Maria Ludwika Maj: Różnice pomiędzy wersjami

Z Historia AGH
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
 
(Nie pokazano 32 wersji utworzonych przez 2 użytkowników)
Linia 3: Linia 3:
 
|given-name=Maria Ludwika
 
|given-name=Maria Ludwika
 
|honorific-prefix=Dr hab. inż., prof. AGH
 
|honorific-prefix=Dr hab. inż., prof. AGH
 +
|image=Maria Maj.jpg
 +
|birth_date=20 września 1956
 +
|birth_place=Kraków
 +
|fields=metalurgia, materiałoznawstwo, inżynieria materiałowa, wytrzymałość materiałów, analiza naprężeń i odkształceń, analiza naprężeń własnych
 +
|function=Prodziekan Wydziału Odlewnictwa (2008-2012, 2012-2016)
 
|faculty=Wydział Odlewnictwa
 
|faculty=Wydział Odlewnictwa
}}
+
|awards=Srebrny Krzyż Zasługi, Medal Komisji Edukacji Narodowej
Dr hab. inż. prof. AGH '''Maria Ludwika Maj''' (1956-) '''<span style="color:red;">biogram będzie uzupełniony</span>'''
+
}}{{Funkcja
 +
|Stanowisko=Prodziekan
 +
|Jednostka=Wydział Odlewnictwa
 +
|Rok_od=2008
 +
|Rok_do=2012
 +
}}{{Funkcja
 +
|Stanowisko=Prodziekan
 +
|Jednostka=Wydział Odlewnictwa
 +
|Rok_od=2012
 +
|Rok_do=2016
 +
}}{{Funkcja}}
 +
Dr hab. inż., prof. AGH '''Maria Ludwika Maj''' (1956-)  
  
Dyscyplina/specjalności:
+
Dyscyplina/specjalności: metalurgia, materiałoznawstwo, inżynieria materiałowa, wytrzymałość materiałów, analiza naprężeń i odkształceń, analiza naprężeń własnych
  
 
== Nota biograficzna ==
 
== Nota biograficzna ==
Linia 13: Linia 29:
 
Urodziła się 20 września 1956 roku w Krakowie.
 
Urodziła się 20 września 1956 roku w Krakowie.
  
W latach 1975-1980 studiowała na Wydziale Metalurgicznym AGH. W 1980 roku na podstawie pracy „Kinetyka przemian przechłodzonego austenitu w stali Cr-Mo-V” uzyskała tytuł zawodowy magistra inżyniera. W latach 1980-1984 była słuchaczem Środowiskowego Studium Doktoranckiego przy Wydziale Metalurgii i Wydziale Technologii i Mechanizacji Odlewnictwa AGH.
+
W latach 1975-1980 studiowała na Wydziale Metalurgicznym AGH. W 1980 roku na podstawie pracy „Kinetyka przemian przechłodzonego austenitu w stali Cr-Mo-V” uzyskała tytuł zawodowy magistra inżyniera. W latach 1980-1984 była słuchaczem Środowiskowego Studium Doktoranckiego przy Wydziale Metalurgicznym i Wydziale Technologii i Mechanizacji Odlewnictwa AGH.
  
