Jerzy Lis: Różnice pomiędzy wersjami

Z Historia AGH
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
(Nie pokazano 42 wersji utworzonych przez 5 użytkowników)
Linia 3: Linia 3:
 
|given-name=Jerzy
 
|given-name=Jerzy
 
|honorific-prefix=Prof. dr hab. inż.
 
|honorific-prefix=Prof. dr hab. inż.
|image=Jerzy_Lis.jpg
+
|image=Lis Jerzy.jpg
|birth_date=1954
+
|birth_date=29 października 1954
|fields=ceramika, inżynieria materiałowa, technologia materiałów ceramicznych, ceramika klasyczna, ceramika zaawansowana
+
|birth_place=Trzciana
|function=Prorektor ds. Współpracy i Rozwoju w latach 2005-
+
|fields=inżynieria materiałowa, ceramika, technologia materiałów ceramicznych, ceramika klasyczna, ceramika zaawansowana
 +
|function=Prorektor ds. Współpracy i Rozwoju AGH (2005-2012), Prorektor ds. Współpracy AGH (2016-2020)
 
|faculty=Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
 
|faculty=Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
 +
|awards=Medal Komisji Edukacji Narodowej
 
|name=Jerzy Lis
 
|name=Jerzy Lis
|honorific-suffix=
 
|native_name=
 
|native_name_lang=
 
 
|image_size=11842
 
|image_size=11842
|alt=
+
}}{{Funkcja
|caption=
+
|Stanowisko=Prorektor ds. Współpracy i Rozwoju
|resting_place=
+
|Jednostka=AGH
|resting_place_coordinates=
+
|Rok_od=2005
|other_names=
+
|Rok_do=2012
|residence=
+
}}{{Funkcja
|citizenship=
+
|Stanowisko=Prorektor ds. Współpracy
|nationality=
+
|Rok_od=2016
|workplaces=
+
|Rok_do=2020
|alma_mater=
+
}}{{Funkcja
|thesis_title=
+
|Stanowisko=Prodziekan ds. Dydaktycznych
|thesis_url=
+
|Jednostka=Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
|thesis_year=
+
|Rok_od=1996
|doctoral_advisor=
+
|Rok_do=1999
|academic_advisors=
+
}}{{Funkcja
|doctoral_students=
+
|Stanowisko=Prodziekan ds. Dydaktycznych
|notable_students=
+
|Jednostka=Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
|known_for=
+
|Rok_od=1999
|varia=
+
|Rok_do=2002
|author_abbrev_bot=
+
}}{{Funkcja
|author_abbrev_zoo=
+
|Stanowisko=Dziekan
|influences=
+
|Jednostka=Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
|influenced=
+
|Rok_od=2002
|signature=
+
|Rok_do=2005
|signature_alt=
+
}}{{Funkcja
|website=
+
|Stanowisko=Dziekan
|footnotes=
+
|Jednostka=Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
|spouse=
+
|Rok_od=2012
|children=
+
|Rok_do=2016
 
}}
 
}}
Prof. dr hab. inż. '''Jerzy Lis''' (1954)
+
Prof. dr hab. inż. '''Jerzy Lis''' (1954-)
  
Specjalność: ceramika, inżynieria materiałowa, technologia materiałów ceramicznych, ceramika klasyczna, ceramika zaawansowana
+
Dyscyplina/specjalności: ceramika, inżynieria materiałowa, technologia chemiczna, technologia materiałów ceramicznych, ceramika klasyczna, ceramika zaawansowana
  
Urodził się 29 października 1954 roku Trzcianie. W 1978 r. ukończył studia na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Ceramiki Akademii Górniczo-Hutniczej. Dr — 1986, dr hab. — 1996, prof. (tytuł) — 2001.
+
== Nota biograficzna ==
 +
Urodził się 29 października 1954 roku w Trzcianie koło Rzeszowa.
  
