Ryszard Kozioł

Z Historia AGH
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Ryszard Kozioł
Ryszard Koziol.jpg
Nazwisko Kozioł
Imię / imiona Ryszard
Tytuły / stanowiska Prof. dr hab. inż.
Data urodzenia 14 października 1930
Miejsce urodzenia Borysław
Data śmierci 28 lipca 1999
Miejsce śmierci Kraków
Dyscyplina/specjalności automatyka, napęd elektryczny, inżynieria komputerowa, cybernetyka sportu
Pełnione funkcje Kierownik Katedry Automatyki Napędu i Urządzeń Przemysłowych WEAIiE AGH
Wydział Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Elektroniki


Odznaczenia i nagrody Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Medal Komisji Edukacji Narodowej

Prof. dr hab. inż. Ryszard Kozioł (1930-1999)

Dyscyplina/specjalności: automatyka, napęd elektryczny, inżynieria komputerowa, cybernetyka sportu

Nota biograficzna

Urodził się 14 października 1930 roku w Borysławiu pod Lwowem. Zmarł tragicznie 28 lipca 1999 roku w Krakowie. Pochowany w Krakowie na Cmentarzu Salwatorskim.

W latach 1944-1945 pracował na Śląsku jako robotnik przymusowy, później od roku 1945 w kopalni Modrzejów, następnie w Zakładach Chemicznych w Oświęcimiu, jako elektromonter, następnie do roku 1952 okresowo w kopalniach Wujek i Wieczorek, jako ładowacz.

W 1952 roku zdał maturę i uzyskał dyplom technika elektryka w Śląskich Technicznych Zakładach Naukowych w Katowicach.

Podjął studia na Wydziale Elektrotechniki Górniczej i Hutniczej AGH, dyplom magistra inżyniera elektryka uzyskał w 1957 roku. Bezpośrednio po studiach, w latach 1957-1962, był zatrudniony w PRE Elektromontaż Nowa Huta.

W 1962 roku wraca na macierzystą uczelnię i podejmuje pracę w Instytucie (później Katedrze) Automatyki Napędu i Urządzeń Przemysłowych na Wydziale Elektrotechniki Górniczej i Hutniczej AGH.

W 1967 roku doktoryzuje się, stopień doktora habilitowanego uzyskuje w 1977 roku, tytuł profesora w 1986 roku, stanowisko profesora zwyczajnego AGH w 1991 roku.

W 1976 roku uzyskał dyplom trenera (trener klasy II w alpinizmie) AWF w Krakowie.

Był pionierem cybernetyki sportu. Przez wiele lat prowadził wykłady i badania w krakowskiej Akademii Wychowania Fizycznego, gdzie stworzył w 1977 roku pierwszy w Polsce Zakład Alpinizmu, a także Studium Terenów Alpinizmu.

W latach 1978-1981 pracował w Zakładzie Badań Podstawowych Elektrotechniki PAN i współpracował z Instytutem Automatyki Napędu i Urządzeń Przemysłowych AGH. Od 1981 roku na stałe zatrudniony w tym Instytucie, a od 1993 roku objął stanowisko kierownika Katedry Automatyki Napędu i Urządzeń Przemysłowych na Wydziale Elektrotechniki, Automatyki i Elektroniki AGH.

Autor ponad 200 artykułów, 15 książek i podręczników, promotor 12 rozpraw doktorskich.

Redaktor naczelny czasopisma "Jakość i Użytkowanie Energii Elektrycznej", przewodniczący Komisji Elektrotechniki, Informatyki i Automatyki Oddziału Krakowskiego PAN, członek licznych organizacji naukowych. Członek honorowy oraz wieloletni prezes Klubu Wysokogórskiego w Krakowie, przewodnik tatrzański, wielokrotny kierownik wypraw alpinistycznych, wiceprezes i szef komisji szkolenia Polskiego Związku Alpinizmu.

Odznaczenia i nagrody

Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Medal Komisji Edukacji Narodowej, medal „Za wybitne osiągnięcia sportowe”

Źródła do biogramu

Książki

  • Encyklopedia Krakowa. Kraków 2000, s. 487
  • Twarze Wydziału w latach 1952-2012. [WEAIiE AGH]. Red. J. Kajdański, M. Czekaj. Kraków 2012, s.78-80, [foto]
  • Who is who absolwentów Wydziału Elektrotechniki, Automatyki i Elektroniki. [AGH]. Kraków 1999, s. 55, [foto]
  • Who is who? elitarnego Wydziału Elektrycznego AGH. Red. J. Czajkowski, Z. K. Witek. Kraków 2002, s. 297-298, [foto]
  • Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. [Oprac.] zespół aut. K. Pikoń (red. naczelny), A. Sokołowska (dyrektor projektu), K. Pikoń. Gliwice 2004, s. 171
  • Współcześni uczeni polscy : słownik biograficzny. T. 2 : H – Ł. Red. nauk. J. Kapuścik. Warszawa 1999, s. 481, [foto]

Artykuły

  • Mitkowski W.: Ryszard Kozioł. Automatyka : półrocznik [wyd. AGH] 1999, T. 3, z. 2, s. 391, [foto]
  • Tondos M.: Prof. dr hab. inż. Ryszard Kozioł (1930-1999). Jakość i Użytkowanie Energii Elektrycznej 2000, Vol. 6, z. 1, s. 126-127
  • Tondos M.: Prof. dr hab. inż. Ryszard Kozioł (1930-1999) : nekr. Elektrotechnika i Elektronika 1999, z. 4, s. 170-171