Maria Szymańska-Czaja: Różnice pomiędzy wersjami

Z Historia AGH
Nie podano opisu zmian
 
(Nie pokazano 6 wersji utworzonych przez jednego użytkownika)
Linia 8: Linia 8:
|fields=inżynieria i ochrona środowiska, badania właściwości materiałów drobnouziarnionych, utylizacja odpadów mineralnych i specjalnych, odpady komunalne
|fields=inżynieria i ochrona środowiska, badania właściwości materiałów drobnouziarnionych, utylizacja odpadów mineralnych i specjalnych, odpady komunalne
|faculty=Wydział Górnictwa i Geoinżynierii
|faculty=Wydział Górnictwa i Geoinżynierii
|awards=Srebrny Krzyż Zasługi
|awards=Srebrny Krzyż Zasługi, Medal Komisji Edukacji Narodowej
}}
}}
Dr inż. '''Maria Szymańska-Czaja''' (1950-) '''<span style="color:red;">biogram będzie uzupełniony</span>'''
Dr inż. '''Maria Szymańska-Czaja''' (1950-)  


Dyscyplina/specjalności: inżynieria i ochrona środowiska, badania właściwości materiałów drobnouziarnionych, utylizacja odpadów mineralnych i specjalnych, odpady komunalne
Dyscyplina/specjalności: inżynieria i ochrona środowiska, badania właściwości materiałów drobnouziarnionych, utylizacja odpadów mineralnych i specjalnych, odpady komunalne
Linia 20: Linia 20:
W 1968 roku uzyskała maturę w Liceum Ogólnokształcącym im. Marcina Kromera w Gorlicach.
W 1968 roku uzyskała maturę w Liceum Ogólnokształcącym im. Marcina Kromera w Gorlicach.


W latach 1968-1974 studiowała na Wydziale Górniczym AGH, Od 1968 roku studiowała na Wydziale Górniczym AGH gdzie uzyskała stopień magistra inżyniera i dyplom w specjalności „Przeróbka Kopalin Stałych”  
W latach 1968-1974 studiowała na Wydziale Górniczym AGH, gdzie w 1974 roku uzyskała stopień magistra inżyniera i dyplom w specjalności „Przeróbka Kopalin Stałych”


W kwietniu 1974 roku rozpoczęła pracę asystenta stażysty w Laboratorium Mikromerytyki Instytutu Przeróbki i Wykorzystania Surowców Mineralnych [[Wydział Górniczy|Wydziału Górniczego]] AGH.


W 1974 roku ukończyła Wydział Górniczy AGH.  
W latach 1975-1976 uzupełniła swoje kompetencje naukowe i dydaktyczne kończąc Studia Podyplomowe z zakresu Pedagogiki Wyższego Szkolnictwa Technicznego i Studium Podyplomowe Przeróbki Kopalin.


W 1974 roku rozpoczęła pracę asystenta stażysty w Laboratorium Mikromerytyki Instytutu Przeróbki i Wykorzystania Surowców Mineralnych [[Wydział Górniczy|Wydziału Górniczego]] AGH.
W pracy naukowej specjalizowała się w analizach mikromery tycznych materiałów drobno uziarnionych.  


W 1997 roku na podstawie pracy "Zależność powierzchni właściwej od innych własności geometrycznych materiałów drobno uziarnionych" uzyskała doktorat. Od 1998 roku była adiunktem.  
W 1997 roku na podstawie pracy "Zależność powierzchni właściwej od innych własności geometrycznych materiałów drobno uziarnionych", napisanej pod kierunkiem prof. Kazimierza Sztaby uzyskała doktorat. Od 1998 roku była adiunktem.  


Od 2003 roku była zastępcą kierownika Katedry Ekologii Terenów Górniczych WGiG.
Od 1 października 1999 roku po utworzeniu, na wydziale Górniczym, Katedry Ekologii Terenów Przemysłowych weszła w jej skład osobowy podejmując między innymi prowadzenie spraw dydaktyki.
W 2015 roku przeszła na emeryturę.


Autorka około 30 publikacji.
W latach 2003-2010 była zastępcą kierownika Katedry ds. dydaktycznych. W Katedrze Ekologii Terenów Przemysłowych, a potem w Katedrze Inżynierii Środowiska i Przeróbki Surowców zajmowała się ochroną środowiska na  terenach poprzemysłowych i gospodarką odpadami.
 
Członek Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Górnictwa, Polskiego Towarzystwa Przeróbki Kopalin
//////////////////////////////////////


W 2008  roku przeszła na stanowisko starszego wykładowcy na Wydziale  Górnictwa i Geoinżynierii.


W 2011 roku osiągając wiek emerytalny i została zatrudniona na 1/4 etatu do końca 2015 roku, następnie przeszła na emeryturę.
Autorka około 30 publikacji.


Od 1988 roku  pracowała w Polskim Towarzystwie Przeróbki Kopalin, gdzie przez wiele lat była członkiem Komisji Rewizyjnej.