19 listopada 1984 roku na podstawie pracy „Kryteria wytrzymałości eksploatacyjnej odlewów żeliwnych w oparciu o właściwości mechaniczne tworzyw” napisanej pod kierunkiem prof. A. Kosowskiego uzyskała stopień doktora. Następnie w latach 1984-1985 była asystentem stażystą w Pracowni Konstrukcji Odlewów  [[Wydział Technologii i Mechanizacji Odlewnictwa|Wydziału Technologii i Mechanizacji Odlewnictwa]] AGH. W okresie - 1985-1988 - pracowała jako inżynier hutnik w Pracowni Konstrukcji Odlewów Wydziału Technologii i Mechanizacji Odlewnictwa, następnie w latach 1988-1995 była starszym specjalistą naukowo-technicznym w Pracowni Konstrukcji Odlewów Wydziału Technologii i Mechanizacji Odlewnictwa, a od 1992 roku Wydziału Odlewnictwa. W latach 1995- 2015 pracowała jako adiunkt w Katedrze Maszyn i Urządzeń odlewniczych Wydziału Odlewnictwa (obecnie Katedra Inżynierii Procesów Odlewniczych).
+
19 listopada 1984 roku na podstawie pracy „Kryteria wytrzymałości eksploatacyjnej odlewów żeliwnych w oparciu o właściwości mechaniczne tworzyw” napisanej pod kierunkiem prof. A. Kosowskiego uzyskała stopień doktora. Następnie w latach 1984-1985 była asystentem stażystą w Pracowni Konstrukcji Odlewów  [[Wydział Technologii i Mechanizacji Odlewnictwa|Wydziału Technologii i Mechanizacji Odlewnictwa]] AGH. W okresie - 1985-1988 - pracowała jako inżynier hutnik w Zakładzie Konstrukcji i Wytwarzania Form Odlewniczych Instytutu Technologii o Mechanizacji Odlewnictwa Wydziału Odlewnictwa, następnie w latach 1988-1995 była starszym specjalistą naukowo-technicznym w Pracowni Konstrukcji Odlewów Wydziału Technologii i Mechanizacji Odlewnictwa, a od 1992 roku Wydziału Odlewnictwa. W latach 1995- 2015 pracowała jako adiunkt w Katedrze Maszyn i Urządzeń odlewniczych Wydziału Odlewnictwa (obecnie Katedra Inżynierii Procesów Odlewniczych).
  
 
W 2013 roku na Wydziale Odlewnictwa AGH na podstawie pracy „Trwałość zmęczeniowa wybranych stopów odlewniczych” uzyskała stopień naukowy doktora habilitowanego.
 
W 2013 roku na Wydziale Odlewnictwa AGH na podstawie pracy „Trwałość zmęczeniowa wybranych stopów odlewniczych” uzyskała stopień naukowy doktora habilitowanego.
  
 
Od 2015 roku pracuje na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Katedrze Inżynierii Procesów Odlewniczych Wydziału Odlewnictwa.
 
Od 2015 roku pracuje na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Katedrze Inżynierii Procesów Odlewniczych Wydziału Odlewnictwa.
//////////////////////////////////////////////////
 
  
Szkolenia:
+
W latach 2008-2012, 2012-2016 pełniła funkcję prodziekana ds. studenckich Wydziału Odlewnictwa.
2002 VI Jesienna Szkoła Stereologiczna. Polskie Towarzystwo Stereologiczne Zakopane 16-18 grudnia 2002 r
+
Zastępca Kierownika [[Szkoła Ochrony i Inżynierii Środowiska im. Walerego Goetla|Szkoły Ochrony i Inżynierii Środowiska im. Walerego Goetla]] (2016-2020).
1996 Kurs z zakresu: Badania mechanicznych właściwości materiałów i konstrukcji, IPPT-PAN Warszawa, 4-6 grudnia 1996 r,
 
1994 dwutygodniowy staż „Ultradźwiękowe badania materiałów” – Ośrodek doskonalenia Kadr SIMP , IPPT-PAN w Warszawie, lipiec 1994,
 
 
  
AKTYWNOŚĆ NAUKOWA:
+
Autorka i współautorka ponad 120 prac naukowych. Współautorstwo 1 zgłoszenia patentowego i 1 patentu.
  
1. Działalność naukowa po uzyskaniu stopnia doktora i kontynuowana po uzyskaniu stopnia doktora habilitowanego ukierunkowana jest w następujących obszarach:
+
Udział w realizacji 41 prac naukowo–badawczych i 12 ekspertyz. Udział w realizacji 2 projektów badawczych.
  
