Karol Stanisław Przybyłowicz: Różnice pomiędzy wersjami

Z Historia AGH
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
 
(Nie pokazano 31 wersji utworzonych przez 4 użytkowników)
Linia 1: Linia 1:
 
{{Infobox scientist
 
{{Infobox scientist
| name = Karol Stanisław Przybyłowicz
+
|family-name=Przybyłowicz
| image =
+
|given-name=Karol Stanisław
| family-name = Przybyłowicz
+
|honorific-prefix=Prof. zw. dr hab. inż
| given-name = Karol
+
|image=Karol Przybyłowicz.jpg
| additional-name = Stanisław
+
|birth_date=9 czerwca 1930
| honorific-prefix = Prof. zw. dr hab. inż
+
|birth_place=Glinik Mariampolski
| honorific-suffix =
+
|fields=metalurgia, metaloznawstwo, inżynieria materiałowa
| native_name =
+
|faculty=Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej
| native_name_lang =
+
|awards=Złoty Krzyż Zasługi, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Medal 40-lecia Polski Ludowej, Medal Komisji Edukacji Narodowej, Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski,
| image =  
+
|name=Karol Stanisław Przybyłowicz
| image_size =
 
| alt =
 
| caption =
 
| birth_date = 1930
 
| birth_place =  
 
| death_date =
 
| death_place =
 
| resting_place =
 
| resting_place_coordinates =
 
| other_names =
 
| residence =
 
| citizenship =
 
| nationality =
 
| fields = metalurgia, metaloznawstwo, inżynieria materiałowa
 
| function = Kierownik Zakładu Analiz Strukturalnych w latach 1969–1991
 
| workplaces =
 
| alma_mater =
 
| thesis_title =
 
| thesis_url =
 
| thesis_year =
 
| doctoral_advisor =
 
| academic_advisors =
 
| doctoral_students =
 
| notable_students =
 
| known_for =
 
| author_abbrev_bot =
 
| author_abbrev_zoo =
 
| influences =
 
| influenced =  
 
| awards = Ministra (1970, 1974, 1977, 1980, 1982, 1985); Krzyż Kawalerski OOP, Złoty Krzyż Zasługi, Medal 40-lecia PRL, odznaka „Za zasługi dla Ziemi Krakowskiej”, Złota Odznaka „Za pracę społeczną dla m. Krakowa”
 
| signature =
 
| signature_alt =
 
| website =
 
| footnotes =
 
| spouse =
 
| children =  
 
 
}}
 
}}
 
Prof. zw. dr hab. inż '''Karol Stanisław Przybyłowicz''' (1930–)
 
Prof. zw. dr hab. inż '''Karol Stanisław Przybyłowicz''' (1930–)
  
Specjalność: metalurgia, metaloznawstwo, inżynieria materiałowa
+
Dyscyplina/specjalności: metalurgia, metaloznawstwo, inżynieria materiałowa
  
Urodził się 9 czerwca 1930 roku w Gliniku Mariampolskim. Ukończył studia na Wydziale Metalurgicznym AGH (1956), doktorat (1963), habilitacja (1970), profesor nadzwyczajny (1977), profesor zwyczajny (1985).
+
== Nota biograficzna ==
  
Przebieg pracy zawodowej: Huta Stalowa Wola: technolog (1949–1951); AGH, Katedra Metaloznawstwa i Obróbki Cieplnej: zastępca asystenta (1954–1955), asystent (1955–1957), starszy asystent (1957–1963), adiunkt (1963–1968), docent (1968–1977), profesor nadzwyczajny (1977–1985), profesor zwyczajny (1985–), organizator i kierownik Zakładu Analiz Strukturalnych (1969–1991), kierownik Zakł. Bad. IM przy Hucie Warszawa 1987–1989, kierownik Studium Doktoranckiego (1973–1990); Politechnika Świętokrzyska w Kielcach: profesor zwyczajny 1992–.
+
Urodził się 9 czerwca 1930 roku w Gliniku Mariampolskim.
  