Członek Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Górnictwa, Polskiego Towarzystwa Przeróbki Kopalin


 
Prywatnie żona prof. Piotra Czai.
 
 
Od 1. kwietnia 1974 roku podjęła pracę na Wydziale Górniczym AGH w Instytucie Przeróbki Surowców Mineralnych na stanowisku pracownika naukowo-dydaktycznego przechodząc przez wszystkie stopnie kariery nauczyciela akademickiego. W latach 1975  1976 uzupełniła swoje kompetencje naukowe i dydaktyczne kończąc Studia Podyplomowe z zakresu Pedagogiki Wyższego Szkolnictwa Technicznego i Studium Podyplomowe Przeróbki Kopalin. W pracy naukowej specjalizowała się analizach mikromery tycznych materiałów drobno uziarnionych. W roku 1997 pod kierunkiem prof. Kazimierza Sztaby obroniła pracę doktorską zatytułowaną  „Zależność powierzchni właściwej od innych właściwości  materiałów drobno uziarnionych”. Od 1 października 1999 roku po utworzeniu  na wydziale Górniczym  Katedry  Ekologii Terenów Przemysłowych weszła w jej skład osobowy podejmując między innymi  prowadzenie spraw dydaktyki. W latach 2003 do 2010 pełniła funkcję zastępcy kierownika katedry ds. dydaktycznych. W Katedrze Ekologii Terenów Przemysłowych, a potem w Katedrze Inżynierii Środowiska i Przeróbki Surowców zajmowała się ochroną środowiska na  terenach poprzemysłowych i gospodarką odpadami.
W roku 2008 przeszła na stanowisko starszego wykładowcy na Wydziale  Górnictwa i Geoinżynierii. W roku 2011 osiągając wiek emerytalny została zatrudniona na ½ etatu do końca roku 2015, kiedy przeszła na emeryturę.
Opublikowała kilkadziesiąt  artykułów naukowych.
Od roku 1988 pracowała aktywnie w Polskim Towarzystwie Przeróbki Kopalin, gdzie przez wiele lat była członkiem Komisji Rewizyjnej.
Za osiągnięcia naukowo-badawcze i dydaktyczne  była wielokrotnie honorowana nagrodą  Rektora AGH. Odznaczona Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Złotym Medalem za Długoletnią Służbę oraz Srebrnym Krzyżem Zasługi.
 
Od roku 1974 zamężna. Posiada dwójkę dzieci.  
 
///////////////////////////////////////////////////


==== Odznaczenia i nagrody ====
==== Odznaczenia i nagrody ====


[[Srebrny Krzyż Zasługi]]
[[Srebrny Krzyż Zasługi]], [[Medal Komisji Edukacji Narodowej]], wielokrotnie Nagroda Rektora AGH, Złoty Medal za Długoletnią Służbę


==== Bibliografia publikacji ====
==== Bibliografia publikacji ====


https://bpp.agh.edu.pl/autor/szymanska-czaja-maria-04305
https://badap.agh.edu.pl/autor/szymanska-czaja-maria-004305


== Źródła do biogramu ==
== Źródła do biogramu ==
Linia 69: Linia 60:
* Kronika i spis absolwentów Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica 1919-1979. T. 1. Pion górniczy. Kraków 1979, s. 157
* Kronika i spis absolwentów Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica 1919-1979. T. 1. Pion górniczy. Kraków 1979, s. 157
* Mazurkiewicz M.: Jak zostałem profesorem czyli pół wieku w AGH. Kraków 2016, s. 153, 244
* Mazurkiewicz M.: Jak zostałem profesorem czyli pół wieku w AGH. Kraków 2016, s. 153, 244
* [Skład Osobowy AGH … 1974/75]. Kraków 19, s. 32
* [Skład Osobowy AGH … 1974/75]. Kraków 1975, s. 32
* Wacławik J.: Kronika Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii 1919-2019. Kraków 2019, s. 134
* Wacławik J.: Kronika Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii 1919-2019. Kraków 2019, s. 134
* Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. [Oprac.] zespół aut. K. Pikoń (red. naczelny), A. Sokołowska (dyrektor projektu), K. Pikoń. Gliwice 2004, s. 361, [foto]
* Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. [Oprac.] zespół aut. K. Pikoń (red. naczelny), A. Sokołowska (dyrektor projektu), K. Pikoń. Gliwice 2004, s. 361, [foto]
* Złota kronika niezwykłego rocznika 1967-1973 : w 50. rocznicę immatrykulacji na Wydziale Górniczym Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie, Kraków, 30 czerwca 2017. Red. J. Kuśnierz. Kraków 2017, s. 82-92, [foto]
* Złota kronika niezwykłego rocznika 1967-1973 : w 50. rocznicę immatrykulacji na Wydziale Górniczym Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie, Kraków, 30 czerwca 2017. Red. J. Kuśnierz. Kraków 2017, s. 82-92, [foto]
==== Artykuły ====
*


==== Inne ====
==== Inne ====
Linia 85: Linia 72:


