Ludger Mirosław Szklarski: Różnice pomiędzy wersjami

Z Historia AGH
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
(Bibliografia)
Linia 86: Linia 86:
 
[[Złoty Krzyż Zasługi]], [[Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski]], [[Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski]] i [[Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski]] oraz wiele nagród państwowych za pracę naukową i osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze.
 
[[Złoty Krzyż Zasługi]], [[Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski]], [[Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski]] i [[Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski]] oraz wiele nagród państwowych za pracę naukową i osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze.
  
== Bibliografia ==
+
== Źródła do biogramu  ==
 
====Książki====
 
====Książki====
 
* Encyklopedia Krakowa. Kraków 2000, s. 949
 
* Encyklopedia Krakowa. Kraków 2000, s. 949

Wersja z 11:51, 25 lis 2017

Ludger Mirosław Szklarski
Ludger Szklarski.jpg
Nazwisko Szklarski
Imię / imiona Ludger Mirosław
Tytuły / stanowiska Prof. zw. dr hab. inż.
Tytuły honorowe AGH Zasłużony dla AGH
Data urodzenia 26 marca 1912
Miejsce urodzenia Jekaterynówka
Data śmierci 19 lipca 2003
Miejsce śmierci Kraków
Dyscyplina/specjalności elektryfikacja,  automatyzacja górnictwa
Pełnione funkcje Dziekan Wydziału Elektryfikacji Górnictwa i Hutnictwa AGH (1957–1958), Dziekan Wydziału Elektrotechniki Górniczej i Hutniczej AGH (1963–1966)
Wydział Wydział Elektrotechniki Górniczej i Hutniczej
Rok przyznania doktoratu h.c. AGH 1993
Powód przyznania doktoratu h.c. AGH za wybitne osiągnięcia w dziedzinie nauk technicznych, a w szczególności w elektrotechnice i automatyce oraz w uznaniu zasług w organizowaniu i rozwoju Wydziału Elektrotechniki, Automatyki i Elektroniki naszej Almae Matris
Odznaczenia i nagrody Złoty Krzyż Zasługi, Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski,  Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski
FunkcjeGdzieoddo
DziekanWydział Elektryfikacji Górnictwa i Hutnictwa19571958
DziekanWydział Elektrotechniki Górniczej i Hutniczej19631966


Prof. zw. dr hab. inż. Ludger Mirosław Szklarski (1912–2003)

Dyscyplina/specjalności: elektryfikacja i automatyzacja górnictwa

Nota biograficzna

Urodził się 26 marca 1912 roku w polskiej rodzinie w Jekaterynówce pod Łuckiem. Zmarł 19 lipca 2003 roku w Krakowie. Pochowany na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie.

Ukończył Wydział Elektromechaniczny Instytutu Górniczego w Leningradzie (1934). W latach 1934–1937 pracował w kopalniach na Uralu. W latach 1939–1940 był asystentem, a później aspirantem w Instytucie Górniczym w Moskwie, gdzie uzyskał stopień kandydata nauk technicznych. W latach 1940–1941 docent Politechniki Lwowskiej. W latach 1941–1945 pracował jako elektromonter w lwowskich zakładach Siemensa. W 1944 roku przeniósł się do Limanowej. W 1945 roku podjął pracę jako asystent na Politechnice Śląskiej, a od października tegoż roku w AG w Katedrze Części Maszyn. Tutaj obronił pracę doktorską i habilitacyjną (1946), otrzymał tytuł prof. nadzw. (1948), następnie prof. zw. (1957).

Utworzył i zorganizował Katedrę Elektryfikacji Urządzeń Górniczych, której był kierownikiem w latach 1946–1957. Inicjator utworzenia Wydziału Elektromechanicznego. Po reorganizacji w 1970 roku był wicedyrektorem ds. naukowych (do chwili przejścia na emeryturę tj. do 1982 roku) Instytutu Automatyki Napędu i Urządzeń Przemysłowych. Dziekan Wydziału Elektryfikacji Górnictwa i Hutnictwa (1957–1958), a w latach 1963–1966 dziekan Wydziału Elektrotechniki Górniczej i Hutniczej.

