Międzyresortowy Instytut Fizyki i Techniki Jądrowej: Różnice pomiędzy wersjami

Z Historia AGH
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
(Źródła (w układzie chronologicznym))
 
(Nie pokazano 41 wersji utworzonych przez 2 użytkowników)
Linia 4: Linia 4:
 
|pochodzi_od=Międzyresortowy Instytut Techniki Jądrowej
 
|pochodzi_od=Międzyresortowy Instytut Techniki Jądrowej
 
}}
 
}}
* Instytut Techniki Jądrowej został powołany 30 grudnia 1960 r. Zarządzeniem Ministra Szkolnictwa Wyższego. Jako samodzielna jednostka zaczął działać 1 stycznia 1961 roku
+
Zarządzeniem Ministra Szkolnictwa Wyższego z dnia 30 grudnia 1961 r. utworzono w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie Instytut Techniki Jądrowej (także pod nazwą Międzywydziałowy Instytut Techniki Jądrowej), jako samodzielną jednostkę naukowo-badawczą szkoły wyższej. Zarządzenie weszło w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 stycznia 1962 r.
  
* Z dniem 1 stycznia 1970 r. na mocy zarządzenia Ministra Oświaty i Szkolnictwa Wyższego z dnia 8 grudnia 1969 r. Instytut zostaje przekształcony w Międzyresortowy Instytut Techniki Jądrowej
+
Zarządzeniem Ministra Oświaty i Szkolnictwa Wyższego z dnia 8 grudnia 1969 r. przekształcono Instytut Techniki Jądrowej w Międzyresortowy Instytut Techniki Jądrowej Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. Zarządzenie weszło w życie z dniem 1 stycznia 1970 r.
  
* Na mocy Zarządzenia Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki z dniem 20 kwietnia 1973 r. Instytut zostaje przekształcony w '''Międzyresortowy Instytut Fizyki i Techniki Jądrowej'''
+
Zarządzeniem Nr 36/Org/73 Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki z dnia 20 kwietnia 1973 r. przekształca się Międzyresortowy Instytut Techniki Jądrowej w '''Międzyresortowy Instytut Fizyki i Techniki Jądrowej'''.
  
* 10 maja 1989 r. Senat nadaje prawa wydziału
+
Senat AGH na posiedzeniu w dniu 10 maja 1989 r. pozytywnie zaopiniował wniosek Rady Naukowej Międzyresortowego Instytutu Fizyki i Techniki Jądrowej o nadanie w/w praw Wydziału.
  
* Na podstawie Uchwały Senatu AGH z dnia 25 czerwca 1991 r. powstaje Wydział Fizyki i Techniki Jądrowej
+
Wydział Fizyki i Techniki Jądrowej Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie zaistniał formalnie w dniu 28 maja 1991 r., wraz z uchwaleniem przez Senat AGH nowego Statutu.
  
* W 2004 r. zmienia nazwę na Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie
+
Uchwałą Senatu AGH z dnia 30 czerwca 2004 r., z dniem 1 lipca 2004 r. Wydział Fizyki i Techniki Jądrowej otrzymuje nazwę Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej.
  
== Struktura wydziału ==
+
 
 +
== Struktura instytutu ==
  
 
'''1980-1990'''
 
'''1980-1990'''
  
