Jubileusz 75-lecia AGH: Różnice pomiędzy wersjami

Z Historia AGH
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
(Zdjęcia z jubileuszu)
 
(Nie pokazano 28 pośrednich wersji utworzonych przez tego samego użytkownika)
Linia 1: Linia 1:
'''Wizyta przedstawicieli Senatu AGH u Ojca Świętego Jana Pawła II z okazji Jubileuszu 75-lecia Uczelni'''
+
==== Program uroczystości jubileuszowych <ref>Matl K.: Jubileusz 75-lecia (1919-1994) Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. ''Przegląd Górniczy'' 1994, nr 6, s. 1-2</ref> ====
  
„ Pragnę na pierwszym miejscu przywitać dzisiaj Rektora, Senat i
+
{|
pracowników nauki Akademii Górniczo-Hutniczej z Krakowa
+
| [[Plik:Program uroczystości 75-lecia AGH.pdf|250px|center|thumb|link=https://historia.agh.edu.pl/mediawiki/images/b/b2/Program_uroczysto%C5%9Bci_75-lecia_AGH.pdf]]
- AGH. Wasza pielgrzymka do Rzymu związana jest z 75 rocznicą
+
|}
powstania tej Uczelni po I-szej wojnie światowej. Jako krakowianin
 
wiem dobrze jakie znaczenie miała AGH w życiu Naszego miasta,
 
w życiu akademickim, a także w tym powiązaniu Krakowa ze
 
Śląskiem. AGH uczelnia górniczo-hutnicza przeznaczona dla Śląska
 
powstała w Krakowie - była dalszym ciągiem historycznego związku
 
pomiędzy Śląskiem a Krakowem, który tyle znaczył dla dziejów
 
Polski. W tym wypadku kierunek był z Krakowa na Śląsk. Kraków
 
dostarczał na Śląsk fachowców- specjalistów od górnictwa i hutnic-
 
twa, co miało po I-szej wojnie światowej i obecnie również dla Polski
 
kapitalne znaczenie - wówczas na początku pierwszej niepodległości
 
i teraz w kontynuacji tej niepodległości. Proszę ode mnie pozdrowić
 
całe AGH, wszystkich Jego profesorów, uczonych, studentów - nową
 
generację. Tę starszą pamiętałem osobiście; miałem z Nimi wiele
 
kontaktów.
 
  
Wspominam szczególnie niektórych profesorów; a z tą młodą
+
==== Zdjęcia z jubileuszu ====
mam kontakt dzięki dzisiejszej obecności tutaj Senatu i przedsta-
 
wicieli AGH w nowym kształcie.
 
  
Szczęść Boże ! - tak się mówi po górniczemu, Szczęść Boże !”
+
<gallery>
 +
Plik:75 lecie AGH 01.jpg|Rozpoczęcie obchodów jubileuszu w Colegium Maius. [[Mirosław Józef Handke|Rektor AGH M. Handke]], Rektor UJ A. Koj, Minister Edukacji Narodowej A. Łuczak|link=https://historia.agh.edu.pl/mediawiki/images/8/8b/75_lecie_AGH_01.jpg
 +
Plik:75 lecie AGH 02.jpg|Pochód z Colegium Maius|link=https://historia.agh.edu.pl/mediawiki/images/9/97/75_lecie_AGH_02.jpg
 +
Plik:75 lecie AGH 03.jpg|Władze AGH, Miasta Krakowa, przedstawiciele KBN i władz państwowych w pochodzie na Rynku Głównym|link=https://historia.agh.edu.pl/mediawiki/images/d/de/75_lecie_AGH_03.jpg
 +
Plik:75 lecie AGH 04.jpg|Uroczysta akademia jubileuszowa w Teatrze Słowackiego|link=https://historia.agh.edu.pl/mediawiki/images/7/7f/75_lecie_AGH_04.jpg
 +
Plik:75 lecie AGH 05.jpg|Uroczysta akademia jubileuszowa w Teatrze Słowackiego|link=https://historia.agh.edu.pl/mediawiki/images/b/bc/75_lecie_AGH_05.jpg
 +
Plik:75 lecie AGH 06.jpg|Uroczysty przemarsz Senatu AGH z pawilonu B-6 do A-0|link=https://historia.agh.edu.pl/mediawiki/images/d/d0/75_lecie_AGH_06.jpg
 +
</gallery>
  