• prace związane z określaniem sposobów konstruowania ciężkich odlewów i osprzętu mającego zastosowanie w hutnictwie,
+
Promotor, konsultant i recenzent prac magisterskich i inżynierskich.
• opracowanie konstrukcji i technologii, umożliwiających zastąpienie elementów kutych odlewami,
 
• prace prowadzące do znacznego zwiększenia trwałości elementów odlewanych, a także opracowywanie wytrzymałościowych podstaw projektowania beznaprężeniowych odlewów,
 
• badania nad poprawą konstrukcji elementów przenośników zgrzebłowych stosowanych w kopalniach, konstrukcji odlewanych korpusów urządzeń
 
• badanie naprężeń własnych w dużych odlewach metodami tensometrii oporowej (metoda nacinania przykrawędziowego, metoda Mathara) i elastooptycznej warstwy optycznie czynnej,
 
• wykorzystanie modelowania fizycznego i doświadczalnej analizy odkształceń i obliczeń numerycznych do kształtowania i wymiarowania odlewów obciążanych cieplnie,
 
• badanie właściwości mechanicznych tworzyw zarówno w temperaturze pokojowej, jak i podwyższonej,
 
• analiza trwałości zmęczeniowej poprzez badania w zakresie malej liczby cykli LCF i MLCF,
 
• Badania zmierzające do wiązania parametrów niskocyklowej próby zmęczeniowej MLCF i parametrów charakteryzujących strukturę materiału, szczególnie tworzyw odlewniczych (badania materiałograficzne)
 
2. Udział w konferencjach naukowych o zasięgu międzynarodowym, między innymi w 69 Światowym Kongresie Odlewnictwa w Chinach w roku 2010, 71 Światowym Kongresie Odlewniczym w Bilbao w roku 2014, 73 Światowym Kongresie Odlewniczym w Krakowie.
 
  
3. Opublikowanie 120 prac naukowych (jako autorka lub współautorka) w czasopismach i materiałach konferencyjnych
+
Członek Komisji Krajowych Ram Kwalifikacji i Komisji ds. kształcenia na Wydziale Odlewnictwa oraz w Uczelnianym Zespole, Jakości Kształcenia. Członek Jury „Diamenty” AGH ( 2008-2016).
  
4. Udział w realizacji 41 pracach naukowo–badawczych i 12 ekspertyz w tym:
+
W AGH pracowała w następujących gremiach jako przewodnicząca, m.in.: Wydziałowej Komisji ds. Nagród i odznaczeń – przewodnicząca (2008-2016), Wydziałowego Zespołu ds. praktyk przemysłowych, Rady Programowej Uczelnianej Bazy Przedmiotów Obieralnych - UBPO (2016-2020) oraz była członkiem: Uczelnianego Zespołu ds., Jakości Kształcenia (2008-2015), Rady Programowej Studiów Międzynarodowych AGH (2008-2016), Uczelnianej Komisja Dyscyplinarna dla Studentów AGH, Wydziałowej Komisja ds. Jakości Kształcenia (2008-2016), Wydziałowej Komisja ds. Krajowych Ram Kwalifikacji (2008-2016),
• Kierownictwo w dwóch projektach badawczych finansowanych przez MNiSW Nr 4 T08 B 006 25 (2003-2005) pt.: „Zastosowanie zmodyfikowanej niskocyklowej próby zmęczeniowej do wyznaczania właściwości mechanicznych żeliwa ADI w temperaturze podwyższonej i pokojowej”,
+
Komisji Wydziału Odlewnictwa ds. Egzaminów Inżynierskich (2011 r. – 2016).
• Nr NN507 295440 (2011-2013) pt.: „Trwałość zmęczeniowa w aspekcie właściwości mechanicznych tworzyw odlewniczych”,
 
• Kierownictwo prac badawczych: praca statutowa: nr 11.11.170.190 (2002-2004),  
 
nr 11.11.170.318, zad.10 (2014) oraz prace własne: nr 10.170.93, nr 10.170.220 (1996-1997), nr 10.10.170.54 (1998-1999), nr 10.10.170.345 (2008-2010), współwykonawca pracy statutowej: /zad.nr 10 (2013-nadal)
 
