Ryszard Tadeusiewicz

Z Historia AGH
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Ryszard Tadeusiewicz
Nazwisko Tadeusiewicz
Imię / imiona Ryszard
Tytuły / stanowiska Prof. zw. dr hab. inż.
Data urodzenia 1947


Dyscyplina/specjalności biocybernetyka, automatyka, informatykaOdznaczenia i nagrody Krzyż Oficerski OOP, Krzyż Komandorski OOP, Srebrny Krzyż Zasługi PRL, Medal Komisji Edukacji Narodowej, złoty medal im. Tadeusza Sendzimira, honorowa szpada górnicza, brązowa odznaka OHP. Nagrody resortowe, nagrody rektorów AGH, Akademii Ekonomicznej i WSP w Krakowie, nagroda Alianz 2006 w dziedzinie nauki oraz liczne tytuły honorowe i wyróżnienia społeczne zagraniczne i krajowe, medale honorowe i inne.
FunkcjeGdzieoddo
RektorAGH19981999
RektorAGH19992002
RektorAGH20022005

Prof. zw. dr hab. inż. Ryszard Tadeusiewicz (1947-)

Specjalność: biocybernetyka, automatyka, informatyka

Urodził się 5 maja 1947 roku w Środzie Śląskiej. Studiował na Wydziale Elektrycznym AGH oraz Wydziale Lekarskim AM w Krakowie. Studiował również metody matematyczne i informatyczne w ekonomii. Związany z Akademią od 1971 r., początkowo jako asystent następnie st. asystent (1973), adiunkt (1975), docent (1981). Tutaj osiągnął kolejno w 1975 roku stopień doktora, doktora habilitowanego (1981), prof. nadzw.(1986), prof. zwycz.(1991).

Pełnione funkcje to m.in.: w l. 1974-1982 Kierownik Samodzielnej Pracowni Biocybernetyki, w l. 1980-1988 Z-ca Dyrektora Instytutu Automatyki, Inżynierii Systemów i Telekomunikacji, w l. 1980-1992 Kierownik Zakładu Biocybernetyki. W 1997r. Kierownik Katedry Automatyki i Kierownik Laboratorium Biocybernetyki w tej Katedrze. W l. 1990-1994 członek Komisji Badań Podstawowych KBN, członek zespołu P4 - Podstawowych Nauk Technicznych KBN - pierwszej kadencji. W l. 1994-1998 członek Komisji Badań Stosowanych KBN, członek Zespołu T11 Automatyki, Elektroniki, Informatyki i Telekomunikacji Komisji Badań Stosowanych KBN - drugiej kadencji. W l. 1996-1998 Prorektor ds. Nauki AGH, a od lutego 1998 do 2005 roku Rektor AGH. Wiceprzewodniczący Konferencji Rektorów Polskich Uczelni Technicznych (KRPUT), 2002, członek European Universities Association (EUA), 2002.

Autor ogromnej liczby artykułów naukowych, popularnonaukowych i publicystycznych, a także wielu książek (monografie, podręczniki, skrypty). Jest stałym recenzentem kilku czasopism naukowych o zasięgu międzynarodowym. Autor ekspertyz zastosowanych w praktyce metod informatyzacji kilku banków polskich i dwóch firm międzynarodowych. Promotor bardzo wielu prac doktorskich. Prowadził wykłady na większości krakowskich uczelni (AGH, AE, WSP, AWF, AM, UJ, ASP, PK).

Był i jest członkiem wielu Rad Naukowych, aktywnie działa w wielu Ogólnopolskich Towarzystwach Naukowych, jest członkiem Zespołu Ekspertów opiniujących kandydatów do Nagrody Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej i wielu innych.

Doktor honoris causa Międzynarodowego Uniwersytetu ANSTED (Ansted University z siedzibą w Virgin Island, Wielka Brytania) 2001, oraz Honorowy Profesor Narodowej Akademii Górniczej Ukrainy, Dniepropietrowsk (2002), doktor honoris causa Politechniki Częstochowskiej (2002) i Politechniki Wrocławskiej (2002), Honorowy Profesor Iwano-Frankowskiego Narodowego Technicznego Uniwersytetu Nafty i Gazu w Stanisławowie (2003), doktor honorowy Uniwersytetu Technicznego w Koszycach (2005), doktor honoris causa Politechniki Łódzkiej (2005), Uniwersytetu Zielonogórskiego (2005), Politechniki Śląskiej (2005), Akademii Pedagogicznej w Krakowie (2008), Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie (2008) oraz Politechniki Lubelskiej (2008).

