Kazimierz Stanisław Sztaba: Różnice pomiędzy wersjami

Z Historia AGH
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
 
(Nie pokazano 28 wersji utworzonych przez 2 użytkowników)
Linia 5: Linia 5:
 
|honorific-prefix=Prof. zw. dr hab. inż.
 
|honorific-prefix=Prof. zw. dr hab. inż.
 
|image=Kazimierz_Sztaba.jpg
 
|image=Kazimierz_Sztaba.jpg
|birth_date=1931
+
|birth_date=17 lipca 1931
 
|birth_place=Kraków
 
|birth_place=Kraków
 +
|death_date=27 sierpnia 2019
 
|fields=górnictwo i geologia, przeróbka kopalin stałych, inżynieria mineralna, gospodarka surowcami mineralnymi
 
|fields=górnictwo i geologia, przeróbka kopalin stałych, inżynieria mineralna, gospodarka surowcami mineralnymi
|function=Prorektor ds. Kształcenia (1969–1972)
+
|function=Prorektor (1969–1972)
 
|faculty=Wydział Górnictwa i Geoinżynierii
 
|faculty=Wydział Górnictwa i Geoinżynierii
|awards=Złoty Krzyż Zasługi, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski, Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski
+
|awards=Złoty Krzyż Zasługi, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski, Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski, Medal Komisji Edukacji Narodowej, Medal 30-lecia Polski Ludowe,Medal 40-lecia Polski Ludowej
 
|honorAGH=Profesor Honorowy AGH
 
|honorAGH=Profesor Honorowy AGH
|name=Kazimierz Stanisław Sztaba
 
|honorific-suffix=
 
|native_name=
 
|native_name_lang=
 
|image_size=10082
 
|alt=
 
|caption=
 
|resting_place=
 
|resting_place_coordinates=
 
|other_names=
 
|residence=
 
|citizenship=
 
|nationality=
 
|workplaces=
 
|alma_mater=
 
|thesis_title=
 
|thesis_url=
 
|thesis_year=
 
|doctoral_advisor=
 
|academic_advisors=
 
|doctoral_students=
 
|notable_students=
 
|known_for=
 
|varia=
 
|author_abbrev_bot=
 
|author_abbrev_zoo=
 
|influences=
 
|influenced=
 
|signature=
 
|signature_alt=
 
|website=
 
|footnotes=
 
|spouse=
 
|children=
 
 
}}
 
}}
 
{{Funkcja
 
{{Funkcja
|Stanowisko=Prorektor ds. Kształcenia
+
|Stanowisko=Prorektor
 
|Jednostka=AGH
 
|Jednostka=AGH
 
|Rok_od=1969
 
|Rok_od=1969
 
|Rok_do=1972
 
|Rok_do=1972
 
}}
 
}}
Prof. zw. dr hab. inż. '''Kazimierz Stanisław Sztaba''' (1931–)
+
Prof. zw. dr hab. inż. '''Kazimierz Stanisław Sztaba''' (1931–2019)
  
Specjalność: górnictwo i geologia (przeróbka kopalin stałych inżynieria mineralna, gospodarka surowcami mineralnymi)
+
Dyscyplina/specjalności: górnictwo i geologia, przeróbka kopalin stałych, inżynieria mineralna, gospodarka surowcami mineralnymi
 +
== Nota biograficzna ==
  
Urodził się 17 lipca 1931 roku w Krakowie. Ukończył studia na AGH (1955); doktorat (1960), habilitacja (1964), profesor nadzwyczajny (1969), profesor zwyczajny (1977). Profesor Honorowy AGH 2011.
+
Urodził się 17 lipca 1931 roku w Krakowie. Zmarł 27 sierpnia 2019 roku. Pochowany w Krakowie na Cmentarzu Batowickim.
 +
 +
Absolwent AGH - 1955, dr - AGH 1960, doktor hab. - AGH 1964, prof. nadzwyczajny AGH - 1970, prof. zwyczajny - 1977.
  
W AGH początkowo pracował jako zastępca asystenta (1952–1953), asystent (1953–1955), starszy asystent (1955–1965), adiunkt (1956–1965), docent (1965–1970), profesor (1970). Dyrektor Instytutu Przeróbki i Wykorzystania Surowców Mineralnych/Zakładu Przeróbki Kopalin, Ochrony Środowiska i Utylizacji Odpadów w latach 1969–1985, prorektor w latach 1969–1972, profesor nadzwyczajny w latach 1970–1977, profesor zwyczajny od 1977 r.
+
W 1952 roku rozpoczął pracę jako zastępca asystenta w Katedrze i Zakładzie Przeróbki Mechanicznej Kopalin [[Wydział Górniczy|Wydziału Górniczego]]. W następnych latach był asystentem 1953–1955, starszym asystentem 1955–1965, adiunktem 1956–1965, docentem 1965–1970, profesorem 1970.  
 +
W latach 1968-1985 kierownik w Katedrze Przeróbki Mechanicznej Kopalin [[Wydział Górniczy |Wydziału Górniczego]] i dyrektor Instytutu Przeróbki i Wykorzystania Surowców Mineralnych na Wydziale Górniczym.
  