Pionier polskiej automatyki. Był autorem i współautorem 263 publikacji, w tym 56 książek, głównie z dziedziny teorii napędu elektrycznego, automatyki, elektryfikacji i automatyzacji górnictwa, oraz kilkudziesięciu patentów krajowych i patentów w innych krajach, m.in. w Austrii, RFN i USA. Po przejściu na emeryturę prowadził nadal wykłady i wydał 8 książek (jako współautor).

Promotor 30 rozpraw doktorskich.

Był współzałożycielem i prezydentem Komitetu Organizacyjnego Kongresów Automatyki (ICAMC), członkiem licznych komitetów np. Komitetu Elektrotechniki, Komitetu Górnictwa PAN, Sekcji Cybernetyki w Górnictwie, członkiem założycielem Międzynarodowych Kolei Liniowych (OITAF). Otrzymał tytuł członka Honorowego Polskiego Towarzystwa Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej. W 1969 roku został członkiem korespondentem PAN, a od 1983 roku członkiem rzeczywistym PAN, członek PAU.

Doktor honoris causa AGH (1993), Instytutu Górniczego w Sankt Petersburgu (1994) oraz Wyższej Szkoły Górniczej w Ostrawie (1999).

Zasłużony dla Akademii Górniczo-Hutniczej (2001).

Odznaczenia i nagrody

Złoty Krzyż Zasługi, Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski i Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski oraz wiele nagród państwowych za pracę naukową i osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze.

Źródła do biogramu

Książki

 • Encyklopedia Krakowa. Kraków 2000, s. 949
 • Hansel J.: Badania magnetyczne lin stalowych : 60 lat rozwoju metody w AGH. Kraków 2006, s. 67-71, [foto] (Zeszyty Naukowo-Techniczne Katedry Transportu Linowego ; nr 35)
 • Księga wychowanków i wychowawców Akademii Górniczej w Krakowie (1919-1949). Oprac. J. Sulima-Samujłło. Kraków 1979, s. 181
 • Kto jest kim w Polsce : informator biograficzny. Ed. 3. Red. L. Mackiewicz, A. Żołna. Warszawa 1993, s. 712
 • Kto jest kim w Polsce : informator biograficzny. Ed. 1. Red. zespół L. Becela [et al.]. Warszawa 1984, s. 954-955
 • Kto jest kim w Polsce : informator biograficzny. Ed. 2. Red. zespół L. Becela [et al.]. Warszawa 1989, s. 1296-1297
 • Materiały Informacyjne [nr 4]. Komisja Propagandowa Komitetu Obchodu 50-lecia AGH. Kraków 1969, s. 110-112
 • Politechnika Lwowska 1844-1945. Wrocław 1993, s. 391
 • Wacławik J.: Kronika Wydziału Górniczego [AGH] 1919-1999. Kraków 1999, s. 118
 • Who is who absolwentów Wydziału Elektrotechniki, Automatyki i Elektroniki [AGH] : [w 45 lecie Wydziału 1952-1997]. Kraków 1999, s. 10, [foto]
 • Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. [Oprac.] zespół aut. K. Pikoń (red. naczelny), A. Sokołowska (dyrektor projektu), K. Pikoń. Gliwice 2004, s. 354
 • Z dziejów Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie w latach 1919-1967. Oprac. J. Sulima-Samujłło oraz zespół aut. Kraków 1970, s. 627 (Wydawnictwa Jubileuszowe 1919-1969)
 • Złota Księga Nauki Polskiej 1999. Red. K. Pikoń, A. Sokołowska. Gliwice 1999, s. 327

