Mikołaj Dubowicki: Różnice pomiędzy wersjami

Z Historia AGH
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
 
(Nie pokazano 42 wersji utworzonych przez 8 użytkowników)
Linia 1: Linia 1:
 
{{Infobox scientist
 
{{Infobox scientist
| name = Mikołaj Dubowicki
+
|family-name=Dubowicki
| image = dubow.jpg
+
|given-name=Mikołaj
| family-name = Dubowicki
+
|honorific-prefix=Prof. zw. inż.
| given-name = Mikołaj
+
|image=Mikolaj_Dubowicki.jpg
| additional-name =
+
|birth_date=13 września 1903
| honorific-prefix = Prof. zw. inż.
+
|birth_place=Mikuliczyn
| honorific-suffix =
+
|death_date=23 lutego 1985
| native_name =
+
|death_place=Kraków
| native_name_lang =
+
|fields=metaloznawstwo odlewnicze, obróbka cieplna
| image = dubow.jpg
+
|function=Dziekan Wydziału Odlewnictwa AGH (1958–1962)
| image_size = 43965
+
|faculty=Wydział Odlewnictwa
| alt =
+
|awards=Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski, Złoty Krzyż Zasługi, Medal Komisji Edukacji Narodowej
| caption =
+
|name=Mikołaj Dubowicki
| birth_date = 1903
+
|image_size=43965
| birth_place =  
+
}}{{Funkcja
| death_date = 1985
+
|Stanowisko=Prodziekan
| death_place =  
+
|Jednostka=Wydział Metalurgiczny
| resting_place =
+
|Rok_od=1952
| resting_place_coordinates =
+
|Rok_do=1953
| other_names =
+
}}{{Funkcja
| residence =
+
|Stanowisko=Prodziekan
| citizenship =
+
|Jednostka=Wydział Odlewnictwa
| nationality =
+
|Rok_od=1954
| fields = metaloznawstwo odlewnicze, obróbka cieplna
+
|Rok_do=1958
| workplaces =  
+
}}{{Funkcja
| alma_mater =  
+
|Stanowisko=Dziekan
| thesis_title =  
+
|Jednostka=Wydział Odlewnictwa
| thesis_url =  
+
|Rok_od=1958
| thesis_year =
+
|Rok_do=1962
| doctoral_advisor =  
 
| academic_advisors =
 
| doctoral_students =  
 
| notable_students =  
 
| known_for =  
 
| author_abbrev_bot =  
 
| author_abbrev_zoo =
 
| influences =  
 
| influenced =  
 
| awards = Krzyż Oficerski OOP, Złoty Krzyż Zasługi, Medal Komisji Edukacji Narodowej, liczne nagrody resortowe.
 
| signature =  
 
| signature_alt =
 
| website =  
 
| footnotes =  
 
| spouse =  
 
| children =  
 
 
}}
 
}}
Prof. zw. inż. '''Mikołaj Dubowicki''' (1903-1985)
+
Prof. zw. inż. '''Mikołaj Dubowicki''' (1903–1985)
  
Specjalność: metaloznawstwo odlewnicze, obróbka cieplna
+
Dyscyplina/specjalności: metaloznawstwo odlewnicze, obróbka cieplna
  
Urodził się w Mikuliczynie koło Stanisławowa, zmarł w Krakowie. Studiował na Wydziale Hutniczym Akademii Górniczej w Krakowie. Jeszcze przed uzyskaniem dyplomu w 1928 r. zaczął pracować jako asystent w Katedrze Metalografii i Obróbki Termicznej AG. Od 1934 r. jako adiunkt wykładał przedmioty: stale specjalne i obróbka cieplna oraz wytrzymałość materiałów.
+
== Nota biograficzna ==
  
W czasie okupacji uczestniczył w tajnym nauczaniu. Po wyzwoleniu pracował jako adiunkt, a w latach 1952-54 jako zastępca profesora w Katedrze Metalografii i Obróbki Cieplnej AGH. Pełnił funkcję prodziekana Wydziału Metalurgicznego (1952-53), był współorganizatorem, prodziekanem (1954-58), a następnie przez dwie kadencje dziekanem Wydziału Odlewnictwa. W tym samym czasie zorganizował na tym Wydziale Katedrę Metaloznawstwa i Obróbki Cieplnej Odlewów, którą kierował aż do przejścia na emeryturę w 1973 r.
+
Urodził się 13 września 1903 roku w Mikuliczynie koło Stanisławowa, zmarł 23 lutego 1985 roku w Krakowie, pochowany został na Cmentarzu Rakowickim.
  
