Ryszard Franciszek Sroka: Różnice pomiędzy wersjami

Z Historia AGH
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
 
(Nie pokazano 20 wersji utworzonych przez 3 użytkowników)
Linia 1: Linia 1:
 
{{Infobox scientist
 
{{Infobox scientist
 
|family-name=Sroka
 
|family-name=Sroka
|given-name=Ryszard
+
|given-name=Ryszard Franciszek
|additional-name=Franciszek
 
 
|honorific-prefix=dr hab. inż., prof. nadzw. AGH
 
|honorific-prefix=dr hab. inż., prof. nadzw. AGH
|image=Ryszard Srokaa.jpg
+
|image=Ryszard Sroka.jpg
 
|birth_date=4 listopada 1964
 
|birth_date=4 listopada 1964
 
|birth_place=Sędziszów Małopolski
 
|birth_place=Sędziszów Małopolski
 
|fields=elektrotechnika, metrologia elektryczna i elektroniczna
 
|fields=elektrotechnika, metrologia elektryczna i elektroniczna
|function=Dziekan Wydziału Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej (2016-2020)
+
|function=Dziekan Wydziału Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej (2016-2020, 2020-2024)
 
|faculty=Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej
 
|faculty=Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej
 
|awards=Medal Komisji Edukacji Narodowej
 
|awards=Medal Komisji Edukacji Narodowej
}}
+
}}{{Funkcja
{{Funkcja
 
 
|Stanowisko=Dziekan
 
|Stanowisko=Dziekan
 
|Jednostka=Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej
 
|Jednostka=Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej
 
|Rok_od=2016
 
|Rok_od=2016
 
|Rok_do=2020
 
|Rok_do=2020
}}
+
}}{{Funkcja
{{Funkcja
 
 
|Stanowisko=Prodziekan ds. Kształcenia
 
|Stanowisko=Prodziekan ds. Kształcenia
 
|Jednostka=Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej
 
|Jednostka=Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej
 
|Rok_od=2012
 
|Rok_od=2012
 
|Rok_do=2016
 
|Rok_do=2016
 +
}}{{Funkcja
 +
|Stanowisko=Dziekan
 +
|Jednostka=Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej
 +
|Rok_od=2020
 +
|Rok_do=2024
 
}}
 
}}
 
dr hab. inż., prof. nadzw. AGH '''Ryszard Franciszek Sroka''' (1964–)
 
dr hab. inż., prof. nadzw. AGH '''Ryszard Franciszek Sroka''' (1964–)
 
'''''<span style="color:red;">biogram w trakcie uzupełniania</span>'''''
 
  
 
Dyscyplina/specjalności: elektrotechnika, metrologia elektryczna i elektroniczna, modelowanie i symulacja systemów pomiarowych, metody i algorytmy pomiaru kąta przesunięcia fazowego, wieloczujnikowe systemy do pomiaru parametrów ruchu drogowego, metody fuzji danych w pomiarach
 
Dyscyplina/specjalności: elektrotechnika, metrologia elektryczna i elektroniczna, modelowanie i symulacja systemów pomiarowych, metody i algorytmy pomiaru kąta przesunięcia fazowego, wieloczujnikowe systemy do pomiaru parametrów ruchu drogowego, metody fuzji danych w pomiarach
Linia 32: Linia 32:
 
== Nota biograficzna ==
 
== Nota biograficzna ==
  
Urodził się 4 listopada 1964 r. w Sędziszowie Małopolskim.
+
Urodził się 4 listopada 1964 roku w Sędziszowie Małopolskim.
 +
 
 +
Absolwent Technikum Elektryczno-Mechanicznego w Sędziszowie Małopolskim.
 +
 
 +
W 1984 roku rozpoczął studia w AGH na Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Elektroniki, które ukończył w 1989 roku uzyskując tytuł magistra inżyniera elektryka. Praca magisterska "Indukcyjny czujnik mikroprzesunięć liniowych" została wyróżniona przez Radę Miasta Krakowa.
  
