Krystyna Tryuk: Różnice pomiędzy wersjami

Z Historia AGH
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
 
(Nie pokazano 25 pośrednich wersji utworzonych przez tego samego użytkownika)
Linia 2: Linia 2:
 
|family-name=Tryuk
 
|family-name=Tryuk
 
|given-name=Krystyna
 
|given-name=Krystyna
 +
|honorific-prefix=Doc. dr
 +
|image=Krystyna Tryuk.jpg
 +
|birth_date=19 marca
 +
|birth_place=Pabianice
 +
|death_date=8 października 2002
 +
|fields=matematyka, geometria, geometria różniczkowa, geometria wykreślna
 +
|function=Prodziekan Wydziału Geodezji Górniczej (1953-1957)
 +
|faculty=Wydział Geodezji Górniczej
 +
|awards=Złoty Krzyż Zasługi, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Medal Komisji Edukacji Narodowej, Medal 40-lecia Polski Ludowej
 +
}}{{Funkcja
 +
|Stanowisko=Prodziekan
 +
|Jednostka=Wydział Geodezji Górniczej
 +
|Rok_od=1953
 +
|Rok_do=1957
 
}}
 
}}
'''Krystyna Tryuk'''   '''<span style="color:red;">biogram będzie uzupełniony</span>'''
+
Doc. dr '''Krystyna Tryuk''' m(1919-2002)   
  
Dyscyplina/specjalności:
+
Dyscyplina/specjalności: matematyka, geometria, geometria różniczkowa, geometria wykreślna
  
 
== Nota biograficzna ==
 
== Nota biograficzna ==
  
Urodziła się 19 marca 1919 roku w Pabianicach.
+
Urodziła się 19 marca 1919 roku w Pabianicach. Zmarła 8 października 2002 roku.  
  
 
W 1945 roku ukończyła studia matematyczne ukończyła w Uniwersytecie Jagiellońskim pisząc pracę magisterską z zakresu geometrii u profesora Stanisława Gołąba. Przed wybuchem II wojny światowej, w latach 1938-1939 odbyła praktykę nauczycielską w VII Gimnazjum w Krakowie, a następnie  okresie 1939 – 1940 była nauczycielką w Państwowym Gimnazjum im. Królowej Jadwigi w Pabianicach. W czasie okupacji prowadziła tajne nauczanie w Pabianicach, równocześnie była robotnica w Fabryce Gazy Młyńskiej w Pruszkowie. Po wojnie, w latach 1945 – 1947 była wicedyrektorem II Państwowego w Gimnazjum im. Królowej Wandy w Krakowie.
 
W 1945 roku ukończyła studia matematyczne ukończyła w Uniwersytecie Jagiellońskim pisząc pracę magisterską z zakresu geometrii u profesora Stanisława Gołąba. Przed wybuchem II wojny światowej, w latach 1938-1939 odbyła praktykę nauczycielską w VII Gimnazjum w Krakowie, a następnie  okresie 1939 – 1940 była nauczycielką w Państwowym Gimnazjum im. Królowej Jadwigi w Pabianicach. W czasie okupacji prowadziła tajne nauczanie w Pabianicach, równocześnie była robotnica w Fabryce Gazy Młyńskiej w Pruszkowie. Po wojnie, w latach 1945 – 1947 była wicedyrektorem II Państwowego w Gimnazjum im. Królowej Wandy w Krakowie.
  
W latach 1951 - 1961 związana była z [[Wydział Geodezji Górniczej|Wydziałem Geodezji Górniczej]] Akademią Górniczo-Hutniczą.
+
W latach 1951 - 1961 związana była z [[Wydział Geodezji Górniczej|Wydziałem Geodezji Górniczej]] Akademii Górniczo-Hutniczej. Początkowo pracowała jako starszy asystent w Katedrze i Zakładzie Matematyki I.
  
 +
W 1952 roku na Uniwersytecie Jagiellońskim uzyskała stopień doktora  filozofii z zakresu matematyki.
  
 +
W latach 1953-1957 była prodziekanem Wydziału.
  
 +
W 1956 roku na podstawie rozprawy przedłożonej Radzie Wydziału Geodezji Górniczej uzyskała stopień kandydata nauk matematycznych. W 1960 roku została docentem.
  
