Kazimierz Stanisław Sztaba

Z Historia AGH
Wersja z dnia 23:05, 10 gru 2013 autorstwa SzymonSokol (dyskusja | edycje) (Utworzył nową stronę „{{Infobox scientist | name = Kazimierz Stanisław Sztaba | image = sztabaks.jpg | family-name = Sztaba | given-name = Kazimierz | additional-name = Stanisław ...”)
(różn.) ← poprzednia wersja | przejdź do aktualnej wersji (różn.) | następna wersja → (różn.)
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Kazimierz Stanisław Sztaba
Nazwisko Sztaba
Imię / imiona Kazimierz
Tytuły / stanowiska Prof. zw. dr hab. inż.
Data urodzenia 1931


Dyscyplina/specjalności górnictwo i geologia (przeróbka kopalin stałych - inżynieria mineralna, gospodarka surowcami mineralnymi)Odznaczenia i nagrody Ministra Edukacji Narodowej (pięciokrotnie indywidualnie, raz zespołowo), Rektora AGH (wielokrotnie), odznaczenia regionalne, resortowe, zakładowe, organizacyjne, Złoty Krzyż Zasługi, Krzyże OOP: Kawalerski, Oficerski i Komandorski 2001; Generalny Dyrektor Górniczy I stopnia.
FunkcjeGdzieoddo
ProrektorAGH19691972

Prof. zw. dr hab. inż. Kazimierz Stanisław Sztaba (1931-)

Specjalność: górnictwo i geologia (przeróbka kopalin stałych - inżynieria mineralna, gospodarka surowcami mineralnymi)

Urodził się 17 lipca 1931 roku w Krakowie. Ukończył studia na AGH (1955); doktorat (1960), habilitacja (1964), profesor nadzwyczajny (1969), profesor zwyczajny (1977). Profesor Honorowy AGH 2011.

W AGH początkowo pracował jako zastępca asystenta (1952-1953), asystent (1953-1955), starszy asystent (1955-1965), adiunkt (1956-1965), docent (1965-1970), profesor (1970). Dyrektor Instytutu Przeróbki i Wykorzystania Surowców Mineralnych/Zakładu Przeróbki Kopalin, Ochrony Środowiska i Utylizacji Odpadów w l. 1969-1985, prorektor w l. 1969-1972, profesor nadzwyczajny w l. 1970-1977, profesor zwyczajny od 1977 r..

Członek Komisji Górniczej i Komisji Gospodarki Surowcami Mineralnymi PAN, członek stały Państwowej Rady Górnictwa, wielu rad naukowych oraz komitetów naukowych międzynarodowych konferencji i kongresów. Redaktor programowy czasopism: "Archives of Mining Sciences", "Górnictwo", "Fizykochemiczne Problemy Mineralurgii" (przewodniczący Rady Redakcyjnej).

Badania: procesy przepływowe w inżynierii mineralnej (przeróbka kopalin) - wprowadzenie metod statystycznych do badań tych procesów, określenie i usystematyzowanie kierunków ich rozwoju, opracowanie wybranych zadań szczegółowych od zagadnień podstawowych, aż do zasad ich wykorzystania praktycznego; identyfikacja materiałów i kontrola procesów technologicznych, w szczególności do celów optymalizacji i sterowania - metody opisu właściwości materiałów, zasady budowy układów kontrolnych procesów przemysłowych, modelowanie procesów przemysłowych i budowa algorytmów sterowania (szczególnie optymalizującego), kryteria oceny procesów przetwarzania surowców, szczególnie wieloskładnikowych w aspekcie ich kompleksowego wykorzystania; tendencje i kierunki rozwoju procesów technologii przetwarzania surowców mineralnych i mineralnopodobnych i ich przekształcenie z tradycyjnej przeróbki kopalin w nową dyscyplinę nauk. i techn. - inżynierię mineralną; zasady gospodarowania surowcami mineralnymi (pierwotnymi i wtórnymi) na etapie ich przetwarzania wstępnego i ich kompleksowe wykorzystanie: efektywne włączanie operacji biotechnologicznych do inżynierii mineralnej.

Działalność pozanaukowa: członek założyciel Polskiej Akademii Filatelistyki (wiceprzewodniczący 1993-2001, prezes 2001-), członek czynny Académie Européenne de Philatélie, współautor około 35 publikacji z dziedziny filatelistyki.

Autor ponad 260 publikacji z zakresu przeróbki mechanicznej i kompleksowego wykorzystania surowców mineralnych (w tym wtórnych i odpadowych), kontroli i optymalizacji procesów technologicznych, kształcenia i przygotowania kadr. Promotor wielu prac doktorskich.

Źródło:

  • Kto jest kim w Polsce. S. 716
  • Współcześni uczeni polscy. Słownik biograficzny. T. 4 : S - Ż. Warszawa 2002. S. 369, portr.
  • Protokół z posiedzenia Senatu AGH z dnia 14 grudnia 2011 r.. s. 1, 2, 12-13, 53