Absolwent Technikum Elektryczno-Mechanicznego w Sędziszowie Małopolskim. Z AGH związany od 1988 r. kiedy to rozpoczął pracę jako pracownik techniczny w Zakładzie Metrologii [[Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Elektroniki|Wydziału Elektrotechniki, Automatyki i Elektroniki]]. Po uzyskaniu dyplomu w 1989 r. na kierunku elektrotechnika zatrudniony jako asystent stażysta (1989-1990) na stanowisku naukowo-dydaktycznym w Zakładzie Metrologii. W latach 1990-1995 pracował jako asystent, następnie adiunkt (1995-2012).
+
Z AGH związany od 1 grudnia 1988 roku, kiedy to rozpoczął pracę jako pracownik techniczny w Zakładzie Metrologii [[Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Elektroniki|Wydziału Elektrotechniki, Automatyki i Elektroniki]].  
Rozprawę doktorską obronił w 1995 r., a w roku 2009 uzyskał stopień naukowy doktora habilitowanego. W 2012 r. mianowany na stanowisko profesora nadzwyczajnego AGH.  
 
  
W latach 2009-2016 zastępca kierownika Katedry Metrologii AGH. W kadencji 2012-2016 pełnił funkcję Prodziekana ds. Kształcenia Wydziału Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej AGH, a w kadencji 2016-2020 Dziekana WEAIiIB.  
+
Po uzyskaniu dyplomu w 1989 roku zatrudniony jako asystent stażysta (1989-1990) na stanowisku naukowo-dydaktycznym w Zakładzie Metrologii. W latach 1990-1995 pracował jako asystent, następnie adiunkt (1995-2012).
 +
Rozprawę doktorską "Analiza właściwości pomiarowych układów parametrycznej liniowej modulacji fazy o dużej dewiacji" obronił w 1995 roku, a w roku 2009 na podstawie monografii "Fuzja danych w pomiarach parametrów ruchu drogowego" uzyskał stopień naukowy doktora habilitowanego. W 2012 roku mianowany na stanowisko profesora nadzwyczajnego AGH.
 +
 
 +
W latach 2009-2016 zastępca kierownika Katedry Metrologii Wydziału Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej  AGH.  
 +
W kadencji 2012-2016 pełnił funkcję Prodziekana ds. Kształcenia [[Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej|Wydziału Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej]] AGH, a w kadencji 2016-2020 i 2020-2024 Dziekana WEAIiIB.  
  
 
Zainteresowania naukowe koncentrują się wokół pomiarów wielkości nieelektrycznych, pomiarów kąta przesunięcia fazowego, pomiarów w ruchu drogowym oraz fuzji danych i modelowania systemów pomiarowych.
 
Zainteresowania naukowe koncentrują się wokół pomiarów wielkości nieelektrycznych, pomiarów kąta przesunięcia fazowego, pomiarów w ruchu drogowym oraz fuzji danych i modelowania systemów pomiarowych.
  
Autor i współautor ponad stu publikacji naukowych, w tym kilku monografii, rozdziałów w książkach, licznych artykułów w czasopismach polskich i międzynarodowych oraz referatów konferencyjnych. Uczestnik wielu grantów oraz projektów badawczych, rozwojowych i dydaktycznych. Trzykrotnie pełnił funkcję kierownika projektów.
+
Autor i współautor ponad 130 publikacji naukowych, w tym kilku monografii, rozdziałów w książkach, licznych artykułów w czasopismach polskich i międzynarodowych oraz referatów konferencyjnych.
Promotor i recenzent licznych prac inżynierskich i magisterskich. Promotor jednej rozprawy doktorskiej.
+
 
 +
W latach 1994 2016 uczestniczył w realizacji wielu grantów i projektów badawczych, rozwojowych i dydaktycznych. Trzykrotnie pełnił funkcję kierownika projektów badawczych (1996-2002).
 +
 
 +
Promotor i recenzent licznych prac inżynierskich i magisterskich.
  
Stypendysta Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej (1994). Członek International Society for Weigh-In-Motion (od 2008 r.), IEEE Solid-State Circuits Society (od 2012 r.), Stowarzyszenia Inteligentne Systemy Transportowe (ITS) Polska. Członek Sekcji Aparatury i Systemów Pomiarowych Komitetu Metrologii i Aparatury Naukowej PAN (od 2003 r.) i jej Sekretarz (2007-2010, 2016-).
+
Promotor jednej rozprawy doktorskiej.
  