Pracował także w innych ośrodkach naukowych: Politechnice Częstochowskiej, Szkole Górniczo-Hutniczej w Dąbrowie Górniczej, Technikum Górniczym w Krakowie oraz Państwowej Szkole Przemysłowej w Krakowie.
+
W latach 1923 - 1929 studiował na Wydziale Hutniczym Akademii Górniczej w Krakowie. Jeszcze przed uzyskaniem dyplomu w 1928 roku zaczął pracować jako asystent w Katedrze Metalografii i Obróbki Termicznej AG. Od 1934 roku jako adiunkt wykładał przedmioty: stale specjalne i obróbka cieplna oraz wytrzymałość materiałów.
  
Był autorem 55 publikacji z zakresu metaloznawstwa i obróbki cieplnej żeliwa. Członek PAN i Stowarzyszenia Technicznego Odlewników Polskich.
+
W czasie okupacji pracował w macierzystym gmachu AG na Krzemionkach, gdzie władze okupacyjne urządziły w 1942 roku Zakład Badania Materiałów. Uczestniczył w tajnym nauczaniu. Po wyzwoleniu pracował jako adiunkt, a w latach 1952–54 jako zastępca profesora w Katedrze Metalografii i Obróbki Cieplnej AGH. Pełnił funkcję prodziekana [[Wydział Metalurgiczny|Wydziału Metalurgicznego]] (1952–53), był współorganizatorem, prodziekanem (1954–58), a następnie przez dwie kadencje dziekanem (1958-1962) [[Wydział Odlewnictwa|Wydziału Odlewnictwa]]. W tym samym czasie zorganizował na tym Wydziale Katedrę Metaloznawstwa i Obróbki Cieplnej Odlewów, którą kierował aż do przejścia na emeryturę w 1973 roku.
  
Źródło:
+
Pracował także w innych ośrodkach naukowych: Politechnice Częstochowskiej, Szkole Górniczo-Hutniczej w Dąbrowie Górniczej, Technikum Górniczym w Krakowie oraz Państwowej Szkole Przemysłowej w Krakowie.
* Słownik biograficzny techników polskich. Z. 1. s. 37-38
 
* Miesiąc w Krakowie 2009 nr 4. s. 49-50, portr.
 
