Międzywydziałowe Studium Nauk Politycznych: Różnice pomiędzy wersjami

Z Historia AGH
Nie podano opisu zmian
 
(Nie pokazano 27 wersji utworzonych przez 2 użytkowników)
Linia 4: Linia 4:
|pochodzi_od=-
|pochodzi_od=-
}}
}}
* '''Międzywydziałowe Studium Nauk Politycznych''' zostało powołane w roku akademickim 1964/65
'''Międzywydziałowe Studium Nauk Politycznych''' zostało powołane w roku akademickim 1964/65.


* 14 października 1968r. przekształcone w Międzywydziałowy Instytut Nauk Społecznych Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie
14 października 1968 r. Międzywydziałowe Studium Nauk Politycznych przekształcone w Międzywydziałowy Instytut Nauk Społecznych Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.


* Rozporządzeniem Rady Ministrów z dniem 24 maja 1969 r. Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie zmienia nazwę na: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Rozporządzeniem Rady Ministrów z dniem 24 maja 1969 r. Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie zmienia nazwę na: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie.


* W 1970 r. zmienia nazwę na Instytut Nauk Społecznych
W 1970 r. Międzywydziałowy Instytut Nauk Społecznych zmienia nazwę na Instytut Nauk Społecznych.


* 30 maja 2001 r. na mocy uchwały Senatu Instytut zostaje przekształcony i powstaje Wydział Nauk Społecznych Stosowanych Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie
Uchwałą Senatu AGH z dnia 30 maja 2001 r., z dniem 1 czerwca 2001 r. Instytut Nauk Społecznych zostaje przekształcony w Wydział Nauk Społecznych Stosowanych Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie.  
 
* 1 października 2008 r. zmienia nazwę na Wydział Humanistyczny Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie.


Uchwałą Senatu AGH z dnia 30 stycznia 2008 r., z dniem 1 października 2008 r. Wydział Nauk Społecznych Stosowanych zmienia nazwę na Wydział Humanistyczny Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie.


== Władze wydziału ==
== Władze wydziału ==
Linia 25: Linia 24:
{{osoby}}
{{osoby}}


'''Bibliografia'''
== Bibliografia ==
 
==== Książki ====
 
* Informator : Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie. Kraków 1969 (Wydawnictwa jubileuszowe 1919-1969), s. 126-127


'''Książki'''
* Kronika i spis absolwentów Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica 1919-1979. T.1 : Pion elektromechaniczny i Wydziały Politechniczne. Kom. red. A. Długosz et al., aut. kroniki i red. spisu absolwentów: J. Sulima-Samujłło, zebranie materiałów do spisu absolwentów: F. Szwagrzyk. Kraków 1979
* Kronika i spis absolwentów Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica 1919-1979. T.1 : Pion elektromechaniczny i Wydziały Politechniczne. Kom. red. A. Długosz et al., aut. kroniki i red. spisu absolwentów: J. Sulima-Samujłło, zebranie materiałów do spisu absolwentów: F. Szwagrzyk. Kraków 1979


'''Artykuły'''
====Artykuły====
* Dziennik Urzędowy Ministerstwa Oświaty i Szkolnictwa Wyższego 1968, A-13, poz. 101
 
* Zarządzenie Ministra Oświaty i Szkolnictwa Wyższego z dnia 13 czerwca 1969 r. (Nr DT-4-014/4/69) w sprawie struktury organizacyjnej Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. Dziennik Urzędowy Ministerstwa Oświaty i Szkolnictwa Wyższego. A, Dział Szkolnictwa Wyższego 1969, Nr A-15, poz. 125, s. 2-3
* Matlak M., Paciorek M.: 10 lat Wydziału Humanistycznego. ''Biuletyn AGH'' [online] 2011, nr 42/43, s. 7-10, [foto] [przeglądany 21.01.2021]. Dostępny w: http://www.biuletyn.agh.edu.pl/biuletynypdf/2011_Biuletyn_PDF/042_043_06_07_2011.pdf
* [Protokół z Posiedzenia Senatu AGH...30.05.2001] s.2
* Wydział Humanistyczny : bo za każdą technologią stoi człowiek. ''Vivat Akademia : AGH'' [online] 2018, nr 19, s. 21-25, [foto] [przeglądany 21.01.2021]. Dostępny w: http://vivat.agh.edu.pl/vivatpdf/vivat_019.pdf
* [Protokół z Posiedzenia Senatu AGH...01.10.2008] s.2
 