Członek Komisji Górniczej i Komisji Gospodarki Surowcami Mineralnymi PAN, członek stały Państwowej Rady Górnictwa, wielu rad naukowych oraz komitetów naukowych międzynarodowych konferencji i kongresów. Redaktor programowy czasopism: „Archives of Mining Sciences”, „Górnictwo”, „Fizykochemiczne Problemy Mineralurgii” (przewodniczący Rady Redakcyjnej).
+
W latach 1969-1972 prorektor AGH.
  
Badania: procesy przepływowe w inżynierii mineralnej (przeróbka kopalin) — wprowadzenie metod statystycznych do badań tych procesów, określenie i usystematyzowanie kierunków ich rozwoju, opracowanie wybranych zadań szczegółowych od zagadnień podstawowych, aż do zasad ich wykorzystania praktycznego; identyfikacja materiałów i kontrola procesów technologicznych, w szczególności do celów optymalizacji i sterowania — metody opisu właściwości materiałów, zasady budowy układów kontrolnych procesów przemysłowych, modelowanie procesów przemysłowych i budowa algorytmów sterowania (szczególnie optymalizującego), kryteria oceny procesów przetwarzania surowców, szczególnie wieloskładnikowych w aspekcie ich kompleksowego wykorzystania; tendencje i kierunki rozwoju procesów technologii przetwarzania surowców mineralnych i mineralnopodobnych i ich przekształcenie z tradycyjnej przeróbki kopalin w nową dyscyplinę nauk. i techn. — inżynierię mineralną; zasady gospodarowania surowcami mineralnymi (pierwotnymi i wtórnymi) na etapie ich przetwarzania wstępnego i ich kompleksowe wykorzystanie: efektywne włączanie operacji biotechnologicznych do inżynierii mineralnej.
+
Członek Komisji Górniczej i Komisji Gospodarki Surowcami Mineralnymi PAN, członek stały Państwowej Rady Górnictwa, członek Polskiego Towarzystwa Przeróbki Kopalin, członek Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Górnictwa, wielu rad naukowych oraz komitetów naukowych międzynarodowych konferencji i kongresów. Redaktor programowy czasopism: „Archives of Mining Sciences”, „Górnictwo”, „Fizykochemiczne Problemy Mineralurgii” (przewodniczący Rady Redakcyjnej). Członek założyciel Polskiej Akademii Filatelistyki, członek czynny Académie Européenne de Philatélie, współautor około 35 publikacji z dziedziny filatelistyki.
  
Działalność pozanaukowa: członek założyciel Polskiej Akademii Filatelistyki (wiceprzewodniczący 1993–2001, prezes 2001–), członek czynny Académie Européenne de Philatélie, współautor około 35 publikacji z dziedziny filatelistyki.
+
Specjalista w zakresie: procesów przepływowych w inżynierii mineralnej (przeróbka kopalin), identyfikacji materiałów i kontroli procesów technologicznych, tendencji i kierunków rozwoju procesów technologii przetwarzania surowców mineralnych i mineralnopodobnych, zasad gospodarowania surowcami mineralnymi (pierwotnymi i wtórnymi) na etapie ich przetwarzania wstępnego i ich kompleksowego wykorzystania.
  
Autor ponad 260 publikacji z zakresu przeróbki mechanicznej i kompleksowego wykorzystania surowców mineralnych (w tym wtórnych i odpadowych), kontroli i optymalizacji procesów technologicznych, kształcenia i przygotowania kadr. Promotor wielu prac doktorskich.
+
Autor ponad 300 publikacji. Promotor wielu prac doktorskich.
 +
 
 +
Profesor Honorowy AGH 2011 (za całokształt działań na rzecz przekształcenia klasycznej przeróbki kopalin w nową dyscyplinę naukową i techniczną zwaną "Inżynierią mineralną", jej implementację w profil działalności naukowo-badawczej i edukacyjnej Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii AGH, a także jej dynamiczny rozwój w kraju i na świecie).
 +
 