[[Category:Biogramy]]
[[Category:Biogramy]]


'''''<span style="color:red;">stan na dzień 26.02.2021</span>'''''
'''''<span style="color:red;">stan na dzień 26.02.2021</span>'''''

Aktualna wersja na dzień 09:20, 25 maj 2023

Maria Szymańska-Czaja
Maria Czaja.jpg
Nazwisko Szymańska-Czaja
Imię / imiona Maria
Tytuły / stanowiska Dr inż.
Data urodzenia 26 grudnia 1950
Miejsce urodzenia Turza


Dyscyplina/specjalności inżynieria i ochrona środowiska, badania właściwości materiałów drobnouziarnionych, utylizacja odpadów mineralnych i specjalnych, odpady komunalne
Wydział Wydział Górnictwa i Geoinżynierii


Odznaczenia i nagrody Srebrny Krzyż Zasługi, Medal Komisji Edukacji Narodowej

Dr inż. Maria Szymańska-Czaja (1950-)

Dyscyplina/specjalności: inżynieria i ochrona środowiska, badania właściwości materiałów drobnouziarnionych, utylizacja odpadów mineralnych i specjalnych, odpady komunalne

Nota biograficzna

Urodziła się 26 grudnia 1950 roku w Turzy koło Gorlic.

W 1968 roku uzyskała maturę w Liceum Ogólnokształcącym im. Marcina Kromera w Gorlicach.

W latach 1968-1974 studiowała na Wydziale Górniczym AGH, gdzie w 1974 roku uzyskała stopień magistra inżyniera i dyplom w specjalności „Przeróbka Kopalin Stałych”.

W kwietniu 1974 roku rozpoczęła pracę asystenta stażysty w Laboratorium Mikromerytyki Instytutu Przeróbki i Wykorzystania Surowców Mineralnych Wydziału Górniczego AGH.

W latach 1975-1976 uzupełniła swoje kompetencje naukowe i dydaktyczne kończąc Studia Podyplomowe z zakresu Pedagogiki Wyższego Szkolnictwa Technicznego i Studium Podyplomowe Przeróbki Kopalin.

W pracy naukowej specjalizowała się w analizach mikromery tycznych materiałów drobno uziarnionych.

W 1997 roku na podstawie pracy "Zależność powierzchni właściwej od innych własności geometrycznych materiałów drobno uziarnionych", napisanej pod kierunkiem prof. Kazimierza Sztaby uzyskała doktorat. Od 1998 roku była adiunktem.

Od 1 października 1999 roku po utworzeniu, na wydziale Górniczym, Katedry Ekologii Terenów Przemysłowych weszła w jej skład osobowy podejmując między innymi prowadzenie spraw dydaktyki.

W latach 2003-2010 była zastępcą kierownika Katedry ds. dydaktycznych. W Katedrze Ekologii Terenów Przemysłowych, a potem w Katedrze Inżynierii Środowiska i Przeróbki Surowców zajmowała się ochroną środowiska na terenach poprzemysłowych i gospodarką odpadami.

W 2008 roku przeszła na stanowisko starszego wykładowcy na Wydziale Górnictwa i Geoinżynierii.

W 2011 roku osiągając wiek emerytalny i została zatrudniona na 1/4 etatu do końca 2015 roku, następnie przeszła na emeryturę.

Autorka około 30 publikacji.

Od 1988 roku pracowała w Polskim Towarzystwie Przeróbki Kopalin, gdzie przez wiele lat była członkiem Komisji Rewizyjnej.

Członek Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Górnictwa, Polskiego Towarzystwa Przeróbki Kopalin

Prywatnie żona prof. Piotra Czai.

Odznaczenia i nagrody

Srebrny Krzyż Zasługi, Medal Komisji Edukacji Narodowej, wielokrotnie Nagroda Rektora AGH, Złoty Medal za Długoletnią Służbę

Bibliografia publikacji

https://badap.agh.edu.pl/autor/szymanska-czaja-maria-004305

Źródła do biogramu

Książki

  • Kronika i spis absolwentów Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica 1919-1979. T. 1. Pion górniczy. Kraków 1979, s. 157
  • Mazurkiewicz M.: Jak zostałem profesorem czyli pół wieku w AGH. Kraków 2016, s. 153, 244
  • [Skład Osobowy AGH … 1974/75]. Kraków 1975, s. 32
  • Wacławik J.: Kronika Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii 1919-2019. Kraków 2019, s. 134
  • Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. [Oprac.] zespół aut. K. Pikoń (red. naczelny), A. Sokołowska (dyrektor projektu), K. Pikoń. Gliwice 2004, s. 361, [foto]
  • Złota kronika niezwykłego rocznika 1967-1973 : w 50. rocznicę immatrykulacji na Wydziale Górniczym Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie, Kraków, 30 czerwca 2017. Red. J. Kuśnierz. Kraków 2017, s. 82-92, [foto]

Inne

  • Informacja od p. Piotra Czai - męża [inf. z dnia 24.02.2021]

stan na dzień 26.02.2021