Rafał Grzegorz Wiśniowski

Z Historia AGH
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Rafał Grzegorz Wiśniowski
Rafał Grzegorz Wiśniowski.jpg
Nazwisko Wiśniowski
Imię / imiona Rafał Grzegorz
Tytuły / stanowiska prof. zw. dr hab. inż.
Data urodzenia 13 listopada 1964
Miejsce urodzenia Kraków


Dyscyplina/specjalności górnictwo i geologia inżynierska, inżynieria i ochrona środowiska, wiertnictwo, geoinżynieria, inżynieria środowiska
Pełnione funkcje Prorektor AGH ds. Współpracy (2020-2024)
Wydział Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu


Odznaczenia i nagrody Brązowy Krzyż Zasługi, Srebrny Krzyż Zasługi
FunkcjeGdzieoddo
DziekanWydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu20162020
ProrektorAGH20202024


Prof. zw. dr hab. inż. Rafał Grzegorz Wiśniowski (1964-)

Dyscyplina/specjalności: górnictwo i geologia inżynierska, inżynieria i ochrona środowiska, wiertnictwo, geoinżynieria, inżynieria środowiska, płyny wiertnicze, udostępnianie i eksploatacja złóż

Nota biograficzna

Urodził się 13 listopada 1964 roku w Krakowie.

W 1988 roku ukończył studia na Wydziale Wiertniczo-Naftowym Akademii Górniczo-Hutniczej. W 1991 roku rozpoczął pracę jako asystent-stażysta na Wydziale Wiertnictwa, Nafty i Gazu AGH.

W 1992 roku uzyskał w AGH stopień doktora nauk technicznych, w 2003 roku stopień doktora habilitowanego w zakresie górnictwa i geologii.

W 2013 roku został profesorem nauk technicznych.

Od 1992 roku na stanowisku adiunkta, w latach 2005-2015 profesora nadzwyczajnego, od 2015 roku profesora zwyczajnego.

Pełnił funkcję sekretarza Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej i sekretarza naukowego rocznika „Wiertnictwo, Nafta, Gaz”. W latach 2012-2016 kierownik Katedry Wiertnictwa i Geoinżynierii.

W latach 2016-2020 dziekan Wydziału Wiertnictwa, Nafty i Gazu.

W latach 2020-2024 prorektor AGH ds. Współpracy.

Członek Naczelnej Organizacji Technicznej oraz Society of Petroleum Engineers.

W pracach naukowo-badawczych zajmuje się optymalizacją technik i technologii wiertniczych, projektowaniem głębokich otworów naftowych oraz otworów kierunkowych o różnym przeznaczeniu.

Autor i współautor ponad 200 publikacji i referatów wygłaszanych na krajowych i zagranicznych konferencjach naukowych oraz ponad 150 niepublikowanych prac naukowo-badawczych, opinii, ekspertyz, będących wynikiem współpracy z przemysłem. Kierownik i główny wykonawca w 13 krajowych i międzynarodowych projektach naukowo-badawczych.

Odznaczenia i nagrody

Brązowy Krzyż Zasługi (1997), Srebrny Krzyż Zasługi (2002), Srebrna Honorowa Odznaka SiTPNiG NOT (2003)

Bibliografia publikacji

https://bpp.agh.edu.pl/autor/wisniowski-rafal-03446

Źródła do biogramu

Książki

  • Jubileusz 50-lecia : 1967 - 2017 : Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. Kraków 2017, s. 316, [foto]
  • Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. [Oprac.] zespół aut. K. Pikoń (red. naczelny), A. Sokołowska (dyrektor projektu), K. Pikoń. Gliwice 2004, s. 396, [foto]
  • Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie : sprawozdanie władz z działalności w latach 2008-2016. [Zespół red. Andrzej Gonet, Jan Macuda, Czesław Rybicki, Jan Ziaja, Robert Ślizień]. Kraków 2016, s. 7

Artykuły

  • Dziekani i prodziekani na kadencję 2016-2020. Biuletyn AGH 2016, nr 106, s. 18-20, [foto]
  • Wiśniowski R.: Dydaktyka i badania naukowe dla innowacyjnej gospodarki : wywiad WNiG z prof. dr. hab. inż. Rafałem Wiśniowskim - dziekanem Wydziału Wiertnictwa, Nafty i Gazu AGH. Wiadomości Naftowe i Gazowe 2019, nr 9, s. 9-12, [foto]
  • Wiśniowski R.: Wywiad z prof. dr. hab. inż. Rafałem Wiśniowskim - Prorektorem ds. Współpracy. Rozm. I. Kolczyńska. Biuletyn AGH 2020, nr 152, s. 16-20, [foto]
  • Władze rektorskie na kadencję 2020-2024. Vivat Akademia 2020, nr 22, s. 2, [foto]

Inne


stan na dzień 31.07.2018