Artykuły

 • Biuletyn Rektora [AGH] 1992, październik, (Sprawozdanie rektora za rok akademicki 1991/1992), s. 28
 • Biuletyn Rektora [AGH] 1993, nr 4, s. 4
 • Cieśla A.: 60 lat Wydziału Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki. Biuletyn AGH 2012, nr 54-55, s. 28-29, [foto]
 • Dziennik Polski 2003, nr 170 (23 VII 2003), s. 12 [nekr.]
 • Engel Z. W.: Półwiecze działalności Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Robotyki AGH. Biuletyn Informacyjny Pracowników AGH 2002, nr 108, s. 6-10
 • Florkowska B.: Sesja poświęcona uczczeniu pamięci profesorów Stanisława Bladowskiego i Ludgera Szklarskiego. Biuletyn AGH 2013, nr 61, s. 25-26, [foto]
 • Grzbiela Cz.: Kronika Wydziału Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki AGH : pamięci nestora polskiej elektrotechniki górniczej prof. dr. hab. inż. Ludgera Szklarskiego. Elektrotechnika i Elektronika : kwartalnik [wyd. AGH] 2004, z. 1, s. 78
 • Górecki H.: Ludger Szklarski : sylwetki naukowe członków PAN. Nauka Polska 1974, R. 22, nr 3, s. 71-75
 • Jubileusz 70-lecia urodzin prof. zw. hab. inż. Ludgera Szklarskiego. Przegląd Górniczy 1982 T.38, nr 10, s. 167-168
 • Konarzewska M. [et al.]: 70-lecie urodzin profesora Ludgera Szklarskiego. Elektrotechnika : kwartalnik AGH 1983, T. 1, z. 4, s. 5-9, [foto]
 • [Kryś-Dyja A.]: Posiedzenie Senatu [AGH] w dniu 12 grudnia 2001 r. Biuletyn Informacyjny Pracowników AGH 2002, nr 99, s. 21
 • Malara J.: Personalia : Szklarski Ludger. Przegląd Górniczy 1994, T. 50, nr 9, s. 37, [foto]
 • Mitkowski W.: Kronika wydarzeń [Wydziału Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki AGH]. Biuletyn Informacyjny Pracowników AGH 2002, nr 111, s. 16-18
 • Mitkowski W.: Ludger Szklarski 1912-2003. Automatyka : półrocznik [wyd. AGH] 2004, z. 1, s. 13-14, [foto]
 • Odszedł od nas. Biuletyn Informacyjny Pracowników AGH 2003, nr 120/121, s. 18, [foto]
 • Podrzucki C.: Konwent Seniorów AGH w dwóch ostatnich kadencjach swej działalności. Biuletyn Informacyjny Pracowników AGH 2001, nr 90, s. 7-8
 • Profesor Ludger Szklarski : działalność naukowa, dydaktyczna i organizacyjna w okresie 1945-1976. Zeszyty Naukowe AGH ; nr 514 [seria] Elektryfikacja i Mechanizacja Górnictwa i Hutnictwa 1973, z. 73, s. 7-10, [foto]
 • Sieński H.: Członkowie Honorowi Stowarzyszenia Wychowanków AGH. Zasłużeni dla Akademii Górniczo-Hutniczej : tablice - pamięć wiecznie żywa - cz 14. Biuletyn AGH 2014, nr 78-79, s. 34-35
 • Tadeusiewicz R.: Akademik Ludger Szklarski. Polska Gazeta Krakowska 2013, nr 73 (27 III 2013), s. 12
 • Uroczyste posiedzenie Rady Wydziału EAiE : 50-lecie rozpoczęcia pracy na Akademii Górniczo-Hutniczej przez Pana prof. zw. dr hab. inż. Ludgera Szklarskiego. Biuletyn Informacyjny Pracowników AGH 1995, nr 18, s. 10-11, [foto]
 • Wykaz osób, które otrzymały doktoraty honoris causa Akademii Górniczo-Hutniczej. Biuletyn Informacyjny Pracowników AGH 1994, nr 5, s. 18
 • Z kroniki żałobnej. Prof. Ludger Szklarski. Dziennik Polski 2003, nr 172 (25 VII 2003), s. IV
 • Zarudzki J.: Jubileusz 90-lecia prof. dr hab. inż. Ludgera Szklarskiego. Biuletyn Informacyjny Pracowników AGH 2002, nr 102, s. 6-7, [foto]

Inne

 • Na podstawie materiałów Sekretariatu Prorektora ds. Ogólnych AGH