 +
==== Odznaczenia i nagrody ====
 +
[[Złoty Krzyż Zasługi]], [[Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski]], [[Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski]], [[Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski]], [[Medal Komisji Edukacji Narodowej]], [[Medal 30-lecia Polski Ludowej]], [[Medal 40-lecia Polski Ludowej]], Srebrny i Brązowy Medal za Zasługi dla Obronności Kraju, Generalny Dyrektor Górniczy I stopnia, sześciokrotnie uzyskał nagrodę Ministra Edukacji Narodowej (pięciokrotnie indywidualnie, raz zespołowo), wielokrotnie wyróżniony nagrodami Rektora AGH oraz odznaczeniami regionalnymi, resortowymi, zakładowymi, organizacyjnymi.
 +
 
 +
====Bibliografia publikacji====
 +
https://bpp.agh.edu.pl/autor/sztaba-kazimierz-stanislaw-01802
 +
 
 +
== Źródła do biogramu ==
 +
==== Książki ====
 +
* Kto jest kim w Polsce : informator biograficzny. Red. B. Cynkier. Ed. 4. Warszawa 2001, s. 937
 +
* [Skład Osobowy AGH … 1952/53]. Kraków 1953, s. 27
 +
* Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. [Oprac.] zespół aut. K. Pikoń (red. naczelny), A. Sokołowska (dyrektor projektu), K. Pikoń. Gliwice 2004, s. 358, [foto]
 +
* Współcześni uczeni polscy. Słownik biograficzny. T. 4 : S–Ż. Red. nauk. J. Kapuścik. Warszawa 2002, s. 369, [foto]
 +
 
 +
==== Artykuły ====
 +
* Dziennik Polski 2019, nr 202 (30 VIII 2019), s. A16 [nekr.]
 +
* Dziennik Polski 2019, nr 203 (31 VIII - 1 IX 2019), s. A13 [nekr.]
 +
* Dziennik Polski 2019, nr 205 (3 IX 2019), s. A12 [nekr.]
 +
* Profesor Kazimierz Sztaba Profesorem Honorowym AGH. ''Biuletyn AGH'' 2012, nr 51, s. 12-15
 +
* ["Protokół z posiedzenia Senatu AGH"... 14 grudnia 2011], s. 1, 2, 12–13, 53
 +
* Tadeusiewicz R.: Profesor Kazimierz Sztaba - wizjoner wyprzedzający swoja epokę. ''Biuletyn Informacyjny Pracowników AGH'' 2001, nr 93/94, s. 19
 +
 
 +
==== Inne ====
 +
* [Historia Katedry Przeróbki Kopalin i Ochrony Środowiska] [online] [przeglądany 7.12.2017]. Dostępny w: http://www.kpk.agh.edu.pl/h.htm
  
Źródło:
 
* Kto jest kim w Polsce. S. 716
 
* Współcześni uczeni polscy. Słownik biograficzny. T. 4 : S–Ż. Warszawa 2002. S. 369, portr.
 
* Protokół z posiedzenia Senatu AGH z dnia 14 grudnia 2011 r. s. 1, 2, 12–13, 53
 
  
  
 
{{DEFAULTSORT:Sztaba, Kazimierz Stanisław}}
 
{{DEFAULTSORT:Sztaba, Kazimierz Stanisław}}
 
[[Category:Biogramy]]
 
[[Category:Biogramy]]

Aktualna wersja na dzień 08:35, 11 wrz 2019

Kazimierz Stanisław Sztaba
Kazimierz Sztaba.jpg
Nazwisko Sztaba
Imię / imiona Kazimierz
Tytuły / stanowiska Prof. zw. dr hab. inż.
Tytuły honorowe AGH Profesor Honorowy AGH
Data urodzenia 17 lipca 1931
Miejsce urodzenia Kraków
Data śmierci 27 sierpnia 2019
Dyscyplina/specjalności górnictwo i geologia, przeróbka kopalin stałych, inżynieria mineralna, gospodarka surowcami mineralnymi
Pełnione funkcje Prorektor (1969–1972)
Wydział Wydział Górnictwa i Geoinżynierii


Odznaczenia i nagrody Złoty Krzyż Zasługi, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski, Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski, Medal Komisji Edukacji Narodowej, Medal 30-lecia Polski Ludowe, Medal 40-lecia Polski Ludowej
FunkcjeGdzieoddo
ProrektorAGH19691972


Prof. zw. dr hab. inż. Kazimierz Stanisław Sztaba (1931–2019)

Dyscyplina/specjalności: górnictwo i geologia, przeróbka kopalin stałych, inżynieria mineralna, gospodarka surowcami mineralnymi

Nota biograficzna

Urodził się 17 lipca 1931 roku w Krakowie. Zmarł 27 sierpnia 2019 roku. Pochowany w Krakowie na Cmentarzu Batowickim.