* Zakład Geofizyki Jądrowej
+
* Zakład Geofizyki Jądrowej (1973-2005)<ref>Uchwałą nr 83/2005 Senatu AGH z dnia 06.07.2005 zniesiono Zakład Geofizyki Jądrowej</ref>
* Zakład Fizyki Fazy Skondensowanej
+
* Zakład Fizyki Fazy Skondensowanej (1973-2007)<ref>na podst. Skład osobowy AGH 1973 ; Senat AGH, Uchwałą z dnia 04.11.1992, rozwiązuje z dniem 31.12.1992 dotychczasową strukturą Wydziału Fizyki i Techniki Jądrowej, tworząc z dniem 01.01.1993 Zakład Fizyki Fazy Skondensowanej ; Senat AGH, Uchwałą nr 6/2007 z dnia 31.01.2007, pozytywnie zaopiniował przekształcenie przez Rektora AGH Zakładu Fizyki Fazy Skondensowanej w: Katedrę Fizyki Materii Skondensowanej</ref>
* Zakład Analiz Radiometrycznych
+
* Zakład Analiz Radiometrycznych (1973-2002)<ref>Uchwałą nr 211/2002 Senatu AGH z dnia 19.06.2002 zniesiono Zakład Analiz Radiometrycznych</ref>
* Zakład Radiometrii Przemysłowej
+
* Zakład Radiometrii Przemysłowej (1976-1992)<ref>na podst. Skład osobowy AGH 1976, 1978/1979 ; Uchwałą Senatu AGH z dnia 04.11.1992 z dniem 31.12.1992 rozwiązano dotychczasową strukturę Wydziału</ref>
* Zakład Elektroniki Jądrowej
+
* Zakład Elektroniki Jądrowej (1974-2000)<ref>Uchwałą nr 77/2000 Senatu AGH z dnia 27.09.2000 przekształca się Zakład Elektroniki Jądrowej (1974-2000) na: Katedrę Elektroniki Jądrowej (2000-2005) ; Uchwałą nr 83/2005 Senatu AGH z dnia 06.07.2005 znosi się Katedrę Elektroniki Jądrowej i tworzy się Zakład Elektroniki Jądrowej (2005-2007) ; Senat AGH, Uchwałą nr 6/2007 z dnia 31.01.2007, pozytywnie zaopiniował połączenie Zakładu Fizyki Cząstek Elementarnych i Detektorów z Zakładem Elektroniki Jądrowej i przekształcenie połączonej jednostki przez Rektora AGH w: Katedrę Oddziaływań i Detekcji Cząstek</ref>
* Zakład Fizyki Środowiska
+
* Zakład Fizyki Środowiska (1980-2000)<ref>Uchwałą nr 77/2000 Senatu AGH z dnia 27.09.2000 przekształca się Zakład Fizyki Środowiska na: Katedrę Fizyki Środowiska (2000-2007) ; Senat AGH, Uchwałą nr 6/2007 z dnia 31.01.2007, pozytywnie zaopiniował połączenie Zakładu Metod Jądrowych z Katedrą Fizyki Środowiska i z Zakładem Problemów Energetycznych i przekształcenie połączonej jednostki przez Rektora AGH w: Katedrę Zastosowań Fizyki Jądrowej</ref>
 +
 
  
 
'''1976-1979'''
 
'''1976-1979'''
  
* Zakład Geofizyki Jądrowej
+
* Zakład Geofizyki Jądrowej (1973-2005)<ref>na podst. Skład osobowy AGH 1976, 1978/1979</ref>
* Zakład Fizyki Fazy Skondensowanej
+
* Zakład Fizyki Fazy Skondensowanej (1973-2007)<ref>na podst. Skład osobowy AGH 1973 ; Senat AGH, Uchwałą z dnia 04.11.1992, rozwiązuje z dniem 31.12.1992 dotychczasową strukturą Wydziału Fizyki i Techniki Jądrowej, tworząc z dniem 01.01.1993 Zakład Fizyki Fazy Skondensowanej ; Senat AGH, Uchwałą nr 6/2007 z dnia 31.01.2007, pozytywnie zaopiniował przekształcenie przez Rektora AGH Zakładu Fizyki Fazy Skondensowanej w: Katedrę Fizyki Materii Skondensowanej</ref>
* Zakład Analiz Radiometrycznych
+
* Zakład Analiz Radiometrycznych (1973-2002)<ref>na podst. Skład osobowy AGH 1976, 1978/1979</ref>
* Zakład Radiometrii Przemysłowej
+
* Zakład Radiometrii Przemysłowej (1976-1992)<ref>na podst. Skład osobowy AGH 1976, 1978/1979 ; Uchwałą Senatu AGH z dnia 04.11.1992 z dniem 31.12.1992 rozwiązano dotychczasową strukturę Wydziału</ref>
* Zakład Elektroniki Jądrowej
+
* Zakład Elektroniki Jądrowej (1974-2000)<ref>na podst. Skład osobowy AGH 1976, 1978/1979</ref>
* Zakład Izotopów Naturalnych
+
* Zakład Izotopów Naturalnych (1974-1979)<ref>na podst. Skład osobowy AGH 1974/1975, 1976, 1978/1979</ref>
 +
 
  
 
'''1974-1975'''
 
'''1974-1975'''
  
