Kazimierz Kusiński

Z Historia AGH
Kazimierz Kusiński
Nazwisko Kusiński
Imię / imiona Kazimierz
Tytuły / stanowiska Prof. dr hab.
Data urodzenia 1927–2006


Dyscyplina/specjalności metalurgia (metaloznawstwo i obróbka cieplna)Odznaczenia i nagrody Srebrna Odznaka za pracę społeczną dla m. Krakowa, Odznaka 1000-lecia Państwa Polskiego, Złota Odznaka ZNP, Złoty Krzyż Zasługi, Odznaka Zasłużonego dla woj. rzeszowskiego, Krzyż Kawalerski OOP, Dyplom Zasłużony dla Huty Warszawa, Odznaka za zasługi dla woj. nowosądeckiego, Złota Odznaka za pracę społeczną dla m. Krakowa, Medal Komisji Edukacji Narodowej, Medal 40-lecia.
FunkcjeGdzieoddo
ProdziekanWydział Metalurgiczny19751978
ProdziekanWydział Metalurgiczny19811984

Prof. dr hab. Kazimierz Kusiński (1927–2006)

Specjalność: metalurgia (metaloznawstwo i obróbka cieplna)

Urodził się 1 stycznia 1927 roku w Chorzenicach. Zmarł 6 kwietnia 2006 roku w Krakowie. Absolwent AGH — 1955, dr — AGH 1964, dr hab. — AGH 1979, prof. (tytuł) -1986.

Wieloletni pracownik Wydziału Metalurgii i Inżynierii Materiałowej. Prodziekan Wydziału w latach 1975–1978 i 1981–1984, wieloletni kierownik Pracowni Obróbki Cieplnej Zakładu Metaloznawstwa i Metalurgii Proszków, kierownik Studium Podyplomowego w latach 1971–1989, profesor zwyczajny od 1993 r. Członek Komisji ds. Przewodów Doktorskich w latach 1980–1997, wiceprzewodniczący Uczelnianej Komisji Dyscyplinarnej dla Pracowników Naukowych AGH w latach 1987–1990, rzecznik dyscyplinarnej Odwoławczej Uczelnianej Komisji Dyscyplinarnej dla studentów AGH w latach 1971–1981. Wieloletni konsultant naukowy hut: Stalowa Wola, Batory, Zawiercie, Warszawa, im. Sendzimira.

Należał do Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Hutniczego, był założycielem Polskiego Towarzystwa Metaloznawczego.

Autor 79 prac, w tym 2 książek. Promotor 130 prac dyplomowych magisterskich i inżynierskich oraz 5 prac doktorskich.

Był wybitnym specjalistą z zakresu obróki cieplnej metali doskonale łączący wiedzę teoretyczną z potrzebami produkcji przemysłowej. Propagował nowoczesne metody badawcze takie jak: elektronowa mikroskopia skaningowa i cyfrowa analiza obrazu. Był znakomitym pedagogiem i wychowawcą wielu pokoleń młodzieży.

Źródło:

  • Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. Gliwice cop. 2004. S. 188
  • Dziennik Polski 2006 nr 87 (12 IV 2006). s. 12 [nekrologi]