Maria Ludwika Maj: Różnice pomiędzy wersjami

Z Historia AGH
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Linia 51: Linia 51:
 
Komisji Wydziału Odlewnictwa ds. Egzaminów Inżynierskich (2011 r. – 2016).
 
Komisji Wydziału Odlewnictwa ds. Egzaminów Inżynierskich (2011 r. – 2016).
  
Ponadto jest pełnomocnikiem Rektora ds. Przedmiotów Obieralnych na okres kadencji władz w latach 2016-2020, członek Rady Programowej Centrum e –Larning na okres kadencji władz w latach 2016-2020. Działalność w Komitecie organizacyjnym Congrés Mondial de Fonderie. Kraków 1991.
+
Ponadto jest pełnomocnikiem Rektora ds. Przedmiotów Obieralnych (2016-2020), członek Rady Programowej Centrum e –Larning na okres kadencji władz w latach 2016-2020. Działalność w Komitecie organizacyjnym Congrés Mondial de Fonderie. Kraków 1991.
  
  

Wersja z 14:11, 22 lut 2019

Maria Ludwika Maj
Maria Maj.jpg
Nazwisko Maj
Imię / imiona Maria Ludwika
Tytuły / stanowiska Dr hab. inż., prof. AGH
Pełnione funkcje Prodziekan Wydziału Odlewnictwa (2008-2012, 2012-2016)
Wydział Wydział Odlewnictwa


Odznaczenia i nagrody Srebrny Krzyż Zasługi, Medal Komisji Edukacji Narodowej
FunkcjeGdzieoddo
ProdziekanWydział Odlewnictwa20082012
ProdziekanWydział Odlewnictwa20122016Dr hab. inż. prof. AGH Maria Ludwika Maj (1956-) biogram będzie uzupełniony

Dyscyplina/specjalności:

Nota biograficzna

Urodziła się 20 września 1956 roku w Krakowie.

W latach 1975-1980 studiowała na Wydziale Metalurgicznym AGH. W 1980 roku na podstawie pracy „Kinetyka przemian przechłodzonego austenitu w stali Cr-Mo-V” uzyskała tytuł zawodowy magistra inżyniera. W latach 1980-1984 była słuchaczem Środowiskowego Studium Doktoranckiego przy Wydziale Metalurgicznym i Wydziale Technologii i Mechanizacji Odlewnictwa AGH.

19 listopada 1984 roku na podstawie pracy „Kryteria wytrzymałości eksploatacyjnej odlewów żeliwnych w oparciu o właściwości mechaniczne tworzyw” napisanej pod kierunkiem prof. A. Kosowskiego uzyskała stopień doktora. Następnie w latach 1984-1985 była asystentem stażystą w Pracowni Konstrukcji Odlewów Wydziału Technologii i Mechanizacji Odlewnictwa AGH. W okresie - 1985-1988 - pracowała jako inżynier hutnik w Pracowni Konstrukcji Odlewów Wydziału Technologii i Mechanizacji Odlewnictwa, następnie w latach 1988-1995 była starszym specjalistą naukowo-technicznym w Pracowni Konstrukcji Odlewów Wydziału Technologii i Mechanizacji Odlewnictwa, a od 1992 roku Wydziału Odlewnictwa. W latach 1995- 2015 pracowała jako adiunkt w Katedrze Maszyn i Urządzeń odlewniczych Wydziału Odlewnictwa (obecnie Katedra Inżynierii Procesów Odlewniczych).

W 2013 roku na Wydziale Odlewnictwa AGH na podstawie pracy „Trwałość zmęczeniowa wybranych stopów odlewniczych” uzyskała stopień naukowy doktora habilitowanego.

Od 2015 roku pracuje na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Katedrze Inżynierii Procesów Odlewniczych Wydziału Odlewnictwa.

W latach 2008-2012, 2012-2016 pełniła funkcję prodziekana ds. studenckich Wydziału Odlewnictwa. Zastępca Kierownika Szkoły Ochrony i Inżynierii Środowiska im. Walerego Goetla (2016-2020).