== Odznaczenia i nagrody ==
+
Stypendysta Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej (1994). Członek International Society for Weigh-In-Motion (od 2008), IEEE Solid-State Circuits Society (od 2012), Stowarzyszenia Inteligentne Systemy Transportowe (ITS) Polska. Członek Sekcji Aparatury i Systemów Pomiarowych Komitetu Metrologii i Aparatury Naukowej PAN (od 2003) i jej Sekretarz (2007-2010, 2016-).
[[Medal Komisji Edukacji Narodowej]] (2004), Srebrny Medal za Długoletnią Służbę (2015), Odznaczenie Honoris Gratia (2017), Nagroda zespołowa I stopnia im. Profesora Władysława Taklińskiego za wybitne osiągnięcia w dziedzinie dydaktyki (2011), Nagroda Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Nagroda Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej za najlepszą książkę o tematyce transportowej (2012).
+
 
 +
=== Odznaczenia i nagrody ===
 +
[[Medal Komisji Edukacji Narodowej]] (2004), Srebrny Medal za Długoletnią Służbę (2015), Odznaczenie Honoris Gratia (2017), Nagroda zespołowa I stopnia im. Profesora Władysława Taklińskiego za wybitne osiągnięcia w dziedzinie dydaktyki (2011), Nagroda Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Nagroda Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej za najlepszą książkę o tematyce transportowej (2012), Srebrny Medal za Długoletnią Służbę, Honoris Gratia przyznany przez Prezydenta Krakowa. Kilkanaście razy otrzymał Nagrodę Rektora AGH.
  
 
==== Bibliografia publikacji ====
 
==== Bibliografia publikacji ====
Linia 60: Linia 72:
  
 
====Artykuły====
 
====Artykuły====
 +
* Dziekani i prodziekani na kadencję 2020-2024. ''Vivat Akademia'' 2020, nr 22, s. 3
 
* Dziekani i prodziekani na kadencję 2016-2020. ''Biuletyn AGH'' 2016, nr 106, s. 18, [foto]
 
* Dziekani i prodziekani na kadencję 2016-2020. ''Biuletyn AGH'' 2016, nr 106, s. 18, [foto]
 
* Informacje kadrowe. ''Biuletyn AGH'' 2012, nr 54/55, s. 16
 
* Informacje kadrowe. ''Biuletyn AGH'' 2012, nr 54/55, s. 16
Linia 67: Linia 80:
 
====Inne====
 
====Inne====
 
* Baza Nauka Polska [online]. Identyf. 26747 [przeglądany 31.07.2018]. Dostępny w: http://nauka-polska.pl/#/profile/scientist?id=26747&_k=jocirz
 
* Baza Nauka Polska [online]. Identyf. 26747 [przeglądany 31.07.2018]. Dostępny w: http://nauka-polska.pl/#/profile/scientist?id=26747&_k=jocirz
 +
* Informacje od dr hab. inż., prof. nadzw. AGH Ryszarda Sroki
  
 
+
'''''<span style="color:red;">stan na dzień 01.08.2018</span>'''''
'''''<span style="color:red;">stan na dzień 31.07.2018</span>'''''
 
  
  
Linia 75: Linia 88:
  
  
{{DEFAULTSORT:Sroka, Ryszard}}
+
{{DEFAULTSORT:Sroka, Ryszard Franciszek}}
 
[[Category:Biogramy]]
 
[[Category:Biogramy]]

Aktualna wersja na dzień 08:11, 16 lis 2020

Ryszard Franciszek Sroka
Ryszard Sroka.jpg
Nazwisko Sroka
Imię / imiona Ryszard Franciszek
Tytuły / stanowiska dr hab. inż., prof. nadzw. AGH
Data urodzenia 4 listopada 1964
Miejsce urodzenia Sędziszów Małopolski


Dyscyplina/specjalności elektrotechnika, metrologia elektryczna i elektroniczna
Pełnione funkcje Dziekan Wydziału Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej (2016-2020, 2020-2024)
Wydział Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej


Odznaczenia i nagrody Medal Komisji Edukacji Narodowej
FunkcjeGdzieoddo
Prodziekan ds. KształceniaWydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej20122016
DziekanWydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej20162020
DziekanWydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej20202024

dr hab. inż., prof. nadzw. AGH Ryszard Franciszek Sroka (1964–)

Dyscyplina/specjalności: elektrotechnika, metrologia elektryczna i elektroniczna, modelowanie i symulacja systemów pomiarowych, metody i algorytmy pomiaru kąta przesunięcia fazowego, wieloczujnikowe systemy do pomiaru parametrów ruchu drogowego, metody fuzji danych w pomiarach

Nota biograficzna

Urodził się 4 listopada 1964 roku w Sędziszowie Małopolskim.

Absolwent Technikum Elektryczno-Mechanicznego w Sędziszowie Małopolskim.

W 1984 roku rozpoczął studia w AGH na Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Elektroniki, które ukończył w 1989 roku uzyskując tytuł magistra inżyniera elektryka. Praca magisterska "Indukcyjny czujnik mikroprzesunięć liniowych" została wyróżniona przez Radę Miasta Krakowa.

