Lista błędów przetwarzania

 Ma niewłaściwą wartość"Ma niewłaściwą wartość <span style="font-size:small;">(Has improper value for)</span>" is a predefined property that tracks input errors for irregular value annotations and is provided by <a rel="nofollow" class="external text" href="https://www.semantic-mediawiki.org/wiki/Help:Special_properties">Semantic MediaWiki</a>.Ma błąd przetwarzania tekst„Ma błąd przetwarzania tekst <span style="font-size:small;">(Processing error message)</span>” jest predefiniowaną właściwością, zawierającą tekstowy opis błędu i pochodzi z <a rel="nofollow" class="external text" href="https://www.semantic-mediawiki.org/wiki/Help:Special_properties">Semantycznej MediaWiki</a>.
KrakówGeo locationTyp "_geo" tego atrybutu jest nieprawidłowy.
LeobenGeo locationTyp "_geo" tego atrybutu jest nieprawidłowy.
LwówGeo locationTyp "_geo" tego atrybutu jest nieprawidłowy.
PrzemyślGeo locationTyp "_geo" tego atrybutu jest nieprawidłowy.
SachsenhausenGeo locationTyp "_geo" tego atrybutu jest nieprawidłowy.
StarobielskGeo locationTyp "_geo" tego atrybutu jest nieprawidłowy.
WarszawaGeo locationTyp "_geo" tego atrybutu jest nieprawidłowy.