* Zakład Geofizyki Jądrowej
+
* Zakład Geofizyki Jądrowej (1973-2005)<ref>Uchwałą nr 83/2005 Senatu AGH z dnia 06.07.2005 zniesiono Zakład Geofizyki Jądrowej</ref>
* Zakład Fizyki Fazy Skondensowanej
+
* Zakład Fizyki Fazy Skondensowanej (1973-2007)<ref>na podst. Skład osobowy AGH 1973 ; Senat AGH, Uchwałą z dnia 04.11.1992, rozwiązuje z dniem 31.12.1992 dotychczasową strukturą Wydziału Fizyki i Techniki Jądrowej, tworząc z dniem 01.01.1993 Zakład Fizyki Fazy Skondensowanej ; Senat AGH, Uchwałą nr 6/2007 z dnia 31.01.2007, pozytywnie zaopiniował przekształcenie przez Rektora AGH Zakładu Fizyki Fazy Skondensowanej w: Katedrę Fizyki Materii Skondensowanej</ref>
* Zakład Analiz Radiometrycznych
+
* Zakład Analiz Radiometrycznych (1973-2002)<ref>Uchwałą nr 211/2002 Senatu AGH z dnia 19.06.2002 zniesiono Zakład Analiz Radiometrycznych</ref>
* Zakład Znaczników Radioizotopowych
+
* Zakład Znaczników Radioizotopowych (1962-1975)<ref>na podst. Skład osobowy AGH 1974/1975</ref>
* Zakład Przemysłowej Aparatury Izotopowej
+
* Zakład Elektroniki Jądrowej (1974-2000)<ref>Uchwałą nr 77/2000 Senatu AGH z dnia 27.09.2000 przekształca się Zakład Elektroniki Jądrowej (1974-2000) na: Katedrę Elektroniki Jądrowej (2000-2005) ; Uchwałą nr 83/2005 Senatu AGH z dnia 06.07.2005 znosi się Katedrę Elektroniki Jądrowej i tworzy się Zakład Elektroniki Jądrowej (2005-2007) ; Senat AGH, Uchwałą nr 6/2007 z dnia 31.01.2007, pozytywnie zaopiniował połączenie Zakładu Fizyki Cząstek Elementarnych i Detektorów z Zakładem Elektroniki Jądrowej i przekształcenie połączonej jednostki przez Rektora AGH w: Katedrę Oddziaływań i Detekcji Cząstek</ref>
* Zakład Elektroniki Jądrowej
+
* Zakład Izotopów Naturalnych (1974-1979)<ref>na podst. Skład osobowy AGH 1974/1975, 1976, 1978/1979</ref>
* Zakład Izotopów Naturalnych
 
  
== Władze wydziału ==  
+
== Władze instytutu ==  
  
 
{{jednostka}}
 
{{jednostka}}
  
== Osoby związane z wydziałem ==
+
== Osoby związane z instytutem ==
  
 
{{osoby}}
 
{{osoby}}
 +
 +
== Przypisy ==
 +
 +
<references/>
  
 
== Bibliografia ==
 
== Bibliografia ==
Linia 58: Linia 64:
 
==== Książki ====
 
==== Książki ====
  
* Dziunikowski B.: Kronika wydarzeń poprzedzających powstanie Wydziału Fizyki i Techniki Jądrowej Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie : 1919-1991. Kraków  2001.
+
* Informator o działalności naukowej Akademii Górniczo-Hutniczej w roku 1990. [Oprac. A. Kegel, S. Mayerhofer, M. Świerczyńska]. Kraków 1991, s. 411-430
 +
 
 +
* Informator o działalności naukowej Akademii Górniczo-Hutniczej w roku 1989. [Oprac. A. Kegel, S. Mayerhofer, M. Świerczyńska]. Kraków 1990, s. 491-515
 +
 
 +
* Informator o działalności naukowej Akademii Górniczo-Hutniczej w roku 1988. [Oprac. A. Kegel, S. Mayerhofer, M. Świerczyńska]. Kraków 1989, s. 467-481
 +
 
 +
* Informator o działalności naukowej Akademii Górniczo-Hutniczej w roku 1987. [Oprac. A. Kegel, S. Mayerhofer, M. Świerczyńska]. Kraków 1988, s. 443-469
 +
 
 +
* Informator o działalności naukowej Akademii Górniczo-Hutniczej w roku 1986. [Oprac. A. Kegel, S. Mayerhofer, M. Świerczyńska]. Kraków 1987, s. 475-503
 +
 
 +
* Informator o działalności naukowej Akademii Górniczo-Hutniczej w roku 1985. [Oprac. A. Kegel, S. Mayerhofer, M. Świerczyńska]. Kraków 1986, s. 431-456
 +
 
 +
* Informator o działalności naukowej Akademii Górniczo-Hutniczej w roku 1984. [Oprac. A. Kegel, S. Mayerhofer, M. Świerczyńska]. Kraków 1985, s. 455-463
 +
 
