Międzyresortowy Instytut Fizyki i Techniki Jądrowej: Różnice pomiędzy wersjami

Z Historia AGH
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
(Struktura wydziału)
(Struktura wydziału)
Linia 23: Linia 23:
 
* Zakład Geofizyki Jądrowej
 
* Zakład Geofizyki Jądrowej
 
* Zakład Fizyki Fazy Skondensowanej
 
* Zakład Fizyki Fazy Skondensowanej
* Zakład Analiz Radiometrycznych
+
* Zakład Analiz Radiometrycznych (1973-2002)<ref>Uchwałą nr 211/2002 Senatu AGH z dnia 19.06.2002 zniesiono Zakład Analiz Radiometrycznych</ref>
 
* Zakład Radiometrii Przemysłowej
 
* Zakład Radiometrii Przemysłowej
 
* Zakład Elektroniki Jądrowej (1974-2007)<ref>Senat AGH, Uchwałą nr 6/2007 z dnia 31.01.2007, pozytywnie zaopiniował połączenie Zakładu Fizyki Cząstek Elementarnych i Detektorów z Zakładem Elektroniki Jądrowej i przekształcenie połączonej jednostki przez Rektora AGH w: Katedrę Oddziaływań i Detekcji Cząstek</ref>
 
* Zakład Elektroniki Jądrowej (1974-2007)<ref>Senat AGH, Uchwałą nr 6/2007 z dnia 31.01.2007, pozytywnie zaopiniował połączenie Zakładu Fizyki Cząstek Elementarnych i Detektorów z Zakładem Elektroniki Jądrowej i przekształcenie połączonej jednostki przez Rektora AGH w: Katedrę Oddziaływań i Detekcji Cząstek</ref>
Linia 32: Linia 32:
 
* Zakład Geofizyki Jądrowej
 
* Zakład Geofizyki Jądrowej
 
* Zakład Fizyki Fazy Skondensowanej
 
* Zakład Fizyki Fazy Skondensowanej
* Zakład Analiz Radiometrycznych
+
* Zakład Analiz Radiometrycznych (1973-2002)
 
* Zakład Radiometrii Przemysłowej
 
* Zakład Radiometrii Przemysłowej
 
* Zakład Elektroniki Jądrowej (1974-2007)
 
* Zakład Elektroniki Jądrowej (1974-2007)
Linia 41: Linia 41:
 
* Zakład Geofizyki Jądrowej
 
* Zakład Geofizyki Jądrowej
 
* Zakład Fizyki Fazy Skondensowanej
 
* Zakład Fizyki Fazy Skondensowanej
* Zakład Analiz Radiometrycznych
+
* Zakład Analiz Radiometrycznych (1973-2002)<ref>Uchwałą nr 211/2002 Senatu AGH z dnia 19.06.2002 zniesiono Zakład Analiz Radiometrycznych</ref>
 
* Zakład Znaczników Radioizotopowych
 
* Zakład Znaczników Radioizotopowych
 
* Zakład Elektroniki Jądrowej (1974-2007)<ref>Senat AGH, Uchwałą nr 6/2007 z dnia 31.01.2007, pozytywnie zaopiniował połączenie Zakładu Fizyki Cząstek Elementarnych i Detektorów z Zakładem Elektroniki Jądrowej i przekształcenie połączonej jednostki przez Rektora AGH w: Katedrę Oddziaływań i Detekcji Cząstek</ref>
 
* Zakład Elektroniki Jądrowej (1974-2007)<ref>Senat AGH, Uchwałą nr 6/2007 z dnia 31.01.2007, pozytywnie zaopiniował połączenie Zakładu Fizyki Cząstek Elementarnych i Detektorów z Zakładem Elektroniki Jądrowej i przekształcenie połączonej jednostki przez Rektora AGH w: Katedrę Oddziaływań i Detekcji Cząstek</ref>

Wersja z 08:49, 11 maj 2019

Międzyresortowy Instytut Fizyki i Techniki Jądrowej
Rok założenia 1973
Rok przekształcenia 1991
Pochodzi od Międzyresortowy Instytut Techniki Jądrowej
Przekształcony na: Wydział Fizyki i Techniki Jądrowej

Zarządzeniem Ministra Szkolnictwa Wyższego z dnia 30 grudnia 1961 r. utworzono w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie Instytut Techniki Jądrowej (także pod nazwą Międzywydziałowy Instytut Techniki Jądrowej), jako samodzielną jednostkę naukowo-badawczą szkoły wyższej. Zarządzenie weszło w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 stycznia 1962 r.