''Przywitanie pracowników AGH pielgrzymujących do Rzymu z okazji 75-lecia powstania Uczelni, przez Ojca Świętego Jana Pawła II na audiencji generalnej w Bazylice Św. Piotra.''
+
<gallery>
 +
Plik:75 lecie AGH 07.jpg|Uroczysty przemarsz Senatu AGH z pawilonu B-6 do A-0|link=https://historia.agh.edu.pl/mediawiki/images/2/20/75_lecie_AGH_07.jpg
 +
Plik:75 lecie AGH 08.jpg|Uroczyste posiedzenie Senatu AGH|link=https://historia.agh.edu.pl/mediawiki/images/d/d1/75_lecie_AGH_08.jpg
 +
Plik:75 lecie AGH 09.jpg|Goście zaproszeni na uroczyste posiedzenie Senatu AGH|link=https://historia.agh.edu.pl/mediawiki/images/5/56/75_lecie_AGH_09.jpg
 +
Plik:75 lecie AGH 10.jpg|Goście zaproszeni na uroczyste posiedzenie Senatu AGH|link=https://historia.agh.edu.pl/mediawiki/images/b/bc/75_lecie_AGH_10.jpg
 +
Plik:75 lecie AGH 11.jpg|Nadanie tytułu doktora honoris causa AGH [[Antoni Stanisław Kleczkowski|prof. A. Kleczkowskiemu]] - posiedzenie Senatu z okazji jubileuszu|link=https://historia.agh.edu.pl/mediawiki/images/a/ae/75_lecie_AGH_11.jpg
 +
Plik:75 lecie AGH 12.jpg|Nadanie tytułu doktora honoris causa AGH [[Jan Stefan Manitius|prof. J. Manitiusowi]]|link=https://historia.agh.edu.pl/mediawiki/images/7/7d/75_lecie_AGH_12.jpg
 +
</gallery>
  
'''Wystawy'''
+
<gallery>
 +
Plik:75 lecie AGH 13.jpg|Doktorat honoris causa AGH [[Stanisław Marian Knothe|prof. S. Knothego]]|link=https://historia.agh.edu.pl/mediawiki/images/9/9b/75_lecie_AGH_13.jpg
 +
Plik:75 lecie AGH 14.jpg|Nadanie tytułu doktora honoris causa AGH [[Stanisław Gorczyca|prof. S. Gorczycy]]|link=https://historia.agh.edu.pl/mediawiki/images/9/9d/75_lecie_AGH_14.jpg
 +
Plik:75 lecie AGH 16.jpg|Odsłonięcie tablicy pamiątkowej w pawilonie B-6 poświęconej [[Jerzy Grzymek|prof. J. Grzymkowi]]|link=https://historia.agh.edu.pl/mediawiki/images/8/87/75_lecie_AGH_16.jpg
 +
Plik:75 lecie AGH 17.jpg|Odsłonięcie tablicy pamiątkowej w pawilonie B-6 poświęconej prof. J. Grzymkowi|link=https://historia.agh.edu.pl/mediawiki/images/9/95/75_lecie_AGH_17.jpg
 +
Plik:75 lecie AGH 21.jpg|Bal w Kopalni Soli Wieliczka|link=https://historia.agh.edu.pl/mediawiki/images/a/a4/75_lecie_AGH_21.jpg
 +
Plik:75 lecie AGH 22.jpg|Bal w Kopalni Soli Wieliczka|link=https://historia.agh.edu.pl/mediawiki/images/1/15/75_lecie_AGH_22.jpg
 +
</gallery>
  