• Udział w realizacji 2 projektów badawczych, prowadzonych przez dr inż. B. Kalandyk Nr 4 T08 A 01322 pt.: Zależność umocnienia wysokowytrzymałych staliw od współdziałania procesów segregacji i wydzielania (2002-2004) oraz dr inż. M. Kawalec Nr 2011/01/D/ST8/06456 (2011-2014) pt.: Struktura i właściwości żeliwa z wydzieleniami kulek węglików VC.(rozdział 5)
 
  
5. Współautorstwo 1 zgłoszenia patentowego dotyczącego opracowania sposobu i urządzenia do otrzymywania wlewków z metali , stopów metali oraz żelazostopów i 1 patentu: P-15 8282. Urząd patentowy RP ”Wlewnica hutnicza”
+
Ponadto jest pełnomocnikiem Rektora ds. Przedmiotów Obieralnych (2016-2020), członek Rady Programowej Centrum e –Larning na okres kadencji władz w latach 2016-2020. Działalność w Komitecie organizacyjnym Congrés Mondial de Fonderie. Kraków 1991.
  
6. Uzyskane nagrody za działalność naukowo-badawczą:
+
Członkostwo w Organizacjach Naukowych i Stowarzyszeniach. Członek: STOP przy Wydziale Odlewnictwa AGH, Stowarzyszenia Wychowanków AGH przewodnicząca Wydziałowego koła, Sekcji Teorii Procesów Odlewniczych KM PAN, Komisji Odlewnictwa Oddziału PAN w Katowicach, Polskiego Towarzystwa Materałoznawczego (PTM), International Editorial Board of The Journal of Materials Education. Działalność w Fundacji "Odlewnictwo", od momentu jej założenia (była jednym z 17 współzałożycieli), wspierającej studentów Wydziału Odlewnictwa AGH. W latach 2003-2006 była w niej członkiem Komisji Rewizyjnej, od 2006 roku jest przewodniczącą.
• Nagroda Ministra Edukacji Narodowej zespołowa stopnia pierwszego z tytułu osiągnięć naukowych i postępu naukowo-technicznego za badania zmierzające do opracowania konstrukcji oraz wdrożenia nowej generacji płyt podwlewnicowych.
 
• Nagrodę Rektora indywidualną II stopnia za osiągnięcia naukowe, Kraków 2014.
 
• Srebrny Krzyż Zasługi 18 września 2001,
 
• Medal Komisji Edukacji Narodowej – 29 sierpnia 2011
 
•  Nagroda Rektora zespołową I stopnia za osiągnięcia dydaktyczne, Kraków 2015 r.
 
Aktywność dydaktyczno-organizacyjna:
 
  
1. Promotor trzech prac magisterskich, konsultant czterech prac magisterskich i trzech inżynierskich, recenzent dwóch prac magisterskich i dwóch prac inżynierskich.
+
Udział w konferencjach naukowych o zasięgu międzynarodowym, m.in.: w 69 Światowym Kongresie Odlewnictwa w Chinach 2010, 71 Światowym Kongresie Odlewniczym w Bilbao w 2014, 73 Światowym Kongresie Odlewniczym w Krakowie 2018.
2. Członek Komisji Krajowych Ram Kwalifikacji i Komisji ds. kształcenia na Wydziale Odlewnictwa oraz w Uczelnianym Zespole, Jakości Kształcenia.
 
3. Członek Jury „Diamenty” AGH ( 2008-2016),
 
4. Prowadzenie wykładów, laboratoriów oraz zajęć projektowych z następujących przedmiotów:
 
Wykłady:
 
• Konstrukcja odlewów,
 
• Podstawy konstrukcji odlewów,
 
• Techniki wytwarzania,
 
• Mechanika i wytrzymałość materiałów,
 
• Teoria sprężystości i plastyczności,
 
• Doświadczalna weryfikacja tworzyw i konstrukcji odlewanych,
 
• Zasady kształtowania wytrzymałościowego odlewów,
 
• Podstawy konstrukcji maszyn.
 