Zarządzeniem Ministra Oświaty i Szkolnictwa Wyższego z dnia 8 grudnia 1969 r. przekształcono Instytut Techniki Jądrowej w Międzyresortowy Instytut Techniki Jądrowej Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. Zarządzenie weszło w życie z dniem 1 stycznia 1970 r.

Zarządzeniem Nr 36/Org/73 Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki z dnia 20 kwietnia 1973 r. przekształca się Międzyresortowy Instytut Techniki Jądrowej w Międzyresortowy Instytut Fizyki i Techniki Jądrowej.

Senat AGH na posiedzeniu w dniu 10 maja 1989 r. pozytywnie zaopiniował wniosek Rady Naukowej Międzyresortowego Instytutu Fizyki i Techniki Jądrowej o nadanie w/w praw Wydziału.

W 1991 roku decyzją Senatu AGH został utworzony Wydział Fizyki i Techniki Jądrowej.

Uchwałą Senatu AGH z dnia 30 czerwca 2004 r., z dniem 1 lipca 2004 r. Wydział Fizyki i Techniki Jądrowej otrzymuje nazwę Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej.


Struktura wydziału

1980-1990

 • Zakład Geofizyki Jądrowej
 • Zakład Fizyki Fazy Skondensowanej
 • Zakład Analiz Radiometrycznych (1973-2002)[1]
 • Zakład Radiometrii Przemysłowej
 • Zakład Elektroniki Jądrowej (1974-2007)[2]
 • Zakład Fizyki Środowiska

1976-1979

 • Zakład Geofizyki Jądrowej
 • Zakład Fizyki Fazy Skondensowanej
 • Zakład Analiz Radiometrycznych (1973-2002)
 • Zakład Radiometrii Przemysłowej
 • Zakład Elektroniki Jądrowej (1974-2007)
 • Zakład Izotopów Naturalnych

1974-1975

 • Zakład Geofizyki Jądrowej
 • Zakład Fizyki Fazy Skondensowanej
 • Zakład Analiz Radiometrycznych (1973-2002)[3]
 • Zakład Znaczników Radioizotopowych
 • Zakład Elektroniki Jądrowej (1974-2007)[4]
 • Zakład Izotopów Naturalnych

Władze wydziału

Osoby związane z wydziałem

Bohdan Dziunikowski, Jerzy Kazimierz Gierula, Ludwik Konstanty Górski, Jerzy Michał Massalski, Marian Mięsowicz

Przypisy

 1. Uchwałą nr 211/2002 Senatu AGH z dnia 19.06.2002 zniesiono Zakład Analiz Radiometrycznych
 2. Senat AGH, Uchwałą nr 6/2007 z dnia 31.01.2007, pozytywnie zaopiniował połączenie Zakładu Fizyki Cząstek Elementarnych i Detektorów z Zakładem Elektroniki Jądrowej i przekształcenie połączonej jednostki przez Rektora AGH w: Katedrę Oddziaływań i Detekcji Cząstek
 3. Uchwałą nr 211/2002 Senatu AGH z dnia 19.06.2002 zniesiono Zakład Analiz Radiometrycznych
 4. Senat AGH, Uchwałą nr 6/2007 z dnia 31.01.2007, pozytywnie zaopiniował połączenie Zakładu Fizyki Cząstek Elementarnych i Detektorów z Zakładem Elektroniki Jądrowej i przekształcenie połączonej jednostki przez Rektora AGH w: Katedrę Oddziaływań i Detekcji Cząstek

Bibliografia

Książki

 • Dziunikowski B.: Kronika wydarzeń poprzedzających powstanie Wydziału Fizyki i Techniki Jądrowej Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie : 1919-1991. Kraków 2001.

Artykuły

 • Wolny J., Janowski P.: Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej AGH. Vivat Akademia : AGH 2018, nr 18, s. 26-30, [foto]

Źródła (w układzie chronologicznym)

 • Protokół z nadzwyczajnego posiedzenia Senatu AGH w dniu 10 maja 1989 r.
 • Protokół z posiedzenia Senatu AGH w dniu 25 czerwca 1991