Kazimierz Antoni Trybalski

Z Historia AGH
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Kazimierz Antoni Trybalski
Kazimierz Trybalski.jpg
Nazwisko Trybalski
Imię / imiona Kazimierz Antoni
Tytuły / stanowiska Dr inż.
Data urodzenia 14 lutego 1947
Miejsce urodzenia Grabowiec-Góra


Dyscyplina/specjalności modelowanie, automatyzacja i sterowanie technologicznymi procesami przeróbki surowców mineralnych
Wydział Wydział Górnictwa i GeoinżynieriiFunkcjeGdzieoddo
ProdziekanWydział Górnictwa i Geoinżynierii20082012

Dr inż. Kazimierz Antoni Trybalski (1947–) biogram będzie uzupełniony


Dyscyplina/specjalności: modelowanie, automatyzacja i sterowanie technologicznymi procesami przeróbki surowców mineralnych

Nota biograficzna

Urodził się 14 lutego 1947 roku w miejscowości Grabowiec-Góra.

W 1973 roku ukończył Wydział Elektrotechniki Górniczej i Hutniczej AGH.

W 1973 roku został zatrudniony w ???? Instytutu Przeróbki i Wykorzystywania Surowców Mineralnych Wydziału Górniczego AGH.

W 1985 roku na podstawie pracy "Optymalizacja przebiegu oraz prowadzenia procesu technologicznego w węźle flotacji rudy miedzi na przykładzie ZWR ZG "Polkowice"", obronionej w Instytucie Przeróbki i Wykorzystania Surowców Mineralnych Wydziału Górniczego, uzyskał doktorat.

W latach 1986-1988 był zastępcą dyrektora Instytutu Przeróbki i Wykorzystania Surowców Mineralnych Wydziału Górniczego.

W latach 1993-1996 był zastępcą kierownika Zakładu Przeróbki Kopalin, Ochrony Środowiska i Utylizacji Odpadów, a w latach 2002-2005 był kierownikiem tego Zakładu, ale już będącego w strukturach Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii.

W 2000 roku został doktorem habilitowanym.Autor kiludziesięciu publikacji naukowych oraz licznych prac naukowo-badawczych dla potrzeb przemysłu.

Członek SIiTG oraz Polskiego Komitetu Automatyzacji Kopalni Głębinowych i Odkrywkowych — PCAMC.


Odznaczenia i nagrody

Bibliografia publikacji

Źródła do biogramu

Książki

  • Kronika i spis absolwentów Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica 1919-1979. T. 1. Pion górniczy. Kraków 1979, s. ?????
  • Mazurkiewicz M.: Jak zostałem profesorem czyli pół wieku w AGH. Kraków 2016, s. 71, 243
  • [Skład Osobowy AGH … 19??/??]. Kraków 19??, s. ???
   Wacławik J.: Kronika Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii 1919-2019. Kraków 2019, s. 114
  • Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. [Oprac.] zespół aut. K. Pikoń (red. naczelny), A. Sokołowska (dyrektor projektu), K. Pikoń. Gliwice 2004, s. 377, [foto]
  • Who is who absolwentów Wydziału Elektrotechniki, Automatyki i Elektroniki [AGH] : [w 45 lecie Wydziału 1952-1997]. Kraków 1999, s. 158, [foto]??????????


Artykuły

Inne
oraz w kolorze czerwonym umieszczona na końcu biogramu:

stan na dzień 1.02.2021