Mieczysław Jawień: Różnice pomiędzy wersjami

Z Historia AGH
Nie podano opisu zmian
Nie podano opisu zmian
Linia 44: Linia 44:
* Prof. Mieczysław Jawień Profesorem Honorowym Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. Kraków, 28 marca 2014 r. Kraków : Dział Informacji i Promocji AGH, 2014. - 29 s., il.
* Prof. Mieczysław Jawień Profesorem Honorowym Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. Kraków, 28 marca 2014 r. Kraków : Dział Informacji i Promocji AGH, 2014. - 29 s., il.
* Uchwała nr 12/2014 Senatu AGH z dnia 29 stycznia 2014 r., w sprawie nadania TYTUŁU PROFESORA HONOROWEGO AKADEMII GÓRNICZO-HUTNICZEJ prof. dr. hab. inż. Mieczysławowi Jawieniowi // Protokół z Posiedzenia Senatu Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie, które odbyło się w dniu [...].. - 2014, [nr] z dnia 29.01, s. 1, 2, 10-12, 34
* Uchwała nr 12/2014 Senatu AGH z dnia 29 stycznia 2014 r., w sprawie nadania TYTUŁU PROFESORA HONOROWEGO AKADEMII GÓRNICZO-HUTNICZEJ prof. dr. hab. inż. Mieczysławowi Jawieniowi // Protokół z Posiedzenia Senatu Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie, które odbyło się w dniu [...].. - 2014, [nr] z dnia 29.01, s. 1, 2, 10-12, 34
* Wacławik Józef: Kronika Wydziału Górniczego 1919-1999. - Kraków : Wydawnictwo Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN, 1999. - s.114  
* Wacławik Józef: Kronika Wydziału Górniczego 1919-1999. - Kraków : Wydawnictwo Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN, 1999. - S. 114  


{{DEFAULTSORT:Jawień, Mieczysław }}
{{DEFAULTSORT:Jawień, Mieczysław }}
[[Category:Uczeni]]
[[Category:Uczeni]]

Wersja z 14:40, 13 maj 2014

Mieczysław Jawień
Mieczysław Jawień.jpg
Nazwisko Jawień
Imię / imiona Mieczysław
Tytuły / stanowiska Prof. zw. dr hab. inż.
Tytuły honorowe AGH Profesor Honorowy AGH
Data urodzenia 5 stycznia 1932
Miejsce urodzenia Kraków


Dyscyplina/specjalności górnictwo i geologia inżynierska, ekonomika górnictwa, projektowanie i budowa kopalń
Wydział Wydział Górniczy


Odznaczenia i nagrody Złoty Krzyż Zasługi, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski
FunkcjeGdzieoddo
ProdziekanWydział Górniczy19731975


Prof. zw. dr hab. inż. Mieczysław Jawień (1932-)

Specjalność: górnictwo i geologia inżynierska; ekonomika górnictwa, projektowanie i budowa kopalń

Życiorys[1]

Urodził się 5 stycznia 1932 w Krakowie.

W 1954 r. ukończył studia inżynierskie na Wydziale Górniczym AGH, studia magisterskie w 1956 r. w zakresie specjalności projektowanie i budowa kopalń.

Doktoryzował się w 1961 r. na Wydziale Górniczym AGH. W 1965 r. uzyskał stopień naukowy docenta habilitowanego (obecny odpowiednik - doktor habilitowany); w 1974 r. tytuł naukowy profesora nadzwyczajnego; w 1983 r. tytuł naukowy profesora zwyczajnego.