 +
* Kronika wydarzeń poprzedzających powstanie Wydziału Fizyki i Techniki Jądrowej Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie : 1919-1991. Oprac. B. Dziunikowski [online]. Kraków  2001, s. 26-38 [przeglądany 14.05.2019]. Dostępny w: http://www.fis.agh.edu.pl/doc/pl/kronika/AGH_WFiIS_kronika-1.pdf
 +
 
 +
* [Skład Osobowy AGH ... 1973]. Kraków 1973, s. 47-48
 +
 
 +
* [Skład Osobowy AGH ... 1974/1975]. Kraków 1975, s. 11, 110-113
 +
 
 +
* [Skład Osobowy AGH ... 1976]. Kraków 1976, s. 59-60
 +
 
 +
* [Skład Osobowy AGH ... 1978/1979]. Kraków 1979, s. 11, 125-129
 +
 
 +
* [Skład Osobowy AGH ... 1979/1980]. Kraków 1980, s. 10, 112-116
 +
 
 +
* [Skład Osobowy AGH ... 1982/1983]. Kraków 1983, s. 12, 125-129
 +
 
 +
* [Skład Osobowy AGH ... 1986/1987]. Kraków 1986, s. 132-136
 +
 
 +
==== Artykuły ====
 +
 
 +
* Wolny J., Janowski P.: Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej AGH. ''Vivat Akademia : AGH'' 2018, nr 18, s. 26-30, [foto]
  
 
== Źródła (w układzie chronologicznym) ==
 
== Źródła (w układzie chronologicznym) ==
  
 
*[[Media:Dziennik Urzędowy Ministerstwa Szkolnictwa Wyższego 1961, Nr 12, poz. 66.jpg|Zarządzenie Ministra Szkolnictwa Wyższego z dnia 30 grudnia 1961 r. (DT-O-C-153/61) w sprawie utworzenia Instytutu Techniki Jądrowej w Krakowie. ''Dziennik Urzędowy Ministerstwa Szkolnictwa Wyższego'' 1961, Nr 12, poz. 66, s. 4-5]]
 
*[[Media:Dziennik Urzędowy Ministerstwa Szkolnictwa Wyższego 1961, Nr 12, poz. 66.jpg|Zarządzenie Ministra Szkolnictwa Wyższego z dnia 30 grudnia 1961 r. (DT-O-C-153/61) w sprawie utworzenia Instytutu Techniki Jądrowej w Krakowie. ''Dziennik Urzędowy Ministerstwa Szkolnictwa Wyższego'' 1961, Nr 12, poz. 66, s. 4-5]]
 +
 +
*[[Media:Zarządzenie Ministra Oświaty i Szkolnictwa Wyższego z dnia 13 czerwca 1969 r. Nr A-15, poz. 125, s. 2-3.jpg|Zarządzenie Ministra Oświaty i Szkolnictwa Wyższego z dnia 13 czerwca 1969 r. (Nr DT-4-014/4/69) w sprawie struktury organizacyjnej Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. ''Dziennik Urzędowy Ministerstwa Oświaty i Szkolnictwa Wyższego. A - Dział Szkolnictwa Wyższego'' 1969, Nr A-15, poz. 125, s. 2-3]]
 +
 
*[[Media:Dziennik Urzędowy Ministerstwa Oświaty i Szkolnictwa Wyższego 1969, Nr A-17, poz. 150.jpg|Zarządzenie Ministra Oświaty i Szkolnictwa Wyższego z dnia 8 grudnia 1969 r. (Nr DT-2-0141/51/69) w sprawie przekształcenia Międzywydziałowego Instytutu Techniki Jądrowej w Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. ''Dziennik Urzędowy Ministerstwa Oświaty i Szkolnictwa Wyższego. A - Dział Szkolnictwa Wyższego'' 1969, Nr A-17, poz. 150, s. 4-5]]
 
*[[Media:Dziennik Urzędowy Ministerstwa Oświaty i Szkolnictwa Wyższego 1969, Nr A-17, poz. 150.jpg|Zarządzenie Ministra Oświaty i Szkolnictwa Wyższego z dnia 8 grudnia 1969 r. (Nr DT-2-0141/51/69) w sprawie przekształcenia Międzywydziałowego Instytutu Techniki Jądrowej w Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. ''Dziennik Urzędowy Ministerstwa Oświaty i Szkolnictwa Wyższego. A - Dział Szkolnictwa Wyższego'' 1969, Nr A-17, poz. 150, s. 4-5]]
 +
 