Bezpośrednio po studiach zatrudniony jako asystent i adiunkt, a od 1996 r. profesor nadzwyczajny na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH. Prodziekan Wydziału ds. dydaktyki w latach 1996–2002, Dziekan Wydziału w latach 2002–2005, kierownik Katedry Technologii Ceramiki od 2002 roku, Prorektor ds. Współpracy i Rozwoju od 2005 roku. W latach 1989–1991 był pracownikiem naukowym na Wydziale Inżynierii Chemicznej Uniwersytetu Stanu Nowy Jork w Bufalo, USA.
+
W 1978 roku ukończył z wyróżnieniem studia na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH na kierunku inżynieria materiałowa. Stopień doktora nauk technicznych uzyskał w 1986 roku, doktora habilitowanego w 1995 roku, a tytuł profesora nauk technicznych w 2000 roku.
  
Prowadzi działalność naukową w zakresie: spiekanie tworzyw ceramicznych zwłaszcza kompozytowych materiałów kowalencyjnych; otrzymywanie proszków i tworzyw ceramicznych metodami spiekania; badanie właściwości materiałów ceramicznych i kompozytowych.
+
Bezpośrednio po studiach zatrudniony został jako asystent w Katedrze Nauki o Materiałach i Ceramiki Specjalnej [[Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki|Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki]] AGH, następnie od 1986 roku jako adiunkt, od 1996 roku  profesor nadzwyczajny, a od 2005 roku profesor zwyczajny.
  
Bierze udział w pracach Stowarzyszeń i Towarzystw: The International Society of SHS; Komitet Redakcyjny the International Journal of SHS; Sekcja Spalania Komitetu Termodynamiki PAN; Komisja Ceramiczna PAN o. Kraków; Komitet Nauki o Materiałach PAN, Polskie Towarzystwo Ceramiczne, Sekcja Ceramiki Szlachetnej i Technicznej — przewodniczący, Polskie Towarzystwo Materiałoznawcze, World Academy of Ceramics.
+
Dwukrotny Prodziekan Wydziału ds. Dydaktyki (1996–1999, 1999-2002), dwukrotny Dziekan Wydziału (2002–2005, 2012-2016) oraz kierownik Katedry Technologii Ceramiki i Materiałów Ogniotrwałych WIMiC (2002-2012). Prorektor ds. Współpracy i Rozwoju (2005-2012) i Prorektor ds. Współpracy (2016-2020).  
  
Autor ok. 160 publikacji, w tym kilku książek. Autor 9 patentów. Promotor prac doktorskich.
+
W latach 1989–1991 był pracownikiem naukowym na Wydziale Inżynierii Chemicznej Uniwersytetu Stanu Nowy Jork w Buffalo, USA. Wielokrotnie uczestniczył w krótszych stażach zagranicznych m.in. w: Technical University Freiberg (Niemcy), University of Clausthal (Niemcy), RWTH (Niemcy), ENSCI Limoges (Francja), Osaka University (Japonia), Alfred University (USA), Institute of Macrokinetics Rosyjskiej Akademii Nauk (Rosja).
  
Źródło:
+
Prowadzi działalność naukową w zakresie inżynierii materiałowej oraz technologii chemicznej, w tym zwłaszcza: technologii otrzymywania zaawansowanych i klasycznych tworzyw ceramicznych, specjalnych technikach syntezy materiałów ceramicznych, badaniu właściwości ceramiki i kompozytów oraz ich zastosowaniu. Jego szczególną specjalnością naukową jest metoda otrzymywania tworzyw ceramicznych zwana Samorozwijajacą się Syntezą Wysokotemperaturową (Self-Propagating High-Temperature Synthesis SHS) polegającą na wykorzystaniu do otrzymywania tworzyw gwałtownych reakcji chemicznych typu spalania.
  