== Źródła (w układzie chronologicznym) ==
 
*[[Media:Dziennik Urzędowy Ministerstwa Oświaty i Szkolnictwa Wyższego 1968, A-13, poz. 101.pdf|Zarządzenie Ministra Oświaty i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 października 1968 r. (Nr DT4-014/19/68) w sprawie zmian organizacyjnych w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. ''Dziennik Urzędowy Ministerstwa Oświaty i Szkolnictwa Wyższego. A - Dział Szkolnictwa Wyższego'' 1968, Nr A-13, poz. 101, s. 1-2]]
 
*[[Media:Zarzadzenie Ministra Oswiaty i Szkolnictwa Wyzszego z dnia 13 czerwca 1969 r. Nr A-15, poz. 125, s. 2-3.pdf|Zarządzenie Ministra Oświaty i Szkolnictwa Wyższego z dnia 13 czerwca 1969 r. (Nr DT-4-014/4/69) w sprawie struktury organizacyjnej Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. ''Dziennik Urzędowy Ministerstwa Oświaty i Szkolnictwa Wyższego. A - Dział Szkolnictwa Wyższego'' 1969, Nr A-15, poz. 125, s. 2-3]]
 
*[[Media:Protokół z posiedzenia Senatu AGH w dniu 2 grudnia 1992 r 2.pdf|''Protokół z posiedzenia Senatu AGH w dniu 2 grudnia 1992 r.'' (ad. 10a Wniosek Rady Instytutu Nauk Społecznych o zmianę Zakładu Socjologii i Psychologii w Katedrę Socjologii i Psychologii Kierowania i Organizacji, s. 28)]]
 
*[[Media:Protokół z posiedzenia Senatu AGH w dniu 21 grudnia 1992 r.pdf|''Protokół z posiedzenia Senatu AGH w dniu 21 grudnia 1992 r.'' (ad. 5c Podjęcie uchwał w sprawach: przekształcenia Zakładu Socjologii i Psychologii Pracy w INS w Katedrę Socjologii i Psychologii Kierowania i Organizacji, s. 13-14)]]
 
*[[Media:Protokol z posiedzenia Senatu AGH w dniu 27 listopada 1996 r.pdf|''Protokół z posiedzenia Senatu AGH w dniu 27 listopada 1996 r.'' (ad. 3 Wręczenie powołań na stanowisko dyrektora i kierowników jednostek pozawydziałowych, s. 2)]]
 
*[[Media:Uchwala nr 15 Senatu AGH z dnia 25 marca 1998 r.pdf|Uchwała nr 15 Senatu AGH z dnia 25 marca 1998 r. w sprawie zmian w strukturze organizacyjnej Instytutu Nauk społecznych. ''Protokół z posiedzenia Senatu AGH w dniu 25 marca 1998 r.'']]
 
*[[Media:Uchwala nr 67 Senatu AGH z dnia 30 maja 2001 r.pdf|Uchwała nr 67/2001 Senatu Akademii Górniczo-Hutniczej z dnia 30 maja 2001 w sprawie utworzenia Wydziału Nauk Społecznych Stosowanych. ''Protokół z posiedzenia Senatu AGH w dniu 30 maja 2001 r.'']]
 
*[[Media:Uchwala nr 123 2004 Senatu AGH z dnia 30 czerwca 2004 r.pdf|Uchwała nr 123/2004 Senatu AGH z dnia 30 czerwca 2004 r. w sprawie zmian w wewnętrznej strukturze Wydziału Nauk Społecznych Stosowanych]]
 
*[[Media:Uchwala nr 81 2007 Senatu AGH z dnia 27 czerwca 2007 r.pdf|Uchwała nr 81/2007 Senatu AGH z dnia 27 czerwca 2007 r. w sprawie zmian w wewnętrznej strukturze organizacyjnej Wydziału Nauk Społecznych Stosowanych]]
 