*[[Media:Dziennik Urzędowy Ministerstwa Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki 1973, Nr 8, poz. 89.jpg|Zarządzenie Nr 36/Org/73 Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki z dnia 20 kwietnia 1973 r. zmieniające zarządzenie w sprawie struktury organizacyjnej Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. ''Dziennik Urzędowy Ministerstwa Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki'' 1973, Nr 8, poz. 89, s. 21]]
 
*[[Media:Dziennik Urzędowy Ministerstwa Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki 1973, Nr 8, poz. 89.jpg|Zarządzenie Nr 36/Org/73 Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki z dnia 20 kwietnia 1973 r. zmieniające zarządzenie w sprawie struktury organizacyjnej Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. ''Dziennik Urzędowy Ministerstwa Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki'' 1973, Nr 8, poz. 89, s. 21]]
 +
 +
*[[Media:Protokół z nadzwyczajnego posiedzenia Seantu AGH w dniu 10 maja 1989 r.pdf|''Protokół z nadzwyczajnego posiedzenia Senatu AGH w dniu 10 maja 1989 r.'']]
 +
 +
*[[Media:Protokół z posiedzenia Senatu AGH w dniu 25 czerwca 1991.pdf|''Protokół z posiedzenia Senatu AGH w dniu 25 czerwca 1991'']]
 +
 +
*[[Media:Uchwała Senatu AGH z dnia 4 listopada 1992 r. w sprawie zmiany struktury organizacyjnej WFiTJ.jpg|Uchwała Senatu AGH z dnia 4 listopada 1992 r. w sprawie zmiany struktury organizacyjnej Wydziału Fizyki i Techniki Jądrowej]]
 +
 +
*[[Media:Uchwała Senatu AGH z dnia 22 lutego 1995 r. w sprawie zmian organizacyjnych w wewnętrznej strukturze WFiTJ.pdf|Posiedzenie Senatu AGH w dniu 22 lutego 1995 r. Punkt 6. Uchwała Senatu AGH z dnia 22 lutego 1995 r. w sprawie zmian organizacyjnych w wewnętrznej strukturze Wydziału Fizyki i Techniki Jądrowej]]
 +
 
*[[Media:Uchwała nr 77, 2000 Senatu AGH z dnia 27 września 2000 r.jpg|Uchwała nr 77/2000 Senatu AGH z dnia 27 września 2000 r.]]
 
*[[Media:Uchwała nr 77, 2000 Senatu AGH z dnia 27 września 2000 r.jpg|Uchwała nr 77/2000 Senatu AGH z dnia 27 września 2000 r.]]
 +
 +
*[[Media:Uchwała nr 211 2002 Senatu AGH z dnia 19 czerwca 2002 r. w sprawie zmian w strukturze organizacyjnej Wydziału Fizyki i Techniki Jądrowej.pdf|Uchwała nr 211/2002 Senatu AGH z dnia 19 czerwca 2002 r. w sprawie zmian w strukturze organizacyjnej Wydziału Fizyki i Techniki Jądrowej]]
 +
 
*[[Media:Uchwała nr 122, 2004 Senatu AGH z dnia 30 czerwca 2004 w sprawie zmian w Statucie AGH.jpg|Uchwała nr 122/2004 Senatu AGH z dnia 30 czerwca 2004 w sprawie zmian w Statucie AGH ''Uchwały Senatu z dnia 30 czerwca 2004 r.'']]
 
*[[Media:Uchwała nr 122, 2004 Senatu AGH z dnia 30 czerwca 2004 w sprawie zmian w Statucie AGH.jpg|Uchwała nr 122/2004 Senatu AGH z dnia 30 czerwca 2004 w sprawie zmian w Statucie AGH ''Uchwały Senatu z dnia 30 czerwca 2004 r.'']]
  