 +
Jest członkiem korespondentem Polskiej Akademii Nauk oraz członkiem z wyboru: Komitetu Nauki o Materiałach PAN (wiceprzewodniczący), Komitetu Termodynamiki i Spalania PAN, Komisji Ceramicznej PAN oddz. Kraków, Sekcji Materiałów Budowlanych Komitetu Budownictwa PAN, członkiem Polskiego Towarzystwa Ceramicznego. Jest ponadto członkiem rad naukowych: Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych, Instytutu Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN i Instytutu Technologii Materiałów Elektronicznych.
  
 +
W latach 2005-2011 pełnił funkcję prezesa Polskiego Towarzystwa Materiałoznawczego. W latach 2006-2012 był członkiem Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów. Był także przewodniczącym Komitetu Monitorującego Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE, a od 2016 roku jest wiceprzewodniczącym Komisji Nauk Technicznych PAU.
 +
 +
Członek komitetów redakcyjnych czasopism: The International Journal of SHS, Ceramics International, The Materials Science – Poland, Materiały Ceramiczne, Inżynieria Materiałowa i Polski Biuletyn Ceramiczny – Ceramika oraz recenzent wielu innych czasopism z zakresu inżynierii materiałowej, nauki o materiałach, ceramiki i technologii chemicznej.
 +
 +
Aktywnie współpracuje z przemysłem w pracach badawczych i innowacyjnych. Był przewodniczącym Rady Nadzorczej Zakładów Magnezytowych w Ropczycach, a obecnie jest członkiem Rady Nadzorczej ZM INVEST Ropczyce oraz członkiem Rady Nadzorczej Krakowskiego Parku Technologicznego. Pełnił ponadto funkcję prezesa Zarządu Krakowskiego Centrum Innowacyjnych Technologii INNOAGH Sp. z o.o., a obecnie jest członkiem rady nadzorczej INNOAGH. Posiadacz certyfikatu PRINCE 2 w zakresie zarządzania i prowadzenia projektów.
 +
 +
Czynnie współpracuje także z Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego m.in. będąc członkiem Komitetu Monitorującego MRPO Województwa Małopolskiego, Małopolskiej Rady Innowacji i Zespołu ds. Aktualizacji Strategii Województwa Małopolskiego oraz sekretarzem Klubu Nowej Gospodarki. W 2019 roku został przewodniczącym Komisji Rewizyjnej Polskiego Towarzystwa Materiałoznawczego (PTM).
 +
 +
Autor ok. 350 publikacji, w tym kilku książek, kilkudziesięciu artykułów naukowych oraz wielu referatów konferencyjnych. Autor 15 patentów. Promotor prac doktorskich, kierownik kilkunastu projektów i grantów badawczych.
 +
 +
==== Odznaczenia i nagrody ====
 +
[[Medal Komisji Edukacji Narodowej]], Nagroda Ministra Edukacji Narodowej, Nagroda Przewodniczącego IV Wydziału PAN, nagrody naukowe Rektora AGH. Za swą działalność innowacyjną i wynalazczą został w 2011 roku uhonorowany Medalem im. T. Sendzimira Stowarzyszenia Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów. Laureat nagrody „The Bridge Building Award” (2019) przyznawanej przez Amerykańskie Towarzystwo Ceramiczne uczonemu spoza Stanów Zjednoczonych za wyjątkowy wkład w rozwój inżynierii ceramicznej.
 +
 +
==== Bibliografia publikacji ====
 +
https://bpp.agh.edu.pl/autor/lis-jerzy-02341
 +
 +
== Źródła do biogramu ==
 +
====Książki====
 
* Kto jest kim w ceramice : 50 lecie Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki : 1949-1999. [AGH]. Kraków 1999, s. 7, 144, [foto]
 
* Kto jest kim w ceramice : 50 lecie Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki : 1949-1999. [AGH]. Kraków 1999, s. 7, 144, [foto]
* Biuletyn Informacyjny Pracowników AGH 2002 nr 106/107. s. 16, 23 okł.
+
* Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. [Oprac.] zespół aut. K. Pikoń (red. naczelny), A. Sokołowska (dyrektor projektu), K. Pikoń. Gliwice 2004, s. 201
* Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. Gliwice cop. 2004. S. 201
+
 