  
 +
Był autorem 55 publikacji z zakresu metaloznawstwa i obróbki cieplnej żeliwa. Promotor 16 prac doktorskich, recenzent 6 rozpraw habilitacyjnych i 45 prac doktorskich.
 +
 +
Członek PAN i Stowarzyszenia Technicznego Odlewników Polskich.
 +
 +
W budynku D-8 Wydziału Odlewnictwa, na parterze, znajduje się tablica poświęcona profesorowi Mikołajowi Dubowickiemu.
 +
 +
==== Odznaczenia i nagrody ====
 +
 +
[[Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski]] , [[Złoty Krzyż Zasługi]], [[Medal Komisji Edukacji Narodowej]]
 +
 +
== Źródła do biogramu ==
 +
 +
====Książki====
 +
 +
* Konieczna E.: Postaci AGH we wspomnieniach i anegdotach. Kraków 2008, s. 44-47, [foto]
 +
* Kronika 1951-2019 : Wydział Odlewnictwa, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Oprac. Z. Kulig, J. Cholawa. Kraków 2019, s. 119-120
 +
* Kronika Wydziału Odlewnictwa Akademii Górniczo-Hutniczej 1951-2011. Oprac. Z. Kulig. Kraków 2011, s. 102-103
 +
* Księga wychowanków i wychowawców Akademii Górniczej w Krakowie (1919-1949). Oprac. J. Sulima-Samujłło. Kraków 1979, s. 38-39
 +
* Kto jest kim w Polsce 1984 : informator biograficzny. Red. zespół Lidia Becela [et al.]. Warszawa 1984, s. 182
 +
* Non omnis moriar… : groby profesorów AGH Cmentarz Rakowicki. [Z. 1]. Oprac. H. Sieński. Kraków 2018, s. 23-24, [foto]
 +
* Słownik biograficzny techników polskich. Z. 1. Red. A. Jakubowska. Warszawa 1989, s. 37-38
 +
* Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. [Oprac.] zespół aut. K. Pikoń (red. naczelny), A. Sokołowska (dyrektor projektu), K. Pikoń. Gliwice 2004, s. 72
 +
* Z dziejów Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie w latach 1919-1967. Oprac. J. Sulima-Samujłło oraz zespół aut. Kraków 1970, s. 621 (Wydawnictwa Jubileuszowe 1919-1969)
 +
 +
====Artykuły====
 +
 +
* 65-lecie urodzin oraz 40-lecie pracy naukowej prof. mgr inż. Mikołaja Dubowickiego. ''Przegląd Odlewnictwa'' 1969, R. 19, nr 2, s. 85
 +
* Dańko J.: Święto Odlewnika. ''Biuletyn Informacyjny Pracowników AGH'' 1999, nr 73, s. 10-11, [foto]
 +
* Dańko R., Górny M..: Wydział Odlewnictwa AGH. ''Vivat Akademia : AGH'' 2018 nr 19 grudzień, s. 14-20, [foto]
 +
* ''Dziennik Polski'' 1985, nr 50 [nekr.]
 +
* Gorczyca S.: Wspomnienie o profesorze Mikołaju Dubowickim : wygłoszone z okazji odsłonięcia tablicy pamiątkowej w dniu 26.11.1999 r. przez prof. Stanisława Gorczycę. ''Biuletyn Informacyjny Pracowników AGH'' 1999, nr 73, s. 9, [foto]
 +
* Konieczna E.: Postaci AGH we wspomnieniach i anegdotach : prof. Mikołaj Dubowicki. ''Miesiąc w Krakowie''. – 2009, nr 4, s. 49-50, [foto]
 +
* Mikołaj Dubowicki. ''Przegląd Odlewnictwa'' 1983, T. 33, z. 6, s. 224-225
 +
* Podrzucki C.: Zarys historii i prezentacja Wydziału Odlewnictwa AGH. ''Przegląd Odlewnictwa'' 1997, nr 7-8, s. 219
 +
*[[Media:Tablice - Czlonkowie Honorowi SW AGH. Zasluzeni dla AGH. Biuletyn AGH nr 78-79.pdf|Sieński H.: Członkowie Honorowi Stowarzyszenia Wychowanków AGH. Zasłużeni dla Akademii Górniczo-Hutniczej : tablice - pamięć wiecznie żywa - cz 14. ''Biuletyn AGH'' 2014, nr 78-79, s. 34-35]]
 +
*[[Media:Tablice - Mikolaj Dubowicki. Biuletyn AGH nr 87.pdf|Sieński H.: Profesor Mikołaj Dubowicki : tablice - pamięć wiecznie żywa - część 21. ''Biuletyn AGH'' 2015, nr 87, s. 28-29, [foto]]]
  
 
{{DEFAULTSORT:Dubowicki, Mikołaj }}
 
{{DEFAULTSORT:Dubowicki, Mikołaj }}
[[Category:Uczony]]
+
[[Category:Biogramy]]

Aktualna wersja na dzień 09:36, 22 kwi 2021

Mikołaj Dubowicki
Mikolaj Dubowicki.jpg
Nazwisko Dubowicki
Imię / imiona Mikołaj
Tytuły / stanowiska Prof. zw. inż.
Data urodzenia 13 września 1903
Miejsce urodzenia Mikuliczyn
Data śmierci 23 lutego 1985
Miejsce śmierci Kraków
Dyscyplina/specjalności metaloznawstwo odlewnicze, obróbka cieplna
Pełnione funkcje Dziekan Wydziału Odlewnictwa AGH (1958–1962)
Wydział Wydział Odlewnictwa


Odznaczenia i nagrody Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski, Złoty Krzyż Zasługi, Medal Komisji Edukacji Narodowej
FunkcjeGdzieoddo
ProdziekanWydział Metalurgiczny19521953
ProdziekanWydział Odlewnictwa19541958
DziekanWydział Odlewnictwa19581962

Prof. zw. inż. Mikołaj Dubowicki (1903–1985)

Dyscyplina/specjalności: metaloznawstwo odlewnicze, obróbka cieplna

Nota biograficzna

Urodził się 13 września 1903 roku w Mikuliczynie koło Stanisławowa, zmarł 23 lutego 1985 roku w Krakowie, pochowany został na Cmentarzu Rakowickim.