Członek korespondent Polskiej Akademii Umiejętności (1998), członek korespondent Polskiej Akademii Nauk (2002), członek Rosyjskiej Akademii Nauk Przyrodniczych oraz członek tytularny Europejskiej Akademii Nauk, Sztuki i Literatury (Académie Européenne des Sciences, des Arts et des Letters), 2003, członek The World Academy of Art and Science (Światowa Akademia Umiejetności i Nauk), 2005. W 2006 roku wybrany na przewodniczącego Poland Chapter IEEE Computational Intelligence Society - polskiego oddziału Stowarzyszenia Inteligencji Obliczeniowej. Prezes krakowskiego Oddziału PAN 2007-.

Mistrz Mowy Polskiej (2002). Fundator pomnika studentki na AGH (2002). Małopolanin Roku 2011.

Posiada tytuł Euroinżyniera, nadany przez Międzynarodową Organizację Inżynierów Europejskich (FEANI), 1998.

Szczegółowe informacje dotyczące profesora Ryszarda Tadeusiewicza znajdują się w internecie: http://www.agh.edu.pl/agh/tad/index.html

Źródło:

 • BIP AGH 1996 nr 27. s. 10-11
 • BIP AGH 1998 nr 50. s. 4-5
 • BIP AGH 1998 nr 49. s. 2 okł.
 • Kto jest kim w Polsce 1993. S. 735
 • BIP AGH 2002 nr 101. s.[ 2]-3
 • BIP AGH 2002 nr 103. s. 3
 • BIP AGH 2002 nr 104/105. s. [2]-3
 • BIP AGH 2002 nr 104/105. s. [2]-3
 • Prof. zw. dr hab. inż. Ryszard Tadeusiewicz, doktor honoris causa Politechniki Częstochowskiej
 • Zaproszenie na uroczystość nadania tytułu doktora honoris causa Politechniki Czestochowskiej prof. zw. dr hab. inż. Ryszardowi Tadeusiewiczowi
 • BIP AGH 2002 nr 106/107. s. 19
 • BIP AGH 2002 nr 112. s. [28]
 • BIP AGH 2003 nr 122. s. 3
 • Rektor AGH honorowym profesorem ukraińskiego uniwersytetu : DHC dla prof. Tadeusiewicza na Ukrainie [Dokument elektroniczny]. - Tryb dostępu: http://www.agh.edu.pl/komunikaty/dhc1.html [18.11.2003]
 • prof. zw. dr hab. inż. Ryszard Tadeusiewicz [Dokument elektroniczny]. - Tryb dostępu: http://www.agh.edu.pl/agh/tad/index.html [01.03.2004]
 • Rektor AGH odznaczony [Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski] [Dokument elektroniczny]. - Tryb dostępu: http://www.agh.edu.pl/komunikaty/RTodznaczenie.html [13.01.2005]
 • BIP AGH 2005 nr 139. s. 22-[23]
 • BIP AGH 2005 nr 140. s. 4-5, [19]
 • BIP AGH 2005 nr 141. s. 4
 • BIP AGH 2005 nr 142-143. s [31]
 • Uroczystość nadania godności doktora honoris causa Politechniki Śląskiej dla JM Rektora AGH prof. Ryszarda Tadeusiewicza 17 czerwca 2005 r. [Dokument elektroniczny]. - Tryb dostępu: http://www.biuletyn.agh.edu.pl/komunikaty/dhc_Gliwice/dhc_Gliwice.html [29.06.2005]
 • Gazeta Krakowska 2006 nr 284 (6 XII 2006). s. 10
 • Dziennik Polski 2006 nr 287 (9 XII 2006). s. 5
 • Dziennik Polski 2008 nr 109 (10-11 V 2008). s. 5
 • Dziennik Polski 2008 nr 124 (29 V 2008). s. 4
 • Biuletyn AGH : magazyn informacyjny Akademii Górniczo-Hutniczej 2008 nr 5. s. 4
 • Polska Gazeta Krakowska 2010 nr 42 (19 II 2010). s. 5
 • Biuletyn AGH : magazyn informacyjny Akademii Górniczo-Hutniczej 2012 nr 49. s. 39