Zajęcia laboratoryjne oraz projektowe
 
• Konstrukcja odlewów,
 
• Podstawy konstrukcji odlewów,
 
• Maszyny i urządzenia odlewnicze,
 
• Mechanika i wytrzymałość materiałów,
 
• Teoria sprężystości i plastyczności,
 
• Zasady kształtowania wytrzymałościowego odlewów,
 
• Podstawy konstrukcji maszyn.
 
  
5. W latach 2008-2012, 2012-2016 pełnienie funkcji prodziekana ds. studenckich na WO-AGH.
+
Jej działalność naukowa koncentruje się w następujących obszarach: prace związane z określaniem sposobów konstruowania ciężkich odlewów i osprzętu mającego zastosowanie w hutnictwie, opracowanie konstrukcji i technologii, umożliwiających zastąpienie elementów kutych odlewami, prace prowadzące do znacznego zwiększenia trwałości elementów odlewanych, a także opracowywanie wytrzymałościowych podstaw projektowania beznaprężeniowych odlewów, badania nad poprawą konstrukcji elementów przenośników zgrzebłowych stosowanych w kopalniach, konstrukcji odlewanych korpusów urządzeń, badanie naprężeń własnych w dużych odlewach metodami tensometrii oporowej (metoda nacinania przykrawędziowego, metoda Mathara) i elastooptycznej warstwy optycznie czynnej, wykorzystanie modelowania fizycznego i doświadczalnej analizy odkształceń i obliczeń numerycznych do kształtowania i wymiarowania odlewów obciążanych cieplnie, badanie właściwości mechanicznych tworzyw zarówno w temperaturze pokojowej, jak i podwyższonej, analiza trwałości zmęczeniowej poprzez badania w zakresie malej liczby cykli LCF i MLCF, badania zmierzające do wiązania parametrów niskocyklowej próby zmęczeniowej MLCF i parametrów charakteryzujących strukturę materiału, szczególnie tworzyw odlewniczych (badania materiałograficzne).
6. Wydziałowa Komisja ds. Nagród i odznaczeń – przewodnicząca (2008-2016)
 
7. Uczelniany Zespół ds., Jakości Kształcenia – członek (2008-2015),
 
8. Rada Programowa Studiów Międzynarodowych AGH – członek (2008-2016),
 
9. Uczelniana Komisja Dyscyplinarna dla studentów AGH – przewodnicząca, w poprzedniej kadencji członek,
 
10. Wydziałowa Komisja ds. Jakości Kształcenia – członek (2008-2016),
 
11. Działalność w Komitecie organizacyjnym Congrés Mondial de Fonderie. Kraków 1991,
 
12. Wydziałowa Komisja ds. Krajowych Ram Kwalifikacji – członek (2008-2016)
 
13. Członek Komisji Wydziału Odlewnictwa ds. Egzaminów Inżynierskich (2011 r. – 2016),
 
14. Przewodnicząca Wydziałowego Zespołu ds. praktyk przemysłowych,
 
15. Przewodnicząca Rady Programowej Uczelnianej Bazy Przedmiotów Obieralnych (UBPO na okres kadencji władz w latach 2016-20120)
 
16. Pełnomocnik Rektora ds. Przedmiotów Obieralnych na okres kadencji władz w latach 2016-2020,
 
17. Członek Rady Programowej Centrum e –Larning na okres kadencji władz w latach 2016-2020.
 
18. Zastępca Kierownika Szkoły Zastępca Kierownika Szkoły Ochrony i Inżynierii Środowiska im. Walerego Goetla
 
 
 
Członkostwo w Organizacjach Naukowych i Stowarzyszeniach
 
 
 
1. Członek STOP – przy Wydziale Odlewnictwa AGH.
 
2. Członek Stowarzyszenia Wychowanków AGH – przewodnicząca Wydziałowego koła.
 
3. Członek Sekcji Teorii Procesów Odlewniczych KM PAN.
 
4. Członek Komisji Odlewnictwa Oddziału PAN w Katowicach.
 
5. Działalność w Fundacji "Odlewnictwo", od momentu jej założenia (byłam jednym z 17 współzałożycieli) wspierającej studentów Wydziału Odlewnictwa AGH. W latach 2003-2006 byłam członkiem Komisji rewizyjnej, a on od 2006 roku, aż do chwili obecnej pełnię funkcję Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej.
 
