Mikołaj Dubowicki

Z Historia AGH
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Mikołaj Dubowicki
Mikolaj Dubowicki.jpg
Nazwisko Dubowicki
Imię / imiona Mikołaj
Tytuły / stanowiska Prof. zw. inż.
Data urodzenia 13 września 1903
Miejsce urodzenia Mikuliczyn
Data śmierci 23 lutego 1985
Miejsce śmierci Kraków
Dyscyplina/specjalności metaloznawstwo odlewnicze, obróbka cieplna
Pełnione funkcje Dziekan Wydziału Odlewnictwa AGH (1958–1962)
Wydział Wydział Odlewnictwa


Odznaczenia i nagrody Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski, Złoty Krzyż Zasługi, Medal Komisji Edukacji Narodowej
FunkcjeGdzieoddo
ProdziekanWydział Metalurgiczny19521953
ProdziekanWydział Odlewnictwa19541958
DziekanWydział Odlewnictwa19581962

Prof. zw. inż. Mikołaj Dubowicki (1903–1985)

Dyscyplina/specjalności: metaloznawstwo odlewnicze, obróbka cieplna

Nota biograficzna

Urodził się 13 września 1903 roku w Mikuliczynie koło Stanisławowa, zmarł 23 lutego 1985 roku w Krakowie, pochowany został na Cmentarzu Rakowickim.

W latach 1923 - 1929 studiował na Wydziale Hutniczym Akademii Górniczej w Krakowie. Jeszcze przed uzyskaniem dyplomu w 1928 roku zaczął pracować jako asystent w Katedrze Metalografii i Obróbki Termicznej AG. Od 1934 roku jako adiunkt wykładał przedmioty: stale specjalne i obróbka cieplna oraz wytrzymałość materiałów.

W czasie okupacji pracował w macierzystym gmachu AG na Krzemionkach, gdzie władze okupacyjne urządziły w 1942 roku Zakład Badania Materiałów. Uczestniczył w tajnym nauczaniu. Po wyzwoleniu pracował jako adiunkt, a w latach 1952–54 jako zastępca profesora w Katedrze Metalografii i Obróbki Cieplnej AGH. Pełnił funkcję prodziekana Wydziału Metalurgicznego (1952–53), był współorganizatorem, prodziekanem (1954–58), a następnie przez dwie kadencje dziekanem (1958-1962) Wydziału Odlewnictwa. W tym samym czasie zorganizował na tym Wydziale Katedrę Metaloznawstwa i Obróbki Cieplnej Odlewów, którą kierował aż do przejścia na emeryturę w 1973 roku.

Pracował także w innych ośrodkach naukowych: Politechnice Częstochowskiej, Szkole Górniczo-Hutniczej w Dąbrowie Górniczej, Technikum Górniczym w Krakowie oraz Państwowej Szkole Przemysłowej w Krakowie.

Był autorem 55 publikacji z zakresu metaloznawstwa i obróbki cieplnej żeliwa. Promotor 16 prac doktorskich, recenzent 6 rozpraw habilitacyjnych i 45 prac doktorskich.

Członek PAN i Stowarzyszenia Technicznego Odlewników Polskich.

W budynku D-8 Wydziału Odlewnictwa, na parterze, znajduje się tablica poświęcona profesorowi Mikołajowi Dubowickiemu.

Odznaczenia i nagrody

Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski , Złoty Krzyż Zasługi, Medal Komisji Edukacji Narodowej

Źródła do biogramu

Książki

 • Konieczna E.: Postaci AGH we wspomnieniach i anegdotach. Kraków 2008, s. 44-47, [foto]
 • Księga wychowanków i wychowawców Akademii Górniczej w Krakowie (1919-1949). Oprac. J. Sulima-Samujłło. Kraków 1979, s. 38-39
 • Kto jest kim w Polsce 1984 : informator biograficzny. Red. zespół Lidia Becela [et al.]. Warszawa 1984, s. 182
 • Non omnis moriar… : groby profesorów AGH Cmentarz Rakowicki. [Z. 1]. Oprac. H. Sieński. Kraków 2018, s. 23-24, [foto]
 • Słownik biograficzny techników polskich. Z. 1. Red. A. Jakubowska. Warszawa 1989, s. 37-38
 • Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. [Oprac.] zespół aut. K. Pikoń (red. naczelny), A. Sokołowska (dyrektor projektu), K. Pikoń. Gliwice 2004, s. 72
 • Z dziejów Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie w latach 1919-1967. Oprac. J. Sulima-Samujłło oraz zespół aut. Kraków 1970, s. 621 (Wydawnictwa Jubileuszowe 1919-1969)

Artykuły

 • 65-lecie urodzin oraz 40-lecie pracy naukowej prof. mgr inż. Mikołaja Dubowickiego. Przegląd Odlewnictwa 1969, R. 19, nr 2, s. 85
 • Dańko J.: Święto Odlewnika. Biuletyn Informacyjny Pracowników AGH 1999, nr 73, s. 10-11, [foto]
 • Dańko R., Górny M..: Wydział Odlewnictwa AGH. Vivat Akademia : AGH 2018 nr 19 grudzień, s. 14-20, [foto]
 • Dziennik Polski 1985, nr 50 [nekr.]
 • Gorczyca S.: Wspomnienie o profesorze Mikołaju Dubowickim : wygłoszone z okazji odsłonięcia tablicy pamiątkowej w dniu 26.11.1999 r. przez prof. Stanisława Gorczycę. Biuletyn Informacyjny Pracowników AGH 1999, nr 73, s. 9, [foto]
 • Konieczna E.: Postaci AGH we wspomnieniach i anegdotach : prof. Mikołaj Dubowicki. Miesiąc w Krakowie. – 2009, nr 4, s. 49-50, [foto]
 • Mikołaj Dubowicki. Przegląd Odlewnictwa 1983, T. 33, z. 6, s. 224-225
 • Podrzucki C.: Zarys historii i prezentacja Wydziału Odlewnictwa AGH. Przegląd Odlewnictwa 1997, nr 7-8, s. 219
 • Sieński H.: Członkowie Honorowi Stowarzyszenia Wychowanków AGH. Zasłużeni dla Akademii Górniczo-Hutniczej : tablice - pamięć wiecznie żywa - cz 14. Biuletyn AGH 2014, nr 78-79, s. 34-35
 • Sieński H.: Profesor Mikołaj Dubowicki : tablice - pamięć wiecznie żywa - część 21. Biuletyn AGH 2015, nr 87, s. 28-29, [foto]