Naukowe Centrum Inżynierii Akustycznej

Z Historia AGH
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Naukowe Centrum Inżynierii Akustycznej
Rok założenia 2012
Rok przekształcenia/likwidacji 2019


Przekształcony na:

Na wniosek Dziekana Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Robotyki prof. dr hab. inż. Janusza Kowala, zaopiniowanego pozytywnie przez Radę Wydziału, Senat AGH na posiedzeniu w dniu 30 listopada 2011 r., uchwałą nr 165, pozytywnie zaopiniował powołanie przez Rektora AGH, jednostki pozawydziałowej pod nazwą Naukowe Centrum Inżynierii Akustycznej.

Zarządzeniem nr 2, Rektora prof. dr hab. inż. Antoniego Tajdusia z dnia 16 stycznia 2012 r., powołano z dniem 16 stycznia 2012 r. jednostkę pozawydziałową o nazwie Naukowe Centrum Inżynierii Akustycznej (NCIA).

Senat AGH na posiedzeniu w dniu 30 listopada 2011 r., uchwałą nr 166, pozytywnie zaopiniował powołanie przez Rektora AGH, prof. dr hab. inż. Wojciecha Batko na Kierownika Naukowego Centrum Inżynierii Akustycznej.[1]

W okresie od 8 marca 2017 r. do 31 października 2019 r., funkcję Kierownika Naukowego Centrum Inżynierii Akustycznej, pełnił dr hab. inż. Tadeusz Kamisiński.[2]

Zarządzeniem nr 76, Rektora prof. dr hab. inż. Tadeusz Słomki z dnia 25 listopada 2019 r., likwiduje się z dniem 25 listopada 2019 r. Naukowe Centrum Inżynierii Akustycznej.

Do zadań Naukowego Centrum Inżynierii Akustycznej należała integracja i koordynacja działań AGH, służących wypracowywaniu i rozpowszechnianiu opracowań i projektów ustalających kierunki rozwoju inżynierii akustycznej w Polsce i Europie.

Kierownicy

 FunkcjaRok odRok do
Wojciech BatkoKierownik20122017

Osoby związane z centrum

Wojciech Batko

Przypisy

  1. Pismo Rektora prof. dr hab. inż. Antoniego Tajdusia nr Rb/270/2012 z dn. 16.01.2012 : Powołanie prof. dr hab. inż. Wojciecha Batko do pełnienia funkcji Kierownika Naukowego Centrum Inżynierii Akustycznej [na podst. Informacje od prof. dr hab. inż. Wojciecha Batko]
  2. Pismo Rektora prof. dr hab. inż. Tadeusza Słomki nr RO-kpk-27/451/RJ/2017 : Powołanie dr hab. inż. Tadeusza Kamisińskiego do pełnienia funkcji Kierownika Naukowego Centrum Inżynierii Akustycznej na czas od dn. 08.03.2017 do 31.10.2019 [na podst. Informacje od prof. dr hab. inż. Wojciecha Batko]

Bibliografia

Inne

  • Informacje od prof. dr hab. inż. Wojciecha Batko

Źródła (w układzie chronologicznym)

  • Pismo Rektora prof. dr hab. inż. Antoniego Tajdusia nr Rb/270/2012 z dn. 16.01.2012.[Powołanie prof. dr hab. inż. Wojciecha Batko do pełnienia funkcji Kierownika Naukowego Centrum Inżynierii Akustycznej]
  • Pismo Rektora prof. dr hab. inż. Antoniego Tajdusia nr Rb/299/2012 z dn. 15.02.2012. [Powołanie Zespołu Sterującego, a w tym dr hab. inż. Tadeusza Kamisińskiego do pełnienia funkcji Sekretarza Naukowego Centrum Inżynierii Akustycznej]
  • Pismo Rektora prof. dr hab. inż. Tadeusza Słomki nr RO-kpk-27/451/RJ/2017. [Powołanie dr hab. inż. Tadeusza Kamisińskiego do pełnienia funkcji Kierownika Naukowego Centrum Inżynierii Akustycznej na czas od dn. 08.03.2017 do 31.10.2019]

stan na dzień 21.10.2020