Krystyna Tryuk: Różnice pomiędzy wersjami

Z Historia AGH
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
 
(Nie pokazano 29 pośrednich wersji utworzonych przez tego samego użytkownika)
Linia 2: Linia 2:
 
|family-name=Tryuk
 
|family-name=Tryuk
 
|given-name=Krystyna
 
|given-name=Krystyna
 +
|honorific-prefix=Doc. dr
 +
|image=Krystyna Tryuk.jpg
 +
|birth_date=19 marca
 +
|birth_place=Pabianice
 +
|death_date=8 października 2002
 +
|fields=matematyka, geometria, geometria różniczkowa, geometria wykreślna
 +
|function=Prodziekan Wydziału Geodezji Górniczej (1953-1957)
 +
|faculty=Wydział Geodezji Górniczej
 +
|awards=Złoty Krzyż Zasługi, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Medal Komisji Edukacji Narodowej, Medal 40-lecia Polski Ludowej
 +
}}{{Funkcja
 +
|Stanowisko=Prodziekan
 +
|Jednostka=Wydział Geodezji Górniczej
 +
|Rok_od=1953
 +
|Rok_do=1957
 
}}
 
}}
'''Krystyna Tryuk'''   '''<span style="color:red;">biogram będzie uzupełniony</span>'''
+
Doc. dr '''Krystyna Tryuk''' m(1919-2002)   
  
Dyscyplina/specjalności:
+
Dyscyplina/specjalności: matematyka, geometria, geometria różniczkowa, geometria wykreślna
  
 
== Nota biograficzna ==
 
== Nota biograficzna ==
  
 +
Urodziła się 19 marca 1919 roku w Pabianicach. Zmarła 8 października 2002 roku.
  
 +
W 1945 roku ukończyła studia matematyczne ukończyła w Uniwersytecie Jagiellońskim pisząc pracę magisterską z zakresu geometrii u profesora Stanisława Gołąba. Przed wybuchem II wojny światowej, w latach 1938-1939 odbyła praktykę nauczycielską w VII Gimnazjum w Krakowie, a następnie  okresie 1939 – 1940 była nauczycielką w Państwowym Gimnazjum im. Królowej Jadwigi w Pabianicach. W czasie okupacji prowadziła tajne nauczanie w Pabianicach, równocześnie była robotnica w Fabryce Gazy Młyńskiej w Pruszkowie. Po wojnie, w latach 1945 – 1947 była wicedyrektorem II Państwowego w Gimnazjum im. Królowej Wandy w Krakowie.
  
Minęło kilka lat od chwili, gdy odeszła od nas na zawsze Pani Profesor Krystyna Tryuk – wieloletni wykładowca geometrii w Akademii Pedagogicznej w Krakowie.
+
W latach 1951 - 1961 związana była z [[Wydział Geodezji Górniczej|Wydziałem Geodezji Górniczej]] Akademii Górniczo-Hutniczej. Początkowo pracowała jako starszy asystent w Katedrze i Zakładzie Matematyki I.
      Nauczała studentów wszystkich geometrii, jakie istnieją – od analitycznej, poprzez wykreślną, nieeuklidesowe a na różniczkowej kończąc.
 
  Była wspaniałym nauczycielem, zawsze spokojna, zrównoważona i wymagająca. Świetnie prowadziła wykłady.Nie korzystała nigdy z żadnych notatek, prowadząc tok rozumowania w sposób uporządkowany, logiczny i przejrzysty.
 
    Dla mnie i moich kolegów była wzorem wykładowcy i pedagoga.
 
  
   
+
W 1952 roku na Uniwersytecie Jagiellońskim uzyskała stopień doktora filozofii z zakresu matematyki.
  
Może dlatego, że była niezwykle skromną i uczciwą osobą, nigdy nie uzyskała tytułu profesora, pozostając do końca swej pracy docentem. Wielu z promowanych przez Nią magistrów uzyskało później stopień doktora, lub tytuł profesora.
+
W latach 1953-1957 była prodziekanem Wydziału.
  
Zmarła 8 października 2002 roku.
+
W 1956 roku na podstawie rozprawy przedłożonej Radzie Wydziału Geodezji Górniczej uzyskała stopień kandydata nauk matematycznych. W 1960 roku została docentem.  
  
Tak się składa, że byłem również w grupie magistrów matematyki promowanych przez Panią Prof. Krystynę Tryuk w 1973 r w Akademii Pedagogicznej (wówczas jeszcze Wyższej Szkoły Pedagogicznej) w Krakowie.
+
Od 1949 roku pracowała również, jako kontraktowy wykładowca matematyki w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Krakowie. W 1957 roku została tam zatrudniona na Wydziale Matematyczno-Fizycznym, jako kontraktowy zastępca profesora.  
  