Z AGH związany od 1 grudnia 1988 roku, kiedy to rozpoczął pracę jako pracownik techniczny w Zakładzie Metrologii Wydziału Elektrotechniki, Automatyki i Elektroniki.

Po uzyskaniu dyplomu w 1989 roku zatrudniony jako asystent stażysta (1989-1990) na stanowisku naukowo-dydaktycznym w Zakładzie Metrologii. W latach 1990-1995 pracował jako asystent, następnie adiunkt (1995-2012). Rozprawę doktorską "Analiza właściwości pomiarowych układów parametrycznej liniowej modulacji fazy o dużej dewiacji" obronił w 1995 roku, a w roku 2009 na podstawie monografii "Fuzja danych w pomiarach parametrów ruchu drogowego" uzyskał stopień naukowy doktora habilitowanego. W 2012 roku mianowany na stanowisko profesora nadzwyczajnego AGH.

W latach 2009-2016 zastępca kierownika Katedry Metrologii Wydziału Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej AGH. W kadencji 2012-2016 pełnił funkcję Prodziekana ds. Kształcenia Wydziału Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej AGH, a w kadencji 2016-2020 i 2020-2024 Dziekana WEAIiIB.

Zainteresowania naukowe koncentrują się wokół pomiarów wielkości nieelektrycznych, pomiarów kąta przesunięcia fazowego, pomiarów w ruchu drogowym oraz fuzji danych i modelowania systemów pomiarowych.

Autor i współautor ponad 130 publikacji naukowych, w tym kilku monografii, rozdziałów w książkach, licznych artykułów w czasopismach polskich i międzynarodowych oraz referatów konferencyjnych.

W latach 1994 2016 uczestniczył w realizacji wielu grantów i projektów badawczych, rozwojowych i dydaktycznych. Trzykrotnie pełnił funkcję kierownika projektów badawczych (1996-2002).

Promotor i recenzent licznych prac inżynierskich i magisterskich.

Promotor jednej rozprawy doktorskiej.

Stypendysta Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej (1994). Członek International Society for Weigh-In-Motion (od 2008), IEEE Solid-State Circuits Society (od 2012), Stowarzyszenia Inteligentne Systemy Transportowe (ITS) Polska. Członek Sekcji Aparatury i Systemów Pomiarowych Komitetu Metrologii i Aparatury Naukowej PAN (od 2003) i jej Sekretarz (2007-2010, 2016-).

Odznaczenia i nagrody

Medal Komisji Edukacji Narodowej (2004), Srebrny Medal za Długoletnią Służbę (2015), Odznaczenie Honoris Gratia (2017), Nagroda zespołowa I stopnia im. Profesora Władysława Taklińskiego za wybitne osiągnięcia w dziedzinie dydaktyki (2011), Nagroda Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Nagroda Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej za najlepszą książkę o tematyce transportowej (2012), Srebrny Medal za Długoletnią Służbę, Honoris Gratia przyznany przez Prezydenta Krakowa. Kilkanaście razy otrzymał Nagrodę Rektora AGH.

Bibliografia publikacji

https://bpp.agh.edu.pl/autor/sroka-ryszard-01414

Źródła do biogramu

Książki

  • Who is who absolwentów Wydziału Elektrotechniki, Automatyki i Elektroniki : w 45-lecie Wydziału. Komitet Organizacyjny Jubileuszu Obchodów 45-lecia WEAiE. Kraków 1999, s. 149, [foto]
  • Who is who? elitarnego Wydziału Elektrycznego [AGH]. Red. i układ albumu J. Czajkowski, Z. K. Witek. Kraków 2002, s. 160-161, [foto]
  • Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. [Oprac.] zespół aut. K. Pikoń (red. naczelny), A. Sokołowska (dyrektor projektu), K. Pikoń. Gliwice 2004, s. 333-334

Artykuły

  • Dziekani i prodziekani na kadencję 2020-2024. Vivat Akademia 2020, nr 22, s. 3
  • Dziekani i prodziekani na kadencję 2016-2020. Biuletyn AGH 2016, nr 106, s. 18, [foto]
  • Informacje kadrowe. Biuletyn AGH 2012, nr 54/55, s. 16
  • Odznaczenia, nagrody i stypendia wręczone podczas Inauguracji Roku Akademickiego 2012/2013. Biuletyn AGH 2012, nr 58, s. 5
  • Z sieci. Biuletyn AGH 2012, nr 60, s. 14

Inne

stan na dzień 01.08.2018