Autorka i współautorka ponad 120 prac naukowych. Współautorstwo 1 zgłoszenia patentowego i 1 patentu.


Udział w realizacji 41 prac naukowo–badawczych i 12 ekspertyz.

Promotor trzech prac magisterskich, konsultant czterech prac magisterskich i trzech inżynierskich, recenzent dwóch prac magisterskich i dwóch prac inżynierskich. Członek Komisji Krajowych Ram Kwalifikacji i Komisji ds. kształcenia na Wydziale Odlewnictwa oraz w Uczelnianym Zespole, Jakości Kształcenia. Członek Jury „Diamenty” AGH ( 2008-2016).


W AGH pracowała w następujących gremiach jako przewodnicząca, m.in.: Wydziałowej Komisji ds. Nagród i odznaczeń – przewodnicząca (2008-2016), Wydziałowego Zespołu ds. praktyk przemysłowych, Rady Programowej Uczelnianej Bazy Przedmiotów Obieralnych - UBPO (2016-2020) oraz była członkiem: Uczelnianego Zespółu ds., Jakości Kształcenia (2008-2015), Rady Programowej Studiów Międzynarodowych AGH (2008-2016), Uczelnianej Komisja Dyscyplinarna dla Studentów AGH, Wydziałowej Komisja ds. Jakości Kształcenia (2008-2016), Wydziałowej Komisja ds. Krajowych Ram Kwalifikacji (2008-2016), Komisji Wydziału Odlewnictwa ds. Egzaminów Inżynierskich (2011 r. – 2016).

Ponadto jest pełnomocnikiem Rektora ds. Przedmiotów Obieralnych (2016-2020), członek Rady Programowej Centrum e –Larning na okres kadencji władz w latach 2016-2020. Działalność w Komitecie organizacyjnym Congrés Mondial de Fonderie. Kraków 1991.

Członkostwo w Organizacjach Naukowych i Stowarzyszeniach. Członek: STOP – przy Wydziale Odlewnictwa AGH, Stowarzyszenia Wychowanków AGH – przewodnicząca Wydziałowego koła, Sekcji Teorii Procesów Odlewniczych KM PAN, Komisji Odlewnictwa Oddziału PAN w Katowicach, Polskiego Towarzystwa Materałoznawczego (PTM), International Editorial Board of The Journal of Materials Education. Działalność w Fundacji "Odlewnictwo", od momentu jej założenia (była jednym z 17 współzałożycieli) wspierającej studentów Wydziału Odlewnictwa AGH. W latach 2003-2006 była członkiem Komisji rewizyjnej, a on od 2006 roku, aż do chwili obecnej pełni funkcję Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej.


//////////////////////////////////////////////////

Szkolenia: Staż „Ultradźwiękowe badania materiałów” – Ośrodek Doskonalenia Kadr SIMP , IPPT-PAN w Warszawie, 1994. Kurs z zakresu: Badania mechanicznych właściwości materiałów i konstrukcji, IPPT-PAN Warszawa, 1996. VI Jesienna Szkoła Stereologiczna. Polskie Towarzystwo Stereologiczne Zakopane, 2002.


Udział w konferencjach naukowych o zasięgu międzynarodowym, m.in.: w 69 Światowym Kongresie Odlewnictwa w Chinach 2010, 71 Światowym Kongresie Odlewniczym w Bilbao w 2014, 73 Światowym Kongresie Odlewniczym w Krakowie 2018.