Dziś chciałbym wyrazić uczucie szacunku i pamięci przypominając Jej sylwetkę wszystkim tym, którzy Ją znali, a teraz pamiętają i cenią.
+
W 1961 roku - jako docent etatowy - została przeniesiona z AGH na równorzędne stanowisko w WSP.
 
  
Oto, co o Pani Profesor Tryuk pisze dr Ewa Lubaś – Jej współpracownik i kontynuator
+
W WSP pełniła szereg odpowiedzialnych funkcji. Od 1 października 1961 roku, przez dwie kadencje była dziekanem Wydziału Matematyczno-Fizycznego, członkiem Senatu. Brała udział w pracach wielu komisji senackich. Przez wiele lat sprawowała opiekę nad Studium Nauczycielskim w Piotrkowie Trybunalskim i w Łodzi. Była członkiem i egzaminatorem państwowych egzaminów uproszczonych dla nauczycieli szkół średnich, brała czynny udział w organizowaniu filii WSP w Rzeszowie. Wielokrotnie przewodniczyła komisjom rekrutacyjnym na kierunki: matematyczny i mechaniczny. Przewodniczyła radom pedagogicznym dla I roku kierunku mechanicznego. Członek komisji do do przeprowadzenia przewodów doktorskich. W latach 1958-1971 była kierowniczką Zakładu Matematyki w Instytucie Matematyki.
Jej geometrycznych idei:
 
  
Dr Krystyna Tryuk urodziła się 19 marca 1919 roku w okolicy Pabianic. Studia matematyczne ukończyła w 1945 roku na Uniwersytecie Jagiellońskim pisząc pracę magisterską z zakresu geometrii u profesora Stanisława Gołąba. Tytuł doktora filozofii matematyki uzyskała w 1952 r., kandydata nauk matematycznych w 1956 r, a w 1960 roku uzyskała tytuł docenta w Akademii
+
Uczestniczka wielu konferencji naukowych organizowanych przez Instytut Matematyki PAN oraz uczestniczka  Międzynarodowego Kongresu Matematycznego w Sztokholmie w 1962 roku.
Górniczo Hutniczej.
 
 
 
Pracowała w latach 1938-1939 w VII Gimazjum w Krakowie, w 1939 – 1940 w Gimnazjum im. Królowej Jadwigi w Pabianicach a w latach 1947 – 1950 w Gimnazjum im. Królowej Wandy w Krakowie.
 
 
 
Od 1951 do 1961 związana była z Akademią Górniczo - Hutniczą pracując równocześnie w Wyższej Szkole Pedagogicznej na stanowisku wykładowcy kontraktowego, by wreszcie od 1961 r. poświęcić się całkowicie wykładom na tej uczelni.
 
 
 
Gdy odeszła 30 września 1992 roku na emeryturę, nie przeszkodziło Jej to utrzymywać dalsze kontakty z uczelnią do 1992 roku.
 
 
 
 
 
Prof. dr Krystyna Tryuk specjalizowała się w dziedzinie geometrii różniczkowej i z tej dyscypliny prowadziła wykłady monograficzne i seminaria magisterskie. Wypromowała ok. 150 magistrów matematyki, była uczestnikiem licznych konferencji naukowych, organizowanych przez Instytut Matematyki Polskiej Akademii Umiejętności. Uczestniczyła również w Międzynarodowym Kongresie Matematycznym w Sztokholmie w 1962 roku.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Za swą działalność naukowo – dydaktyczną i wychowawczą odznaczona została
 
Złotym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Kawalerskim Odrodzenia Polski i otrzymała liczne
 
nagrody rektorskie.
 
 
 
Krystyna Tryuk była wzorem pracowitości, systematyczności, staranności i dokładności, uczciwości i sprawiedliwości. Troszczyła się o rozwój naukowy młodej kadry i młodzieży, jej przygotowanie do późniejszej pracy dydaktycznej oraz wychowawczej.
 
Rozumiała ich problemy osobiste i pomagała je rozwiązywać.
 
Była wymagająca ale i wyrozumiała.
 
W Jej osobie Instytut Matematyki Akademii Pedagogicznej w Krakowie utracił wspaniałego nauczyciela, wychowawcę, przyjaciela i człowieka wielkiego serca.
 
