka31 lipca 1931Prodziekan Wydziału Górniczego AGH (1975–1981)
Piotr Oprocha1 maja 1978Prodziekan Wydziału Matematyki Stosowanej AGH (2012-2016), (2016-2020)
Tadeusz Stefan Orzechowski19 października 1946Dziekan Wydziału Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki AGH (2002–2005)
Andrzej Ryszard Pach30 marca 1952Prorektor ds. Nauki AGH (2016-2020)
Rafał Adam Pajda16 kwietnia 1955Prodziekan Wydziału Zarządzania AGH (1999–2002)
Jerzy Ryszard Pasternak3 luty 1937
Stefan Patyk3 grudnia 1942
Tadeusz Józef Michał Pawlik17 sierpnia 1921Wicedyrektor Instytutu Metalurgii Wydziału Metalurgicznego AGH (1969–1978)
Kazimierz Pazur-Porayski1 stycznia 1912
Tadeusz Piech1901Prodziekan Wydziału Metalurgicznego AGH (1960–62).
Henryk Marian Pierzchała12 stycznia 1922kierownik Zakładu Budownictwa i Inżynierii Wydziału Geodezji Górniczej AGH (1982-1992)
Zbigniew Pietrzyk15 października 1929
Wanda Pindlowa13 lutego 1933
Eugeniusz Podoba31 marca 1922Dziekan Wydziału Maszyn Górniczych i Hutniczych AGH (1966–1969)
Marian Poleski2 czerwca 1917Kierownik Studium Podyplomowego Pedagogiki Szkolnictwa Zawodowego AGH (1971-1982)
Jan Porębski8 stycznia 1923
Marian Porębski23 stycznia 1886Kierownik Katedry Elektrotechniki Ogólnej na Wydziałach Politechnicznych AG
Jacek Tomasz Postawa4 stycznia 1945
Tadeusz Rachwał29 maja 1914Prodziekan Wydziału Górniczego AGH (1964–1969)
Tadeusz Ramza24 sierpnia 1901
Stanisław Kazimierz Ropski11 stycznia 1932Kierownik Zakładu Techniki Podziemnej Eksploatacji Węgli Wydziału Górniczego AGH (1970-1992)
Władysław Antoni Rutkowski7 czerwca 1920Prodziekan Wydziału Metalurgicznego AGH (1967–1968)
Tadeusz Rybka26 stycznia 1933Pełnomocnik dziekana do spraw studentów Studium Wieczorowego na Wydziale Metalurgicznym AGH
Jerzy Ryś10 czerwca 1922Prodziekan Wydziału Metalurgicznego AGH (1972–1981)
Andrzej Samek22 czerwca 1924
Tadeusz Senkara12 kwietnia 1920
Adam Sławomir Siwik19 czerwca 1949
Stanisław Skarbiński21 września 1856współzałożyciel Akademii Górniczej w Krakowie
Adam Stanisław Skąpski21 maja 1902Kierownik Zakładu Chemii Fizycznej Wydziału Hutniczego AG (1931–1933, 1934–1939)
Jerzy Słowik27 czerwca 1928
Krzysztof Smyksy30 czerwca 1957
Marek Sobieski18 października 1912
Włodzimierz Stanisław Stępiński12 maja 1898Dziekan Wydziału Górniczego (1954–1956)
Marek Stryszewski11 kwietnia 1943
Zbigniew Strzelecki23 sierpnia 1922Prodziekan Wydziału Górniczego AGH (1969-1972)
Adam Jan Stupnicki12 grudnia 1898p.o. kierownika Katedry Maszyn Hutniczych Wydziału Hutniczego AG (1945–1947)
Wiesław Stuss2 lipca 1945
Tomasz Idzi Paweł Sulima-Samujłło17 maja 1941kierownik Pracowni Geometrii Wykreślnej i Grafiki Inżynierskiej (2004–2005)
Zbigniew Szczygieł18 czerwca 1921
Kazimierz Stanisław Sztaba17 lipca 1931Prorektor (1969–1972)
Jarosław Ślizowski11 czerwca 1956
Jerzy Tokarski27 stycznia 1890
Adam Stefan Trembecki29 października 1921
Hugo Trzebicki24 sierpnia 1893
Andrzej Tadeusz Turnau3 stycznia 1947
Jan Alfred Walewski23 kwietnia 1904Dziekan Wydziału Górniczego AGH (1962–1966)
Marta Wasilewska-Radwańska10 października 1938
Stefan Węgrzyn20 maja 1925
Kazimierz Wiatr18 lutego 1955Dyrektor Akademickiego Centrum Komputerowego "Cyfronet" AGH (2004- )
Edmund Wilczkiewicz14 listopada 1891Dziekan Wydziału Inżynierii AG (1945-1946)
Maria Marcela Wirska-Parachoniak8 listopada 1928Kierownik Ośrodka Historii Techniki z Muzeum AGH (1969–1999)
Rafał Grzegorz Wiśniowski13 listopada 1964Dziekan Wydziału Wiertnictwa, Nafty i Gazu (2016-2020)
Zdzisław Wittek3 lutego 1917Prodziekan Wydziału Odlewnictwa AGH (1972-1975)
Woźniak Mariusz25 grudnia 1951
Stanisław Tadeusz Mieczysław Wyrobek22 lutego 1903
Mieczysław Zabawa21 czerwca 1931
Wiesław Olgierd Aureliusz Zapałowicz2 kwietnia 1922Zastępca dyrektora Instytutu Maszyn Hutniczych i Automatyki Wydziału Maszyn Górniczych i Hutniczych AGH (1969–1983)
Jan Zarański27 maja 1866Kierownik Zakładu Prawoznawstwa Wydziału Górniczego AG (1921–1931)
Tadeusz Władysław Zarosły17 października 1907
Krzysztof Jan Zieliński1952
Witold Aleksander Zuchiewicz13 grudnia 1955
Witold Stanisław Żabiński17 lipca 1929Dyrektor Instytutu Geologii i Surowców Mineralnych WGP AGH (1982–1988)
Mieczysław Żyła10 maja 1930Dziekan Wydziału Energochemii Węgla i Fizykochemii Sorbentów AGH (1990–1993)