Leszek Stanisław Stoch: Różnice pomiędzy wersjami

Z Historia AGH
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
(= Artykuły)
(Książki)
Linia 76: Linia 76:
  
 
==== Książki ====
 
==== Książki ====
* Kto jest kim w Polsce. s. 686
+
* Kto jest kim w ceramice : 50 lecie Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki : 1949-1999 / Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki Akademii Górniczo-Hutniczej im. St. Staszica w Krakowie. - Kraków : Wydawnictwo WIMiC, 1999. - s. 113-114
* Tyrański Władysław : Kto jest kim w Krakowie 1999. s. 323–324
+
* Kto jest kim w Polsce : informator biograficzny / red. zespół Lidia Becela [et al.]. - Ed. 2. - Warszawa : Wydawnictwo Interpress, 1989. - s. 1256-1257
* Współcześni uczeni polscy. Słownik biograficzny. T. 4 : S–Ż. Warszawa 2002. S. 239–240, portr.
+
* Kto jest kim w Polsce : informator biograficzny / red. Lubomir Mackiewicz, Anna Żołna. - Ed. 3. - Warszawa : Wydawnictwo Interpress, 1993. - s. 686
 +
* Profesor Leszek Stoch Profesorem Honorowym Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie : 4 lipca 2011. - Kraków : Biuro Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej, 2011. - 62 s., il. 
 +
* Tyrański Władysław: Kto jest kim w Krakowie : lokalne władze, urzędy, instytucje, środowiska : edukacja, zatrudnienie, pozycja zawodowa, działalność polityczna i społeczna, sympatie polityczne, rodzina, rozrywki i upodobania (dane z 1999 roku). - Wyd. 2. - Kraków : Krakowska Agencja Informacyjna, 2000. - s. 323-324
 +
* Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej / [zespół aut. Krzysztof Pikoń (red. naczelny), Agnieszka Sokołowska (dyrektor projektu), Krystyna Pikoń; współpraca merytoryczna : Polski Instytut Biograficzny, Polskie Towarzystwo Biograficzne]. - Gliwice : Helion : Mastermedia, cop. 2004. - s. 340, portr.
 +
* Współcześni uczeni polscy : słownik biograficzny. T. 4 : S - Ż / red. nauk. Janusz Kapuścik. - Warszawa : Ośrodek Przetwarzania Informacji, 2002. - s. 239-240, portr.  
 +
 
  
  

Wersja z 13:25, 3 lut 2016

Leszek Stanisław Stoch
Leszek Stoch.jpg
Nazwisko Stoch
Imię / imiona Leszek Stanisław
Tytuły / stanowiska Prof. zw. dr hab. inż.
Tytuły honorowe AGH Profesor Honorowy AGH (2012)
Data urodzenia 1931
Miejsce urodzenia Bobowa
Data śmierci 23 stycznia 2015
Dyscyplina/specjalności chemia ciała stałego, nauka o materiałach (ceramika, technologia szkła, biomateriały), termochemia, mineralogia
Pełnione funkcje Dziekan Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki w latach 1984–1990 ; Profesor Honorowy AGH 2011
Wydział Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki


Odznaczenia i nagrody Krzyż Oficerski i Kawalerski OOP, Medal Komisji Edukacji Narodowej, nagrody resortowe, Nagroda Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (Polski Nobel) w dziedzinie nauk technicznych za rok 1998, Medal im. E. Bořiciego Uniwersytetu Karola w Pradze, Medal im. W. Świętosławskiego Polskiego Towarzystwa Kalorymetrii i Analizy Termicznej.
FunkcjeGdzieoddo
DziekanWydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki19841987
DziekanWydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki19871990

Prof. zw. dr hab. inż. Leszek Stanisław Stoch (1931–2015)

[biogram będzie uzupełniony]

Specjalność: chemia ciała stałego, nauka o materiałach (ceramika, technologia szkła, biomateriały), termochemia, mineralogia

Nota biograficzna

Urodził się 6 czerwca 1931 roku w Bobowej. Zmarł 23 stycznia 2015 roku. Został pochowany na cmentarzu w Wieliczce.

Studia ukończył na AGH (1955); doktorat (1960), habilitacja (1966), prof. nadzw. (1976), prof. zw. (1985).