Staże: Columbia University, Nowy Jork (1966–1967); MISiS, Moskwa (1971); Politechnika Tuła (1982); Bergakademie Freiberg.
+
W latach 1949-1951 pracował w Hucie Stalowa Wola na stanowisku technologa.
  
Członek Komisji Metalurgiczno-Odlewniczej PAN, Komisji Nauki o Materiałach PAN, Zesp. Inż Powierzchni KBM PAN, Intern. Diffusion Research Ass., Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Hutniczego i rzeczoznawca. Członek Rady Konsult.-Progr. „Przeglądu Technicznego”. Organizator Ogólnopolskiego Seminarium Młodych Metalowców (1973–1992).
+
Studiował w AGH w latach 1951-1956 na Wydziale Metalurgicznym. Doktorat obronił w 1963 roku (AGH), habilitacja w 1970 roku (AGH). Tytuł profesora nadzwyczajnego otrzymał w 1977 roku, a profesora zwyczajnego w 1985 roku.  
  
Badania: dyfuzja po granicach ziarn w bikryształach aluminium z granicami nachylenia i skręcenia (opracowanie oryginalnej metalograficznej metody ujawniania frontu dyfuzji); wpływ wielkości atomu na dyfuzję granicami małego kąta (ujawnienie możliwości niskotemeperaturowego zrównania frontu dyfuzji); badanie anizotropii dyfuzyjności granic ziarn i wpływu na dyfuzję nierównowagowego stanu struktury granic; prace z zakresu dyfuzji boru w stal; wykrycie tworzenia się wtrąceń ferrytu krzemowego w warstwach; udowodnienie dyfuzji atomów boru przez warstwę borków ich granicami; ujawnienie anizotropii twardości borków; opracowanie oryginalnych powłok antyrefleksyjnych.
+
Pracę w AGH rozpoczął w 1954 roku jako zastępca asystenta w Zakładzie Rentgenografii Metali  Katedry Metalografii i Obróbki Cieplnej [[Wydział Metalurgiczny|Wydziału Metalurgicznego]]. Następnie zatrudniony jako: asystent (1955–1957), starszy asystent (1957–1963), adiunkt (1963–1968), docent (1968–1977), profesor nadzwyczajny (1977–1985), profesor zwyczajny (1985–2006). Był organizatorem i kierownikiem Zakładu Analiz Strukturalnych AGH (1969–1991), kierownikiem Zakładu Badawczego AGH przy Hucie Warszawa (1987–1989), kierownikiem Studium Doktoranckiego na Wydziale Metalurgicznym AGH (1973–1991).
  
Opublikował ok. 200 prac z zakresu metaloznawstwa, teorii dyfuzji, obróbki cieplnej i cieplno-chemicznej zamieszczonych w czasopismach polskich i zagranicznych. Autor lub współautor podręczników, kilku patentów i zgłoszenia patentowego. Promotor kilku prac doktorskich.
+
Od 1992 roku pracował w Politechnice Świętokrzyskiej w Kielcach na stanowisku profesora zwyczajnego. W latach 1995-2005 był kierownikiem Katedry Metaloznawstwa i Technologii Materiałowych Wydziału  Mechatroniki i Budowy Maszyn Politechniki Świętokrzyskiej.
  
Źródło:
+
W 2006 roku przeszedł na emeryturę.
* Kto jest kim w Polsce. S. 582–583
 
* Współcześni uczeni polscy. Słownik biograficzny. T. 3 : M–R. Warszawa 2000. S. 593–594, portr.
 
