Edytuj Scientist: Krystyna Tryuk

Nie masz uprawnień do edytowania tej strony z następującego powodu:

Wykonywanie tej operacji zostało ograniczone do użytkowników w grupie Użytkownicy.


Nazwisko:
Imię:
Drugie imię/imiona:
Tytuły:
Zdjęcie:
Data urodzenia:
Miejsce urodzenia:
Data śmierci:
Miejsce śmierci:
Specjalności:
Pełnione funkcje:
Wydział:
Jednostka pozawydziałowa:
Odznaczenia i nagrody:
Rok przyznania doktoratu h.c. AGH:
Powód przyznania doktoratu h.c. AGH:
Tytuły honorowe AGH:

Pełnione Funkcje
Funkcje:

Jednostka:

Rok_od:

Rok_do:

dodaj funkcję

Tekst biogramu:


Anuluj