6. Członek Polskiego Towarzystwa Materałoznawczego (PTM),
 
7. Członek International Editorial Board of The Journal of Materials Education.
 
  
 +
==== Odznaczenia i nagrody ====
  
 
+
Srebrny Krzyż Zasługi, Medal Komisji Edukacji Narodowej, Nagroda Ministra Edukacji Narodowej – zespołowa pierwszego stopnia, Nagrody Rektora  AGH.
 
 
///////////////////////
 
==== Odznaczenia i nagrody ====
 
  
 
==== Bibliografia publikacji ====
 
==== Bibliografia publikacji ====
 +
https://bpp.agh.edu.pl/autor/maj-maria-03158
  
 
== Źródła do biogramu ==
 
== Źródła do biogramu ==
Linia 121: Linia 70:
 
==== Książki ====
 
==== Książki ====
  
*
+
* Banaś M.: Rys 25-letniej historii i działalności Szkoły Ochrony i Inżynierii Środowiska im. Walerego Goetla w AGH. W: XXV lat Szkoły Ochrony i Inżynierii Środowiska im. Walerego Goetla. Kraków 2017, s. 5-43, [foto] (Monografia Szkoły Ochrony i Inżynierii Środowiska im. Walerego Goetla ; nr 3)
 
+
* [Skład Osobowy AGH … 1986/87]. Kraków 1986, s. 111
==== Artykuły ====
+
* Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. [Oprac.] zespół aut. K. Pikoń (red. naczelny), A. Sokołowska (dyrektor projektu), K. Pikoń. Gliwice 2004, s. 214
 
 
*
 
  
 
==== Inne ====
 
==== Inne ====
 +
* Informacje od dr. hab. inż. Marii Maj
 +
* Skład osobowy Szkoły Ochrony i Inżynierii Środowiska - AGH. Kadencja: 30 września 2016 r. - 31 października 2020 r.[foto]. [online] [przeglądany 21.02.2019]. Dostępny w:http://szkola.imir.agh.edu.pl/index.php?n0=szkola&n1=sklad
  
*
+
{{DEFAULTSORT:Maj, Maria Ludwika}}
 
 
{{DEFAULTSORT:Nazwisko, Imię}}
 
  
 
[[Category:Biogramy]]
 
[[Category:Biogramy]]
  
 
+
'''''<span style="color:red;">stan na dzień 26.02.2019</span>'''''
'''''<span style="color:red;">stan na dzień 22.02.2019</span>'''''
 
 
 
 
 
 
 
 
 
'''''<span style="color:red;">stan na dzień 19.06.2017</span>'''''
 

Aktualna wersja na dzień 14:02, 3 kwi 2019

Maria Ludwika Maj
Maria Maj.jpg
Nazwisko Maj
Imię / imiona Maria Ludwika
Tytuły / stanowiska Dr hab. inż., prof. AGH
Data urodzenia 20 września 1956
Miejsce urodzenia Kraków


Dyscyplina/specjalności metalurgia, materiałoznawstwo, inżynieria materiałowa, wytrzymałość materiałów, analiza naprężeń i odkształceń, analiza naprężeń własnych
Pełnione funkcje Prodziekan Wydziału Odlewnictwa (2008-2012, 2012-2016)
Wydział Wydział Odlewnictwa


Odznaczenia i nagrody Srebrny Krzyż Zasługi, Medal Komisji Edukacji Narodowej
FunkcjeGdzieoddo
ProdziekanWydział Odlewnictwa20082012
ProdziekanWydział Odlewnictwa20122016

Dr hab. inż., prof. AGH Maria Ludwika Maj (1956-)

Dyscyplina/specjalności: metalurgia, materiałoznawstwo, inżynieria materiałowa, wytrzymałość materiałów, analiza naprężeń i odkształceń, analiza naprężeń własnych

Nota biograficzna

Urodziła się 20 września 1956 roku w Krakowie.

