Marta Wasilewska-Radwańska

Z Historia AGH
Wersja z dnia 12:39, 10 mar 2023 autorstwa Katarzyna.Sikorska (dyskusja | edycje)
(różn.) ← poprzednia wersja | przejdź do aktualnej wersji (różn.) | następna wersja → (różn.)
Marta Wasilewska-Radwańska
Marta Wasilewska-Radwańska.jpg
Nazwisko Wasilewska-Radwańska
Imię / imiona Marta
Tytuły / stanowiska Dr hab. prof. AGH
Data urodzenia 10 października 1938
Miejsce urodzenia Kraków
Data śmierci 25 kwietnia 2019
Miejsce śmierci Kraków
Dyscyplina/specjalności fizyka, techniczna fizyka jądrowa, fizyka medyczna, nieinwazyjna diagnostyka medyczna
Wydział Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej


Odznaczenia i nagrody Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Złoty Krzyż Zasługi, Medal Komisji Edukacji Narodowej


Dr hab. prof. AGH Marta Wasilewska-Radwańska (1938-2019)

Dyscyplina/specjalności: fizyka, techniczna fizyka jądrowa, fizyka medyczna, nieinwazyjna diagnostyka medyczna

Nota biograficzna

Urodziła się 10 października 1938 roku w Krakowie. Zmarła 25 kwietnia 2019 roku w Krakowie i została pochowana na Cmentarzu Rakowickim.

W 1961 roku ukończyła studia na Wydziale Fizyki, Chemii i Matematyki Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Jednakże całe życie zawodowe związała z AGH. W 1962 roku rozpoczęła pracę w Instytucie Techniki Jądrowej AGH.

W 1971 roku na Wydziale Elektrotechniki Górniczej i Hutniczej na podstawie pracy "Radiometryczne metody oznaczania niektórych pierwiastków lekkich w surowcach przemysłowych" uzyskała stopień doktora. W 1979 roku uzyskała habilitację i otrzymał stopień docenta.

Od 2000 roku profesor AGH.

W latach 1979-1989 zastępca dyrektora Międzyresortowego Instytutu Fizyki i Techniki Jądrowej AGH i kierownika Zakładu Analiz Radiometrycznych w tym Instytucie. W latach 1995-2009 była kierownikiem Zakładu Fizyki Medycznej, a następnie Katedry Fizyki Medycznej i Biofizyki WFiIS.

Znaczny okres jej działalności zawodowej był związany z fizyką medyczną, czyli zastosowaniem metod fizycznych opartych na izotopach promieniotwórczych, promieniowaniu jonizującym i niejonizującym w diagnostyce medycznej, terapii, dozymetrii oraz ochronie radiologicznej. Zajęcia dydaktyczne związane z tymi zagadnieniami prowadziła zarówno na Wydziale Fizyki i Techniki Jądrowej, jak i na innych wydziałach AGH, a także na Wydziale Lekarskim Collegium Medicum UJ, w krakowskim Centrum Onkologii oraz w Instytucie Fizyki Jądrowej PAN w Krakowie.

W 1993 roku zainicjowała, odbywające się do chwili obecnej, Środowiskowe Seminarium Fizyki Medycznej i Dozymetrii.

Pełniła m.in. funkcję kierownika Zakładu Analiz Radiometrycznych i zastępcy dyrektora Międzyresortowego Instytutu Fizyki i Techniki Jądrowej. Była też kierownikiem Studiów Podyplomowych na AGH "Higiena Radiacyjna".

Na emeryturę odeszła w 2009 roku, ale do ostatnich chwil była aktywna zawodowo.

Autorka około 130 publikacji i kilku patentów.

Promotorka i recenzentka prac doktorskich.

W latach 2001-2011 wiceprezes i sekretarz Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Fizyki Medycznej, przewodnicząca Education and Training Committee EFOMP, członek Administrative Council of European Scientific Institute z siedzibą w Archamps we Francji, członek rządowej komisji do spraw procedur i audytów klinicznych zewnętrznych w zakresie medycyny nuklearnej, członek komitetu redakcyjnego międzynarodowego czasopisma "Medical Physic". W 1998 roku została powołana w skład Professional Relations Commitee of International Organization of Medical Physics (IOMP), jako reprezentant krajów Europy Środkowo-Wschodniej. Przez wiele lat była aktywnym egzaminatorem Państwowej Agencji Atomistyki (PAA), przewodniczącą Zespołu Radiologii i Higieny Radiacyjnej Komitetu Fizyki Medycznej, Radiologii i Diagnostyki Obrazowej Wydziału V Nauk Medycznych Polskiej Akademii Nauk.

Odznaczenia i nagrody

Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Złoty Krzyż Zasługi, Medal Komisji Edukacji Narodowej. W 2014 roku została Honorowym Członkiem Polskiego Towarzystwa Fizyki Medycznej.

Bibliografia publikacji

https://badap.agh.edu.pl/autor/wasilewska-radwanska-marta-003652

Źródła do biogramu

Książki

  • Non omnis moriar… : groby profesorów AGH Cmentarz Rakowicki. Z. 2020. Oprac. H. Sieński. Kraków 2020, s. 99-100, [foto]
  • [Skład Osobowy AGH … 1963/64]. Kraków 1964, s. 201
  • [Skład Osobowy AGH … 1963/64]. Kraków 1964, s. 112, 113, 162
  • Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. [Oprac.] zespół aut. K. Pikoń (red. naczelny), A. Sokołowska (dyrektor projektu), K. Pikoń. Gliwice 2004, s. 387, [foto]

Artykuły

  • Gazeta Wyborcza 2019, nr 101 (30 IV - 1 V 2019), [dod.] Magazyn Krakowski, s. 6, 16 [nekr.]
  • Gazeta Wyborcza 2019, nr 102 ( 2 - 3 V 2019), [dod.] Magazyn Krakowski, s. 11 [nekr.]
  • Marta Wasilewska-Radwańska (1938-2019 r.). Postępy Techniki Jądrowej 2019, vol. 62, z. 2, s. 59, [foto]
  • Odznaczenia państwowe wręczenie w Dniu Inauguracji 04.10.2002 r. Biuletyn Informacyjny Pracowników AGH 2002, nr 110, s. 21-22
  • Profesor Marta Wasilewska Radwańska (1938-2019). Inżynier i Fizyk Medyczny 2019, vol. 8, nr 3, s. 158-159, [foto]
  • Wspomnienie o Marcie Wasilewskiej-Radwańskiej. Biuletyn AGH 2019, nr 137, s. 29-30, [foto]