Składy Osobowe

Z Historia AGH
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Rok pierwszy
(1919 - 1920)
Rok drugi
(1920 - 1921)
Rok trzeci
(1921 - 1922)
Rok czwarty
(1922 - 1923)
Rok piąty
(1923 - 1924)
Akademja Górnicza w Krakowie. Rok pierwszy.jpg
Akademja Górnicza w Krakowie. Rok drugi.jpg
Akademja Górnicza w Krakowie. Rok trzeci.jpg
Akademja Górnicza w Krakowie. Rok czwarty.jpg
Brak w zbiorach BG AGH
Rok szósty
(1924 - 1925)
Rok siódmy
(1925 - 1926)
Rok ósmy
(1926 - 1927)
Rok dziewiąty
(1927 - 1928)
Rok dziesiąty
(1928 - 1929)
Akademja Górnicza w Krakowie. Rok szósty.jpg
Akademja Górnicza w Krakowie. Rok siódmy.jpg
Akademja Górnicza w Krakowie. Rok ósmy.jpg
Akademja Górnicza w Krakowie. Rok dziewiąty.jpg
Akademja Górnicza w Krakowie. Rok dziesiąty.jpg
Rok jedenasty
(1929 - 1930)
Rok dwunasty
(1930 - 1931)
Rok trzynasty
(1931 - 1932)
Rok czternasty
(1932 - 1933)
Rok piętnasty
(1933 - 1934)
Akademja Górnicza w Krakowie. Rok jedenasty.jpg
Akademja Górnicza w Krakowie. Rok dwunasty.jpg
Akademja Górnicza w Krakowie. Rok trzynasty.jpg
Akademja Górnicza w Krakowie. Rok czternasty.jpg
Akademja Górnicza w Krakowie. Rok piętnasty.jpg
Rok szesnasty
(1934 - 1935)
Rok siedemnasty
(1935 - 1936)
Rok osiemnasty
(1936 - 1937)
Rok dziewiętnasty
(1937 - 1938)
Rok dwudziesty
(1938 - 1939)
Akademja Górnicza w Krakowie. Rok szesnasty.jpg
Akademja Górnicza w Krakowie. Rok siedemnasty.jpg
Akademia Górnicza w Krakowie. Rok osiemnasty.jpg
Akademia Górnicza w Krakowie. Rok dziewiętnasty.jpg
Akademia Górnicza w Krakowie. Rok dwudziesty.jpg
Rok dwudziesty pierwszy-
dwudziesty siódmy
(1939 - 1945)
Rok dwudziesty ósmy
(1946 - 1947)
Rok dwudziesty dziewiąty
(1947 - 1948)
Rok trzydziesty
(1948 - 1949)
Rok trzydziesty pierwszy
(1949 - 1950)
Okres II wojny światowej
Akademia Górnicza w Krakowie. Rok dwudziesty ósmy.jpg
Akademia Górnicza w Krakowie. Rok dwudziesty dziewiąty.jpg
Akademia Górnicza w Krakowie. Rok trzydziesty.jpg
Brak w zbiorach BG AGH
Rok trzydziesty drugi
(1950 - 1951)
Rok trzydziesty trzeci
(1951 - 1952)
Rok trzydziesty czwarty
(1952 - 1953)
Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie. Rok trzydziesty drugi.jpg
Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie. Rok trzydziesty trzeci.jpg
Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie. Rok trzydziesty czwarty.jpg