W latach 1975-1980 studiowała na Wydziale Metalurgicznym AGH. W 1980 roku na podstawie pracy „Kinetyka przemian przechłodzonego austenitu w stali Cr-Mo-V” uzyskała tytuł zawodowy magistra inżyniera. W latach 1980-1984 była słuchaczem Środowiskowego Studium Doktoranckiego przy Wydziale Metalurgicznym i Wydziale Technologii i Mechanizacji Odlewnictwa AGH.

19 listopada 1984 roku na podstawie pracy „Kryteria wytrzymałości eksploatacyjnej odlewów żeliwnych w oparciu o właściwości mechaniczne tworzyw” napisanej pod kierunkiem prof. A. Kosowskiego uzyskała stopień doktora. Następnie w latach 1984-1985 była asystentem stażystą w Pracowni Konstrukcji Odlewów Wydziału Technologii i Mechanizacji Odlewnictwa AGH. W okresie - 1985-1988 - pracowała jako inżynier hutnik w Zakładzie Konstrukcji i Wytwarzania Form Odlewniczych Instytutu Technologii o Mechanizacji Odlewnictwa Wydziału Odlewnictwa, następnie w latach 1988-1995 była starszym specjalistą naukowo-technicznym w Pracowni Konstrukcji Odlewów Wydziału Technologii i Mechanizacji Odlewnictwa, a od 1992 roku Wydziału Odlewnictwa. W latach 1995- 2015 pracowała jako adiunkt w Katedrze Maszyn i Urządzeń odlewniczych Wydziału Odlewnictwa (obecnie Katedra Inżynierii Procesów Odlewniczych).

W 2013 roku na Wydziale Odlewnictwa AGH na podstawie pracy „Trwałość zmęczeniowa wybranych stopów odlewniczych” uzyskała stopień naukowy doktora habilitowanego.

Od 2015 roku pracuje na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Katedrze Inżynierii Procesów Odlewniczych Wydziału Odlewnictwa.

W latach 2008-2012, 2012-2016 pełniła funkcję prodziekana ds. studenckich Wydziału Odlewnictwa. Zastępca Kierownika Szkoły Ochrony i Inżynierii Środowiska im. Walerego Goetla (2016-2020).

Autorka i współautorka ponad 120 prac naukowych. Współautorstwo 1 zgłoszenia patentowego i 1 patentu.

Udział w realizacji 41 prac naukowo–badawczych i 12 ekspertyz. Udział w realizacji 2 projektów badawczych.

Promotor, konsultant i recenzent prac magisterskich i inżynierskich.

Członek Komisji Krajowych Ram Kwalifikacji i Komisji ds. kształcenia na Wydziale Odlewnictwa oraz w Uczelnianym Zespole, Jakości Kształcenia. Członek Jury „Diamenty” AGH ( 2008-2016).

W AGH pracowała w następujących gremiach jako przewodnicząca, m.in.: Wydziałowej Komisji ds. Nagród i odznaczeń – przewodnicząca (2008-2016), Wydziałowego Zespołu ds. praktyk przemysłowych, Rady Programowej Uczelnianej Bazy Przedmiotów Obieralnych - UBPO (2016-2020) oraz była członkiem: Uczelnianego Zespołu ds., Jakości Kształcenia (2008-2015), Rady Programowej Studiów Międzynarodowych AGH (2008-2016), Uczelnianej Komisja Dyscyplinarna dla Studentów AGH, Wydziałowej Komisja ds. Jakości Kształcenia (2008-2016), Wydziałowej Komisja ds. Krajowych Ram Kwalifikacji (2008-2016), Komisji Wydziału Odlewnictwa ds. Egzaminów Inżynierskich (2011 r. – 2016).