Działalność naukowa ukierunkowana jest w następujących obszarach:

prace związane z określaniem sposobów konstruowania ciężkich odlewów i osprzętu mającego zastosowanie w hutnictwie,

opracowanie konstrukcji i technologii, umożliwiających zastąpienie elementów kutych odlewami, • prace prowadzące do znacznego zwiększenia trwałości elementów odlewanych, a także opracowywanie wytrzymałościowych podstaw projektowania beznaprężeniowych odlewów, • badania nad poprawą konstrukcji elementów przenośników zgrzebłowych stosowanych w kopalniach, konstrukcji odlewanych korpusów urządzeń • badanie naprężeń własnych w dużych odlewach metodami tensometrii oporowej (metoda nacinania przykrawędziowego, metoda Mathara) i elastooptycznej warstwy optycznie czynnej, • wykorzystanie modelowania fizycznego i doświadczalnej analizy odkształceń i obliczeń numerycznych do kształtowania i wymiarowania odlewów obciążanych cieplnie, • badanie właściwości mechanicznych tworzyw zarówno w temperaturze pokojowej, jak i podwyższonej, • analiza trwałości zmęczeniowej poprzez badania w zakresie malej liczby cykli LCF i MLCF, • Badania zmierzające do wiązania parametrów niskocyklowej próby zmęczeniowej MLCF i parametrów charakteryzujących strukturę materiału, szczególnie tworzyw odlewniczych (badania materiałograficzne)4. Prowadzenie wykładów, laboratoriów oraz zajęć projektowych z następujących przedmiotów: 4. Udział w realizacji 41 pracach naukowo–badawczych i 12 ekspertyz w tym: • Kierownictwo w dwóch projektach badawczych finansowanych przez MNiSW Nr 4 T08 B 006 25 (2003-2005) pt.: „Zastosowanie zmodyfikowanej niskocyklowej próby zmęczeniowej do wyznaczania właściwości mechanicznych żeliwa ADI w temperaturze podwyższonej i pokojowej”, • Nr NN507 295440 (2011-2013) pt.: „Trwałość zmęczeniowa w aspekcie właściwości mechanicznych tworzyw odlewniczych”, • Kierownictwo prac badawczych: praca statutowa: nr 11.11.170.190 (2002-2004), nr 11.11.170.318, zad.10 (2014) oraz prace własne: nr 10.170.93, nr 10.170.220 (1996-1997), nr 10.10.170.54 (1998-1999), nr 10.10.170.345 (2008-2010), współwykonawca pracy statutowej: /zad.nr 10 (2013-nadal) • Udział w realizacji 2 projektów badawczych, prowadzonych przez dr inż. B. Kalandyk Nr 4 T08 A 01322 pt.: Zależność umocnienia wysokowytrzymałych staliw od współdziałania procesów segregacji i wydzielania (2002-2004) oraz dr inż. M. Kawalec Nr 2011/01/D/ST8/06456 (2011-2014) pt.: Struktura i właściwości żeliwa z wydzieleniami kulek węglików VC.(rozdział 5)

5. Współautorstwo 1 zgłoszenia patentowego dotyczącego opracowania sposobu i urządzenia do otrzymywania wlewków z metali , stopów metali oraz żelazostopów i 1 patentu: P-15 8282. Urząd patentowy RP ”Wlewnica hutnicza”


Wykłady:

///////////////////////

Odznaczenia i nagrody

Srebrny Krzyż Zasługi, Medal Komisji Edukacji Narodowej, Nagroda Ministra Edukacji Narodowej – zespołowa pierwszego stopnia, Nagrody Rektora AGH.


Bibliografia publikacji

Źródła do biogramu

Książki

  • Banaś M.: Rys 25-letniej historii i działalności Szkoły Ochrony i Inżynierii Środowiska im. Walerego Goetla w AGH. W: XXV lat Szkoły Ochrony i Inżynierii Środowiska im. Walerego Goetla. Kraków 2017, s. 5-43, [foto] (Monografia Szkoły Ochrony i Inżynierii Środowiska im. Walerego Goetla ; nr 3)
  • Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. [Oprac.] zespół aut. K. Pikoń (red. naczelny), A. Sokołowska (dyrektor projektu), K. Pikoń. Gliwice 2004, s. 214

Artykuły

Inne


stan na dzień 22.02.2019stan na dzień 19.06.2017