* Biuletyn Informacyjny Pracowników AGH 2005 nr 139. s. 3
+
====Artykuły====
 
* Lis J.: Pokażę, jak można wydrukować ceramikę w 3D. Rozm. S. Nowosińska. ''Dziennik Polski'' 2014, nr 205 (4 IX 2014), dod. ''Kronika Krakowska'', s. B2
 
* Lis J.: Pokażę, jak można wydrukować ceramikę w 3D. Rozm. S. Nowosińska. ''Dziennik Polski'' 2014, nr 205 (4 IX 2014), dod. ''Kronika Krakowska'', s. B2
 +
* Media o AGH. [Prof. Jerzy Lis z nagrodą ...]. ''Biuletyn AGH'' 2019, nr 136, s. 21
 +
* Sulima Z.: Rektor na kadencję 2005-2008 wybrany. ''Biuletyn Informacyjny Pracowników AGH'' 2005, nr 139, s. 3, [foto]
 +
* Trębacz I.: Prof. dr hab. inż. Jerzy Lis Prorektor ds. Współpracy. ''Biuletyn AGH'' 2016, nr 106, s. 14, [foto]
 +
* Władze dziekańskie na kadencję 2002-2005. ''Biuletyn Informacyjny Pracowników AGH'' 2002, nr 106/107, 3 s. okł., [foto]
 +
* Władze AGH na kadencję 2002-2005. ''Biuletyn Informacyjny Pracowników AGH'' 2002, nr
 +
* Władze dziekańskie na kadencję 2002-2005. ''Biuletyn Informacyjny Pracowników AGH'' 2002, nr 106/107, s. 16, III okładki, [foto]
 +
* Władze rektorskie AGH na kadencję 2005-2008. ''Biuletyn Informacyjny Pracowników AGH'' 2005, nr 146, s. 2, [foto]
 +
 +
==== Inne ====
 +
* Jerzy Lis. Prorektor ds. Współpracy na lata 2016-2020 [online] [przeglądany 30.11.2017]. Dostępny w: http://home.agh.edu.pl/~lis/, [foto]
 +
* Nagroda Amerykańskiego Towarzystwa Ceramicznego dla prof. Jerzego Lisa [online] [przeglądany 06.02.2019]. Dostępny w: https://www.agh.edu.pl/osiagniecia/info/article/nagroda-amerykanskiego-towarzystwa-ceramicznego-dla-prof-jerzego-lisa/, [foto]
 +
* Walne Zebranie Członków PTM-sprawozdanie.[online] [przeglądany 03.04.2019]. Dostępny w: http://ptm-materials.pl/
  
 +
'''''<span style="color:red;">stan na dzień 15.05.2019</span>'''''
  
 
{{DEFAULTSORT:Lis, Jerzy }}
 
{{DEFAULTSORT:Lis, Jerzy }}
[[Category:Uczeni]]
+
[[Category:Biogramy]]

Wersja z 16:42, 7 lut 2020

Jerzy Lis
Lis Jerzy.jpg
Nazwisko Lis
Imię / imiona Jerzy
Tytuły / stanowiska Prof. dr hab. inż.
Data urodzenia 29 października 1954
Miejsce urodzenia Trzciana


Dyscyplina/specjalności inżynieria materiałowa, ceramika, technologia materiałów ceramicznych, ceramika klasyczna, ceramika zaawansowana
Pełnione funkcje Prorektor ds. Współpracy i Rozwoju AGH (2005-2012), Prorektor ds. Współpracy AGH (2016-2020)
Wydział Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki


Odznaczenia i nagrody Medal Komisji Edukacji Narodowej
FunkcjeGdzieoddo
Prodziekan ds. DydaktycznychWydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki19961999
Prodziekan ds. DydaktycznychWydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki19992002
DziekanWydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki20022005
Prorektor ds. Współpracy i RozwojuAGH20052012
DziekanWydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki20122016
Prorektor ds. Współpracy20162020

Prof. dr hab. inż. Jerzy Lis (1954-)

Dyscyplina/specjalności: ceramika, inżynieria materiałowa, technologia chemiczna, technologia materiałów ceramicznych, ceramika klasyczna, ceramika zaawansowana

Nota biograficzna

Urodził się 29 października 1954 roku w Trzcianie koło Rzeszowa.