Ponadto jest pełnomocnikiem Rektora ds. Przedmiotów Obieralnych (2016-2020), członek Rady Programowej Centrum e –Larning na okres kadencji władz w latach 2016-2020. Działalność w Komitecie organizacyjnym Congrés Mondial de Fonderie. Kraków 1991.

Członkostwo w Organizacjach Naukowych i Stowarzyszeniach. Członek: STOP – przy Wydziale Odlewnictwa AGH, Stowarzyszenia Wychowanków AGH – przewodnicząca Wydziałowego koła, Sekcji Teorii Procesów Odlewniczych KM PAN, Komisji Odlewnictwa Oddziału PAN w Katowicach, Polskiego Towarzystwa Materałoznawczego (PTM), International Editorial Board of The Journal of Materials Education. Działalność w Fundacji "Odlewnictwo", od momentu jej założenia (była jednym z 17 współzałożycieli), wspierającej studentów Wydziału Odlewnictwa AGH. W latach 2003-2006 była w niej członkiem Komisji Rewizyjnej, od 2006 roku jest przewodniczącą.

Udział w konferencjach naukowych o zasięgu międzynarodowym, m.in.: w 69 Światowym Kongresie Odlewnictwa w Chinach 2010, 71 Światowym Kongresie Odlewniczym w Bilbao w 2014, 73 Światowym Kongresie Odlewniczym w Krakowie 2018.

Jej działalność naukowa koncentruje się w następujących obszarach: prace związane z określaniem sposobów konstruowania ciężkich odlewów i osprzętu mającego zastosowanie w hutnictwie, opracowanie konstrukcji i technologii, umożliwiających zastąpienie elementów kutych odlewami, prace prowadzące do znacznego zwiększenia trwałości elementów odlewanych, a także opracowywanie wytrzymałościowych podstaw projektowania beznaprężeniowych odlewów, badania nad poprawą konstrukcji elementów przenośników zgrzebłowych stosowanych w kopalniach, konstrukcji odlewanych korpusów urządzeń, badanie naprężeń własnych w dużych odlewach metodami tensometrii oporowej (metoda nacinania przykrawędziowego, metoda Mathara) i elastooptycznej warstwy optycznie czynnej, wykorzystanie modelowania fizycznego i doświadczalnej analizy odkształceń i obliczeń numerycznych do kształtowania i wymiarowania odlewów obciążanych cieplnie, badanie właściwości mechanicznych tworzyw zarówno w temperaturze pokojowej, jak i podwyższonej, analiza trwałości zmęczeniowej poprzez badania w zakresie malej liczby cykli LCF i MLCF, badania zmierzające do wiązania parametrów niskocyklowej próby zmęczeniowej MLCF i parametrów charakteryzujących strukturę materiału, szczególnie tworzyw odlewniczych (badania materiałograficzne).

Odznaczenia i nagrody

Srebrny Krzyż Zasługi, Medal Komisji Edukacji Narodowej, Nagroda Ministra Edukacji Narodowej – zespołowa pierwszego stopnia, Nagrody Rektora AGH.

Bibliografia publikacji

https://bpp.agh.edu.pl/autor/maj-maria-03158

Źródła do biogramu

Książki

  • Banaś M.: Rys 25-letniej historii i działalności Szkoły Ochrony i Inżynierii Środowiska im. Walerego Goetla w AGH. W: XXV lat Szkoły Ochrony i Inżynierii Środowiska im. Walerego Goetla. Kraków 2017, s. 5-43, [foto] (Monografia Szkoły Ochrony i Inżynierii Środowiska im. Walerego Goetla ; nr 3)
  • [Skład Osobowy AGH … 1986/87]. Kraków 1986, s. 111
  • Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. [Oprac.] zespół aut. K. Pikoń (red. naczelny), A. Sokołowska (dyrektor projektu), K. Pikoń. Gliwice 2004, s. 214

Inne

stan na dzień 26.02.2019