*[[Media:Uchwala nr 9 2008 Senatu AGH z dnia 30 stycznia 2008 r.pdf|Uchwała nr 9/2008 Senatu AGH z dnia 30 stycznia 2008 r. w sprawie zmiany nazwy Wydziału Nauk Społecznych Stosowanych]]
 
*[[Media:Uchwala nr 126 2010 Senatu AGH z dnia 27 pazdziernika 2010 r.pdf|Uchwała nr 126/2010 Senatu AGH z dnia 27 października 2010 r. w sprawie zmian w wewnętrznej strukturze organizacyjnej Wydziału Humanistycznego]]
 
*[[Media:Uchwala nr 6 2011 Senatu AGH z dnia 26 stycznia 2011 r.pdf|Uchwała nr 6/2011 Senatu AGH z dnia 26 stycznia 2011 r. w sprawie korekty uchwały nr 126/2010 z dnia 27 października 2010 r. w sprawie zmian w wewnętrznej strukturze organizacyjnej Wydziału Humanistycznego]]
 
*[[Media:Zarządzenie Nr 50 2019 w sprawie statusu i struktury organizacyjnej Wydziału Humanistycznego AGH.pdf|Zarządzenie nr 50/2019 Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie z dnia 1 października 2019 r. w sprawie statusu i struktury organizacyjnej Wydziału Humanistycznego AGH]]
 
*[[Media:Zarzadzenie nr 83 2020 Rektora AGH z dnia 28 pazdziernika 2020 r.pdf|Zarządzenie nr 83/2020 Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie z dnia 28 października 2020 r. w sprawie połączenia Katedry Socjologii Gospodarki i Komunikacji Społecznej oraz Katedry Socjologii Ogólnej i Antropologii Społecznej oraz zmian nazw Katedr na Wydziale Humanistycznym AGH]]
 
*[[Media:Zarzadzenie nr 84 2020 Rektora AGH z dnia 28 pazdziernika 2020 r.pdf|Zarządzenie nr 84/2020 Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie z dnia 28 października 2020 r. w sprawie struktury organizacyjnej Wydziału Humanistycznego AGH]]


'''''<span style="color:red;">stan na dzień 18.02.2021</span>'''''
[[Category:Wydział]]
[[Category:Wydział]]
[[Category:Jednostki międzywydziałowe i pozawydziałowe]]
[[Category:Jednostki międzywydziałowe i pozawydziałowe]]

Aktualna wersja na dzień 17:10, 9 kwi 2021

Międzywydziałowe Studium Nauk Politycznych
Rok założenia 1964
Rok przekształcenia 1968
Pochodzi od -
Przekształcony na: Międzywydziałowy Instytut Nauk Społecznych

Międzywydziałowe Studium Nauk Politycznych zostało powołane w roku akademickim 1964/65.

14 października 1968 r. Międzywydziałowe Studium Nauk Politycznych przekształcone w Międzywydziałowy Instytut Nauk Społecznych Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.

Rozporządzeniem Rady Ministrów z dniem 24 maja 1969 r. Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie zmienia nazwę na: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie.

W 1970 r. Międzywydziałowy Instytut Nauk Społecznych zmienia nazwę na Instytut Nauk Społecznych.

Uchwałą Senatu AGH z dnia 30 maja 2001 r., z dniem 1 czerwca 2001 r. Instytut Nauk Społecznych zostaje przekształcony w Wydział Nauk Społecznych Stosowanych Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie.

Uchwałą Senatu AGH z dnia 30 stycznia 2008 r., z dniem 1 października 2008 r. Wydział Nauk Społecznych Stosowanych zmienia nazwę na Wydział Humanistyczny Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie.

Władze wydziału

Osoby związane z wydziałem

Bibliografia

Książki

  • Informator : Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie. Kraków 1969 (Wydawnictwa jubileuszowe 1919-1969), s. 126-127
  • Kronika i spis absolwentów Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica 1919-1979. T.1 : Pion elektromechaniczny i Wydziały Politechniczne. Kom. red. A. Długosz et al., aut. kroniki i red. spisu absolwentów: J. Sulima-Samujłło, zebranie materiałów do spisu absolwentów: F. Szwagrzyk. Kraków 1979

Artykuły

Źródła (w układzie chronologicznym)

stan na dzień 18.02.2021