Jubileusz 20-lecia Akademii Górniczej

Z Historia AGH

Zdjęcia z jubileuszu - 1938 r.

(Zdjęcia i opisy z zasobów Narodowego Archiwum Cyfrowego)