 +
*[[Media:Uchwała nr 83 2005 Senatu AGH z dnia 6 lipca 2005 r. w sprawie zmian w strukturze organizacyjnej Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej.pdf|Uchwała nr 83/2005 Senatu AGH z dnia 6 lipca 2005 r. w sprawie zmian w strukturze organizacyjnej Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej]]
 +
 +
*[[Media:Uchwała nr 6 2007 Senatu AGH z dnia 31 stycznia 2007 r. w sprawie opinii do zmian w wewnętrznej strukturze organizacyjnej Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej.pdf|Uchwała nr 6/2007 Senatu AGH z dnia 31 stycznia 2007 r. w sprawie opinii do zmian w wewnętrznej strukturze organizacyjnej Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej]]
 +
 +
*[[Media:Uchwała nr 80 2007 Senatu AGH z dnia 27 czerwca 2007 r. w sprawie zmian w wewnętrznej strukturze organizacyjnej Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej.pdf|Uchwała nr 80/2007 Senatu AGH z dnia 27 czerwca 2007 r. w sprawie zmian w wewnętrznej strukturze organizacyjnej Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej]]
 +
 +
*[[Media:Uchwała nr 61 2008 Senatu AGH w sprawie opinii do zmian w wewnętrznej strukturze organizacyjnej Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej.pdf|Uchwała nr 61/2008 Senatu AGH z dnia [31 stycznia 2007 r. - błędna data na dokumencie, powinno być 30 kwietnia 2008] w sprawie opinii do zmian w wewnętrznej strukturze organizacyjnej Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej]]
 +
 +
*[[Media:Zarządzenie Nr 46 2019 w sprawie statusu i struktury organizacyjnej Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej AGH.pdf|Zarządzenie Nr 46/2019 Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie z dnia 1 października 2019 r. w sprawie statusu i struktury organizacyjnej Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej AGH]]
 +
 +
'''''<span style="color:red;">stan na dzień 24.03.2020</span>'''''
 
[[Category:Wydział]]
 
[[Category:Wydział]]
 
[[Category:Jednostki międzywydziałowe i pozawydziałowe]]
 
[[Category:Jednostki międzywydziałowe i pozawydziałowe]]

Aktualna wersja na dzień 15:08, 24 mar 2020

Międzyresortowy Instytut Fizyki i Techniki Jądrowej
Rok założenia 1973
Rok przekształcenia 1991
Pochodzi od Międzyresortowy Instytut Techniki Jądrowej
Przekształcony na: Wydział Fizyki i Techniki Jądrowej

Zarządzeniem Ministra Szkolnictwa Wyższego z dnia 30 grudnia 1961 r. utworzono w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie Instytut Techniki Jądrowej (także pod nazwą Międzywydziałowy Instytut Techniki Jądrowej), jako samodzielną jednostkę naukowo-badawczą szkoły wyższej. Zarządzenie weszło w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 stycznia 1962 r.

Zarządzeniem Ministra Oświaty i Szkolnictwa Wyższego z dnia 8 grudnia 1969 r. przekształcono Instytut Techniki Jądrowej w Międzyresortowy Instytut Techniki Jądrowej Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. Zarządzenie weszło w życie z dniem 1 stycznia 1970 r.

Zarządzeniem Nr 36/Org/73 Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki z dnia 20 kwietnia 1973 r. przekształca się Międzyresortowy Instytut Techniki Jądrowej w Międzyresortowy Instytut Fizyki i Techniki Jądrowej.

Senat AGH na posiedzeniu w dniu 10 maja 1989 r. pozytywnie zaopiniował wniosek Rady Naukowej Międzyresortowego Instytutu Fizyki i Techniki Jądrowej o nadanie w/w praw Wydziału.

Wydział Fizyki i Techniki Jądrowej Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie zaistniał formalnie w dniu 28 maja 1991 r., wraz z uchwaleniem przez Senat AGH nowego Statutu.

Uchwałą Senatu AGH z dnia 30 czerwca 2004 r., z dniem 1 lipca 2004 r. Wydział Fizyki i Techniki Jądrowej otrzymuje nazwę Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej.


Struktura instytutu

1980-1990

 • Zakład Geofizyki Jądrowej (1973-2005)[1]
 • Zakład Fizyki Fazy Skondensowanej (1973-2007)[2]
 • Zakład Analiz Radiometrycznych (1973-2002)[3]
 • Zakład Radiometrii Przemysłowej (1976-1992)[4]
 • Zakład Elektroniki Jądrowej (1974-2000)[5]
 • Zakład Fizyki Środowiska (1980-2000)[6]


1976-1979

 • Zakład Geofizyki Jądrowej (1973-2005)[7]
 • Zakład Fizyki Fazy Skondensowanej (1973-2007)[8]
 • Zakład Analiz Radiometrycznych (1973-2002)[9]
 • Zakład Radiometrii Przemysłowej (1976-1992)[10]
 • Zakład Elektroniki Jądrowej (1974-2000)[11]
 • Zakład Izotopów Naturalnych (1974-1979)[12]