[http://www.bg.agh.edu.pl/pl/node/2117 Wystawa w Bibliotece Głównej AGH "Biblioteka Główna w 75-leciu AGH"]
+
==== Wystawy ====
 +
 
 +
* Wystawa prezentująca dorobek AGH w przyziemiu pawilonu A-1
 +
<gallery>
 +
Plik:75 lecie AGH 18.jpg|link=https://historia.agh.edu.pl/mediawiki/images/2/22/75_lecie_AGH_18.jpg
 +
Plik:75 lecie AGH 19.jpg|link=https://historia.agh.edu.pl/mediawiki/images/9/95/75_lecie_AGH_19.jpg
 +
Plik:75 lecie AGH 20.jpg|link=https://historia.agh.edu.pl/mediawiki/images/d/d3/75_lecie_AGH_20.jpg
 +
</gallery>
 +
 
 +
 
 +
* [http://www.bg.agh.edu.pl/pl/node/2117 Wystawa w Bibliotece Głównej AGH "Biblioteka Główna w 75-leciu AGH"]
 +
 
 +
<gallery>
 +
Plik:75 lecie AGH 15.jpg|link=https://historia.agh.edu.pl/mediawiki/images/3/39/75_lecie_AGH_15.jpg
 +
</gallery>
 +
 
 +
==== Pielgrzymka delegacji Senatu AGH do Rzymu z okazji Jubileuszu 75-lecia Uczelni (17-28 września 1994 roku) ====
 +
 
 +
 
 +
{{Quote|"Pragnę na pierwszym miejscu przywitać dzisiaj Rektora, Senat i pracowników nauki Akademii Górniczo-Hutniczej z Krakowa - AGH. Wasza pielgrzymka do Rzymu związana jest z 75 rocznicą powstania tej Uczelni po I-szej wojnie światowej. Jako krakowianin wiem dobrze jakie znaczenie miała AGH w życiu Naszego miasta, w życiu akademickim, a także w tym powiązaniu Krakowa ze Śląskiem. AGH uczelnia górniczo - hutnicza przeznaczona dla Śląska powstała w Krakowie - była dalszym ciągiem historycznego związku pomiędzy Śląskiem a Krakowem, który tyle znaczył dla dziejów Polski. W tym wypadku kierunek był z Krakowa na Śląsk. Kraków dostarczał na Śląsk fachowców - specjalistów od górnictwa i hutnictwa, co miało po I-szej wojnie światowej i obecnie również dla Polski kapitalne znaczenie - wówczas na początku pierwszej niepodległości i teraz w kontynuacji tej niepodległości.
 +
Proszę ode mnie pozdrowić całe AGH, wszystkich Jego profesorów, uczonych, studentów - nową generację. Tę starszą pamiętałem osobiście; miałem z Nimi wiele kontaktów. Wspominam szczególnie niektórych profesorów; a z tą młodą mam kontakt dzięki dzisiejszej obecności tutaj Senatu i przedstawicieli AGH w nowym kształcie.
 +
 
 +
Szczęść Boże! - tak się mówi po górniczemu, Szczęść Boże!"
 +
 
 +
|[[Jan Paweł II]] Przywitanie pracowników AGH na audiencji generalnej w Bazylice Św. Piotra.}}
 +
 
 +
W pałacu papieskim w Castel Gandolfo
 +
 
 +
<gallery>
 +
Plik:75 lecie AGH 23.jpg|link=https://historia.agh.edu.pl/mediawiki/images/b/bc/75_lecie_AGH_23.jpg
 +
Plik:75 lecie AGH 24.jpg|link=https://historia.agh.edu.pl/mediawiki/images/4/49/75_lecie_AGH_24.jpg
 +
</gallery>
 +
 
 +
==== Pisano o jubileuszu ====
 +
 
 +
* Matl K.: Jubileusz 75-lecia (1919-1994) Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. ''Przegląd Górniczy'' 1994, nr 6, s. 1-2
 +
 