Pracę zawodową na Wydziale Górniczym AGH rozpoczął w 1954 r. na stanowisku asystenta w Katedrze Ekonomiki i Organizacji Górnictwa, będąc równocześnie słuchaczem kursu magisterskiego. Od 1955 r. pracował na stanowisku starszego asystenta, w latach 1958-1967 na stanowisku adiunkta. W 1967 r. został docentem etatowym w Katedrze Ekonomiki i Organizacji Górnictwa AGH w Krakowie, w 1974 r. został powołany na stanowisko profesora nadzwyczajnego, a w 1983 r. - na stanowisko profesora zwyczajnego w Instytucie Projektowania i Budowy Kopalń AGH. Pełnił szereg funkcji zawodowych, społecznych i administracyjnych w AGH m.in.: w latach 1959-1968 był opiekunem Koła Naukowego studentów specjalności "projektowanie i budowa kopalń", uczestniczył wielokrotnie w pracach komitetu organizacyjnego Sesji Naukowych Górników oraz obchodach Dnia Górnika; w latach 1969-1974 był kierownikiem Studium Podyplomowego w zakresie "ekonomika górnictwa"; w latach 1972-1973 był przewodniczącym Rady Wydziału ds. Młodzieży na Wydziale Górniczym; w latach 1971-1978 był kierownikiem Studium Doktoranckiego w zakresie "projektowanie i budowa kopalń"; w latach 1969-1976 był kierownikiem Zakładu Programowania Inwestycji i Organizacji Budowy Kopalń, jednostki organizacyjnej wchodzącej w skład Instytutu Projektowania i Budowy Kopalń; w latach 1976-1993 był kierownikiem Zakładu Projektowania Kopalń w Instytucie Projektowania i Budowy Kopalń; w latach 1973-1975 był prodziekanem Wydziału Górniczego; w latach 1972-1982 był zastępcą dyrektora ds. dydaktyki w Instytucie Projektowania i Budowy Kopalń; w latach 1982-1993 był dyrektorem Instytutu Projektowania i Budowy Kopalń; w latach 1993-1995 był kierownikiem Zakładu Projektowania, Budownictwa, Ekonomiki i Zarządzania w Górnictwie. W 2002 r. przeszedł na emeryturę.

Autor 83 publikacji, 136 niepublikowanych prac wykonanych na zlecenie przemysłu wydobywczego, oraz 71 opinii i koreferatów do opracowań naukowych, planów badań oraz dokumentacji projektowo-kosztorysowych dotyczących rozwoju branż górniczych i ważniejszych przedsięwzięć inwestycyjnych budowy nowych i rozbudowy kopalń w górnictwie węgla kamiennego, rud miedzi, cynku i ołowiu, żelaza oraz surowców chemicznych. Promotor 15 prac doktorskich, recenzent 38 prac doktorskich oraz 13 prac habilitacyjnych, promotor ok. 200 prac inżynierskich i magisterskich.

Członek Komitetu Górnictwa PAN, wieloletni przewodniczący Sekcji Projektowania i Budowy Kopalń Komitetu Górnictwa PAN oraz członek Prezydium Komitetu Górnictwa PAN. Profesor Honorowy AGH (2014 - za: "stworzenie i rozwijanie w AGH pionierskiego systemu edukacji specjalistów w zakresie projektowania i budowy zakładów górniczych oraz całokształt działań na rzecz zagospodarowania nowych złóż surowców mineralnych i rozwoju górnictwa w Polsce").

Nagrody i odznaczenia

Złoty Krzyż Zasługi; Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski; Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski; Zespołowa Nagroda Państwowa I stopnia; Nagroda Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (3 krotnie); Nagroda Ministra Górnictwa i Energetyki; Nagroda Rektora AGH (wielokrotnie).

Przypisy

  1. Prof. Mieczysław Jawień Profesorem Honorowym Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. Kraków, 28 marca 2014 r. Kraków, 2014 S. 12-21

Bibliografia

  • Informator Nauki Polskiej 2006. T. 4A: Ludzie nauki A-O. [Warszawa] : OPI, 2006. S. 313
  • Ludzie Wydziału Górniczego Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie AD 2001 / red.: Tadeusz Szponder, Janusz Płoszaj ; portrety wykonał: Wojciech Knorr. - Kraków : "EKPOL", 2001. - S. 136-137, portr.
  • Prof. Mieczysław Jawień Profesorem Honorowym Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. Kraków, 28 marca 2014 r. Kraków : Dział Informacji i Promocji AGH, 2014. - 29 s., il.
  • Uchwała nr 12/2014 Senatu AGH z dnia 29 stycznia 2014 r., w sprawie nadania TYTUŁU PROFESORA HONOROWEGO AKADEMII GÓRNICZO-HUTNICZEJ prof. dr. hab. inż. Mieczysławowi Jawieniowi // Protokół z Posiedzenia Senatu Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie, które odbyło się w dniu [...].. - 2014, [nr] z dnia 29.01, s. 1, 2, 10-12, 34
  • Wacławik Józef: Kronika Wydziału Górniczego 1919-1999. - Kraków : Wydawnictwo Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN, 1999. - S. 114