1974-1975

 • Zakład Geofizyki Jądrowej (1973-2005)[13]
 • Zakład Fizyki Fazy Skondensowanej (1973-2007)[14]
 • Zakład Analiz Radiometrycznych (1973-2002)[15]
 • Zakład Znaczników Radioizotopowych (1962-1975)[16]
 • Zakład Elektroniki Jądrowej (1974-2000)[17]
 • Zakład Izotopów Naturalnych (1974-1979)[18]

Władze instytutu

Osoby związane z instytutem

Bohdan Dziunikowski, Jerzy Kazimierz Gierula, Ludwik Konstanty Górski, Jerzy Michał Massalski, Marian Mięsowicz

Przypisy

 1. Uchwałą nr 83/2005 Senatu AGH z dnia 06.07.2005 zniesiono Zakład Geofizyki Jądrowej
 2. na podst. Skład osobowy AGH 1973 ; Senat AGH, Uchwałą z dnia 04.11.1992, rozwiązuje z dniem 31.12.1992 dotychczasową strukturą Wydziału Fizyki i Techniki Jądrowej, tworząc z dniem 01.01.1993 Zakład Fizyki Fazy Skondensowanej ; Senat AGH, Uchwałą nr 6/2007 z dnia 31.01.2007, pozytywnie zaopiniował przekształcenie przez Rektora AGH Zakładu Fizyki Fazy Skondensowanej w: Katedrę Fizyki Materii Skondensowanej
 3. Uchwałą nr 211/2002 Senatu AGH z dnia 19.06.2002 zniesiono Zakład Analiz Radiometrycznych
 4. na podst. Skład osobowy AGH 1976, 1978/1979 ; Uchwałą Senatu AGH z dnia 04.11.1992 z dniem 31.12.1992 rozwiązano dotychczasową strukturę Wydziału
 5. Uchwałą nr 77/2000 Senatu AGH z dnia 27.09.2000 przekształca się Zakład Elektroniki Jądrowej (1974-2000) na: Katedrę Elektroniki Jądrowej (2000-2005) ; Uchwałą nr 83/2005 Senatu AGH z dnia 06.07.2005 znosi się Katedrę Elektroniki Jądrowej i tworzy się Zakład Elektroniki Jądrowej (2005-2007) ; Senat AGH, Uchwałą nr 6/2007 z dnia 31.01.2007, pozytywnie zaopiniował połączenie Zakładu Fizyki Cząstek Elementarnych i Detektorów z Zakładem Elektroniki Jądrowej i przekształcenie połączonej jednostki przez Rektora AGH w: Katedrę Oddziaływań i Detekcji Cząstek
 6. Uchwałą nr 77/2000 Senatu AGH z dnia 27.09.2000 przekształca się Zakład Fizyki Środowiska na: Katedrę Fizyki Środowiska (2000-2007) ; Senat AGH, Uchwałą nr 6/2007 z dnia 31.01.2007, pozytywnie zaopiniował połączenie Zakładu Metod Jądrowych z Katedrą Fizyki Środowiska i z Zakładem Problemów Energetycznych i przekształcenie połączonej jednostki przez Rektora AGH w: Katedrę Zastosowań Fizyki Jądrowej
 7. na podst. Skład osobowy AGH 1976, 1978/1979
 8. na podst. Skład osobowy AGH 1973 ; Senat AGH, Uchwałą z dnia 04.11.1992, rozwiązuje z dniem 31.12.1992 dotychczasową strukturą Wydziału Fizyki i Techniki Jądrowej, tworząc z dniem 01.01.1993 Zakład Fizyki Fazy Skondensowanej ; Senat AGH, Uchwałą nr 6/2007 z dnia 31.01.2007, pozytywnie zaopiniował przekształcenie przez Rektora AGH Zakładu Fizyki Fazy Skondensowanej w: Katedrę Fizyki Materii Skondensowanej
 9. na podst. Skład osobowy AGH 1976, 1978/1979
 10. na podst. Skład osobowy AGH 1976, 1978/1979 ; Uchwałą Senatu AGH z dnia 04.11.1992 z dniem 31.12.1992 rozwiązano dotychczasową strukturę Wydziału
 11. na podst. Skład osobowy AGH 1976, 1978/1979
 12. na podst. Skład osobowy AGH 1974/1975, 1976, 1978/1979
 13. Uchwałą nr 83/2005 Senatu AGH z dnia 06.07.2005 zniesiono Zakład Geofizyki Jądrowej
 14. na podst. Skład osobowy AGH 1973 ; Senat AGH, Uchwałą z dnia 04.11.1992, rozwiązuje z dniem 31.12.1992 dotychczasową strukturą Wydziału Fizyki i Techniki Jądrowej, tworząc z dniem 01.01.1993 Zakład Fizyki Fazy Skondensowanej ; Senat AGH, Uchwałą nr 6/2007 z dnia 31.01.2007, pozytywnie zaopiniował przekształcenie przez Rektora AGH Zakładu Fizyki Fazy Skondensowanej w: Katedrę Fizyki Materii Skondensowanej
 15. Uchwałą nr 211/2002 Senatu AGH z dnia 19.06.2002 zniesiono Zakład Analiz Radiometrycznych
 16. na podst. Skład osobowy AGH 1974/1975
 17. Uchwałą nr 77/2000 Senatu AGH z dnia 27.09.2000 przekształca się Zakład Elektroniki Jądrowej (1974-2000) na: Katedrę Elektroniki Jądrowej (2000-2005) ; Uchwałą nr 83/2005 Senatu AGH z dnia 06.07.2005 znosi się Katedrę Elektroniki Jądrowej i tworzy się Zakład Elektroniki Jądrowej (2005-2007) ; Senat AGH, Uchwałą nr 6/2007 z dnia 31.01.2007, pozytywnie zaopiniował połączenie Zakładu Fizyki Cząstek Elementarnych i Detektorów z Zakładem Elektroniki Jądrowej i przekształcenie połączonej jednostki przez Rektora AGH w: Katedrę Oddziaływań i Detekcji Cząstek
 18. na podst. Skład osobowy AGH 1974/1975, 1976, 1978/1979