 +
* [http://vivat.agh.edu.pl/vivatpdf/vivat_002.pdf Matl K.: Uroczystości Jubileuszowe AGH w minionych latach. ''Vivat Akademia : AGH'' 2009, nr 2, s. 29-32, [foto]]
 +
 
 +
* Reminiscencje pojubileuszowe. ''Biuletyn Informacyjny Pracowników AGH'' 1994, nr 8-9, s. 17-31
 +
 
 +
==== Wydawnictwa jubileuszowe ====
 +
 
 +
* 75 lat Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. Kraków 1994, [foto]
 +
* Jubileusz 75-lecia AGH : Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Elektroniki. Red. Z. Papir. Kraków 1994
 +
* Wojnar K.: W służbie polskiego wiertnictwa : na 75-lecie Akademii Górniczo-Hutniczej. Kraków 1994
 +
* Wydanie jubileuszowe : 75 lat Akademii Górniczo-Hutniczej. ''Biuletyn Informacyjny Pracowników AGH'' 1994, nr 5
 +
*[[Media:Bis2_48.pdf|Wydanie jubileuszowe : Akademia Górniczo-Hutnicza 75 lat 1919-1994. ''BIS Biuletyn Informacyjny Samorządu Studentów AGH 2'' 1994, nr 48]]
 +
 
 +
==== Przypisy ====
 +
 
 +
<references/>

Aktualna wersja na dzień 10:22, 6 kwi 2022

Program uroczystości jubileuszowych [1]

Program uroczystości 75-lecia AGH.pdf

Zdjęcia z jubileuszu

Wystawy

  • Wystawa prezentująca dorobek AGH w przyziemiu pawilonu A-1


Pielgrzymka delegacji Senatu AGH do Rzymu z okazji Jubileuszu 75-lecia Uczelni (17-28 września 1994 roku)

"Pragnę na pierwszym miejscu przywitać dzisiaj Rektora, Senat i pracowników nauki Akademii Górniczo-Hutniczej z Krakowa - AGH. Wasza pielgrzymka do Rzymu związana jest z 75 rocznicą powstania tej Uczelni po I-szej wojnie światowej. Jako krakowianin wiem dobrze jakie znaczenie miała AGH w życiu Naszego miasta, w życiu akademickim, a także w tym powiązaniu Krakowa ze Śląskiem. AGH uczelnia górniczo - hutnicza przeznaczona dla Śląska powstała w Krakowie - była dalszym ciągiem historycznego związku pomiędzy Śląskiem a Krakowem, który tyle znaczył dla dziejów Polski. W tym wypadku kierunek był z Krakowa na Śląsk. Kraków dostarczał na Śląsk fachowców - specjalistów od górnictwa i hutnictwa, co miało po I-szej wojnie światowej i obecnie również dla Polski kapitalne znaczenie - wówczas na początku pierwszej niepodległości i teraz w kontynuacji tej niepodległości.

Proszę ode mnie pozdrowić całe AGH, wszystkich Jego profesorów, uczonych, studentów - nową generację. Tę starszą pamiętałem osobiście; miałem z Nimi wiele kontaktów. Wspominam szczególnie niektórych profesorów; a z tą młodą mam kontakt dzięki dzisiejszej obecności tutaj Senatu i przedstawicieli AGH w nowym kształcie.

Szczęść Boże! - tak się mówi po górniczemu, Szczęść Boże!"

Jan Paweł II Przywitanie pracowników AGH na audiencji generalnej w Bazylice Św. Piotra.

W pałacu papieskim w Castel Gandolfo

Pisano o jubileuszu

  • Matl K.: Jubileusz 75-lecia (1919-1994) Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. Przegląd Górniczy 1994, nr 6, s. 1-2
  • Reminiscencje pojubileuszowe. Biuletyn Informacyjny Pracowników AGH 1994, nr 8-9, s. 17-31

Wydawnictwa jubileuszowe

Przypisy

  1. Matl K.: Jubileusz 75-lecia (1919-1994) Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. Przegląd Górniczy 1994, nr 6, s. 1-2