Maciej Zbigniew Mazurkiewicz

Z Historia AGH
Wersja z dnia 10:51, 20 maj 2024 autorstwa Justyna.Stanek (dyskusja | edycje)
(różn.) ← poprzednia wersja | przejdź do aktualnej wersji (różn.) | następna wersja → (różn.)
Maciej Zbigniew Mazurkiewicz
Maciej Mazurkiewicz.jpg
Nazwisko Mazurkiewicz
Imię / imiona Maciej Zbigniew
Tytuły / stanowiska Prof. dr hab. inż.
Data urodzenia 26 lutego 1947
Miejsce urodzenia Święcany


Dyscyplina/specjalności górnictwo i geologia inżynierska, inżynieria i ochrona środowiska, eksploatacja podziemna złóż, gospodarka odpadami, zagospodarowanie terenów poprzemysłowych
Pełnione funkcje Prodziekan Wydziału Górniczego (1996–1997)
Wydział Wydział Górnictwa i Geoinżynierii


Odznaczenia i nagrody Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Srebrny Krzyż Zasługi, Medal Komisji Edukacji Narodowej
FunkcjeGdzieoddo
ProdziekanWydział Górniczy19961997

Prof. dr hab. inż. Maciej Zbigniew Mazurkiewicz (1947-)

Dyscyplina/specjalności: górnictwo i geologia inżynierska, inżynieria i ochrona środowiska, eksploatacja podziemna złóż, gospodarka odpadami, zagospodarowanie terenów poprzemysłowych

Nota biograficzna

Urodził się 26 lutego 1947 roku w Święcanach koło Jasła.

W 1964 roku uzyskał maturę w Liceum Ogólnokształcącym im. Króla Stanisława Leszczyńskiego w Jaśle.

W 1970 roku ukończył Wydział Górniczy AGH. W tym samym roku rozpoczął pracę asystenta stażysty w Zakładzie Eksploatacji Węgli w Instytucie Górnictwa Podziemnego Wydziału Górniczego AGH.

W 1978 roku na podstawie pracy "Ustalenie optymalnych parametrów mieszaniny dla podsadzki hydraulicznej z wykorzystaniem odpadów elektrownianych" uzyskał doktorat. W 1990 roku na podstawie rozprawy "Technologiczne i środowiskowe aspekty stosowania stałych odpadów przemysłowych do wypełniania pustek w kopalniach podziemnych" został doktorem habilitowanym. W 2004 roku uzyskał tytuł profesora.

W 1991 roku został zastępcą dyrektora Instytutu Górnictwa Podziemnego i Bezpieczeństwa Pracy ds. dydaktyki.

W latach 1996-1997 był prodziekanem Wydziału Górniczego.

W latach 2004-2018 był delegatem rektora AGH do Senatu PWSZ w Krośnie.

W AGH przez 6 kadencji był członkiem senatu, przez 4 kadencje przewodniczącym senackiej komisji ds. kadrowych.

Brał udział w 4 projektach indywidualnych (w 2 kierownik i w 2 realizator), w 2 projektach zamawianych (realizator), w 4 celowych i 1 rozwojowym (kierownik). Był kierownikiem 2 grantów promotorskich.

Autor ponad 150 publikacji, w tym 7 książek oraz około 20 patentów.

Promotor kilkunastu prac doktorskich.

W 2017 roku przeszedł na emeryturę.

W latach 1998-2003 był członkiem rady Państwowej Agencji Restrukturyzacji Górnictwa Węglowego, w latach 2003-2006 Kompanii Węglowej S.A. Ponadto w latach 1998-2000 był członkiem i wiceprzewodniczącym Rady Nadzorczej Rafinerii Nafty "Jasło". Członek wielu rad i stowarzyszeń, m.in.: Rady Naukowej Instytutu Mechaniki Górotworu PAN w Krakowie, Komitetu Górnictwa PAN, Komitetu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN, Komitetu Redakcyjnego Kwartalnika AGH "Górnictwo", Rady Naukowej GIG w Katowicach, Akademii Inżynierskiej w Polsce, Komitetu Badań Naukowych 1997-2004.

Odznaczenia i nagrody

Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Srebrny Krzyż Zasługi, Medal Komisji Edukacji Narodowej, Złoty Medal "Za Długoletnią Służbę", stopień Generalnego Dyrektora Górniczego I stopnia, Medal "Zasłużony dla Górnictwa", Medal "Zasłużony dla Energetyki", Srebrna Odznaka "Za zasługi dla Ziemi Krakowskiej", Brązowa Odznaka "Zasłużony dla SIiTG", Medal "Zasłużony dla Wydziału Wiertnictwa, Nafty i Gazu AGH"

Bibliografia publikacji

https://badap.agh.edu.pl/autor/mazurkiewicz-maciej-001706

Źródła do biogramu

Książki

  • Kronika i spis absolwentów Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica 1919-1979. T. 1. Pion górniczy. Kraków 1979, s. 148
  • Mazurkiewicz M.: Jak zostałem profesorem czyli pół wieku w AGH. Kraków 2016, 306 s., [foto]
  • [Skład Osobowy AGH … 1970/71]. Kraków 1971, s. 41
  • Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. [Oprac.] zespół aut. K. Pikoń (red. naczelny), A. Sokołowska (dyrektor projektu), K. Pikoń. Gliwice 2004, s. 228

Artykuły

  • Odznaczenia państwowe nadane 19 października [2019]. Biuletyn AGH 2019, nr 143, s. 17, [foto]
  • Odznaczenia państwowe nadane 19 października [2019] ; z okazji Jubileuszu Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda nadał odznaczenia państwowe wieloletnim zasłużonym pracownikom naukowo-dydaktycznym uczelni. Vivat Akademia : AGH 2020, nr 143, s. 17,

Inne


stan na dzień 20.05.2024