W 1978 roku ukończył z wyróżnieniem studia na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH na kierunku inżynieria materiałowa. Stopień doktora nauk technicznych uzyskał w 1986 roku, doktora habilitowanego w 1995 roku, a tytuł profesora nauk technicznych w 2000 roku.

Bezpośrednio po studiach zatrudniony został jako asystent w Katedrze Nauki o Materiałach i Ceramiki Specjalnej Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH, następnie od 1986 roku jako adiunkt, od 1996 roku profesor nadzwyczajny, a od 2005 roku profesor zwyczajny.

Dwukrotny Prodziekan Wydziału ds. Dydaktyki (1996–1999, 1999-2002), dwukrotny Dziekan Wydziału (2002–2005, 2012-2016) oraz kierownik Katedry Technologii Ceramiki i Materiałów Ogniotrwałych WIMiC (2002-2012). Prorektor ds. Współpracy i Rozwoju (2005-2012) i Prorektor ds. Współpracy (2016-2020).

W latach 1989–1991 był pracownikiem naukowym na Wydziale Inżynierii Chemicznej Uniwersytetu Stanu Nowy Jork w Buffalo, USA. Wielokrotnie uczestniczył w krótszych stażach zagranicznych m.in. w: Technical University Freiberg (Niemcy), University of Clausthal (Niemcy), RWTH (Niemcy), ENSCI Limoges (Francja), Osaka University (Japonia), Alfred University (USA), Institute of Macrokinetics Rosyjskiej Akademii Nauk (Rosja).

Prowadzi działalność naukową w zakresie inżynierii materiałowej oraz technologii chemicznej, w tym zwłaszcza: technologii otrzymywania zaawansowanych i klasycznych tworzyw ceramicznych, specjalnych technikach syntezy materiałów ceramicznych, badaniu właściwości ceramiki i kompozytów oraz ich zastosowaniu. Jego szczególną specjalnością naukową jest metoda otrzymywania tworzyw ceramicznych zwana Samorozwijajacą się Syntezą Wysokotemperaturową (Self-Propagating High-Temperature Synthesis SHS) polegającą na wykorzystaniu do otrzymywania tworzyw gwałtownych reakcji chemicznych typu spalania.

Jest członkiem korespondentem Polskiej Akademii Nauk oraz członkiem z wyboru: Komitetu Nauki o Materiałach PAN (wiceprzewodniczący), Komitetu Termodynamiki i Spalania PAN, Komisji Ceramicznej PAN oddz. Kraków, Sekcji Materiałów Budowlanych Komitetu Budownictwa PAN, członkiem Polskiego Towarzystwa Ceramicznego. Jest ponadto członkiem rad naukowych: Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych, Instytutu Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN i Instytutu Technologii Materiałów Elektronicznych.

W latach 2005-2011 pełnił funkcję prezesa Polskiego Towarzystwa Materiałoznawczego. W latach 2006-2012 był członkiem Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów. Był także przewodniczącym Komitetu Monitorującego Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE, a od 2016 roku jest wiceprzewodniczącym Komisji Nauk Technicznych PAU.

Członek komitetów redakcyjnych czasopism: The International Journal of SHS, Ceramics International, The Materials Science – Poland, Materiały Ceramiczne, Inżynieria Materiałowa i Polski Biuletyn Ceramiczny – Ceramika oraz recenzent wielu innych czasopism z zakresu inżynierii materiałowej, nauki o materiałach, ceramiki i technologii chemicznej.

Aktywnie współpracuje z przemysłem w pracach badawczych i innowacyjnych. Był przewodniczącym Rady Nadzorczej Zakładów Magnezytowych w Ropczycach, a obecnie jest członkiem Rady Nadzorczej ZM INVEST Ropczyce oraz członkiem Rady Nadzorczej Krakowskiego Parku Technologicznego. Pełnił ponadto funkcję prezesa Zarządu Krakowskiego Centrum Innowacyjnych Technologii INNOAGH Sp. z o.o., a obecnie jest członkiem rady nadzorczej INNOAGH. Posiadacz certyfikatu PRINCE 2 w zakresie zarządzania i prowadzenia projektów.

Czynnie współpracuje także z Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego m.in. będąc członkiem Komitetu Monitorującego MRPO Województwa Małopolskiego, Małopolskiej Rady Innowacji i Zespołu ds. Aktualizacji Strategii Województwa Małopolskiego oraz sekretarzem Klubu Nowej Gospodarki. W 2019 roku został przewodniczącym Komisji Rewizyjnej Polskiego Towarzystwa Materiałoznawczego (PTM).

Autor ok. 350 publikacji, w tym kilku książek, kilkudziesięciu artykułów naukowych oraz wielu referatów konferencyjnych. Autor 15 patentów. Promotor prac doktorskich, kierownik kilkunastu projektów i grantów badawczych.

Odznaczenia i nagrody

Medal Komisji Edukacji Narodowej, Nagroda Ministra Edukacji Narodowej, Nagroda Przewodniczącego IV Wydziału PAN, nagrody naukowe Rektora AGH. Za swą działalność innowacyjną i wynalazczą został w 2011 roku uhonorowany Medalem im. T. Sendzimira Stowarzyszenia Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów. Laureat nagrody „The Bridge Building Award” (2019) przyznawanej przez Amerykańskie Towarzystwo Ceramiczne uczonemu spoza Stanów Zjednoczonych za wyjątkowy wkład w rozwój inżynierii ceramicznej.

Bibliografia publikacji

https://bpp.agh.edu.pl/autor/lis-jerzy-02341

Źródła do biogramu

Książki

  • Kto jest kim w ceramice : 50 lecie Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki : 1949-1999. [AGH]. Kraków 1999, s. 7, 144, [foto]
  • Wielka Księga 85-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej. [Oprac.] zespół aut. K. Pikoń (red. naczelny), A. Sokołowska (dyrektor projektu), K. Pikoń. Gliwice 2004, s. 201

Artykuły

  • Lis J.: Pokażę, jak można wydrukować ceramikę w 3D. Rozm. S. Nowosińska. Dziennik Polski 2014, nr 205 (4 IX 2014), dod. Kronika Krakowska, s. B2
  • Media o AGH. [Prof. Jerzy Lis z nagrodą ...]. Biuletyn AGH 2019, nr 136, s. 21
  • Sulima Z.: Rektor na kadencję 2005-2008 wybrany. Biuletyn Informacyjny Pracowników AGH 2005, nr 139, s. 3, [foto]
  • Trębacz I.: Prof. dr hab. inż. Jerzy Lis Prorektor ds. Współpracy. Biuletyn AGH 2016, nr 106, s. 14, [foto]
  • Władze dziekańskie na kadencję 2002-2005. Biuletyn Informacyjny Pracowników AGH 2002, nr 106/107, 3 s. okł., [foto]
  • Władze AGH na kadencję 2002-2005. Biuletyn Informacyjny Pracowników AGH 2002, nr
  • Władze dziekańskie na kadencję 2002-2005. Biuletyn Informacyjny Pracowników AGH 2002, nr 106/107, s. 16, III okładki, [foto]
  • Władze rektorskie AGH na kadencję 2005-2008. Biuletyn Informacyjny Pracowników AGH 2005, nr 146, s. 2, [foto]

Inne

stan na dzień 15.05.2019