Maria Czuj (Czujowa)

Z Historia AGH
Wersja z dnia 10:50, 9 sty 2020 autorstwa AnnaChadaj (dyskusja | edycje) (Utworzono nową stronę "{{Infobox scientist |family-name=Czuj |given-name=Maria |honorific-prefix=mgr |birth_date=29 kwietnia 1932 |birth_place=Czarnochowice |death_date=6 listopada 2018 |death...")
(różn.) ← poprzednia wersja | przejdź do aktualnej wersji (różn.) | następna wersja → (różn.)
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Maria Czuj (Czujowa)
[[File:{{{image}}}|thumb|center|300px]]
Nazwisko Czuj
Imię / imiona Maria
Tytuły / stanowiska mgr
Data urodzenia 29 kwietnia 1932
Miejsce urodzenia Czarnochowice
Data śmierci 6 listopada 2018
Miejsce śmierci Kraków
Pełnione funkcje Kierownik Oddziału Informacji Naukowej (1984-1997)
Jednostka pozawydziałowa Biblioteka GłównaMgr Maria Czuj (1933-2018)

Nota biograficzna

Urodziła się 29 kwietnia 1932 roku w Czarnochowicach (gmina Wieliczka). Zmarła 6 listopada 2018 roku w Krakowie. Pochowana na cmentarzu parafialnym w rodzinnym grobie w Borzęcinie.

W 1953 roku ukończyła dwuletnie Liceum Bibliotekarskie i znalazła zatrudnienie w Bibliotece Domu Kultury Budowlanych w Nowej Hucie, najpierw na stanowisku instruktora, następnie (od 1954 r.) - kierownika biblioteki.

W 1957 roku rozpoczęła zaoczne studia wyższe na Uniwersytecie Wrocławskim na Wydziale Filologicznym i kierunku bibliotekoznawstwo, które ukończyła 27 czerwca 1963 r. przedstawiając pracę magisterską Drukarstwo brzeskie do XVIII w. włącznie napisaną pod kierunkiem prof. Bronisława Kocowskiego.

W 1966 roku zdała egzamin przed Komisją Egzaminacyjną dla Bibliotekarzy Dyplomowanych przy Ministerstwie Szkolnictwa Wyższego, co zaowocowało uzyskaniem uprawnień bibliotekarza dyplomowanego. 1 stycznia 1969 r.. została powołana na stanowisko kustosza dyplomowanego a od 1 lutego 1973 r. - starszego kustosza dyplomowanego.

1 X 1957 roku rozpoczęła pracę w Bibliotece Głównej Akademii Górniczo-Hutniczej gdzie miała okazję poznać pracę prawie wszystkich oddziałów, pracowała bowiem w Oddziale Opracowania Zbiorów Zwartych i Ciągłych, w Oddziale Udostępniania, Oddziale Zbiorów Specjalnych oraz Oddziale Gromadzenia. W 1964 r. przeszła z Oddziału Gromadzenia do Oddziału Informacji Naukowej, w którym pracowała aż do czasu przejścia na emeryturę. Przebyła wszystkie szczeble kariery zawodowej od młodszego bibliotekarza do kustosza.

W Oddziale Informacji Naukowej pełniła funkcję kierownika Sekcji Dokumentacji (1972-1976) a następnie kierownika Sekcji Informacji (1976-1983). 1 października 1984 r. objęła kierownictwo Oddziału Informacji Naukowej i sprawowała je aż do chwili przejścia na emeryturę, tj. do końca 1997 r.

Przez wszystkie lata pracy zawodowej prowadziła szeroką działalność edukacyjną szkoląc między innymi bibliotekarzy, studentów bibliotekoznawstwa oraz studentów AGH. W latach 1984-1990 współredagowała Informator o działalności Naukowej AGH, a następnie aż do emerytury Bibliografię Publikacji Pracowników AGH.

Autorka kilku biogramów do Słownika Pracowników Książki Polskiej oraz wielu materiałów dydaktycznych.

Odznaczenia i nagrody

Złoty Krzyż Zasługi, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Medal Komisji Edukacji Narodowej, Złota Odznaka ZNP, Medal Jubileuszowy 70-lecia AGH, Złota Odznaka „Zasłużony Działacz Kultury”, nagrody Rektora AGH

Źródła do biogramu

Książki

  • Dudziak-Kowalska M., Krawczyk J.: Anna Teresa Boissé-Kegel (933-2018). Zostawili swój ślad... : bibliotekarze zmarli w latach 2011-2018. Red. tomu E. Barteczko, E. Dudzińska. Warszawa 2019, s. 13-19, [foto] (Seria. Bibliotekarze Polscy we Wspomnieniach Współczesnych ; 16)
  • Krawczyk J., Janczak B., Dudziak-Kowalska M.: Bibliotekarze w dziewięćdziesięcioleciu Akademii Górniczo-Hutniczej. Kraków 2009, s. 49, 124-125

Artykuły

  • Dziennik Polski 2018, nr 107 (10 V 2018), s. A11 [nekr.]