  
 +
Staże naukowe w: Columbia University, Nowy Jork (1966–1967), MISiS, Moskwa (1971), Politechnika Tuła (1982) oraz Bergakademie Freiberg.
 +
 +
Prowadził badania nad: dyfuzją po granicach ziarn w bikryształach aluminium z granicami nachylenia i skręcenia (opracowanie oryginalnej metalograficznej metody ujawniania frontu dyfuzji); wpływem wielkości atomu na dyfuzję granicami małego kąta (ujawnienie możliwości niskotemeperaturowego zrównania frontu dyfuzji); anizotropią dyfuzyjności granic ziarn i wpływu na dyfuzję nierównowagowego stanu struktury granic. Wykrył tworzenia się wtrąceń ferrytu krzemowego w warstwach. Udowodnił dyfuzję atomów boru przez warstwę borków ich granicami. Ujawnił anizotropię twardości borków oraz opracował oryginalne powłoki antyrefleksyjne.
 +
 +
Organizator Ogólnopolskich Seminariów Młodych Metaloznawców (1973-1991), Szkół Letnich Inżynierii Powierzchni (1993, 2001, 2005), Szkoły Letniej Dyfuzji w Ciałach Stałych (1985, wspólnie z prof. S. Mrowcem).
 +
 +
Członek: Komisji Metalurgiczno-Odlewniczej PAN, Komisji Nauki o Materiałach PAN, Zespołu Inżynierów Powierzchni Komitetu Budowy Maszyn, International Diffusion Research Association, Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Hutniczego, Rady Konsultacyjno-Programowej "Przeglądu Technicznego" (1988-1994), Naczelnej Organizacji Technicznej, Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Hutniczego, Polskiego Towarzystwa Metaloznawczego, Związku Nauczycielstwa Polskiego, Stowarzyszenia Wychowanków AGH.
 +
 +
Autor ponad 200 publikacji w czasopismach, 21 książek z zakresu metaloznawstwa, teorii dyfuzji, obróbki cieplnej i cieplno-chemicznej oraz 8 patentów. Promotor 10 doktoratów, recenzent kilkudziesięciu prac doktorskich i habilitacyjnych. Napisał pierwszą na świecie monografię o borowaniu: "Teoria i praktyka borowania stali".
 +
 +
==== Odznaczenia i nagrody ====
 +
 +
[[Złoty Krzyż Zasługi]] (1969), [[Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski]] (1978), [[Medal 40-lecia Polski Ludowej]], [[Medal Komisji Edukacji Narodowej]] (2001), [[Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski]] (2005), Srebrna i Złota Odznaka "Za pracę społeczną dla m. Krakowa", odznaka "Za zasługi dla Ziemi Krakowskiej", statuetka Politechniki Świętokrzyskiej, Dyplom Uznania Rektora AGH za wyróżniającą działalność dydaktyczno-wychowawczą, Medal Politechniki Szczecińskiej, Odznaka honorowa - Zasłużony dla Stowarzyszenia Wychowanków AGH, wielokrotne nagrody i dyplomy Rektorów AGH i Politechniki Świętokrzyskiej, nagrody resortowe (1970, 1974, 1977, 1980, 1982, 1985)
 +
 +
==== Bibliografia publikacji ====
 +
 +
https://bpp.agh.edu.pl/autor/przybylowicz-karol-06966
 +
 +
 +
== Źródła do biogramu ==
 +
 +
====Książki====
 +
* Kto jest kim w Polsce. Red. L. Mackiewicz, A. Żołna. Warszawa 1993, s. 582-583
 +
* Kto jest kim w Polsce : informator biograficzny. Warszawa 1993, s. 1062
 +
* [Skład Osobowy AGH ... 1954-1955]. Kraków 1955, s. 131
 +
* Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. [Oprac.] zespół aut. K. Pikoń (red. naczelny), A. Sokołowska (dyrektor projektu), K. Pikoń. Gliwice 2004, s. 290-291, [foto]
 +
* Współcześni uczeni polscy : słownik biograficzny. T. 3 : M - R. Red. nauk. J. Kapuścik. Warszawa 2000, s. 593-594, [foto]
 +
 +
====Artykuły====
 +
* Ciaś A.: Profesor Karol Przybyłowicz obchodził Jubileusz 80-lecia urodzin. "Biuletyn AGH" 2010, nr 34, s. 20-21, [foto]
 +
* Janowski J.: Dział Informacyjny Wydziału Metalurgicznego AGH za okres 50-lecia Wydziału 1922 - 1972 r. ''Zeszyty Naukowe AGH'' ; nr 367. [Seria] ''Metalurgia i Odlewnictwo'' 1973, z. 51, s. 277-339
 +
====Inne====
 +
* Informacje od prof. dr. hab. inż. Stanisława Skrzypka
 +
 +
 +
 +
'''''<span style="color:red;">stan na dzień 08.05.2018</span>'''''
  
