Nguyen Khoi Pham

Z Historia AGH
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Nguyen Khoi Pham
Nazwisko Pham
Imię / imiona Nguyen KhoiDr inż.Nguyen Khoi Pham

Dyscyplina/specjalności:

Nota biograficzna

W latach 1969 – 1974 studiował na Wydziale Geologiczno–Poszukiwawczym AGH. Po studiach wrócił do Wietnamu i podjął pracę w Państwowym Komitecie Nauk awansując stopniowo na stanowiska: Kierownika Działu w Departamencie Planowania, Zastępcy Dyrektora Departamentu Planowania i Dyrektora Departamentu Planowania. W 1995 roku został mianowany wiceministrem w Ministerstwie Nauki, Technologii i Środowiska Wietnamu, w roku 2003 został skierowany do Ministerstwa Zasobów Naturalnych i Środowiska Wietnamu i pełnił tam funkcje wiceministra. W latach 2007 – 2011, piastował stanowisko Ministra Zasobów Naturalnych i Środowiska Wietnamu.

Był członkiem Komitetu Centralnego Krajowej Partii Wietnamu w X kadencji i posłem na Sejm Wietnamu w XII kadencji. Obecnie jest Przewodniczącym Zarządu Towarzystwa Przyjaźni Wietnamsko – Polskiej. Dwukrotnie został odznaczony Krzyżem Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej.