Maria Kuszowa-Służewska

Z Historia AGH
Maria Kuszowa-Służewska
[[File:{{{image}}}|thumb|center|300px]]
Nazwisko Kuszowa-Służewska
Imię / imiona Maria


Data urodzenia 2 września 1872
Miejsce urodzenia Łańcut
Data śmierci ?Jednostka pozawydziałowa Biblioteka Główna


Maria Kuszowa-Służewska (1872–?)

Nota biograficzna

Urodziła się 2 września 1872 roku w Łańcucie. Data śmierci nieznana.

Podczas I wojny światowej działaczka i wiceprzewodnicząca tarnowskiego koła Ligi Kobiet Galicji i Śląska, m.in. zainicjowała akcję pomocy dla dzieci przebywających w obozie w Choceniu w Czechach. Udzielała się również w sekcji oświatowej koła tarnowskiego Ligi oraz koordynowała akcję porządkowania cmentarza legionistów w Łowczówku. Równolegle działała w Komitecie Diecezjalnym i Parafialnym w Tarnowie Książęco-Biskupiego Komitetu Pomocy dla Dotkniętych Klęską Wojny. W latach 1916–1917 członkini Naczelnego Zarządu Ligi Kobiet. Należała do grona działaczek które opuściły LKGiŚ i w listopadzie 1917 roku założyły Towarzystwo Pracy Narodowej Kobiet. Społecznie prowadziła bibliotekę publiczną Towarzystwa Szkoły Ludowej w Tarnowie. Po śmierci męża - Karola Kusza, dyrektora dyrektora Kasy Oszczędnościowej i członka rady miejskiej w Tarnowie - w 1918 roku przeniosła się do Krakowa.

Ukończyła na UJ dwuletni kurs bibliotekarski, obejmujący oprócz wiadomości teoretycznych, katalogowanie książek oraz administrowanie biblioteką. Zdobyte wykształcenie uprawniało ją do objęcia posady bibliotekarza w wyższych uczelniach. W 1921 roku uczestniczyła w porządkowaniu zbiorów biblioteki Katedry Mineralogii UJ.

Pracę w Bibliotece Akademii Górniczej rozpoczęła 1 stycznia 1922 roku, zajmując początkowo stanowisko pomocnika bibliotekarza, a od 1 stycznia 1923 roku została zatrudniona jako kontraktowa asystentka biblioteczna. Tuż po objęciu posady zapoznała się z najlepiej funkcjonującymi w latach 20. bibliotekami technicznymi, zwiedzając m.in. Bibliotekę Politechniki Lwowskiej oraz Bibliotekę Stowarzyszenia Techników w Warszawie. Dodatkowo w 1929 roku odwiedziła kilka bibliotek warszawskich, aby poznać najnowsze rodzaje wyposażenia bibliotecznego, co wiązało się z przeprowadzą Biblioteki AG do nowej siedziby. Z własnej inicjatywy uruchomiła wymianę wydawnictw (polską i zagraniczną), przyczyniając się w dużym stopniu do znacznego powiększenia księgozbioru. Odeszła z pracy ze względu na zły stan zdrowia 31 października 1932 roku.

Uczestniczka I Zjazdu Bibliotekarzy Polskich we Lwowie w dniach 26-29 maja 1928 roku.

Odznaczenia i nagrody

Medal Dziesięciolecia Odzyskania Niepodległości

Źródła do biogramu

Książki

  • Krawczyk J., Janczak B., Dudziak-Kowalska M.: Bibliotekarze w dziewięćdziesięcioleciu Akademii Górniczo-Hutniczej. Kraków 2009, s. 71

Artykuły

  • Krawczyk J.: Spiridon Vukadinowicz. Przyczynek do dziejów kształcenia bibliotekarzy na Uniwersytecie Jagiellońskim w latach 1920–1923. Roczniki Biblioteczne 2010, R. 54, s. 171–172

Inne