 +
Od 1949 roku pracowała również, jako kontraktowy wykładowca matematyki w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Krakowie. W 1957 roku została tam zatrudniona na Wydziale Matematyczno-Fizycznym, jako kontraktowy zastępca profesora.
  
pracując równocześnie w Wyższej Szkole Pedagogicznej na stanowisku wykładowcy kontraktowego, by wreszcie od 1961 r. poświęcić się całkowicie wykładom na tej uczelni.
+
W 1961 roku - jako docent etatowy - została przeniesiona z AGH na równorzędne stanowisko w WSP.
  
Minęło kilka lat od chwili, gdy odeszła od nas na zawsze Pani Profesor Krystyna Tryuk – wieloletni wykładowca geometrii w Akademii Pedagogicznej w Krakowie.
+
W WSP pełniła szereg odpowiedzialnych funkcji. Od 1 października 1961 roku, przez dwie kadencje była dziekanem Wydziału Matematyczno-Fizycznego, członkiem Senatu. Brała udział w pracach wielu komisji senackich. Przez wiele lat sprawowała opiekę nad Studium Nauczycielskim w Piotrkowie Trybunalskim i w Łodzi. Była członkiem i egzaminatorem państwowych egzaminów uproszczonych dla nauczycieli szkół średnich, brała czynny udział w organizowaniu filii WSP w Rzeszowie. Wielokrotnie przewodniczyła komisjom rekrutacyjnym na kierunki: matematyczny i mechaniczny. Przewodniczyła radom pedagogicznym dla I roku kierunku mechanicznego. Członek komisji do do przeprowadzenia przewodów doktorskich. W latach 1958-1971 była kierowniczką Zakładu Matematyki w Instytucie Matematyki.
      Nauczała studentów wszystkich geometrii, jakie istnieją – od analitycznej, poprzez wykreślną, nieeuklidesowe a na różniczkowej kończąc.
 
  Była wspaniałym nauczycielem, zawsze spokojna, zrównoważona i wymagająca. Świetnie prowadziła wykłady.Nie korzystała nigdy z żadnych notatek, prowadząc tok rozumowania w sposób uporządkowany, logiczny i przejrzysty.
 
    Dla mnie i moich kolegów była wzorem wykładowcy i pedagoga.
 
  
+
Uczestniczka wielu konferencji naukowych organizowanych przez Instytut Matematyki PAN oraz uczestniczka  Międzynarodowego Kongresu Matematycznego w Sztokholmie w 1962 roku.
 
 
Może dlatego, że była niezwykle skromną i uczciwą osobą, nigdy nie uzyskała tytułu profesora, pozostając do końca swej pracy docentem. Wielu z promowanych przez Nią magistrów uzyskało później stopień doktora, lub tytuł profesora.
 
 
 
Zmarła 8 października 2002 roku.
 
 
 
Tak się składa, że byłem również w grupie magistrów matematyki promowanych przez Panią Prof. Krystynę Tryuk w 1973 r w Akademii Pedagogicznej (wówczas jeszcze Wyższej Szkoły Pedagogicznej) w Krakowie.
 
 
 
 
 
 
 
Dr Krystyna Tryuk urodziła się 19 marca 1919 roku w okolicy Pabianic.  Tytuł doktora filozofii matematyki uzyskała w 1952 r., kandydata nauk matematycznych w 1956 r, a w 1960 roku uzyskała tytuł docenta w Akademii Górniczo Hutniczej.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gdy odeszła 30 września 1992 roku na emeryturę, nie przeszkodziło Jej to utrzymywać dalsze kontakty z uczelnią do 1992 roku.
 
 
 
 
 
Prof. dr Krystyna Tryuk specjalizowała się w dziedzinie geometrii różniczkowej i z tej dyscypliny prowadziła wykłady monograficzne i seminaria magisterskie. Wypromowała ok. 150 magistrów matematyki, była uczestnikiem licznych konferencji naukowych, organizowanych przez Instytut Matematyki Polskiej Akademii Umiejętności. Uczestniczyła również w Międzynarodowym Kongresie Matematycznym w Sztokholmie w 1962 roku.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Za swą działalność naukowo – dydaktyczną i wychowawczą odznaczona została
 
Złotym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Kawalerskim Odrodzenia Polski i otrzymała liczne
 
nagrody rektorskie.
 
 
 
Krystyna Tryuk była wzorem pracowitości, systematyczności, staranności i dokładności, uczciwości i sprawiedliwości. Troszczyła się o rozwój naukowy młodej kadry i młodzieży, jej przygotowanie do późniejszej pracy dydaktycznej oraz wychowawczej.
 
