Karol Jan Łowiński

Z Historia AGH
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Karol Jan Łowiński
Karol Lowinski.jpg
Nazwisko Łowiński
Imię / imiona Karol Jan
Tytuły / stanowiska Prof. zw. inż.
Data urodzenia 24 marca 1871
Miejsce urodzenia Wałcz
Data śmierci 26 lipca 1936
Miejsce śmierci Kraków
Dyscyplina/specjalności budowa maszyn hutniczych, walcownictwo
Pełnione funkcje Dziekan Wydziału Hutniczego AG (1926–1929)
Wydział Wydział HutniczyFunkcjeGdzieoddo
DziekanWydział Hutniczy19261929
ProdziekanWydział Hutniczy19291932


Prof. zw. inż. Karol Jan Łowiński (1871–1936)

Specjalność: budowa maszyn hutniczych, walcownictwo

Nota biograficzna

Urodził się 24 marca 1871 roku w Wałczu na Pomorzu. Zmarł 26 lipca 1936 roku w Krakowie. Pochowany na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie.

W 1897 roku uzyskał dyplom inżyniera mechanika na politechnice w Charlottenburgu koło Berlina.

W latach 1900–1901 był asystentem na politechnice w Charlotenburgu, następnie przeniósł się do Warszawy. Pracował m.in. w fabryce maszyn A. Repphan S.A., w Zakładach Ostrowieckich, w walcowni w Bodzechowie, w Hucie „Częstochowa” i in.

W 1914 roku jako obywatel niemiecki został wywieziony do Orenburga w Rosji i tam internowany. W 1918 roku wrócił wraz z rodziną do Polski.

Od 1921 roku wykładał walcownictwo i kuźnictwo na Politechnice Warszawskiej.

Od 1924 roku związany z Akademią Górniczą, gdzie w 1924 roku został profesorem nadzwyczajnym, w Zakładzie Maszyn Hutniczych na Wydziale Hutniczym Akademii Górniczej, a od 1935 roku profesorem zwyczajnym . Był dziekanem Wydziału Hutniczego AG w latach 1926-1929, a następnie prodziekanem tego wydziału w latach 1929-1932.

W opinii wychowanków był dobrym wykładowcą i świetnym znawcą rysunku technicznego. Duże znaczenie przywiązywał do wycieczek zagranicznych, jako środka dydaktycznego.

Ogłosił kilka artykułów fachowych w czasopiśmie "Hutnik", publikacje: "O pracy przy walcowaniu" (b.m. i r.) i "Ueber Maschinenhavarien auf Berg- und Huettenwerke" (w casopiśmie "Zeitschrift des Oberschleiseschen Berg und Huettenmaenischen Vereins"), oraz opracował rozdział dotyczący walcownictwa stali w podręczniku "Technik". Wygłosił również szereg referatów na posiedzeniach Sekcji Hutniczej Stowarzyszenia Polskich Inżynierów Górniczych i Hutniczych. Opracował tabele stygnięcia żelaza okrągłego, przeprowadzał badania dla poparcia teorii „płynięcia stożków”. Zajmował się słownictwem technicznym i brał udział w redagowaniu słownika technicznego. Wprowadził poprawki do powszechnie używanych wzorów na obliczanie oporu plastycznego.

Był pierwszym prezesem pierwszej organizacji zawodowej hutników - Sekcji Hutniczej Stowarzyszenia Polskich Inżynierów Górniczych i Hutniczych oraz rzecznikiem dyscyplinarnym dla profesorów Akademii Górniczej. Był także członkiem Polskiego Komitetu Normalizacyjnego


Źródło:

  • Polski Słownik Biograficzny. T. 18/3 z. 78 : Łąpiński Stanisław - Łubieński Florian / Polska Akademia Nauk. [Instytut Historii]. - Wrocław [etc.] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1973. - s. 446-447
  • Słownik biograficzny techników polskich. Z. 2 / Rada Programowa (przewodn.) Janusz Tymowski ; kom. red. (przewodn.) Janusz Rajewski ; red. nacz. Tadeusz Skarzyński ; Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych. - Warszawa : FSNT, cop. 1992. - s. 105-106, bibliogr.
  • Słownik polskich pionierów techniki / pod red. Bolesława Orłowskiego. - Katowice : Wydawnictwo Śląsk, 1986. - s. 126
  • Życiorysy profesorów i asystentów Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie (1919-1964) / red. nacz. Michał Odlanicki-Poczobutt. - Kraków : AGH, 1965. - s. 138-141, portr.. - ( Zeszyty Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie ; nr 41, zeszyt specjalny 4)
  • Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej / [zespół aut. Krzysztof Pikoń (red. naczelny), Agnieszka Sokołowska (dyrektor projektu), Krystyna Pikoń; współpraca merytoryczna : Polski Instytut Biograficzny, Polskie Towarzystwo Biograficzne]. - Gliwice : Helion : Mastermedia, cop. 2004. - s. 208
  • Wydział Metalurgii i Inżynierii Materiałowej : jubileusz 75-lecia Wydziału 1922-1997 / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Metalurgii i Inżynierii Materiałowej. - Kraków : AGH, 1997. - s. 42