 
 
 
 
Dla nas, uczestników seminarium magisterskiego nazywana Babcią, była niezwykłą osobą.  Zawsze spokojna, stanowcza, krytyczna, ale wybaczająca błędy.
 
Zmuszała nas swoją pracowitością i zaangażowaniem do tego samego. Wystarczyło, że popatrzyła na nas swoimi wielkimi, głębokimi niebieskimi oczyma nieco zdziwiona, ale nie zdenerwowana, a już rozumieliśmy, że coś jest nie tak.
 
 
 
Pamiętam, gdy w trakcie pisania pracy dyplomowej konsultowaliśmy się z Nią w jej mieszkaniu, opowiadała o podróżach do Mongolii i innych dalekich krajów Wschodu, które Ją niezwykle interesowały. W przypadku trudności z odnalezieniem literatury (czasem była ona tylko po włosku) pożyczała nam książki ze Swojego księgozbioru.
 
 
 
Była wymagająca, a my nie śmieliśmy cokolwiek „zawalić”, więc wszystko było w swoim czasie. Cała nasza grupa obroniła się w ciągu kilku czerwcowych dni w pełnym komplecie.
 
 
 
W naszych oczach na zawsze pozostanie w pamięci jako wspaniały wykładowca, erudyta wiedzy geometrycznej wysokiej klasy i prawdziwy pedagog, który nauczył nas rozumieć, nauczać i lubić geometrię.  
 
  
 +
Prowadziła wykłady monograficzne i seminaria magisterskie.
  
 +
Promotor około 150 magistrów matematyki.
  
 +
Na emeryturę przeszła w 1989 roku, ale pracowała jeszcze do 30 września 1992 roku.
  
 +
==== Odznaczenia i nagrody ====
  
==== Odznaczenia i nagrody ====
+
[[Złoty Krzyż Zasługi]], [[Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski]], [[Medal Komisji Edukacji Narodowej]], [[Medal 40-lecia Polski Ludowej]], Złota Odznaka ZNP, liczne Nagrody Rektorskie,
  
 
==== Bibliografia publikacji ====
 
==== Bibliografia publikacji ====
Linia 77: Linia 59:
 
==== Książki ====
 
==== Książki ====
  
*
+
* Księga tytułów i stopni naukowych : uzyskanych na Wydziale Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska w latach 1951-2001. [AGH]. Red. J. Bernasik. Kraków 2001, s. 74, [foto]
 +
* [Skład Osobowy Akademii Górniczej … 1951/1952]. Kraków 1952, s. 47
 +
* Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. [Oprac.] zespół aut. K. Pikoń (red. naczelny), A. Sokołowska (dyrektor projektu), K. Pikoń. Gliwice 2004, s. 377-378, [foto]
  
 
==== Artykuły ====
 
==== Artykuły ====
  
*
+
* Gocał J.: Etapy rozwoju Wydziału Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska AGH w latach 1951-2006. '' Geodezja : półrocznik AGH'' 2006, T. 12, z. 2/1, s. 35-55, [foto]
  
 
==== Inne ====
 
==== Inne ====
  
* Pamięci prof. dr krystyny tryuk - Interklasa   http://www.interklasa.pl/portal/dokumenty/pabich/tryuk.htm
+
* Pamięci prof. dr Krystyny Tryuk - Interklasa [online] [przeglądany 5.05.2020] Dostępny w: http://www.interklasa.pl/portal/dokumenty/pabich/tryuk.htm
 +
* Tryuk Krystyna [online] [przeglądany 5.05.2020] Dostępny w:http://biografik.up.krakow.pl/?p=1837&pdf=1837
  
 
{{DEFAULTSORT:Tryuk, Krystyna}}
 
{{DEFAULTSORT:Tryuk, Krystyna}}
  
 
[[Category:Biogramy]]
 
[[Category:Biogramy]]
 
 
'''''<span style="color:red;">stan na dzień 5.05.2020</span>'''''
 

Aktualna wersja na dzień 09:57, 16 paź 2020

Krystyna Tryuk
Krystyna Tryuk.jpg
Nazwisko Tryuk
Imię / imiona Krystyna
Tytuły / stanowiska Doc. dr
Data urodzenia 19 marca
Miejsce urodzenia Pabianice
Data śmierci 8 października 2002
Dyscyplina/specjalności matematyka, geometria, geometria różniczkowa, geometria wykreślna
Pełnione funkcje Prodziekan Wydziału Geodezji Górniczej (1953-1957)
Wydział Wydział Geodezji Górniczej


Odznaczenia i nagrody Złoty Krzyż Zasługi, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Medal Komisji Edukacji Narodowej, Medal 40-lecia Polski Ludowej
FunkcjeGdzieoddo
ProdziekanWydział Geodezji Górniczej19531957

Doc. dr Krystyna Tryuk m(1919-2002)

Dyscyplina/specjalności: matematyka, geometria, geometria różniczkowa, geometria wykreślna

Nota biograficzna

Urodziła się 19 marca 1919 roku w Pabianicach. Zmarła 8 października 2002 roku.