Rozumiała ich problemy osobiste i pomagała je rozwiązywać.
 
Była wymagająca ale i wyrozumiała.
 
W Jej osobie Instytut Matematyki Akademii Pedagogicznej w Krakowie utracił wspaniałego nauczyciela, wychowawcę, przyjaciela i człowieka wielkiego serca.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
W naszych oczach na zawsze pozostanie w pamięci jako wspaniały wykładowca, erudyta wiedzy geometrycznej wysokiej klasy i prawdziwy pedagog, który nauczył nas rozumieć, nauczać i lubić geometrię.  
 
  
 +
Prowadziła wykłady monograficzne i seminaria magisterskie.
  
 +
Promotor około 150 magistrów matematyki.
  
 +
Na emeryturę przeszła w 1989 roku, ale pracowała jeszcze do 30 września 1992 roku.
  
 +
==== Odznaczenia i nagrody ====
  
==== Odznaczenia i nagrody ====
+
[[Złoty Krzyż Zasługi]], [[Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski]], [[Medal Komisji Edukacji Narodowej]], [[Medal 40-lecia Polski Ludowej]], Złota Odznaka ZNP, liczne Nagrody Rektorskie,
  
 
==== Bibliografia publikacji ====
 
==== Bibliografia publikacji ====
Linia 79: Linia 60:
  
 
* Księga tytułów i stopni naukowych : uzyskanych na Wydziale Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska w latach 1951-2001. [AGH]. Red. J. Bernasik. Kraków 2001, s. 74, [foto]
 
* Księga tytułów i stopni naukowych : uzyskanych na Wydziale Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska w latach 1951-2001. [AGH]. Red. J. Bernasik. Kraków 2001, s. 74, [foto]
* [Skład Osobowy Akademii Górniczej … 1951/22]. Kraków 19???, s. ????
+
* [Skład Osobowy Akademii Górniczej … 1951/1952]. Kraków 1952, s. 47
 
* Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. [Oprac.] zespół aut. K. Pikoń (red. naczelny), A. Sokołowska (dyrektor projektu), K. Pikoń. Gliwice 2004, s. 377-378, [foto]
 
* Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. [Oprac.] zespół aut. K. Pikoń (red. naczelny), A. Sokołowska (dyrektor projektu), K. Pikoń. Gliwice 2004, s. 377-378, [foto]
  
 
==== Artykuły ====
 
==== Artykuły ====
  
*
+
* Gocał J.: Etapy rozwoju Wydziału Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska AGH w latach 1951-2006. '' Geodezja : półrocznik AGH'' 2006, T. 12, z. 2/1, s. 35-55, [foto]
  
 
==== Inne ====
 
==== Inne ====
  
* Pamięci prof. dr krystyny tryuk - Interklasa [online] [przeglądany 5.05.2020] Dostępny w: http://www.interklasa.pl/portal/dokumenty/pabich/tryuk.htm
+
* Pamięci prof. dr Krystyny Tryuk - Interklasa [online] [przeglądany 5.05.2020] Dostępny w: http://www.interklasa.pl/portal/dokumenty/pabich/tryuk.htm
 +
* Tryuk Krystyna [online] [przeglądany 5.05.2020] Dostępny w:http://biografik.up.krakow.pl/?p=1837&pdf=1837
  
 
{{DEFAULTSORT:Tryuk, Krystyna}}
 
{{DEFAULTSORT:Tryuk, Krystyna}}
  
 
[[Category:Biogramy]]
 
[[Category:Biogramy]]
 
 
'''''<span style="color:red;">stan na dzień 5.05.2020</span>'''''
 

Aktualna wersja na dzień 09:57, 16 paź 2020

Krystyna Tryuk
Krystyna Tryuk.jpg
Nazwisko Tryuk
Imię / imiona Krystyna
Tytuły / stanowiska Doc. dr
Data urodzenia 19 marca
Miejsce urodzenia Pabianice
Data śmierci 8 października 2002
Dyscyplina/specjalności matematyka, geometria, geometria różniczkowa, geometria wykreślna
Pełnione funkcje Prodziekan Wydziału Geodezji Górniczej (1953-1957)
Wydział Wydział Geodezji Górniczej


Odznaczenia i nagrody Złoty Krzyż Zasługi, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Medal Komisji Edukacji Narodowej, Medal 40-lecia Polski Ludowej
FunkcjeGdzieoddo
ProdziekanWydział Geodezji Górniczej19531957

Doc. dr Krystyna Tryuk m(1919-2002)

Dyscyplina/specjalności: matematyka, geometria, geometria różniczkowa, geometria wykreślna

Nota biograficzna

Urodziła się 19 marca 1919 roku w Pabianicach. Zmarła 8 października 2002 roku.