Bibliografia

Książki

 • Informator o działalności naukowej Akademii Górniczo-Hutniczej w roku 1990. [Oprac. A. Kegel, S. Mayerhofer, M. Świerczyńska]. Kraków 1991, s. 411-430
 • Informator o działalności naukowej Akademii Górniczo-Hutniczej w roku 1989. [Oprac. A. Kegel, S. Mayerhofer, M. Świerczyńska]. Kraków 1990, s. 491-515
 • Informator o działalności naukowej Akademii Górniczo-Hutniczej w roku 1988. [Oprac. A. Kegel, S. Mayerhofer, M. Świerczyńska]. Kraków 1989, s. 467-481
 • Informator o działalności naukowej Akademii Górniczo-Hutniczej w roku 1987. [Oprac. A. Kegel, S. Mayerhofer, M. Świerczyńska]. Kraków 1988, s. 443-469
 • Informator o działalności naukowej Akademii Górniczo-Hutniczej w roku 1986. [Oprac. A. Kegel, S. Mayerhofer, M. Świerczyńska]. Kraków 1987, s. 475-503
 • Informator o działalności naukowej Akademii Górniczo-Hutniczej w roku 1985. [Oprac. A. Kegel, S. Mayerhofer, M. Świerczyńska]. Kraków 1986, s. 431-456
 • Informator o działalności naukowej Akademii Górniczo-Hutniczej w roku 1984. [Oprac. A. Kegel, S. Mayerhofer, M. Świerczyńska]. Kraków 1985, s. 455-463
 • Kronika wydarzeń poprzedzających powstanie Wydziału Fizyki i Techniki Jądrowej Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie : 1919-1991. Oprac. B. Dziunikowski [online]. Kraków 2001, s. 26-38 [przeglądany 14.05.2019]. Dostępny w: http://www.fis.agh.edu.pl/doc/pl/kronika/AGH_WFiIS_kronika-1.pdf
 • [Skład Osobowy AGH ... 1973]. Kraków 1973, s. 47-48
 • [Skład Osobowy AGH ... 1974/1975]. Kraków 1975, s. 11, 110-113
 • [Skład Osobowy AGH ... 1976]. Kraków 1976, s. 59-60
 • [Skład Osobowy AGH ... 1978/1979]. Kraków 1979, s. 11, 125-129
 • [Skład Osobowy AGH ... 1979/1980]. Kraków 1980, s. 10, 112-116
 • [Skład Osobowy AGH ... 1982/1983]. Kraków 1983, s. 12, 125-129
 • [Skład Osobowy AGH ... 1986/1987]. Kraków 1986, s. 132-136

Artykuły

 • Wolny J., Janowski P.: Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej AGH. Vivat Akademia : AGH 2018, nr 18, s. 26-30, [foto]

Źródła (w układzie chronologicznym)

stan na dzień 24.03.2020