Absolwent AGH - 1955, dr - AGH 1960, doktor hab. - AGH 1964, prof. nadzwyczajny AGH - 1970, prof. zwyczajny - 1977.

W 1952 roku rozpoczął pracę jako zastępca asystenta w Katedrze i Zakładzie Przeróbki Mechanicznej Kopalin Wydziału Górniczego. W następnych latach był asystentem 1953–1955, starszym asystentem 1955–1965, adiunktem 1956–1965, docentem 1965–1970, profesorem 1970. W latach 1968-1985 kierownik w Katedrze Przeróbki Mechanicznej Kopalin Wydziału Górniczego i dyrektor Instytutu Przeróbki i Wykorzystania Surowców Mineralnych na Wydziale Górniczym.

W latach 1969-1972 prorektor AGH.

Członek Komisji Górniczej i Komisji Gospodarki Surowcami Mineralnymi PAN, członek stały Państwowej Rady Górnictwa, członek Polskiego Towarzystwa Przeróbki Kopalin, członek Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Górnictwa, wielu rad naukowych oraz komitetów naukowych międzynarodowych konferencji i kongresów. Redaktor programowy czasopism: „Archives of Mining Sciences”, „Górnictwo”, „Fizykochemiczne Problemy Mineralurgii” (przewodniczący Rady Redakcyjnej). Członek założyciel Polskiej Akademii Filatelistyki, członek czynny Académie Européenne de Philatélie, współautor około 35 publikacji z dziedziny filatelistyki.

Specjalista w zakresie: procesów przepływowych w inżynierii mineralnej (przeróbka kopalin), identyfikacji materiałów i kontroli procesów technologicznych, tendencji i kierunków rozwoju procesów technologii przetwarzania surowców mineralnych i mineralnopodobnych, zasad gospodarowania surowcami mineralnymi (pierwotnymi i wtórnymi) na etapie ich przetwarzania wstępnego i ich kompleksowego wykorzystania.

Autor ponad 300 publikacji. Promotor wielu prac doktorskich.

Profesor Honorowy AGH 2011 (za całokształt działań na rzecz przekształcenia klasycznej przeróbki kopalin w nową dyscyplinę naukową i techniczną zwaną "Inżynierią mineralną", jej implementację w profil działalności naukowo-badawczej i edukacyjnej Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii AGH, a także jej dynamiczny rozwój w kraju i na świecie).

Odznaczenia i nagrody

Złoty Krzyż Zasługi, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski, Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski, Medal Komisji Edukacji Narodowej, Medal 30-lecia Polski Ludowej, Medal 40-lecia Polski Ludowej, Srebrny i Brązowy Medal za Zasługi dla Obronności Kraju, Generalny Dyrektor Górniczy I stopnia, sześciokrotnie uzyskał nagrodę Ministra Edukacji Narodowej (pięciokrotnie indywidualnie, raz zespołowo), wielokrotnie wyróżniony nagrodami Rektora AGH oraz odznaczeniami regionalnymi, resortowymi, zakładowymi, organizacyjnymi.

Bibliografia publikacji

https://bpp.agh.edu.pl/autor/sztaba-kazimierz-stanislaw-01802

Źródła do biogramu

Książki

  • Kto jest kim w Polsce : informator biograficzny. Red. B. Cynkier. Ed. 4. Warszawa 2001, s. 937
  • [Skład Osobowy AGH … 1952/53]. Kraków 1953, s. 27
  • Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. [Oprac.] zespół aut. K. Pikoń (red. naczelny), A. Sokołowska (dyrektor projektu), K. Pikoń. Gliwice 2004, s. 358, [foto]
  • Współcześni uczeni polscy. Słownik biograficzny. T. 4 : S–Ż. Red. nauk. J. Kapuścik. Warszawa 2002, s. 369, [foto]

Artykuły

  • Dziennik Polski 2019, nr 202 (30 VIII 2019), s. A16 [nekr.]
  • Dziennik Polski 2019, nr 203 (31 VIII - 1 IX 2019), s. A13 [nekr.]
  • Dziennik Polski 2019, nr 205 (3 IX 2019), s. A12 [nekr.]
  • Profesor Kazimierz Sztaba Profesorem Honorowym AGH. Biuletyn AGH 2012, nr 51, s. 12-15
  • ["Protokół z posiedzenia Senatu AGH"... 14 grudnia 2011], s. 1, 2, 12–13, 53
  • Tadeusiewicz R.: Profesor Kazimierz Sztaba - wizjoner wyprzedzający swoja epokę. Biuletyn Informacyjny Pracowników AGH 2001, nr 93/94, s. 19

Inne