Olga Nielubowicz

Z Historia AGH
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Olga Nielubowicz
Olga Nielubowicz.jpg
Nazwisko Nielubowicz
Imię / imiona Olga


Data urodzenia 3 listopada 1915
Miejsce urodzenia Kraków
Data śmierci 12 maja 2001
Dyscyplina/specjalności inżynieria materiałowa, metalurgia, metaloznawstwo, obróbka cieplna, krystalografia, rentgenografia, technologia metali
Wydział Wydział Metalurgiczny


Odznaczenia i nagrody Złoty Krzyż Zasługi, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Medal 40-lecia Polski Ludowej

Olga Nielubowicz biogram będzie uzupełniony

Dyscyplina/specjalności:inżynieria materiałowa, metalurgia, metaloznawstwo, obróbka cieplna, krystalografia, rentgenografia, technologia metali

Nota biograficzna

Urodziła się 3 listopada 1915 roku w Krakowie. Zmarła 12 maja 2001 roku. Pochowana na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie.

W 1934 roku zdała egzamin dojrzałości w Państwowym Gimnazjum Żeńskim im. Królowej Wandy W Krakowie.

W 1934 roku rozpoczęła studia na Wydziale Hutniczym Akademii Górniczej. Wybuch wojny uniemożliwił kontynuowanie studiów. Studia ukończyła w 1945 roku wykonując pracę dyplomową pod kierunkiem prof. Aleksandra Krupkowskiego na wydziale Hutniczym. Był to pierwszy w Polsce dyplom mgr. inż. nadany kobiecie.

1 lutego 1946 roku została asystentem w Zakładzie Metalografii Wydziału Hutniczego AG na Krzemionkach. W 1961 roku obroniła, na Wydziale Metalurgicznym, pracę doktorska "Oznaczanie integralnej rozszerzalności cieplnej międzymetalicznych związków elektronowych". Od 1 października 1954 roku do 1 października 1967 roku pełniła obowiązki adiunkta, następnie została mianowana starszym wykładowcą. 1 listopada 1976 roku Centralna Komisja Kwalifikacyjna mianowała Ja docentem.

1 października 1983 roku przeszła na emeryturę.

Autorka ponad 20 publikacji.

Odznaczenia i nagrody

Złoty Krzyż Zasługi, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Medal 40-lecia Polski Ludowej


Źródła do biogramu

Książki

  • [Skład Osobowy Akademii Górniczej … 1946/47]. Kraków 1946, s. 67
  • [Skład Osobowy AGH … 1982/83]. Kraków 1983, s. 62
  • Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. [Oprac.] zespół aut. K. Pikoń (red. naczelny), A. Sokołowska (dyrektor projektu), K. Pikoń. Gliwice 2004, s.247
  • Wydział Metalurgii i Inżynierii Materiałowej : jubileusz 80-lecia Wydziału 1922-2002. [AGH]. Kraków 2002, s. 88-89, [foto]

Artykuły

Inne


stan na dzień 27.11.2019