Marcin Kolasa

Z Historia AGH
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Marcin Kolasa
Marcin Kolasa.jpg
Nazwisko Kolasa
Imię / imiona Marcin
Tytuły / stanowiska Dr hab. inż.
Data urodzenia 11 listopada 1915
Miejsce urodzenia Trzebinia
Data śmierci 18 marca 1970
Dyscyplina/specjalności górnictwo, geologia inżynierska, geologia złóż, geologia inżynierska, geotechnikaOdznaczenia i nagrody Złoty Krzyż Zasługi, Srebrny Krzyż Zasługi

Dr hab. inż. Marcin Kolasa (1915-1970) biogram będzie uzupełniony

Dyscyplina/specjalności: górnictwo, geologia inżynierska, geologia złóż, geologia inżynierska, geotechnika

Nota biograficzna

Urodził się 11 listopada 1915 w Trzebini. Zmarł 18 marca 1970 roku. Pochowany na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie.

W 1951 roku ukończył Wydział Inżynierii wchodzący w skład Wydziałów Politechnicznych AGH. W wielu biogramach błędnie podawane jest, że ukończył Politechnikę Krakowską. PK powstała na bazie Wydziałów Politechnicznych AGH w 1954 roku.

Po ukończeniu studiów rozpoczął pracę, jako adiunkt w Zakładzie Złóż Surowców Ceramicznych w Katedrze Złóż Surowców SkalnychWydziału Geologiczno-Poszukiwawczego AGH.

Jego głównymi zainteresowaniami naukowymi obejmowały zagadnienia z pogranicza geologii i nauk inżynierskich. W 1961 roku na podstawie pracy "Geotechniczne własności lessów okolicy Krakowa" uzyskał stopień doktora nauk technicznych. Niemal bezpośrednio po uzyskaniu doktoratu zajął się problemami geotechnicznymi skał ilastych formacji solonośnej Przedgórza Karpat, co stanowiło przedmiot rozprawy habilitacyjnej. Stopień naukowy docenta uzyskał w 1967 roku.

Był autorem 12 rozpraw i artykułów naukowych oraz 1 patentu.

Współdziałając z przemysłem brał żywy udział w opracowaniu wielu projektów dotyczących posadowienia różnych zakładów produkcyjnych, budowy mostów, dróg i linii kolejowych. Nadzorował różne roboty geologiczno-inżynierskie.


Odznaczenia i nagrody

Złoty Krzyż Zasługi, Srebrny Krzyż Zasługi, Krzyż Walecznych


Źródła do biogramu

Książki

  • [Skład Osobowy AGH … 1953/54]. Kraków 1954, s. 68
  • Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. [Oprac.] zespół aut. K. Pikoń (red. naczelny), A. Sokołowska (dyrektor projektu), K. Pikoń. Gliwice 2004, s. 159

Artykuły

  • Kamieński M.: Marcin Kolasa (1915-1970). Rocznik Polskiego Towarzystwa Geologicznego 1970, T. 40, z. 3-4, s. 497-498, [foto]

Inne


stan na dzień 19.06.2017