W 1945 roku ukończyła studia matematyczne ukończyła w Uniwersytecie Jagiellońskim pisząc pracę magisterską z zakresu geometrii u profesora Stanisława Gołąba. Przed wybuchem II wojny światowej, w latach 1938-1939 odbyła praktykę nauczycielską w VII Gimnazjum w Krakowie, a następnie okresie 1939 – 1940 była nauczycielką w Państwowym Gimnazjum im. Królowej Jadwigi w Pabianicach. W czasie okupacji prowadziła tajne nauczanie w Pabianicach, równocześnie była robotnica w Fabryce Gazy Młyńskiej w Pruszkowie. Po wojnie, w latach 1945 – 1947 była wicedyrektorem II Państwowego w Gimnazjum im. Królowej Wandy w Krakowie.

W latach 1951 - 1961 związana była z Wydziałem Geodezji Górniczej Akademii Górniczo-Hutniczej. Początkowo pracowała jako starszy asystent w Katedrze i Zakładzie Matematyki I.

W 1952 roku na Uniwersytecie Jagiellońskim uzyskała stopień doktora filozofii z zakresu matematyki.

W latach 1953-1957 była prodziekanem Wydziału.

W 1956 roku na podstawie rozprawy przedłożonej Radzie Wydziału Geodezji Górniczej uzyskała stopień kandydata nauk matematycznych. W 1960 roku została docentem.

Od 1949 roku pracowała również, jako kontraktowy wykładowca matematyki w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Krakowie. W 1957 roku została tam zatrudniona na Wydziale Matematyczno-Fizycznym, jako kontraktowy zastępca profesora.

W 1961 roku - jako docent etatowy - została przeniesiona z AGH na równorzędne stanowisko w WSP.

W WSP pełniła szereg odpowiedzialnych funkcji. Od 1 października 1961 roku, przez dwie kadencje była dziekanem Wydziału Matematyczno-Fizycznego, członkiem Senatu. Brała udział w pracach wielu komisji senackich. Przez wiele lat sprawowała opiekę nad Studium Nauczycielskim w Piotrkowie Trybunalskim i w Łodzi. Była członkiem i egzaminatorem państwowych egzaminów uproszczonych dla nauczycieli szkół średnich, brała czynny udział w organizowaniu filii WSP w Rzeszowie. Wielokrotnie przewodniczyła komisjom rekrutacyjnym na kierunki: matematyczny i mechaniczny. Przewodniczyła radom pedagogicznym dla I roku kierunku mechanicznego. Członek komisji do do przeprowadzenia przewodów doktorskich. W latach 1958-1971 była kierowniczką Zakładu Matematyki w Instytucie Matematyki.

Uczestniczka wielu konferencji naukowych organizowanych przez Instytut Matematyki PAN oraz uczestniczka Międzynarodowego Kongresu Matematycznego w Sztokholmie w 1962 roku.

Prowadziła wykłady monograficzne i seminaria magisterskie.

Promotor około 150 magistrów matematyki.

Na emeryturę przeszła w 1989 roku, ale pracowała jeszcze do 30 września 1992 roku.

Odznaczenia i nagrody

Złoty Krzyż Zasługi, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Medal Komisji Edukacji Narodowej, Medal 40-lecia Polski Ludowej, Złota Odznaka ZNP, liczne Nagrody Rektorskie,

Bibliografia publikacji

Źródła do biogramu

Książki

  • Księga tytułów i stopni naukowych : uzyskanych na Wydziale Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska w latach 1951-2001. [AGH]. Red. J. Bernasik. Kraków 2001, s. 74, [foto]
  • [Skład Osobowy Akademii Górniczej … 1951/1952]. Kraków 1952, s. 47
  • Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. [Oprac.] zespół aut. K. Pikoń (red. naczelny), A. Sokołowska (dyrektor projektu), K. Pikoń. Gliwice 2004, s. 377-378, [foto]

Artykuły

  • Gocał J.: Etapy rozwoju Wydziału Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska AGH w latach 1951-2006. Geodezja : półrocznik AGH 2006, T. 12, z. 2/1, s. 35-55, [foto]

Inne