Z AGH związany jako asystent (1951–1969), docent (1969–1976), profesor nadzwyczajny (1976) Wydziału Geologicznego, zastępca dyrektora ds. naukowych Instytutu Geologii i Surowców Mineralnych (1971–1980). Od 1980 r. pracownik Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki, kierownik Katedry Szkła i Emalii (1980–9191), dziekan Wydziału (1984–1990). Profesor Honorowy AGH 2012.

Członek wielu komisji PAN, NOT, towarzystw naukowych polskich i zagranicznych m.in. Polskiego Towarzystwa Mineralogicznego, Gleboznawczego, Ceramicznego. Członek korespondencyjny PAU 1995–2015.

Badania: zbadanie mineralogii i właściwości technologicznych ważniejszych surowców ilastych Polski (iły ceramiczne, kaoliny, bentonity i in.); poznanie mechanizmu strukturalnego reakcji termicznych minerałów i materiałów nieorganicznych (krzemiany, borany, fosforany itp.); opracowanie specyficznych szkieł o mieszanej więźbie strukturalnej, zbadanie zjawiska wielostadialnej krystalizacji szkieł; opracowanie uogólnionej koncepcji stanu szklistego, stworzenie aktywnych szkół naukowych w dziedzinie mineralogii stosowanej iłów, termochemii minerałów i materiałów nieorganicznych oraz technologii szkieł niekonwencjonalnych; zapoczątkowanie kształcenia w zakresie: biomateriałów i materiałów dla ochrony środowiska, termochemii i analizy termicznej, mineralogii i technologii surowców ceramicznych.

Działalność pozanaukowa: członek SITPMB 1968– (członek ZG 1968–1977); prezes Stowarzyszenia Producentów Szkła 1993–1997, prezes honorowy 1997–.

Autor około 180 prac z zakresu mineralogii, technologii surowców mineralnych, chemii i technologii szkła. Autor 1 i współautor 4 książek. Autor 10 patentów. Promotor 28 prac doktorskich.

Bibliografia

Artykuły

  • Komornicki Stanisław: "Polski Nobel" dla prof. Leszka Stocha // Biuletyn Informacyjny Pracowników AGH . - 1998, nr 59, s. 21, portr.
  • Prof. dr hab. inż. Leszek Stoch (1931-2015) - Wspomnienie. Oprac. Irena Wacławska i Elżbieta Greiner-Wronowa. Materiały Ceramiczne 2015 T. 67 nr 1 s. 93-94, portr.
  • Protokół z posiedzenia Senatu AGH z dnia 20 kwietnia 2011 r. s. 82

Książki

  • Kto jest kim w ceramice : 50 lecie Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki : 1949-1999 / Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki Akademii Górniczo-Hutniczej im. St. Staszica w Krakowie. - Kraków : Wydawnictwo WIMiC, 1999. - s. 113-114
  • Kto jest kim w Polsce : informator biograficzny / red. zespół Lidia Becela [et al.]. - Ed. 2. - Warszawa : Wydawnictwo Interpress, 1989. - s. 1256-1257
  • Kto jest kim w Polsce : informator biograficzny / red. Lubomir Mackiewicz, Anna Żołna. - Ed. 3. - Warszawa : Wydawnictwo Interpress, 1993. - s. 686
  • Profesor Leszek Stoch Profesorem Honorowym Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie : 4 lipca 2011. - Kraków : Biuro Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej, 2011. - 62 s., il.
  • Tyrański Władysław: Kto jest kim w Krakowie : lokalne władze, urzędy, instytucje, środowiska : edukacja, zatrudnienie, pozycja zawodowa, działalność polityczna i społeczna, sympatie polityczne, rodzina, rozrywki i upodobania (dane z 1999 roku). - Wyd. 2. - Kraków : Krakowska Agencja Informacyjna, 2000. - s. 323-324
  • Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej / [zespół aut. Krzysztof Pikoń (red. naczelny), Agnieszka Sokołowska (dyrektor projektu), Krystyna Pikoń; współpraca merytoryczna : Polski Instytut Biograficzny, Polskie Towarzystwo Biograficzne]. - Gliwice : Helion : Mastermedia, cop. 2004. - s. 340, portr.
  • Współcześni uczeni polscy : słownik biograficzny. T. 4 : S - Ż / red. nauk. Janusz Kapuścik. - Warszawa : Ośrodek Przetwarzania Informacji, 2002. - s. 239-240, portr.