W latach 1923 - 1929 studiował na Wydziale Hutniczym Akademii Górniczej w Krakowie. Jeszcze przed uzyskaniem dyplomu w 1928 roku zaczął pracować jako asystent w Katedrze Metalografii i Obróbki Termicznej AG. Od 1934 roku jako adiunkt wykładał przedmioty: stale specjalne i obróbka cieplna oraz wytrzymałość materiałów.

W czasie okupacji pracował w macierzystym gmachu AG na Krzemionkach, gdzie władze okupacyjne urządziły w 1942 roku Zakład Badania Materiałów. Uczestniczył w tajnym nauczaniu. Po wyzwoleniu pracował jako adiunkt, a w latach 1952–54 jako zastępca profesora w Katedrze Metalografii i Obróbki Cieplnej AGH. Pełnił funkcję prodziekana Wydziału Metalurgicznego (1952–53), był współorganizatorem, prodziekanem (1954–58), a następnie przez dwie kadencje dziekanem (1958-1962) Wydziału Odlewnictwa. W tym samym czasie zorganizował na tym Wydziale Katedrę Metaloznawstwa i Obróbki Cieplnej Odlewów, którą kierował aż do przejścia na emeryturę w 1973 roku.

Pracował także w innych ośrodkach naukowych: Politechnice Częstochowskiej, Szkole Górniczo-Hutniczej w Dąbrowie Górniczej, Technikum Górniczym w Krakowie oraz Państwowej Szkole Przemysłowej w Krakowie.

Był autorem 55 publikacji z zakresu metaloznawstwa i obróbki cieplnej żeliwa. Promotor 16 prac doktorskich, recenzent 6 rozpraw habilitacyjnych i 45 prac doktorskich.

Członek PAN i Stowarzyszenia Technicznego Odlewników Polskich.

W budynku D-8 Wydziału Odlewnictwa, na parterze, znajduje się tablica poświęcona profesorowi Mikołajowi Dubowickiemu.

Odznaczenia i nagrody

Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski , Złoty Krzyż Zasługi, Medal Komisji Edukacji Narodowej

Źródła do biogramu

Książki

  • Konieczna E.: Postaci AGH we wspomnieniach i anegdotach. Kraków 2008, s. 44-47, [foto]
  • Kronika 1951-2019 : Wydział Odlewnictwa, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Oprac. Z. Kulig, J. Cholawa. Kraków 2019, s. 119-120
  • Kronika Wydziału Odlewnictwa Akademii Górniczo-Hutniczej 1951-2011. Oprac. Z. Kulig. Kraków 2011, s. 102-103
  • Księga wychowanków i wychowawców Akademii Górniczej w Krakowie (1919-1949). Oprac. J. Sulima-Samujłło. Kraków 1979, s. 38-39
  • Kto jest kim w Polsce 1984 : informator biograficzny. Red. zespół Lidia Becela [et al.]. Warszawa 1984, s. 182
  • Non omnis moriar… : groby profesorów AGH Cmentarz Rakowicki. [Z. 1]. Oprac. H. Sieński. Kraków 2018, s. 23-24, [foto]
  • Słownik biograficzny techników polskich. Z. 1. Red. A. Jakubowska. Warszawa 1989, s. 37-38
  • Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. [Oprac.] zespół aut. K. Pikoń (red. naczelny), A. Sokołowska (dyrektor projektu), K. Pikoń. Gliwice 2004, s. 72
  • Z dziejów Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie w latach 1919-1967. Oprac. J. Sulima-Samujłło oraz zespół aut. Kraków 1970, s. 621 (Wydawnictwa Jubileuszowe 1919-1969)

Artykuły