 
{{DEFAULTSORT:Przybyłowicz, Karol Stanisław}}
 
{{DEFAULTSORT:Przybyłowicz, Karol Stanisław}}
[[Category:Uczeni]]
+
[[Category:Biogramy]]

Aktualna wersja na dzień 10:15, 17 sty 2019

Karol Stanisław Przybyłowicz
Karol Przybyłowicz.jpg
Nazwisko Przybyłowicz
Imię / imiona Karol Stanisław
Tytuły / stanowiska Prof. zw. dr hab. inż
Data urodzenia 9 czerwca 1930
Miejsce urodzenia Glinik Mariampolski


Dyscyplina/specjalności metalurgia, metaloznawstwo, inżynieria materiałowa
Wydział Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej


Odznaczenia i nagrody Złoty Krzyż Zasługi, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Medal 40-lecia Polski Ludowej, Medal Komisji Edukacji Narodowej, Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski

Prof. zw. dr hab. inż Karol Stanisław Przybyłowicz (1930–)

Dyscyplina/specjalności: metalurgia, metaloznawstwo, inżynieria materiałowa

Nota biograficzna

Urodził się 9 czerwca 1930 roku w Gliniku Mariampolskim.

W latach 1949-1951 pracował w Hucie Stalowa Wola na stanowisku technologa.

Studiował w AGH w latach 1951-1956 na Wydziale Metalurgicznym. Doktorat obronił w 1963 roku (AGH), habilitacja w 1970 roku (AGH). Tytuł profesora nadzwyczajnego otrzymał w 1977 roku, a profesora zwyczajnego w 1985 roku.

Pracę w AGH rozpoczął w 1954 roku jako zastępca asystenta w Zakładzie Rentgenografii Metali Katedry Metalografii i Obróbki Cieplnej Wydziału Metalurgicznego. Następnie zatrudniony jako: asystent (1955–1957), starszy asystent (1957–1963), adiunkt (1963–1968), docent (1968–1977), profesor nadzwyczajny (1977–1985), profesor zwyczajny (1985–2006). Był organizatorem i kierownikiem Zakładu Analiz Strukturalnych AGH (1969–1991), kierownikiem Zakładu Badawczego AGH przy Hucie Warszawa (1987–1989), kierownikiem Studium Doktoranckiego na Wydziale Metalurgicznym AGH (1973–1991).

Od 1992 roku pracował w Politechnice Świętokrzyskiej w Kielcach na stanowisku profesora zwyczajnego. W latach 1995-2005 był kierownikiem Katedry Metaloznawstwa i Technologii Materiałowych Wydziału Mechatroniki i Budowy Maszyn Politechniki Świętokrzyskiej.

W 2006 roku przeszedł na emeryturę.

Staże naukowe w: Columbia University, Nowy Jork (1966–1967), MISiS, Moskwa (1971), Politechnika Tuła (1982) oraz Bergakademie Freiberg.