W 1945 roku ukończyła studia matematyczne ukończyła w Uniwersytecie Jagiellońskim pisząc pracę magisterską z zakresu geometrii u profesora Stanisława Gołąba. Przed wybuchem II wojny światowej, w latach 1938-1939 odbyła praktykę nauczycielską w VII Gimnazjum w Krakowie, a następnie okresie 1939 – 1940 była nauczycielką w Państwowym Gimnazjum im. Królowej Jadwigi w Pabianicach. W czasie okupacji prowadziła tajne nauczanie w Pabianicach, równocześnie była robotnica w Fabryce Gazy Młyńskiej w Pruszkowie. Po wojnie, w latach 1945 – 1947 była wicedyrektorem II Państwowego w Gimnazjum im. Królowej Wandy w Krakowie.

W latach 1951 - 1961 związana była z Wydziałem Geodezji Górniczej Akademii Górniczo-Hutniczej. Początkowo pracowała jako starszy asystent w Katedrze i Zakładzie Matematyki I.

W 1952 roku na Uniwersytecie Jagiellońskim uzyskała stopień doktora filozofii z zakresu matematyki.

W latach 1953-1957 była prodziekanem Wydziału.

W 1956 roku na podstawie rozprawy przedłożonej Radzie Wydziału Geodezji Górniczej uzyskała stopień kandydata nauk matematycznych. W 1960 roku została docentem.

Od 1949 roku pracowała również, jako kontraktowy wykładowca matematyki w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Krakowie. W 1957 roku została tam zatrudniona na Wydziale Matematyczno-Fizycznym, jako kontraktowy zastępca profesora.

W 1961 roku - jako docent etatowy - została przeniesiona z AGH na równorzędne stanowisko w WSP.

W WSP pełniła szereg odpowiedzialnych funkcji. Od 1 października 1961 roku, przez dwie kadencje była dziekanem Wydziału Matematyczno-Fizycznego, członkiem Senatu. Brała udział w pracach wielu komisji senackich. Przez wiele lat sprawowała opiekę nad Studium Nauczycielskim w Piotrkowie Trybunalskim i w Łodzi. Była członkiem i egzaminatorem państwowych egzaminów uproszczonych dla nauczycieli szkół średnich, brała czynny udział w organizowaniu filii WSP w Rzeszowie. Wielokrotnie przewodniczyła komisjom rekrutacyjnym na kierunki: matematyczny i mechaniczny. Przewodniczyła radom pedagogicznym dla I roku kierunku mechanicznego. Członek komisji do do przeprowadzenia przewodów doktorskich. W latach 1958-1971 była kierowniczką Zakładu Matematyki w Instytucie Matematyki.

Uczestniczka wielu konferencji naukowych organizowanych przez Instytut Matematyki PAN oraz uczestniczka Międzynarodowego Kongresu Matematycznego w Sztokholmie w 1962 roku.

Prowadziła wykłady monograficzne i seminaria magisterskie.

Promotor około 150 magistrów matematyki.

Na emeryturę przeszła w 1989 roku, ale pracowała jeszcze do 30 września 1992 roku.

Odznaczenia i nagrody

Złoty Krzyż Zasługi, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Medal Komisji Edukacji Narodowej, Medal 40-lecia Polski Ludowej, Złota Odznaka ZNP, liczne Nagrody Rektorskie,

Bibliografia publikacji

Źródła do biogramu

Książki

  • Księga tytułów i stopni naukowych : uzyskanych na Wydziale Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska w latach 1951-2001. [AGH]. Red. J. Bernasik. Kraków 2001, s. 74, [foto]
  • [Skład Osobowy Akademii Górniczej … 1951/1952]. Kraków 1952, s. 47
  • Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. [Oprac.] zespół aut. K. Pikoń (red. naczelny), A. Sokołowska (dyrektor projektu), K. Pikoń. Gliwice 2004, s. 377-378, [foto]

Artykuły

  • Gocał J.: Etapy rozwoju Wydziału Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska AGH w latach 1951-2006. Geodezja : półrocznik AGH 2006, T. 12, z. 2/1, s. 35-55, [foto]

Inne