Prowadził badania nad: dyfuzją po granicach ziarn w bikryształach aluminium z granicami nachylenia i skręcenia (opracowanie oryginalnej metalograficznej metody ujawniania frontu dyfuzji); wpływem wielkości atomu na dyfuzję granicami małego kąta (ujawnienie możliwości niskotemeperaturowego zrównania frontu dyfuzji); anizotropią dyfuzyjności granic ziarn i wpływu na dyfuzję nierównowagowego stanu struktury granic. Wykrył tworzenia się wtrąceń ferrytu krzemowego w warstwach. Udowodnił dyfuzję atomów boru przez warstwę borków ich granicami. Ujawnił anizotropię twardości borków oraz opracował oryginalne powłoki antyrefleksyjne.

Organizator Ogólnopolskich Seminariów Młodych Metaloznawców (1973-1991), Szkół Letnich Inżynierii Powierzchni (1993, 2001, 2005), Szkoły Letniej Dyfuzji w Ciałach Stałych (1985, wspólnie z prof. S. Mrowcem).

Członek: Komisji Metalurgiczno-Odlewniczej PAN, Komisji Nauki o Materiałach PAN, Zespołu Inżynierów Powierzchni Komitetu Budowy Maszyn, International Diffusion Research Association, Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Hutniczego, Rady Konsultacyjno-Programowej "Przeglądu Technicznego" (1988-1994), Naczelnej Organizacji Technicznej, Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Hutniczego, Polskiego Towarzystwa Metaloznawczego, Związku Nauczycielstwa Polskiego, Stowarzyszenia Wychowanków AGH.

Autor ponad 200 publikacji w czasopismach, 21 książek z zakresu metaloznawstwa, teorii dyfuzji, obróbki cieplnej i cieplno-chemicznej oraz 8 patentów. Promotor 10 doktoratów, recenzent kilkudziesięciu prac doktorskich i habilitacyjnych. Napisał pierwszą na świecie monografię o borowaniu: "Teoria i praktyka borowania stali".

Odznaczenia i nagrody

Złoty Krzyż Zasługi (1969), Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski (1978), Medal 40-lecia Polski Ludowej, Medal Komisji Edukacji Narodowej (2001), Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski (2005), Srebrna i Złota Odznaka "Za pracę społeczną dla m. Krakowa", odznaka "Za zasługi dla Ziemi Krakowskiej", statuetka Politechniki Świętokrzyskiej, Dyplom Uznania Rektora AGH za wyróżniającą działalność dydaktyczno-wychowawczą, Medal Politechniki Szczecińskiej, Odznaka honorowa - Zasłużony dla Stowarzyszenia Wychowanków AGH, wielokrotne nagrody i dyplomy Rektorów AGH i Politechniki Świętokrzyskiej, nagrody resortowe (1970, 1974, 1977, 1980, 1982, 1985)

Bibliografia publikacji

https://bpp.agh.edu.pl/autor/przybylowicz-karol-06966


Źródła do biogramu

Książki

  • Kto jest kim w Polsce. Red. L. Mackiewicz, A. Żołna. Warszawa 1993, s. 582-583
  • Kto jest kim w Polsce : informator biograficzny. Warszawa 1993, s. 1062
  • [Skład Osobowy AGH ... 1954-1955]. Kraków 1955, s. 131
  • Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. [Oprac.] zespół aut. K. Pikoń (red. naczelny), A. Sokołowska (dyrektor projektu), K. Pikoń. Gliwice 2004, s. 290-291, [foto]
  • Współcześni uczeni polscy : słownik biograficzny. T. 3 : M - R. Red. nauk. J. Kapuścik. Warszawa 2000, s. 593-594, [foto]

Artykuły

  • Ciaś A.: Profesor Karol Przybyłowicz obchodził Jubileusz 80-lecia urodzin. "Biuletyn AGH" 2010, nr 34, s. 20-21, [foto]
  • Janowski J.: Dział Informacyjny Wydziału Metalurgicznego AGH za okres 50-lecia Wydziału 1922 - 1972 r. Zeszyty Naukowe AGH ; nr 367. [Seria] Metalurgia i Odlewnictwo 1973, z. 51, s. 277-339

Inne

  • Informacje od prof. dr. hab. inż. Stanisława Skrzypka


stan na dzień 08.05.2018